Hirotonire de preot în catedrala Lugojului

În cadrul Sfintei Liturghii celebrate în Catedrala „Coborârea Spiritului Sfânt” din Lugoj, la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 15 august 2020, Prea Sfințitul Alexandru Mesian a hirotonit un nou lucrător în via Domnului, pe diaconul Mihai Alexandru Dragoş. Este cel de-al 113-lea preot hirotonit de Prea Sfinția Sa în cei 26 ani de păstorire a Eparhiei Lugojului.

Noul hirotonit este originar din Cluj-Napoca, este născut la 3 iulie 1974. A absolvit în anul 1999, facultatea de Medicină Generală din cadrul universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara. În anul 2013 a obţinut titlul de medic specialist în specialitatea „Medicina familiei”. În anul 2016 s-a înscris la facultatea de teologie Greco-Catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, departamentul Blaj, pe care a absolvit-o în acest an. Este căsătorit, are patru copii şi locuieşte împreună cu familia în Timişoara.

La Sfânta Liturghie alături de Prea Sfințitul Alexandru Mesian au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general, pr. prot. Teodor Baba, protopop de Lugoj, pr. consilier eparhial Nicolae Teodorescu protopop de Timişoara, pr. prot. On. Ioan Pop, parohul Catedralei şi pr. Vasile Borda, paroh Timişoara I, „Naşterea Maicii Domnului”. Răspunsurile liturgice au fost date cu multă măiestrie de corul „Reînvierea” al catedralei.

În cuvântul său, PS Alexandru a vorbit despre Prea Curata Fecioară Maria. Prea Sfinţia sa le-a prezentat pelerinilor câteva motive pentru care o cinstim pe Maica Domnului.

„A fi Maică a lui Dumnezeu”, a spus Prea Sfinţia Sa, „este un titlu, o demnitate, o realitate ce întrece orice sublimitate, orice mărire, orice slavă. Prin maternitatea Ei, Maria s-a învrednicit să aibă cea mai intimă legătură cu divinitatea. O astfel de intimitate cu Dumnezeu n-a avut-o şi nu o va putea avea nici o altă fiinţă umană. Pentru aceea Dumnezeu a umplut-o de toată sfinţenia posibilă”.

Adresându-se noului hirotonit, PS Alexandru a subliniat misiunea preotului aceea de a se angaja să-l urmeze pe Isus Cristos, să-i înveţe pe oameni şi să administreze Sfintele Taine, si să conducă Poporul lui Dumnezeu, comunitatea care i-a fost încredinţată.

Prea Sfinţia Sa a subliniat aspectul chemării la preoţie a unui medic şi cum această profesie se îmbină armonios cu vocaţia la preoţie. „De aceea un medic” a spus P.S. Alexandru „care este şi preot, este un lucru deosebit de mare şi de valoros”. P.S. Alexandru a spus că este primul caz când conferă hirotonirea preoţească unui medic.

„Preotul neo hirotonit” a spus PS Alexandru, „s-a angajat să-l urmeze pe Fiul Mariei, să fie apostol, să fie însoţitorul lui Isus, să îndeplinească şi el misiunile pentru care a venit Cristos, să nu aducă doar cele de profesie de medic trupesc ci şi cele spirituale, de medic sufletesc”.

Prea Sfințitul Alexandru a mulțumit bunului Dumnezeu pentru harul sfintei preoții. I-a felicitat pe părinţii lui, pe soţia şi pe toţi cei care l-au însoţit, pelerinii din parohia Timişoara I, „Naşterea Maicii Domnului”, din Satu-Mare din Blaj şi din alte părţi. L-a încredinţat ocrotirii Prea Curatei Fecioare Maria şi i-a reamintit că face parte dintr-o Biserică martiră care a dat mărturie de credinţă în Dumnezeu şi Biserica Sa.

Părintele nou hirotonit Alexandru Mihai Dragoş a mulțumit în primul rând bunului Dumnezeu pentru chemarea la preoție, în al doilea rând Prea Sfințitului Episcop Alexandru. Un gând aparte de mulțumită și recunoștință a avut pentru părinți, soție, precum și față de cei apropiați. De-asemenea Părintele a mulțumit tuturor celor care au contribuit la formarea lui preoțească: profesori, formatori și îndrumători spirituali. Nu în ultimul rând a mulțumit și corului care a contribuit la solemnitatea acestui eveniment.

Părintele Dragoş a mai spus: „vreau să vă mulţumesc dumneavoastră tuturor care sunteti aici alături de mine că v-aţi rugat pentru mine. Vreau să vă rog în continuare, să vă rugaţi ca bunul Dumnezeu să-mi acorde toate harurile de care am nevoie pentru ca să pot să îndeplinesc cu umilinţă misiunea la care m-a chemat”.

Evenimentul s-a încheiat cu binecuvântarea personală pe care acesta a acordat-o, începând cu PS Alexandru şi continuând cu preoţii şi credincioşii prezenţi.

(Surse foto: Raimondo-Mario Rupp şi pr. Pop Ioan)

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj

 
Vizită pastorală a PS Alexandru în parohia greco-catolică Săcărâmb. Participare la a treia ediţie a simpozionului ştiinţific dedicat Protopopului Vasile Coloşi (1779-1814)

La invitația Pr. Prot. Micu Ceciliu Vasile, protopop de Hunedoara-Deva şi a domnului Ing. Radu Ioan Hașa, președintele Composesoratului Săcărâmb, sâmbătă 8 august, Prea Sfințitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, a efectuat o vizită pastorală în parohia „Adormirea Maicii Domnului” Săcărâmb.

Această parohie are un trecut foarte valoros atât pentru Biserica Română Unită cu Roma, cât şi pentru istoria poporului român. Pe aceste meleaguri a trăit la începutul secolului XIX, un distins om de cultură, Părintele Protopop Vasile Coloşi, care s-a afirmat ca autor principal al cunoscutului Lexicon de la Buda, apărut în 1825, primul dicţionar român-latin-german-maghiar, operă la care au lucrat şi Samuil Micu împreună cu Petru Maior. Astfel, prin acest lexicon, limba română a fost adusă la nivel de limbă europeană şi o dată cu lexiconul acesta, se întemeiează lexicografia în domeniul filologiei româneşti.

Părintele Vasile Coloşi a fost şi paroh Săcărâmb între anii 1802-1814, când a trecut la cele veşnice, în etate de 35 de ani şi a fost înmormântat în pardoseala bisericii greco-catolice.

Primul preot care a slujt la Săcărâmb a fost Părintele Petru, începând cu anul 1733, iar ultimul a fost Părintele Mircea Iuliu Gavril Groza care a slujit între anii 1947-1948, astfel pe parcursul celor 215 ani (1733-1948), parohia greco-catolică din Săcărâmb, a fost administrată de 24 de preoţi, dintre care 11 protopopi. A reprezentat un centru al iluminismului.

În anul 1970, în noaptea nefastă de 13 spre 14 septembrie, în timpul unei furtuni, falnica biserică a fost lovită de un trăsnet. La 30 iunie 2017, credincioşii din localitatea Săcărâmb, au trimis o scrisoare Prea Sfinţitului Alexandru, semnată de d-l inginer Radu Ioan Haşa, preşedintele Composesoratului Săcărâmb, prin care solicitau acordarea binecuvântării şi respectiv, aprobarea pentru a începe lucrările de curăţire, igienizare şi conservare a ruinelor fostei biserici greco-catolice, în vederea descoperirii şi punerii în valoare a mormântului protopopului de Săcărâmb, Vasile Coloşi.

În anul 2018 pe baza documentelor de arhivă, o echipă de istorici a descoperit mormântul lui Vasile Coloşi în incinta bisericii aflată, la ora actuală, într-o avansată stare de ruină. Tot atunci s-a amenajat un complex memorial dedicat cărturarului.

La sfârşitul anului 2019 s-a constituit grupul de inițiativă pentru reconstrucția bisericii greco-catolice din Săcărâmb. Importanța deosebită a acestui locaș de cult constă în istoria lui.

Începând cu anul 2018, când s-au sfințit: troița nouă (2018), troița veche (1800) și mormântul lui Vasile Coloși, acest complex a intrat în circuitul ecumenic.

Din 2018, în fiecare an, s-au organizat evenimente culturale în această parohie. În acest an, la 8 august 2020, Propopopiatul român unit cu Roma, greco-Catolic Hunedoara, Asociaţia ecumenică a Cavalerilor Templieri, „Sancta Cruce”, Composesoratul Săcărâmb, cu binecuvântarea Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, a organizat simpozionul ştiinţific „Protopopul Vasile Coloşi de la Săcărâmb, un corifeu al Şcolii Ardelene”, care a ajuns la ediţia a III-a.

Alături de PS Alexandru au participat pr. Prot. Ceciliu Micu, protopop de Hunedoara, pr. Silviu Lucian Bindea, protopop de Orăştie, părintele Preda Doinel, protopop de Haţeg, clerici din judeţul Hunedoara, alături de oameni de ştiinţă şi de cultură.

Programul zilei a început cu oficierea unui parastas în memoria protopopului Vasile Coloşi şi a celorlalţi preoţi care au slujit în această biserică, oficiat de PS Alexandru împreună cu un sobor de preoţi.

După oficierea parastasului, a fost dezvelită pictura monseniorului Vasile Coloşi, operă realizată de pictorul şi profesorul universitar emerit Liviu Lăzărescu. În acelaşi timp s-a vernisat şi expoziţia temporară „Fericiţii episcopi martiri români greco-catolici”, cu tablouri realizate de Liviu Lăzărescu.

Simpozionul ştinţific moderat de către istoricul Dorin Petresc a cuprins în suita lucrărilor lecturarea precvuântărilor Lexiconului de la Buda de către actriţa Izabela Haşa, comunicări ştinţifice expuse de PS Alexandru Mesian, prof. univ. dr. Sigismund Duma, dr. Dorin Petresc, istoricul Georgeta Deju, dr. Gheorghe Firczak, juristul Remus Ionel Barna de la Oradea, arhitect Emilia Hamos, precum şi un eseu filosofic susţinut de profesorul Traian Stănciulescu de la Iaşi.

PS Alexandru a felicitat pe toţi cei care cu mult zel s-au angajat la redescoperirea şi punerea în valoare a acestei comori de cultură şi spiritualitate. „Noi” a spus Prea Sfinţia Sa, „am venit şi de data aceasta aici ca într-un pelerinaj la această biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, deşi este în prezent doar o ruină. În calitatea Noastră de Episcop al acestei dieceze şi succesor al înaintaşilor noştri care au lucrat pentru propăşirea culturală şi spirituală a poporului nostru, împreună cu clericii care Ne însoţesc şi cu toţi participanţii, aducem mărire lui Dumnezeu şi laudă Prea Curatei Fecioare Maria, pe care o sărbătorim, rugându-ne pentru odihna veşnică a servului lui Dumnezeu, preot propopop Vasile Coloşi şi pentru toţi cei care au slujit în această biserică.”

În încheiere facem menţiunea că evenimentul de la Săcărâmb s-a desfăşurat cu aplicarea măsurilor şi respectarea regulilor pentru evenimentele culturale organizate în aer liber pe perioada stării de alertă.

A consemnat,

Raimondo-Mario Rupp
Hirotonire de diacon în catedrala Lugojului. Vizita unui grup de preoţi consilieri din eparhia de Cluj-Gherla la Lugoj

În Duminica a cincea după Rusalii, la 12 iulie 2020, Prea Sfinţia Sa Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, a conferit treapta diaconatului, teologului Mihai Alexandru Dragoş, în cadrul sfintei Liturghii, săvârşită la catedrala din Lugoj.

Bucuria acestui eveniment a fost completată cu vizita unui grup de şaşe preoţi, protopopi şi consilieri eparhiali din eparhia de Cluj-Gherla, care au absolvit facultatea de Teologie Greco-Catolică din Cluj, împreună cu P.S. Călin Ioan Bot, episcop auxiliar de Lugoj, în urmă cu 25 de ani.

La începutul sfintei Liturghii, P.S. Alexandru i-a acordat teologului Mihai Alexandru, treapta ipodiaconatului.

Părintele diacon Mihai Alexandru Dragoş, s-a născut la data de 3 iulie 1974. Este originar din Cluj-Napoca. A absolvit în anul 1999, facultatea de Medicină Generală din cadrul universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara. În anul 2013 a obţinut titlul de medic specialist în specialitatea „Medicina familiei”. În anul 2016 s-a înscris la facultatea de teologie Greco-Catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, departamentul Blaj, pe care a absolvit-o în acest an. Este căsătorit, are patru copii şi locuieşte împreună cu familia în Timişoara.

În cadrul sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Alexandru i-a acordat treapta diaconatului. Prea Sfinţia Sa a subliniat aspectul chemării la preoţie a unui medic şi cum această profesie se îmbină armonios cu vocaţia la preoţie. „De aceea un medic” a spus P.S. Alexandru „care este şi preot, este un lucru deosebit de mare şi de valoros”. P.S. Alexandru a spus că este primul caz când conferă hirotonirea preoţească unui medic.

Prea Sfinţitul Alexandru l-a felicitat pe părintele diacon, pe părinţii lui, pe soţia şi pe toţi cei care l-au însoţit, pelerinii din parohia Timişoara I, „Naşterea Maicii Domnului”, din Satu-Mare din Blaj şi din alte părţi. L-a încredinţat ocrotirii Prea Curatei Fecioare Maria şi i-a reamintit că face parte dintr-o Biserică martiră care a dat mărturie de credinţă în Dumnezeu şi Biserica Sa.

În încheiere, P.S. Alexandru a salutat prezenta grupului de preoti protopopi din eparhia de Cluj-Gherla.

În continuare, părintele Silviu Hodiş, paroh al parohiei Române Unite, Greco-Catolice „Buna Vestire” Târgu-Lăpuş şi director al editurii „Galaxia Gutenberg”, a multumit, în numele tuturor, pentru primirea facută şi pentru cinstea că din generatia lor care au absolvit în urmă cu 25 de ani facultatea de teologie, astazi, unul dintre colegi poartă deplinatatea harului preoţiei, fiind episcop.

P.S. Ioan a adresat un cuvânt de mulţumire. “Este o vizită care m-a surprins plăcut”, a spus Prea Sfinţia Sa, “o vizită care mă onorează şi mă încurajează în misiunea primită. Această vizită îmi arată cum ne leagă Dumnezeu împreună în prietenie prin preoţia la care ne-a chemat.

P.S. Ioan a dorit să sublinieze faptul că: „vocaţia şi misiunea mea, este doar o sinteză şi este configurată de voi toţi de la care am învăţat atâtea lucruri”. A mulţumit pentru vizită, pentru comuniune, pentru prietenie pentru susţinere şi pentru sfaturile preoteşti pe care le-a primit în tot acest timp de la colegii de generaţie.

În încheiere, P.S. Alexandru a mulţumit corului catedralei, dirijat de D-na prof. Olimpia Drăgan.

Părintele diacon Mihai Dragoş va fi hirotonit preot în curând.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj

(Surse foto: pr. diac. Mihai Dragoş si pr. Silviu Hodiș)