Hirotonire de preot în catedrala din Lugoj

În cadrul Sfintei Liturghii celebrate în Catedrala „Coborârea Spiritului Sfânt” din Lugoj, în duminica a XXXI-a după Rusalii, la 27 ianuarie 2019, Prea Sfințitul Alexandru Mesian a hirotonit un nou lucrător în via Domnului, pe diaconul Petru Cristian BONȚE. Este cel de-al 112-lea preot hirotonit de Prea Sfinția Sa în cei 24 ani de păstorire a Eparhiei Lugojului.

Noul hirotonit este originar din Arad, este născut în 11 martie 1992,  a absolvit Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea în anul 2011, în anul 2015 a absolvit Facultatea de Teologie Greco-Catolică, departamentul Oradea, secția Teologie Pastorală, Universitatea „Babeș-Bolyai”, obținând licența în teologie. În perioada 2015-2017 a urmat cursurile unui master cu specializarea în științele căsătoriei și familiei din cadrul Institutului Teologic Ioan Paul al II-lea din Roma.

La Sfânta Liturghie alături de Prea Sfințitul Alexandru Mesian au concelebrat Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General; pr. Dr. Gabriel Buboi, rector al Colegiului Pio Romeno din Roma; pr. Prot. Baba Teodor, protopop de Lugoj; Pr. Narcis Ardelean, paroh la Șanovița; Pr. Anton Cioba, rectorul Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea; Pr. Dr. Sergiu Soica, paroh la Sânicolau Mare; Pr. Ursuleac Ionuț, Pr. Daniel Piț, Pr. Blidar Ionuț, Pr. Radu Vorindan, protopop de Arad și Pr. Bodea Romeo, paroh la Arad-Micălaca.

Răspunsurile liturgice au fost date multă măiestrie de corul catedralei în alternanță cu corul  teologilor de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Oradea.

În Cuvântul său de învățătură PS Alexandru, a vorbit pe marginea Evangheliei zilei, apoi l-a felicitat și încurajat pe tânărul preot nou hirotonit. Prea Sfințitul a subliniat faptul că „preotul este un om al rugăciunii, însă și credincioșii trebuie să se roage pentru preoți.” Prea Sfințitul Alexandru a mulțumit bunului Dumnezeu pentru harul sfintei preoții. I-a felicitat pe părinții celui nou hirotonit și pe oaspeți, veniți în pelerinaj la catedrala din Lugoj cu această ocazie.

Părintele nou hirotonit Cristian BONȚE a mulțumit în primul rând bunului Dumnezeu pentru chemarea la preoție, în al doilea rând Prea Sfințitului Episcop Alexandru. Un gând aparte de mulțumită și recunoștință a avut pentru părinți, soție, precum și față de cei apropiați. De-asemenea Părintele a mulțumit tuturor celor care au contribuit la formarea lui preoțească: profesori, formatori și îndrumători spirituali. Nu în ultimul rând a mulțumit și corului care a contribuit la solemnitatea acestui eveniment.

Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea personală a părintelui nou hirotonit, începând cu P.S. Alexandru și continuând cu preoții și toți credincioșii prezenți.

În final, oaspeții invitați, au continuat bucuria la reședința Episcopiei printr-o agapă frățească.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj
Prea Sfințitul Alexandru a fost sărbătorit la aniversarea a 82 de ani de viață

Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian a împlinit la 22 ianuarie 2019, venerabila vârstă de 82 de ani. Deja în săptămâna premergătoare acestui eveniment, Prea Sfințitul Părinte episcop a fost felicitat în mai multe rânduri. Astfel, în ziua de 14 ianuarie 2019 cu ocazia reuniunii lărgite a protopopilor și consilierilor eparhiali, a fost sărbătorit în cadrul acestei întâlniri.

În ziua de 19 ianuarie 2019 P.S. Alexandru, a fost felicitat de colaboratorii de la Centrul eparhial: preoții din Curia Episcopală, laicii care își desfășoară activitatea în cadrul Episcopiei de Lugoj, dar și alți invitați apropiați. De asemenea Prea Sfinția Sa a fost felicitat de corul catedralei, pe care P.S. Alexandru îl consideră ca făcând parte din „familia” sa. Prea Sfinția Sa a primit mai multe buchete de flori atât din partea corului, cât și a credincioșilor.

La final, Prea Sfințitul Alexandru a mulțumit mai întâi bunului Dumnezeu și Prea Curatei Fecioare Maria pentru toate harurile primite în această viață; a mulțumit colaboratorilor și corului pentru aceste momente. De asemenea a mulțumit și tuturor celor care l-au felicitat.

Duminică, 20 ianuarie 2019, Prea Sfințitul a fost felicitat și de credincioșii prezenți la Sf. Liturghie Arhierească din Catedrala Greco-Catolică din Lugoj.

Clerul, persoanele consacrate și credincioșii din Eparhia de Lugoj, roagă pe Atotputernicul Dumnezeu prin mijlocirea Prea Curatei Fecioare Maria să dăruiască Prea Sfințitului Alexandru, sfinte bucurii, deplină sănătate în împlinirea slujirii arhierești de 25 de ani spre mai mare mărirea lui Dumnezeu, a Bisericii Sale și spre binele tuturor credincioșilor.

Întru mulți și fericiți ani, Prea Sfințite Părinte Alexandru!

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj

 
Întâlnire ecumenică de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor la Lugoj – 2019

Întâlnirea ecumenică și de rugăciune de la Lugoj, a XXIII-a ediție, avut loc în acest an la Biserica Ortodoxă Ucraineană, în ziua de 20 ianuarie 2019, orele 12.:30. Din partea Bisericii Greco-Catolice a participat PS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj și  Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General.

Începând din anul 1968, bisericile creștine din întreaga lume celebrează la începutul fiecărui an, pe parcursul a opt zile, în perioada 18-25 ianuarie, o „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, pe baza textelor elaborate în colaborare de către Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Tema rugăciunii din acest an are la bază versetul „Dreptatea, numai dreptatea să o cauți” (DT. 16,20) și a fost propus de creștinii din Indonezia.

Au fost rostite rugăciuni de către reprezentanți ai tuturor confesiunilor din municipiu: P.S. Alexandru Mesian – episcopul greco-catolic de Lugoj; P.S. Pál József-Csaba – episcopul romano-catolic de Timișoara; P.On. Ioan Cerbu – protopopul ortodox român al Lugojului; P.On. Ilie Albiciuc – protopopul ortodox ucrainean de Lugoj; preotul Mihail Titi Dumitresc – protopopul Bisericii Romano-Catolice; pastorul Zoltan Gall – parohul Bisericii Reformat.

După reprezentanții Bisericilor a fost invitat să se adreseze asistenței d-l prof. ing. Francisc Boldea, primarul Lugojului, care și-a exprimat bucuria pentru armonia confesională care există la Lugoj, apoi a vorbit și Dl. Sorin Stragea, fost primar al Lugojului.

La final a fost rostită rugăciunea „Tatăl nostru” în limbile română, maghiară, germană și ucraineană.

Prea Sfințitul Alexandru, a transmis din partea Prea Fericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, un mesaj de pace, dragoste și binecuvântare.

Programul s-a încheiat cu o agapă frățească organizată de parohia ortodoxa ucraineană.

Octava de Rugăciune Ecumenică este o tradiție la Lugoj, prima ediție având loc în 1997. Edițiile ulterioare au fost găzduite de Biserica Română Unită, Greco-Catolică (în 1997, 2003, 2009, 2016), Biserica Ortodoxă Română (1998, 2004, 2010, 2017), Biserica Romano-Catolică (1999, 2005, 2011, 2018), Biserica Ortodoxă Ucraineană (2000, 2006 și 2012), Biserica Creștină Baptistă „Harul” (2001, 2007 și 2013) și Biserica Reformată (2002, 2008 și 2015) și Biserica Penticostală „Filadelfia” în 2014.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj

 
Hirotonire de diacon în Catedrala din Lugoj

În dimineața zilei de sâmbătă, 12 ianuarie 2019, Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, a conferit treapta diaconatului, teologului Cristian Petru Bonțe, în cadrul sfintei Liturghii, săvârșită la Catedrala din Lugoj.


Originar din Arad, tânărul candidat este născut în 11 martie 1992,  a absolvit Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea în anul 2011, în anul 2015 a absolvit Facultatea de Teologie Greco-Catolică, departamentul Oradea, secția Teologie Pastorală, Universitatea „Babeș-Bolyai”, obținând licența în teologie. În perioada 2015-2017 a urmat cursurile unui master cu specializarea în științele căsătoriei și familiei din cadrul Institutului

Teologic Ioan Paul al II-lea din Roma.


Este căsătorit și locuiește în localitatea Arad.


Tânărul diacon va fi hirotonit  preot în data de 27 ianuarie 2019, în Catedrala Greco-Catolică din Lugoj.


Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj

 
Reuniunea lărgită a Colegiului consultorilor eparhiali al Eparhiei de Lugoj, ianuarie 2019

 În dimineața zilei de 14 ianuarie 2019, cu începere de la orele 9.30, la Palatul Episcopal din Lugoj a avut loc reuniunea lărgită a Colegiului consilierilor și protopopilor din Eparhia de Lugoj.


La eveniment au luat parte: P.S. Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj; Mons. Angelo-Narcis Pop, vicar general; Rvs. pr. dr. Marius-Petru Pop, consilier eparhial și secretar episcopal; pr. Alexandru Ploștinaru, vicar judecătoresc; Rvs. pr. Teodor Baba, consilier eparhial și protopop de Lugoj; Rvs. pr. Ceciliu Vasile Micu, protopop de Hunedoara; Rvs. pr. Flavius Jurcă, protopop de Sarmisegetuza; Rvs. Pr. Dumitru Crișan, protopop de Sânicolau Mare; Rvs. pr. Doinel Nicolae Preda, protopop de Hațeg; Rvs. pr. Nicolae Tutaș, protopop de Reșița; Rvs. pr. Radu Vorindan, protopop de Arad; Rvs. pr. Ovidiu Cozmuța, consilier eparhial și protopop de Oravița; Rvs. pr. Danuț Ciuban, protopop de Chișineu-Criș; Rvs. pr. Nicolae Teodorescu, protopop de Timișoara; Rvs. pr. Silviu Bindea, protopop de Orăștie.


 Întâlnirea a fost deschisă de Prea Sfințitul Alexandru Mesian cu rugăciunea „Tatăl Nostru”.


 P.S. Alexandru a prezentat principalele evenimente petrecute în eparhie de la ultimul consistoriu, dar și bilanțul pe anul 2018 cu realizările din Eparhia Greco-Catolică de Lugoj.


În anul 2018 au trecut la cele veșnice următorii preoți: Pr. Prot. Pârvu Marius, Pr. Dragotă Pavel – prelat papal, Pr.Prot. Cosma Aurel, Pr. Mihnea Gheorghe și Pr. Sabo Dumitru.


Au fost hirotoniți : Pr. Nicușor Poroabă și Pr. Dr. Ionuț Cătălin Blidar, încardinați au fost: Pr. Cristian Tiba OFMConv și Mihai Blăjuț OFMConv, iar Pr. Orza Florin OFMConv a fost excardinat.


În cursul anului 2018 s-a sfințit un loc de biserică la Hunedora și s-au sfințit două biserici: la Uivar și Vârșeț (Serbia).


Alte probleme propuse pentru ordinea de zi au fost:


  • Predarea datelor statistice și a execuției bugetare pe anul 2018 din partea protopopiatelor;
  • Stabilirea datelor de desfășurare a cursurilor de vară pentru preoții eparhiei, ediția 2019;
  • Stabilirea datelor de desfășurare a exercițiilor spirituale cu clerul eparhial și soțiile clericilor, a pelerinajelor eparhiale, etc;
  • Stabilirea taxelor de cult pentru anul 2019;
  • Planul pastoral pentru anul 2019 la nivelul eparhiei de Lugoj;
  • Vizita în România a Sf. Părinte Papa Francisc
  • Beatificarea celor 7 Episcopi martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică din România
  • Pr. Gherghel Petrișor-Adrian, notarul cauzei, a prezentat situația Anchetei de Beatificare a Servei lui Dumnezeu Rafila Găluț


După terminarea lucrărilor, în Aula Magna a palatului episcopal s-a servit masa de prânz.


Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj