1

A doua întâlnire de consultare sinodală pe tema rolului culturii, al artelor şi al mijloacelor media în transmiterea valorilor evanghelice

La sediul Protopopiatului greco-catolic de Timişoara a avut loc – în ziua de 17 iunie 2022 – cea de-a doua întâlnire de consultare sinodală pe tema culturii a artelor şi media. Întâlnirea a fost condusă de Preasfințitul Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023. Prima întâlnire pe această temă s-a desfăşurat în ziua de 4 martie a.c. tot la sediul Protopopiatului mai sus amintit.

Această a doua întâlnire a avut loc atât în prezenţă la Timişoara cât şi online pentru cei care nu au putut participa decât în acest mod. Din acest grup de reflecţie fac parte preoţi şi persoane laice din Eparhia de Lugoj care au desfăşurat şi continuă să desfăşoare diferite activităţi care interacţionează cu domeniul culturii, al artelor şi al mijloacelor de comunicare media.

Dacă prima întâlnire a fost una prospectivă în care s-a analizat situaţia actuală legată de această temă precum şi posibilitățile de implicare pe viitor, tema actualei întâlniri a avut în centru dezbaterea privind necesitatea unui astfel de grup de reflecţie care să continue să analizeze rolul culturii, al artelor şi al mijloacelor media în procesul de Evanghelizare și după încheierea procesului sinodal consultativ la nivel eparhial. S-a reflectat dacă este util a se consolida un asemenea grup care să aibă capacitatea de a realiza proiecte punctuale, aducându-şi contribuția într-o manieră profesionistă în dialogul Bisericii cu Lumea contemporană prin transmiterea valorilor evanghelice şi a identităţii Bisericii Române Unită cu Roma, prin cultură, artă şi massmedia și, de asemenea, cine este potrivit/oportun să facă parte din acest grup de reflecție.

După un timp de rugăciune comună, Preasfințitul Ioan a făcut o introducere la tema întâlnirii, a urmat un timp de dezbatere, apoi întâlnirea s-a încheiat cu masa de seară. Fiecare dintre cei prezenți cât şi cei care s-au conectat online au avut ocazia de a împărtăși idei şi propuneri din experiența lor.

Se consideră necesară reluarea unor anumite activităţi cum ar fi: cateheze prin vizionare de filme, explicarea simbolurilor şi a valorilor creştine pe care le regăsim în cinematografie, organizarea unor expoziţii şi vernisaje prin care se pot transmite elemente creştine prin artă. A fost propusă un tip de activitate cultural-spirituală pentru parohii care să aibă o frecvenţă fie lunară, fie la două luni în care să fie invitat un preot iar acesta să susţină o conferinţă, meditaţie sau cateheză şi apoi să existe posibilitatea de Spovezi şi Sfânta Liturghie. Cu timpul, pe lângă preotul invitat care să asigure partea spirituală ar putea fi invitată şi o altă persoană publică pentru partea culturală a întâlnirii, susţinând o conferinţă pe o anumită temă.

Participanţii la întâlnire au concluzionat că dialogul pe tema cultură-arte-media e necesar a continua şi după încheierea Parcursului Sinodal în Eparhia de Lugoj, prin întâlniri trimestriale. Astfel s-a stabilit data următoarei întâlniri: 7 octombrie 2022 iar tema de reflecție pentru această întâlnire va avea ca centralitate aprofundarea/studierea documentului publicat de către Consiliul Pontifical pentru Cultură cu titlul: Pentru o pastorală a culturii.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp