Vizită pastorală a Preasfințitului Ioan în Parohia Brad

În Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, la 16 septembrie 2022, Parohia Greco-Catolică Sfântul Anton de Padova din Municipiul Brad – Zarandul nostru românesc și pitoresc – a avut parte de vizita Preasfinției Sale Ioan Călin Bot, episcop auxiliar de Lugoj.

Primirea Preasfinției Sale la Brad s-a făcut în fața bisericii noastre unde erau adunați credincioși aparținând mai multor confesiuni, domnul viceprimar Ioan Florin Oprişa împreună cu preotul paroh Ioan Tîncu și onoratul părinte Ceciliu Micu, protopop al Devei și Hunedoarei.

Parohul locului urează „bun venit” ierarhului și își manifestă marea bucurie pentru această vizită rară, oferindu-i un frumos buchet de flori.

Intrând în biserica recent construită și cu mult gust împodobită, în intonarea de către membrii corului a imnului arhieresc, „Pe Stăpânul și Arhiereul nostru…”, Preasfinția Sa ajutat de preoți, sfințește iconostasul bisericii și oficiază Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

În Cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Ioan a vorbit despre importanţa Sfintei Cruci. I-a îndemnat pe credincioşi să reflecteze la câteva semnificaţii ale Crucii. Astfel:

  • Crucea materială de pe Golgota, purtată de Isus, sfințită de El prin pătimire, iubire și moartea Sa;
  • Crucea ca axă a lumii, a universului de mântuit: „Crucea s-a înfipt pe pământ și s-a atins de ceruri, nu ca un lemn ajungând la înălțime, ci Tu Doamne, printr-însa umplând toate.” (Sedelnele Crucii, vineri la utrenie, glasul III.)
  • Crucea ca simbol creștin care este o sinteză a credinței creștine. Prin acest semn ne arătăm apartenența. Crucea de pe altar, de pe iconostas, din biserică și de pe piept este simbol al apartenenței.

După Sfânta Liturghie, părintele paroh Ioan a mulțumit lui Dumnezeu, Preasfințitului părinte episcop, părintelui protopop, autorităților locale, precum și tuturor celor prezenți la această frumoasă sărbătoare.

Preasfinția Sa Ioan a apreciat mult grija pe care părintele paroh Ioan Tîncu o are pentru Biserica parohială și pentru comunitatea care îi este încredințată și pe care o păstorește cu zel de 22 de ani.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă fraternă.

***

În după masa aceleași zile, Preasfinția Sa a vizitat familia părintelui Petrișor Gherghel, a asistat la Sfânta și dumnezeiasca Liturghie celebrată la Biserica Greco-Catolică Imaculata din Deva și a ținut cuvântul de învățătură. I-a încurajat pe credincioși, îndemnându-i să le fie recunoscători preoților pentru munca lor pastorală și administrativă și să-i susțină în misiunea lor.

Text şi fotografii: pr. paroh Ioan Tîncu