Se amână hirotonirea episcopală a Părintelui Călin Ioan Bot

377/2020

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Având în vedere răspândirea epidemiei cu coronavirus și măsurile de prevenire luate la nivel național,

Vă comunicăm că hirotonirea episcopală a Monseniorului Călin Ioan Bot, stabilită la Lugoj pentru data de 25 aprilie 2020, va fi reprogramată la o dată ulterioară.

     

Lugoj, 24 martie 2020                                                                        

   Alexandru MESIAN
Episcop de Lugoj
Consacrarea episcopală a celor doi episcopi aleși

În numele Preasfintei, celei de o Ființă, de viață făcătoarei şi nedespărțitei Treimi,

†  Cardinal  L U C I A N

din harul și mila lui Dumnezeu,

și prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei,

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, Persoanelor consacrate și tuturor credincioşilor Bisericii noastre,

Cerând ajutorul Spiritului Sfânt şi cu împreună lucrarea Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică a ales doi noi Episcopi:

Părintele CRISTIAN DUMITRU CRIȘAN

Episcop ales Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, Episcop titular de Abula.

și Părintele CĂLIN IOAN BOT

Episcop ales Auxiliar al Eparhiei de Lugoj, Episcop titular de Abritto,

Împreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc, după rânduiala canonică, i-am proclamat pe noii Episcopi la Roma respectiv la Blaj, pe data de 22 ianuarie 2020. În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, conform can. 82, emitem prezenta

C I R C U L A R Ă

Prin care stabilim cele două date ale consacrării celor doi noi Episcopi, după cum urmează:

Preasfinția Sa CRISTIAN DUMITRU CRIȘAN: sâmbătă 28 martie 2020 la ora 10:00,

în Catedrala Arhiepiscopală Majoră “Sfânta Treime” din Blaj,

Preasfinția Sa CĂLIN IOAN BOT: sâmbătă 25 aprilie 2020 la ora 10:00,

în Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj.

Cerem Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor și Clerului, să prevadă ca această circulară să fie citită în fiecare comunitate a Bisericii noastre.

Spre rodnica păstorire a bunilor noştri credincioşi, prin mijlocirea Preacuratei Doamnei Noastre, de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioarei Maria,  ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ale fericiților episcopi martiri greco-catolici şi ale tuturor Sfinţilor, în numele Marelui Arhiereu Isus Cristos, cerem Preamilostivului Dumnezeu să trimită asupra celor doi noi Episcopi darurile Preasfântului Spirit, spre lauda şi mărirea Preasfintei Treimi, spre întărirea comuniunii cu Biserica Romei, a fidelității față de tradiția Bisericii Române Unită și a propovăduirii Evangheliei în sânul neamului românesc.

Dată la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major, în ziua de 5 februarie, Anul Domnului 2020.

† Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

Președintele Sinodului Episcopilor

† Claudiu Lucian POP

Secretarul Sinodului Episcopilor
Comunicat de presă – Monseniorul Călin Ioan Bot a fost ales Episcop auxiliar

Nr. 063 / 2020

COMUNICAT DE PRESĂ
Papa Francisc și-a dat acordul cu privire la alegerea ca Episcop auxiliar
pentru Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj a

Monseniorului Călin Ioan Bot

 

 

Sfântul Părinte Papa Francisc, în data de 22 ianuarie 2020, și-a dat acordul cu privire la alegerea canonică făcută de Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin care Mons. Călin Ioan Bot a fost ales Episcop auxiliar al Eparhiei de Lugoj, până acum fiind Protosincel (Vicar general) al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla.
Monseniorului Călin Ioan Bot i-a fost atribuit Scaunul episcopal titular de Abritto.

Cu ocazia Sinodului ierarhilor greco-catolici români din 16 ianuarie 2020, Mons. Călin Ioan Bot a fost ales Episcop auxiliar pentru Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj.
Data și locul consacrării episcopale a Mons. Călin Ioan Bot vor fi stabilite ulterior.
Mons. Călin Ioan BOT va fi, astfel, primul Episcop auxiliar al Eparhiei înființată canonic în 1853, prin Bula pontificală „Apostolicum Ministerium” a Papei Pius al IX-lea.
Odată cu această numire, P.S. Alexandru Mesian își continuă activitatea ca Episcop al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj.

Mons. Călin Ioan Bot s-a născut la 24 iulie 1970, în localitatea Surduc (SJ), a fost hirotonit diacon la 15 august 1995, în localitatea Nicula (CJ), de către Î.P.S. George Guțiu, apoi a fost hirotonit preot la 10 septembrie 1995, în localitatea Tihău (SJ), de către P.S. Vasile Hossu.
Sfinția Sa a urmat cursurile Institutului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca (1991–1995).
Între 2003-2005 a urmat cursurile de Masterat în Spiritualitate în cadrul Institutului de Spiritualitate al Universităţii Pontificale Gregoriana, Roma, finalizat cu lucrarea „Gratuitatea iubirii lui Dumnezeu pornind de la tratatul De Trinitate a Sf. Augustin”.
În perioada 2005–2017, Mons. Călin Ioan Bot a fost Consilier Eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla cu probleme de învățământ-formare și Rector al Seminarului Teologic Eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca.
În perioada 2017–2020, Mons. Călin Ioan Bot a fost Protosincel (Vicar general) al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

Lugoj, 22 ianuarie 2020

Biroul eparhial de presă

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/01/22/0044/00101.html
Scrisoarea Pastorală la Nașterea Domnului nostru Isus Cristos – 2019

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit greco-catolic al Eparhiei de Lugoj
 

Onoratului cler
și iubitorului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

 

„Nașterea Ta, Cristoase Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii lumina cunoștinței…”

(Troparul Nașterii Domnului)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești!

În fiecare an sărbătorim marele praznic al Crăciunului întru amintirea nașterii Mântuitorului Isus Cristos.

Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară, și s-a făcut om.

Dumnezeu L-a trimis pe unicul Său Fiu în lume să repare ofensa nemăsurată adusă maiestății divine, de către om. Repararea trebuia făcută de o persoană mai presus de om fiindcă și greșeala a fost comisă față de Ființa supremă, față de Dumnezeu.

Astfel Fiul Omului, a doua persoană a Preasfintei Treimi, de o ființă cu Tatăl, s-a învoit să ia asupra Sa toată urgia dreptății divine și prin jertfa vieții Sale, să-l facă pe om să înțeleagă și gravitatea păcatului, dar și marea iubire a lui Dumnezeu față de el!

Pentru aceasta, Isus se coboară din gloria nemărginită și luând chip de rob se naște într-o familie modestă, într-un grajd, o peșteră, la marginea orașului Viflaim, un mic orășel din Iudeea. Condiția de umilință a Mântuitorului nu poate fi înțeleasă de mintea limitată a omului! Este o umilință care te înspăimântă, te face să tremuri! Dumnezeu cel veșnic, însăși frumusețea și bogăția, însăși plenitudinea fericirii, se nimicește… și până unde… acolo unde nimeni nu-L aștepta pe Mesia, pe Regele, pe Împăratul care va elibera popoarele!

 

Iubiți credincioși,

Crăciunul este una din cele mai mari sărbători ale creștinătății. În peștera din Viflaim S-a născut marele împărat al păcii, prin care toți ne naștem din nou spre viața de veci. E sărbătoarea dragostei lui Dumnezeu față de noi. Cel născut azi în peștera din Viflaim a fost al doilea Adam, care s-a făcut om, ca să-i curețe pe oameni de păcatul cel dintâi.

S-a născut tocmai atunci când îl dorea toată lumea. Sătui de multele nenorociri, de războaie și de neînțelegerile cele multe, oamenii așteptau să răsară din cer soarele dreptății. Oamenii au priceput că ei merg pe o cale rătăcită și L-au așteptat pe Cel trimis din cer, care să le arate calea ce duce la adevărata viață.

Era în anul 753 după zidirea cetății Roma, când August, marele împărat, a dat poruncă să se înscrie tot omul, dar fiecare în locul de unde se trăgea neamul lui. În acea vreme locuia în Nazaret Fecioara Maria, care era logodită cu Sfântul Iosif. Neamul lor se trăgea din orașul Viflaim, drept aceea s-au dus la Viflaim, ca să se înscrie. Au trebuit să facă un drum lung, de mai bine de-o săptămână. Când au ajuns în Viflaim, n-au mai găsit nicio casă, unde să se adăpostească peste noapte. Străinii cei mulți, care au mai venit la Viflaim ca să se înscrie, au ocupat toate locuințele. Iosif și Maria au fost siliți așadar să meargă la capătul orașului. Acolo era o peșteră, care se folosea uneori ca și staul pentru oile și animalele păstorilor din jurul Viflaimului. Aici au fost siliți să se adăpostească și aici S-a născut în noaptea aceea sfântă mântuitorul lumii. Maria, după ce S-a născut Pruncul, L-a înfășat și L-a culcat în iesle (cf. Lc.2,7).

 Sfântul Augustin interpretează ieslea ca fiind locul în care animalele își găsesc hrana. Aici în iesle este culcat Cel care se numește El însuși ca adevărata pâine coborâtă din cer, ca adevărată hrană de care omul are nevoie pentru existența sa. El este hrana care dă omului adevărata viață, viața veșnică. Astfel ieslea ne orientează spre masa Domnului la care omul este invitat să primească pâinea cerească, Sfânta Euharistie. Ieslea este reprezentată ca masa altarului.

În noaptea aceea sfântă, în jurul Viflaimului se aflau mai mulți păstori, care își păstoreau turmele. Cum priveau cu ochii înălțați spre cer, au văzut o lumină mare și s-au înspăimântat. Un înger s-a apropiat de ei și le-a zis: Nu vă temeți, că iată vă vestesc vouă bucurie mare, care va fi la tot poporul: astăzi s-a născut Mântuitorul, Cristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta va fi vouă semnul: afla-veți un prunc înfășat, culcat în iesle (cf. Lc. 2,8-20).

Vedem, așadar, că păstorii au fost cei dintâi cărora li s-a vestit nașterea lui Cristos. Aceasta a însemnat că Pruncul cel nou născut avea să fie păstorul, care va povățui turma cea cuvântătoare (adică pe oameni) la pășunea cea adevărată.

Nici nu a încheiat îngerul cuvintele, când de-odată s-a auzit o cântare de mii de glasuri. Mulțime nenumărată de îngeri s-a coborât din cer și au lăudat pe Dumnezeu cântând: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bună învoire”. Au dat mărire lui Dumnezeu, pentru că a trimis pe Unul născut Fiul Său în lume, iar pe oameni i-au îndemnat să trăiască în pace și bună înțelegere. Ce au făcut atunci păstorii? Au zis unii către alții: să mergem la Viflaim, să vedem lucrul care ni l-a arătat nouă Dumnezeu. Au plecat în grabă și ajungând la peșteră au aflat pe Maria, pe Iosif și Pruncul înfășat și culcat în iesle, cum le-a spus lor îngerul. S-au închinat Pruncului și au spus tot ce le-a arătat lor Dumnezeu.

Așa a fost nașterea lui Isus Cristos, pe care noi o sărbătorim în tot anul la Crăciun. Întru pomenirea acestor minunate întâmplări, creștinii în seara de Crăciun cântă colinde și cântece de stea iar în biserici se cântă cântecul îngerilor: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bună învoire.”

 

Iubiți credincioși,

În încheiere, doresc să consemnez câteva din cele mai importante evenimente ale Anului Domnului 2019:

1.În perioada 30 mai – 2 iunie a avut loc vizita în România a Sfântului Părinte Papa Francisc. Această vizită este cea de-a doua a unui Suveran Pontif în țara noastră și a avut loc la 20 de ani după vizita Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, din 7-9 mai 1999. În prima zi a vizitei, Sfântul Părinte Papa Francisc a fost la București unde s-a întâlnit cu autoritățile de stat din România, a fost în vizită la Patriarhia Ortodoxă Română, iar seara a pontificat Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfântul Iosif” din București.

În a doua zi a fost în pelerinaj la Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc unde, de asemenea, a pontificat Sfânta Liturghie. În aceeași zi de 1 iunie, după-amiază, a fost în mijlocul credincioșilor de la Iași.

În cea de-a treia zi a vizitei sale în România, la 2 iunie 2019, Sfântul Părinte a fost la Blaj, pe Câmpia Libertății, unde – în cadrul Sfintei Liturghii solemne la care au participat zeci de mii de credincioși – Papa Francisc i-a beatificat pe cei șapte Episcopi greco-catolici români martirizați pentru credința lor în perioada comunistă:

Fericitul Ioan Bălan, Episcop martir;
Fericitul Valeriu Traian Frențiu, Episcop martir;
Fericitul Vasile Aftenie, Episcop martir;
Fericitul Tit Liviu Chinezu, Episcop martir;
Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, Episcop martir;
Fericitul Alexandru Rusu, Episcop martir;
Fericitul Ioan Suciu, Episcop martir.

2.Un al doilea eveniment important al acestui an a fost jubileul Nostru de 25 de ani de Episcopat.
3.La acest mare Praznic al Nașterii Domnului sărbătorim și 30 ani de la renașterea în libertate a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice – după 40 ani de persecuție.

Pentru toate harurile primite, aducem mulțumiri Pruncului Isus născut la Viflaim, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

Cu aceste gânduri și cu părintească dragoste, vă dorim să petreceți Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Anului Nou 2020 cu sănătate și belșug de haruri cerești!

 

Sărbători fericite!

La mulți și fericiți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

 

                                                                                                                                              ALEXANDRU

                                                                                                                                             Episcop de Lugoj

 

Dată la Palatul Nostru Episcopal din Lugoj, la Praznicul Nașterii Domnului, Anul Domnului 2019.

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie în prima zi de Crăciun, iar în filii a doua zi.
Mesajul Sf. Părinte Papa Francisc pentru PS Alexandru Mesian la aniversarea a 25 de episcopat

Venerabilului Frate,

ALEXANDRU MESIAN

Episcop de Lugoj

De curând în România, cu mare bucurie și mângâiere sufletească, în atmosfera de rugăciune și entuziasm a credincioșilor, i-am încununat în mod solemn cu gloria celor fericiți pe cei șapte episcopi catolici de rit bizantin, care în cumplita perioadă de persecuții au îndurat fără nicio ezitare suferințele până la moarte, din fidelitate față de Biserica Romei; acum, la mormintele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ne gândim la tine, Venerabile Frate care, în urmă cu 25 de ani, după ce acea Biserică și-a redobândit libertatea, prin voința divină și bunăvoința Sfântului Ioan Paul al II-lea, ai fost rânduit Succesor al Apostolilor. Căci la 8 septembrie 1994, ai primit consacrarea episcopală și ai fost numit Episcop Coadiutor al Eparhiei  de Lugoj, pe care ai început să o păstorești cu drept deplin în anul următor.

 Așadar, vei sărbători în curând, cu recunoștință, un eveniment fericit și unic în viața ta, întrucât au trecut 25 de ani de la acea zi memorabilă, de când ai fost consacrat episcop. Cu această ocazie, dorim să-ți arătăm bunăvoința noastră și să te felicităm cu bucurie pentru fericita sărbătoare jubiliară, dar și pentru întreaga ta slujire, plină de rodnicie.

Îndeplinind misiunea apostolică pentru această comunitate de credincioși, întemeiată cândva de Fericitul Pius al IX-lea, te-ai străduit înainte de toate să cultivi prietenia cu preoții tăi și să sprijini comuniunea lor fraternă. I-ai îndrumat cu grijă pe seminariști și totodată i-ai călăuzit pe credincioșii laici pentru a păstra moștenirea spirituală și a o transmite fiilor lor, fără a te descuraja în fața greutăților și a împrejurărilor potrivnice.

Nu putem arăta îndeajuns, prin aceste rânduri, fidelitatea și iubirea ta față de Biserica Catolică, precum și devotamentul tău față de Succesorul Sfântului Petru, răbdarea și perseverența de Păstor al turmei.

De aceea, se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să spunem prin cuvintele profetului: Mă voi bucura în Domnul și voi tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Domnul Dumnezeu este tăria mea (Hab. 3, 18-19) .

Pe El îl rugăm, cu rugăciuni stăruitoare, să te susțină cu mângâierea sa și să-ți dea putere. Preafericita Fecioară Maria să-ți fie Mamă prea blândă în toate.  Să te întărească, de asemenea, mijlocirea sfinților Episcopi Valeriu Traian Frențiu și Ioan Bălan, care și-au împlinit truda pastorală în aceeași  eparhie, până la vărsarea sângelui.

În sfârșit, ca semn al bunăvoinței noastre revărsate asupra ta și ca belșug ceresc de haruri, să-ți fie binecuvântarea noastră apostolică, pe care ți-o acordăm cu iubire, atât ție cât și tuturor celor care participă la bucuria ta jubiliară, cerând în același timp rugăciunile voastre pentru noi, spre a îndeplini cu fidelitate slujirea noastră Petrină.

Din Cetatea Vaticanului, 29 iulie 2019, în al șaptelea  an al pontificatului nostru.

 

 Franciscus

 

 
Mesajul Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan cu ocazia a 25 de ani de episcopat