1

Anunț – Întrunirea Reuniunilor Mariane din Eparhia de Lugoj

În data de 12 octombrie 2019 va avea loc la Orăștie întrunirea eparhială a reuniunilor mariane. Pentru această întâlnire s-a ales tema: Bucuria de a avea o Mamă Cerească, Fecioară Preacurată, Mama lui Dumnezeu Întrupat.

Program:

9:30   Rugăciunea Rozarului cu meditații, misterele de bucurie.  Consacrarea la Inima Imaculată a Sf. Fecioarei Maria.

10:00  Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească cu predica P.S. Alexandru – episcop de  Lugoj.  Răspunsurile vor fi date de către corul ”Regina Păcii”, din Timișoara.

11:30  Pauză

11:45  Cuvântul de salut urmat de anunțarea delegaților și a programului pe parcursul zilei.

12:00  Rugăciunea ”Îngerul Domnului”.

12:10  Informații privind Asociațiile Mariane, situația reală din parohiile eparhiei de Lugoj.

Rolul Maicii Domnului ca model autentic de trăire creștină a credinței, fidelității, speranței și iubirii. – Terezia Pintea

12:30  Mărturii; cum se implementează carisma proprie a marianiștilor în parohii.

Propuneri de îmbunătățire.

13:00  Pauză cu agapă

14:00  Continuarea mărturiilor

14:30  Meditație – pr. protopop Bindea Silviu

15:00  Moment de mulțumire Domnului Isus Hristos prin mijolcirea Sf. Fecioare.

Adorație Euharistică – meditații pr. Ioan Chișărău.

Cântece Euharistice – Corul ”Regina Păcii”.

Binecuvântarea Euharistică

16:00  Rozarul Divinei Milostiviri

Axion – Cuvine-se cu adevărat

Cuvântul de încheiere al întrunirii – pr. Ioan Ioan Chișărău, asistent spiritual al Reuniunii Mariane.

Comitetul eparhial al Reuniunii Mariane,

președinte Terezia Pintea