Anunț – Întâlnirea anuală a tinerilor și pelerinajul eparhial la Sanctuarul Maria Radna – 2019
Programul serviciilor religioase din săptămâna mare 2019 în catedrala greco-catolică din Lugoj

DUMINICĂ  –   21 APRILIE 2019   DUMINICA FLORIILOR  

 1. BINECUVÂNTAREA RAMURILOR –   8:00.
 2. SFÂNTA LITURGHIE –  9:00.
 3. SFANTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ –  10:30.
 4. CALEA CRUCII –  17:35.
 5. SFÂNTA LITURGHIE –  18:30.

LUNI – 22 APRILIE 2019  – SFÂNTA ȘI MAREA LUNI

 1. SFÂNTA LITURGHIE –  8:00.
 2. CALEA CRUCII –   17:35.
 3. LITURGHIA DARURILOR ÎNAINTE SFINȚITE –   18:00.

MARȚI  – 23 APRILIE 2019 SFÂNTA ȘI MAREA MARȚI

 1. SFÂNTA LITURGHIE –   8:00
 2. CALEA CRUCII –  17:35.
 3. LITURGHIA DARURILOR ÎNAINTE SFINȚITE –  18:30.

MIERCURI – 24 APRILIE 2018 SFÂNTA ȘI MAREA MIERCURI

 1. SFÂNTA LITURGHIE –   8:00.
 2. CALEA CRUCII –   17:35.
 3. LITURGHIA DARURILOR ÎNAINTE SFINȚITE –  18:30.

JOI – 25 APRILIE 2019 SFÂNTA ȘI MAREA JOI

 1. SFINȚIREA PAȘTILOR –  10:00.
 2. VECERNIA UNITĂ CU SFÂNTA LITURGHIE A SF. VASILE CEL MARE – 10:15.
 3. RÂNDUIALA SPĂLĂRII PICIOARELOR –  18:00.
 4. SLUJBA SFINTELOR ȘI MÂNTUITOARELOR PATIMI DENIA CELOR 12 EVANGHELII ALE APOSTOLILOR –  18:30.

VINERI – 26 APRILIE 2019 SFÂNTA ȘI MAREA VINERI – ZI ALITURGICĂ POST ȘI AJUN

 1. ORELE ÎMPĂRĂTEȘTI (I,III,VI,IX) – 8:40
 2. MASLU DE OBȘTE – 10:00.
 3. VECERNIA PUNERII ÎN MORMÂNT – 15:00.
 4. CALEA CRUCII –  15:30.
 5. DENIE PROHODUL DOMNULUI – 18:00.

SÂMBĂTĂ –  27 APRILIE 2019 SFÂNTA ȘI MAREA SÂMBĂTĂ

 1. VECERNIA UNITĂ CU SFÂNTA LITURGHIE A SF. VASILE CEL MARE –  10:00.
 2. LUAREA EPITAFULUI –  23:50.
 3. SLUJBA ÎNVIERII – 24:00.

DUMINICA – 28 APRILIE 2019 SFÂNTA ȘI MAREA DUMINICĂ A PAȘTILOR

 1. SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ – 10:00.
 2. SCENETĂ PREZENTATĂ DE COPIII DE LA RELIGIE – 12:10.
 3. SFÂNTUL ROZARIU – 18:00.
 4. SFÂNTA LITURGHIE – 18:30.Acreditarea jurnaliștilor pentru vizita Papei Francisc

Acreditarea jurnaliștilor pentru vizita Papei Francisc în România s-a deschis în 15 aprilie 2019 și se va închide pe 05 mai 2019.
Jurnaliștii interesați sunt rugați să completeze unul dintre formularele de mai jos.

Pentru jurnaliștii din străinătate:
https://www.presidency.ro/en/accreditation-form
Pentru jurnaliștii din țară:
https://www.presidency.ro/ro/formular-de-acreditare

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj
Scrisoare pastorală de Sf. Paști – 2019

Nr. 298 / 2019

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de Lugoj 

Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

 

Cristos a înviat! 

„… Înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viață.Mărire învierii Tale, Cristoase, mărire împărăției Tale, mărire rânduielii Tale, iubitorule de oameni.”(cf. Troparul Învierii, vers 1).

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns să petrecem împreună pentru a treizecea oară în libertate, marele praznic al Învierii Domnului nostru Isus Cristos.

Bucuria repunerii în libertate a Bisericii Române Unite a fost un eveniment de nedescris. Credincioșii și ierarhi acestei Biserici nu și-au pierdut niciodată speranța, de-a lungul celor peste patruzeci de ani de persecuție, de clandestinitate. Toată încrederea și-au pus-o în Dumnezeu, în Isus Cristos Care a învins lumea și l-a răscumpărat pe om din robia diavolului. Biserica întemeiată de Isus Cristos va dura până la sfârșitul lumii.

Odată cu bucuria Învierii Domnului nostru Isus Cristos ne bucurăm mereu și de reînvierea Bisericii noastre Române Unite.

Iubiți credincioși,

De Învierea lui Cristos nu s-au bucurat mai marii poporului, nu s-au bucurat cei care L-au condamnat la moarte. Când au aflat de la păzitorii mormântului vestea Învierii lui Cristos, Cel pe care ei L-au condamnat, au încercat să ascundă acest adevăr. Lumina învierii luminează pe toți cei din întuneric. Adevărul nu poate fi ascuns: Cristos este Calea, Adevărul și Viața. Adevărul a răsărit din mormânt!

Ce mare bucurie este pentru noi să putem transmite această veste: Cristos a înviat! Aș dori să ajungă în fiecare casă, în fiecare familie, în special acolo unde este mai multă suferință, în spitale, în închisori.

Ce înseamnă pentru noi acest eveniment că Isus a înviat? Înseamnă că iubirea este mai puternică decât răul și chiar decât moartea, înseamnă că iubirea lui Dumnezeu poate să transforme viața noastră, să facă în așa fel ca sufletul nostru secătuit să înflorească. Și acest lucru poate să îl facă iubirea lui Dumnezeu.

Această iubire milostivă a lui Dumnezeu a inundat cu lumină trupul mort al lui Cristos, l-a transformat, l-a făcut să treacă în viața veșnică. Isus nu S-a întors la viața de dinainte, la viața pământească, ci a intrat în viața glorioasă a lui Dumnezeu și a intrat acolo cu trupul omenesc glorificat; ne-a deschis și nouă calea spre un viitor de speranță. Iată ce este Paștele: este exodul, trecerea omului de la sclavia păcatului, a răului, la libertatea iubirii, a binelui. Pentru că Dumnezeu este viață, ne-a dăruit și nouă viață căci gloria Sa suntem noi: omul viu, omul răscumpărat.

Sfântul Părinte Papa Francisc, în unul din mesajele sale de Paști “Urbi et Orbi” ne adresează tuturor invitația: „să primim harul învierii lui Cristos! Să ne lăsăm reînnoiți de milostivirea lui Dumnezeu, să lăsăm ca puterea iubirii Sale să transforme şi viaţa noastră; şi să devenim instrumente ale acestei milostiviri, canale prin care Dumnezeu să poată iriga pământul, să poată păzi toată creaţia şi să poată face să înflorească dreptatea şi pacea. Şi astfel să-I cerem lui Isus înviat ca să transforme moartea în viaţă, să schimbe ura în iubire, răzbunarea în iertare, războiul în pace. Da, Cristos este pacea noastră şi prin El să implorăm pace pentru întreaga lume. […]”

Iubiţi credincioşi,

Când mai marii preoţilor şi fariseilor au dat ordine de a nu vorbi despre Isus înviat (Cf. Faptele Apostolilor 4, 13-21), Petru şi Ioan au rămas fermi în această credinţă: „Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut şi am auzit.” Apostolii au fost martori ai Învierii lui Isus; de aceea ei predicau în special despre Învierea Domnului, cu riscul de a fi ucişi, martirizaţi.

Noi cum ne mărturisim credinţa?

Când sosesc dificultăţile suntem curajoşi asemenea lui Petru şi Ioan? Petru ne învaţă că „nu se negociază credinţa”. În istoria poporului lui Dumnezeu mereu a fost această ispită: să fie tăiată o bucată din credinţă. Dar credinţa este aşa cum o spunem în Crez, cum spunea Papa Francisc, fără nici un compromis!

„Pentru a găsi martiri nu este necesar să mergem la catacombele din Roma sau la Colosseum: martirii trăiesc şi acum, în multe ţări.” Găsim locuri de pelerinaj la mormintele martirilor chiar şi la noi în ţară: la Sighet, la Gherla, la Cimitirul Bellu din Bucureşti, la Lugoj, etc.

Secolul al XX-lea a fost declarat ca secolul martirilor deoarece în acest secol au fost mai mulţi martiri decât în toată istoria creştină de până atunci.

La noi în ţară, în secolul trecut, au fost martirizaţi mulţi creştini care L-au mărturisit pe Cristos şi Biserica Sa. Unii dintre aceştia au fost identificaţi şi s-a studiat martirajul lor.

În Biserica Română Unită, Greco-Catolică, după o cercetare de peste 20 de ani, s-a terminat procesul de beatificare a celor şapte Episcopi morţi în închisoare sau în detenţie pentru credinţa lor greco-catolică.

Mulţi au murit pentru credinţă ca martiri dar cauza lor de beatificare nu este încă studiată, nu este pusă în evidenţă după exigenţa canoanelor.

Iubiţi credincioşi,

Anul acesta (2019) aşteptăm vizita în România a Sfântului Părinte Papa Francisc. În urmă cu douăzeci de ani a avut loc prima vizită în România a unui urmaş (succesor) al Sfântului Apostol Petru, Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea. Acea vizită istorică a fost prima a unui papă într-o ţară majoritar ortodoxă şi s-a desfășurat strict numai la Bucureşti.

Papa Francisc este aşteptat cu multă căldură în toată ţara; de data aceasta va vizita mai întâi Bucureştiul apoi Moldova – la Iaşi şi Transilvania – la Blaj şi la Șumuleu Ciuc; cu alte cuvinte va fi prezent în cele trei mari provincii care alcătuiesc România reîntregită.

La Blaj, în Mica Romă, centrul spiritual al Bisericii Române Unite, Greco-Catolice, în cadrul Sfintei Liturghii de pe Câmpia Libertăţii din 2 iunie 2019 pontificată de Sfântul Părinte Papa Francisc, va avea loc Beatificarea celor şapte Episcopi Români Greco-Catolici care au murit ca martiri în perioada comunistă, al căror proces de beatificare s-a terminat.

În ziua de 19 martie 2019 am avut o mare bucurie când Sfântul Părinte Papa Francisc a semnat decretul de recunoaștere a martiriului Episcopilor greco-catolici români.

Aceştia sunt:

 • Episcopul Vasile Aftenie, ucis la Ministerul de Interne în Bucureşti;
 • Episcopul Ioan Suciu, mort în închisoare la Sighet;
 • Episcopul Tit Liviu Chinezu, mort în închisoare la Sighet;
 • Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, mort în închisoare la Sighet;
 • Episcopul Ioan Bălan, mort în detenţie la Ciorogârla;
 • Episcopul Alexandru Rusu, mort la închisoarea din Gherla;
 • Cardinalul Iuliu Hossu, mort în detenţie la Căldăruşani.

Iată, iubiţi credincioşi, câteva locuri de pelerinaj din România, unde ne putem reculege şi a ne ruga. De asemenea avem martiri în Biserica Romano-Catolică din România, beatificaţi deja: Episcopul Anton Durcovici de la Iaşi, Episcopul Scheffler Ioan de la Satu-Mare, Episcopul Bogdanffy Szilard de la Oradea, Monseniorul Vladimir Ghika de la Bucureşti.

Toţi aceştia şi alte milioane şi milioane de creștini, fără nici un compromis L-au mărturisit pe Cristos mort şi au crezut în Învierea sa.

Aducem mulţumiri Bunului Dumnezeu pentru constanta mărturisire în credinţa în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu și pentru noii martiri ai Bisericii Române Unite.

În încheierea acestei scrisori pastorale dorim ca Învierea Domnului nostru Isus Cristos să fie pentru toți creștinii prilej de bucurie, mângâiere și speranță.

Să ne bucurăm și noi, împreună cu Biserica, în această luminată zi a Învierii Domnului, așa cum ne îndeamnă ea prin frumoasele cântări din Catavasiile Învierii.

Sărbători fericite!

Cristos a înviat!

Lugoj, Sfintele Paști                                          Alexandru Mesian
   28 aprilie 2019                                                 Episcop de Lugoj

   

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj, la praznicul Învierii Domnului, Anul Domnului 2019 

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie în prima zi de Sfintele Paști, iar în filii a doua zi.
Vizita în Banat a părintelui Stefano Cecchin – Președintele Academiei Pontificale Mariane Internaționale

La invitația Preasfinției Sale Alexandru Mesian, Episcopul Lugojului, în perioada 09 – 13 Aprilie 2019, Preşedintele Academiei Pontificale Mariane Internaționale din Cetatea Vaticanului, a efectuat o vizită în ţara noastră spre a cunoaşte devoţiunea mariană atât de dragă poporului lui Dumnezeu din Banat.

Miercuri, 10 Aprilie 2019, părintele academician a participat alături de preoţii Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj la ultima zi a Exercițiilor Spirituale (seria a II-a) concelebrând Sfânta Liturghie în Capela Centrului Pastoral Sfântul Vasile şi susţinând mai apoi o conferinţă mariologică cu tema Maria – model de contemplare, tradusă de părintele secretar eparhial dr. Marius Pop. După conferinţa au urmat o serie de întrebări din partea preoţilor la care părintele a răspuns cu multă bucurie şi sinceritate intrând într-un real dialog cu cei de faţă. Înainte de a pleca din Centrul Eparhial, părintele Cecchin a dăruit prin părintele vicar Angelo Pop o medalie mariană Preasfinției Sale Alexandru mulțumind pentru posibilitatea de a cunoaște eparhia și preoții ei.

După Binecuvântarea Euharistică şi prânzul comunitar însoţit de părintele Ionuţ Blidar, distinsul oaspete a vizitat Catedrala Episcopală rămânând impresionat de frumuseţea sfântului locaş şi de martiriul viitorului Fericit Ioan Bălan. A doua parte a zilei a fost organizată de Părintele Iulian Hasciar, Parohul Sanctuarului Diocezan de la Scăiuş care după o scurtă vizită la Biserica Ortodoxă Ucraineană din Lugoj și la o biserică tradițională de lemn din comuna Fârliug l-a dus pe președintele Academiei la Scăiuș spre a putea venera icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Părintele Hasciar i-a relatat oaspetelui întreaga istorie a locului și a minunilor Preacuratei subliniind bogăția culturală a zonei care îi pune împreună pe români, slovaci, ruteni și ucrainieni. Sanctuarul a primit din partea Academiei Pontificale o medalie jubiliară cu Fecioara Maria Înălțată la Cer ca semn al aprecierii sincere și al apropierii spirituale.

De la sanctuarul marian părintele s-a îndreptat spre Timișoara unde a fost invitat la televiziunea TeleEuropaNova în cadrul emisiunii Convergențe, realizate de către conferențiarul universitar Tiberiu Ciobanu. Împreună cu părintele Ionuţ Blidar a vorbit despre importanța dialogului dintre diferitele culturi creștine și nu numai care o au ca model pe Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu și arhetipul feminității, model universal cunoscut și apreciat în întreaga lume. Preacurata Fecioară reușește să adună în jurul ei oamenii de pretutindeni devenind astfel o promotoare a păcii și a frățietății. Aparițiile ei din întreaga lume contribuie la apropierea dintre popoare, părintele Stefano făcând referire în acest sens la sanctuarele mariane din țări precum India, Japonia și China unde Maria este venerată și de către musulmani, hinduși și budiști.

Joi, 11 Aprilie 2019, președintele Academiei Pontificale Mariane a început a doua zi a vizitei sale cu celebrarea Sfintei Liturghii pentru a primi de la Dumnezeu haruri bogate și a putea realiza misiunea de propovăduire a iubirii Maicii Domnului. După Sfânta Liturghie celebrată într-un cadru restrâns părintele a vizitat Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timișoara unde s-a întâlnit cu directorul liceului profesorul Tiberiu Ciobanu cu cadrele didactice și cu elevii care i-au dăruit o icoană pe sticlă realizată în cadrul cercului de pictură. După această frumoasă întâlnire președintele Academiei Pontificale a avut ocazia de a vizita centrul orașului de pe Bega reamintindu-și de anul 1989 când întreaga lume era cu ochii pe orașul nostru martir, loc al libertății și al curajului. Întreaga după-amiază a fost dedicată lucrărilor primei ediții a Simpozionului Internațional de Mariologie Bizantină organizat de către Academia Pontificală Mariană în colaborare cu Universitatea “Ioan Slavici” și cu Centrul Pastoral al Parohiei Greco-Catolice “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Ceea ce l-a început s-a dorit a fi o simplă întâlnire parohială,  prin aportul părintelui Daniel Sas, al profesorului universitar Titus Slavici, președintele Fundației “Ioan Slavici” și a prorectorului acestei universități private din Timișoara, domnul conf. univ.dr. Tiberiu Ciobanu a devenit un adevărat eveniment ecumenic și academic la care au participat o serie întreagă de profesori de teologie și personalități ale lumii universitare din Timișoara, Arad, Alba-Iulia și Sibiu. Pe lângă comunicările ştiinţifice cu tematică mariologică simpozionul a găzduit şi decernarea titlului de membru de onoare al Academiei Pontificale Mariane Internaţionale a zece colaboratori ale acestei Academii selectaţi de Consiliul Academic al P.A.M.I. pentru a alcătui echipa cu care Academia Pontificală va desfăşura în viitor o serie întreagă de acţiuni dedicate Mariologiei Bizantine. Cei zece sunt: Prof. univ. dr. habil. Titus Slavici – Preşedintele Fundaţiei „Ioan Slavici” Timişoara, Conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu – Prorectorul Universităţii „Ioan Slavici”, Pr. Daniel Sas – Parohul Bisericii Greco-Catolice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Mehala, Pr. Dr. Ionuţ Cătălin Blidar, Î.P.C. Arhimandrit drd. Simeon Stana – Exarhul Mănastirilor din Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei, Pr. conf. univ. dr. habil. Jan Nicolae – Profesor de teologie ortodoxă la Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia , Rev. lect. univ. dr. Daniel Oprean – Pastor baptist, profesor de teologie evanghelică la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Pr. drd. Varlaam Almăjanu – Stareţul Mănăstirii Partoş, Pr. lect. univ. dr. Marius Florescu – Profesor de teologie ortodoxă la Universitatea de Vest din Timișoara, Redactor Coordonator al Revistei „Învierea” a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timişoarei,  Dr. Alexandru Marius Crişan – Cercetător ştiinţific al Centrului de Cercetare Ecumenică din Sibiu. Ziua s-a încheiat cu o cină festivă.

A treia zi de lucru din cadrul vizitei părintelui Stefano Cecchin a început cu celebrarea Sfintei Liturghii alături de părintele Ionuț Blidar, care din încredințarea Preasfinției Sale Alexandru Mesian s-a ocupat de organizarea șederii distinsului academician în România. Însoțiți de Arhimandritul Simeon Stana, Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei și de părintele profesor Marius Florescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara, cei doi clerici catolici s-au întâlnit cu Mitropolitul Banatului Înaltpresfințitul Ioan Selejean care timp de aproape o oră le-a vorbit despre importanța mariologiei și a cinstirii Maicii Domnului subliniind faptul că Fecioara Preacurată poate cu adevărat să îi aducă mai aproape pe creștinii din diferitele confesiuni. Înainte de a se despărți de mitropolit, părintele Cecchin i-a dăruit o medalie purtând chipul Fecioarei Înălțate cu Trupul la Cer, primind în schimb o icoană mariană și o carte dedicată Catedralei Mitropolitane.  După audiență cei doi preoți catolici au vizitat Catedrala Ortodoxă din Timișoara, Muzeul Eparhial și cripta unde se află mormintele mitropoliților. Aici au cinstit memoria marelui părinte al ecumenismului bănățean, vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Nicolae Corneanu. După această bogată vizită delegația s-a îndreptat spre Mănăstirea Timișeni unde gazdele au organizat un prânz festiv. Următoarea oprire a fost Mănăstirea Greco-Catolică de la Giroc unde părintele stareț Atanasie Muntoni a prezentat oaspeților istoria comunității, spiritualitatea ei și lucrările în curs care se desfășoară pe șantierul viitoarei case călugărești unde va fi noul paraclis, chiliile, trapeza și atelierele. Pelerinajul a continuat cu vizitarea Mănăstirii de la Partoș unde se află mormântul ocrototorului Mitropoliei Banatului, Sfântul Iosif cel Nou. Starețul Varlaam Almăjanu a primit cu multă bucurie oaspeții catolici subliniind originile venețiene a Sfântului Iosif, al cărui tată a fost corăbierul și negustorul Giovanni Fusco. În biserica mare a mănăstirii părintele Stefano a asistat  la Denia Acatistului Maicii Domnului după care a dăruit o medalie din partea Academiei ca semn de unitate creștină și de speranță pentru viitorul comun al dialogului purtat în numele Maicii Domnului. La invitația starețului părintele academician a ținut la sfârșitul slujbei și o frumoasă meditație mariologică subliniind legătura dintre Născătoarea de Dumnezeu și Sfânta Euharistie. Ziua s-a încheiat cu o agapă frățească.

Sâmbătă, 13 Aprilie 2019, părintele Stefano Cecchin s-a întors la Roma îmbogăţit  spiritual de bucuria întâlnirii cu creştinii din Banat despre care a mărturisit, că este impresionat, datorită unităţii şi fraterniţăţii sincere care domneşte între ei. Părintele a plecat în Cetatea Vaticanului cu gândul de a se mai întoarce în Banat, o zonă care spunea dumnealui, trebuie să fie devină tot mai cunoscută în lumea întreagă fiind un adevărat model de unitate şi pace.

Fie ca Maica Domnului să înmulţească roadele acestei frumoase vizite, ea Maica Unităţii şi a Păcii.

Pr. dr. Ionuţ Cătălin Blidar