Vizită pastorală a PS Alexandru în parohia greco-catolică Săcărâmb. Participare la a treia ediţie a simpozionului ştiinţific dedicat Protopopului Vasile Coloşi (1779-1814)

La invitația Pr. Prot. Micu Ceciliu Vasile, protopop de Hunedoara-Deva şi a domnului Ing. Radu Ioan Hașa, președintele Composesoratului Săcărâmb, sâmbătă 8 august, Prea Sfințitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, a efectuat o vizită pastorală în parohia „Adormirea Maicii Domnului” Săcărâmb.

Această parohie are un trecut foarte valoros atât pentru Biserica Română Unită cu Roma, cât şi pentru istoria poporului român. Pe aceste meleaguri a trăit la începutul secolului XIX, un distins om de cultură, Părintele Protopop Vasile Coloşi, care s-a afirmat ca autor principal al cunoscutului Lexicon de la Buda, apărut în 1825, primul dicţionar român-latin-german-maghiar, operă la care au lucrat şi Samuil Micu împreună cu Petru Maior. Astfel, prin acest lexicon, limba română a fost adusă la nivel de limbă europeană şi o dată cu lexiconul acesta, se întemeiează lexicografia în domeniul filologiei româneşti.

Părintele Vasile Coloşi a fost şi paroh Săcărâmb între anii 1802-1814, când a trecut la cele veşnice, în etate de 35 de ani şi a fost înmormântat în pardoseala bisericii greco-catolice.

Primul preot care a slujt la Săcărâmb a fost Părintele Petru, începând cu anul 1733, iar ultimul a fost Părintele Mircea Iuliu Gavril Groza care a slujit între anii 1947-1948, astfel pe parcursul celor 215 ani (1733-1948), parohia greco-catolică din Săcărâmb, a fost administrată de 24 de preoţi, dintre care 11 protopopi. A reprezentat un centru al iluminismului.

În anul 1970, în noaptea nefastă de 13 spre 14 septembrie, în timpul unei furtuni, falnica biserică a fost lovită de un trăsnet. La 30 iunie 2017, credincioşii din localitatea Săcărâmb, au trimis o scrisoare Prea Sfinţitului Alexandru, semnată de d-l inginer Radu Ioan Haşa, preşedintele Composesoratului Săcărâmb, prin care solicitau acordarea binecuvântării şi respectiv, aprobarea pentru a începe lucrările de curăţire, igienizare şi conservare a ruinelor fostei biserici greco-catolice, în vederea descoperirii şi punerii în valoare a mormântului protopopului de Săcărâmb, Vasile Coloşi.

În anul 2018 pe baza documentelor de arhivă, o echipă de istorici a descoperit mormântul lui Vasile Coloşi în incinta bisericii aflată, la ora actuală, într-o avansată stare de ruină. Tot atunci s-a amenajat un complex memorial dedicat cărturarului.

La sfârşitul anului 2019 s-a constituit grupul de inițiativă pentru reconstrucția bisericii greco-catolice din Săcărâmb. Importanța deosebită a acestui locaș de cult constă în istoria lui.

Începând cu anul 2018, când s-au sfințit: troița nouă (2018), troița veche (1800) și mormântul lui Vasile Coloși, acest complex a intrat în circuitul ecumenic.

Din 2018, în fiecare an, s-au organizat evenimente culturale în această parohie. În acest an, la 8 august 2020, Propopopiatul român unit cu Roma, greco-Catolic Hunedoara, Asociaţia ecumenică a Cavalerilor Templieri, „Sancta Cruce”, Composesoratul Săcărâmb, cu binecuvântarea Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, a organizat simpozionul ştiinţific „Protopopul Vasile Coloşi de la Săcărâmb, un corifeu al Şcolii Ardelene”, care a ajuns la ediţia a III-a.

Alături de PS Alexandru au participat pr. Prot. Ceciliu Micu, protopop de Hunedoara, pr. Silviu Lucian Bindea, protopop de Orăştie, părintele Preda Doinel, protopop de Haţeg, clerici din judeţul Hunedoara, alături de oameni de ştiinţă şi de cultură.

Programul zilei a început cu oficierea unui parastas în memoria protopopului Vasile Coloşi şi a celorlalţi preoţi care au slujit în această biserică, oficiat de PS Alexandru împreună cu un sobor de preoţi.

După oficierea parastasului, a fost dezvelită pictura monseniorului Vasile Coloşi, operă realizată de pictorul şi profesorul universitar emerit Liviu Lăzărescu. În acelaşi timp s-a vernisat şi expoziţia temporară „Fericiţii episcopi martiri români greco-catolici”, cu tablouri realizate de Liviu Lăzărescu.

Simpozionul ştinţific moderat de către istoricul Dorin Petresc a cuprins în suita lucrărilor lecturarea precvuântărilor Lexiconului de la Buda de către actriţa Izabela Haşa, comunicări ştinţifice expuse de PS Alexandru Mesian, prof. univ. dr. Sigismund Duma, dr. Dorin Petresc, istoricul Georgeta Deju, dr. Gheorghe Firczak, juristul Remus Ionel Barna de la Oradea, arhitect Emilia Hamos, precum şi un eseu filosofic susţinut de profesorul Traian Stănciulescu de la Iaşi.

PS Alexandru a felicitat pe toţi cei care cu mult zel s-au angajat la redescoperirea şi punerea în valoare a acestei comori de cultură şi spiritualitate. „Noi” a spus Prea Sfinţia Sa, „am venit şi de data aceasta aici ca într-un pelerinaj la această biserică cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, deşi este în prezent doar o ruină. În calitatea Noastră de Episcop al acestei dieceze şi succesor al înaintaşilor noştri care au lucrat pentru propăşirea culturală şi spirituală a poporului nostru, împreună cu clericii care Ne însoţesc şi cu toţi participanţii, aducem mărire lui Dumnezeu şi laudă Prea Curatei Fecioare Maria, pe care o sărbătorim, rugându-ne pentru odihna veşnică a servului lui Dumnezeu, preot propopop Vasile Coloşi şi pentru toţi cei care au slujit în această biserică.”

În încheiere facem menţiunea că evenimentul de la Săcărâmb s-a desfăşurat cu aplicarea măsurilor şi respectarea regulilor pentru evenimentele culturale organizate în aer liber pe perioada stării de alertă.

A consemnat,

Raimondo-Mario Rupp
Vizită pastorală în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hațeg

Duminică, 26.01.2020, în a XXXII-a Duminică după Rusalii, Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian, Episcop Greco-Catolic de Lugoj, la invitația Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Hațeg, a fost în vizită pastorală în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hațeg.

Semnificația acestei vizite a fost îmbogățită și de sărbătorirea cu acest prilej a unor de evenimente celebrate în trecutul apropiat: Jubileul de 25 de ani de episcopat ai Prea Sfinției Sale Alexandru Mesian, aniversarea vârstei de 83 de ani a Prea Sfinției Sale Alexandru Mesian, Jubileul de 25 de ani de căsătorie („Nunta de Argint”) ai Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda cu dna. preoteasă  Ec. Emilia Preda, Jubileul de 25 de ani de preoție ai Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, cât și aniversarea de 25 de ani a Dl. Ing. Darius Emanuel Preda, fiul familiei Preda. 

La acest ceas de sărbătoare au concelebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian: Rev. Pr. Nicola Lauš jun., Cancelar și Econom al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara; Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Hațeg și Paroh al locului; Rev. Pr. Adrian Nagy, Protopop de Lupeni; Rev. Pr. Flavius-Manuel Jurcă, Protopop de Sarmizegetusa; Rev. Pr. Leonard Dacian Bulzan, Paroh la Vulcan; Rev. Pr. Radu Cristian Homm, Paroh la Caransebeș și Bucova; Rev. Pr. Dorin Tiberiu Szilveszter, Paroh la Bărbăteni, Rev. Pr. Vasile Solomon, Paroh la Petroșani; Rev. Pr. Daniel-Ilie Solomon, Paroh la Tuștea; Rev. Pr. Silviu Augustin Stroia, Paroh la Silvașul de Sus și Silvașul de Jos; Rev. Pr. Paul Marius Frățilă, Paroh la Totești și Samizegetusa și Rev. Pr. Nicușor Poroabă, Paroh la Pui. Am fost onorați de prezența în mijlocul nostru a Dlui. Prof. Univ. Dr. Sigismund Duma și a Dlui. Ing. Aurel Ciora. Pe lângă membrii comunității parohiale din Hațeg au fost prezenți credincioși din Protopopiatele de Hațeg, Lupeni și Sarmizegetusa.

În cuvântul de învățătură adresat, conform Pericopei Evanghelice din Duminica 32 după Rusalii , a întânirii dintre Isus și vameșul Zaheu (Lc. 19, 1-10), Prea Sfinția Sa a pornit de la momentul trezirii conștiinței lui Zaheu. Chiar dacă era corupt și abuza de funcția sa, o fărâmă de conștiință dreaptă a rămas în sufletul său; își găsește un loc din care poate să-l vadă pe Isus, se urcă într-un sicomor, iar întâlnirea începe în conștiința lui Zaheu, Dumnezeu simte dorința acestuia de a-l întâni. Isus se oprește, acceptă deschiderea lui Zaheu față de Dumnezeu și disponibilitatea de schimbare a propriei vieți, și se invită: „Zahee, coboară-te, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân”. În fața prejudecăților și a condamnărilor venite din partea celor care se rezumă doar la litera Legii, Isus ne descoperă spiritul Legii: „Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut”. Fiind in casa lui Zaheu, pe care o putem vedea ca pe un confesional, Isus primește recunoașterea păcatelor sale, dorința de îndreptarea a răul făcut și de a-și schimba viața: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstiut pe cineva cu ceva, întorc împătrit”. Așadar Zaheu este cu adevărat un „fiu al lui Avraam” și „mântuire s-a făcut casei acesteia”.  El devine un model pentru fiecare dintre noi, un model de examen de conștiință, de refacere a vieții noastre și de regăsire a liniștii sufletești. Copacul zilelor noastre este rugăciunea, este căința, este slujirea. Astăzi sunt alți copaci în care ne putem urca pentru a-L întâlni pe Cristos: lectura Sfintelor Scripturi, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, părerea de rău pentru păcatele săvârșite, repararea răului făcut și slujirea lui Dumnezeu. „Isus ne vede și pe noi așa cum l-a văzut și pe Zaheu, ne vede conștiințele fiecăruia de aceea, Iubiți Credincioși, trebuie să luăm și noi exemplul acestui om care s-a convertit și care a avut incomparabilă mai mare liniște sufletească când a auzit cuvintele „astăzi s-a făcut mântuire s-a făcut casei acesteia”.

După predică a urmat binecuvântarea și punerea inelelor de argint cu ocazia celebrării Jubileului de 25 de ani  de căsătorie. 

La încheierea Sfintei  și Dumnezeieștii Liturghii Pr. Protopop Nicolae-Doinel Preda a  prezentat un scurt istoric al Bisericii Greco-Catolice din ținutul Hațegului începând cu anul 1994. Au fost reamintite figurile Î.P. Sale Ioan Ploscaru și Rev. Pr. Pavel Dragotă, ambii de Pie Memorie. S-a mulțumit Preasfinției Sale Alexandru Mesian pentru tot sprijinul acordat și „tuturor credincioșilor din toate parohiile  Protopiatului de Hațeg cu care am colaborat pe parcursul celor 25 ani pentru binele Bisericii și Premărirea Preasfintei și de Viață Făcătoarei Treimi”.

A consemnat:

Pr. Prot. Flavius-Manuel Jurcă

Fotografii: Cazan Florin
Vizită pastorală la Doman a preasfințitului Alexandru Mesian

De sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, la 20 iulie 2019, Preasfințitul Alexandru Mesian a făcut o vizită pastorală în Parohia Doman, Protopopiatul Resita, cu prilejul sărbătoririi hramului Bisericii.

Excelenta Sa a fost întâmpinat cu pâine, sare și flori de tinerii Parohiei și cu Sfânta Cruce de Rvs. Pr. Nicolae Tutaș, Protopop de Reșița și Administrator Parohial al Parohiei Doman.

Sfânta Liturghie Arhiereasca a fost celebrata în altarul amenajat în aer liber și înfrumusețat de credincioșii parohiei.

La Masa Sfântului Altar, alături de Preasfinția Sa au concelebrat Rvs. Pr. Nicolae Tutaș, Rvs. Pr. Viorel Costinar, paroh la Tarnova, Ipodiacon Raimondo Mario Rupp și Ipodiacon Cristi Neagoe.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Alexandru a vorbit credincioșilor prezenți despre viața și activitatea Sfântului  Ilie Tesviteanul, profet al Vechiului Testament.

De asemenea, Excelența Sa a amintit despre momentul istoric al vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc pe Câmpia Libertății din Blaj, la 2 iunie 2019, când întreaga biserică a asistat la Beatificarea celor 7 Episcopi Martiri.

Imediat după celebrarea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a oficiat Taina Sfântului Botez pentru pruncul Mihele Patrick Andrei.

A urmat sfințirea grotei ridicată de Fam. Crăciun Andrei și a statuii Preacuratei Fecioare Maria dăruită  de Fam. Mihele Bogdan Andrei și Daniela, ca recunoștință pentru aniversarea Jubileului de Argint – 25 ani de la numirea Preasfințitului Alexandru Mesian ca Episcop.

Întreaga comunitate, adunata în jurul Arhiereului s-a consfințit la Inima Neprihănita a Preacuratei Fecioare Maria.

După acest moment Preasfinția Sa a oficiat Rânduiala Panehidei pentru Rvs. Pr. Aurel Silviu Bendariu, ctitorul bisericii, care a trecut la Domnul în 1 mai a. c.

În încheierea sărbătorii, Președintele AGRU Reșița a adus felicitări Preasfințitului Alexandru pentru aniversarea a 25 ani de la numirea ca Episcop. Cu acest prilej, în numele Asociației Generale a Romanilor Uniți, Greco Catolici Reșița a fost oferit un potir și o patena, dar și o Diplomă de Excelență pentru bogata activitate pastorală în slujba lui Dumnezeu și a Neamului Românesc, un Potir și o Patena.

Excelenta Sa a mulțumit bunului Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria și tuturor celor prezenți pentru toate harurile, revărsate cu îmbelșugare în cei 25 ani de episcopat. Au fost aduse mulțumiri tuturor acelora care au contribuit la organizarea sărbătorii hramului și nu în ultimul rând au fost aduse felicitări pruncului nou botezat, căruia Preasfinția Sa  îi dorește ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse cu îmbelșugare pe parcursul întregii vieți, dăruindu-i sănătate și multe împliniri.

Sărbătoarea s-a încheiat cu miruirea credincioșilor, împărțirea anaforei și a iconițelor cu cei 7 Fericiți Episcopi.

Toți cei prezenți au fost invitați la agapa fraternă pregătită de gazde.

***

Ultima vizită pastorală  a Preasfințitului Alexandru Mesian în Parohia Doman  a avut la la 20 iulie 2016.

 Biserica de la Doman împreună cu anexele sale precum și terenul aferent  a fost proprietatea familiei pr. Bendariu Aurel Silviu și Bendariu Eugenia Domnica, fiind donate Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj.

Sfinţirea complexului de la Doman a avut loc la 27 iulie 2013. În masa altarului au fost aşezate moaşte ale Sfintei Suzana, fecioară și martiră.

Mihele Bogdan Andrei
Președinte AGRU Reșița
Vizită pastorală a Prea Sfințitului Alexandru Mesian în parohia Uivar

Anticipând sărbătoarea Sfântului Iosif din 19 martie 2019, comunitatea greco-catolică din Uivar (Protopopiatul de Sânicolau Mare) şi-a sărbătorit hramul „Sfântul Iosif” în prima Duminică din Post (a Dreptei credințe) la 17 martie 2017.

Evenimentul s-a bucurat de prezența Prea Sfințitului Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, care a fost însoțit de Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicarul General al Eparhiei de Lugoj. Ultima vizită pastorală a Prea Sfinţitului Alexandru în această parohie a avut loc la 26 august 2018 când a fost sfințită noua biserică.

Sfânta Liturghie a fost pontificată de P.S. Alexandru Mesian. Alături de Prea Sfinţia Sa au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General; pr. Dumitru Crişan, protopop de Sânnicolau Mare și paroh la Comloşu-Mare şi Jimbolia; pr. Traian Gheorghe, paroh la Periam; pr. Ilie Tomioagă, paroh la Cărpiniş şi pr. Ieronim Romocea, parohul locului. Răspunsurile au fost date de credincioşii parohiei.

În cuvântul de învăţătură, P.S. Alexandru a vorbit despre textul evangheliei, dar și despre patronul acestei parohii, Sfântul Iosif, spunând că este pentru prima data când se sărbătorește hramul în noua biserică parohială.

Pr. paroh Ieronim a mulţumit mai întâi bunului Dumnezeu. A mulţumit participanţilor: Prea Sfințitului Alexandru, Mons. Angelo şi preoţilor care au concelebrat şi oficialităților locale.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă fraternă organizată la casa parohială.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj

Această prezentare necesită JavaScript.