Foto-Video: Înscăunarea noului Episcop Eparhial de Lugoj, Preasfinţitul Părinte Ioan

Albume foto:

Îmbrăcarea episcopilor şi pornirea în procesiune

Sfânta Liturghie Arhierească

Ceremonia de întronizare

Discursuri

Felicitări şi fotografia de grup
Mesajul Preafericirii Sale Cardinal Lucian cu ocazia înscăunării noului Episcop eparhial de Lugoj, Preasfinția Sa Călin Ioan Bot

Blaj, 20 iulie 2023

Înalt Preasfințiile Voastre,
Preasfințiile Voastre,
Mons. Tuomo T. Vimpari, Reprezentant al Nunțiaturii Apostolice în România,

Preacucernici Părinți,
Cuvioși Călugări și Călugărițe,

Stimate Oficialități locale și centrale,
Iubiți credincioși ai Eparhiei de Lugoj,

Dragi invitați,

Prin lucrarea harului Preasfântului Spirit, Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, îi încredințează astăzi spre păstorire Preasfințitului Părinte Ioan poporul dreptcredincios din Episcopia Greco-Catolică a Lugojului. Venerabilă prin vechimea sa istorică și păstrătoare a plinătății credinței, Eparhia Lugojului are printre ocrotitorii săi cerești pe Fericitul Martir Ioan Bălan, ridicat de către Sfântul Părinte Papa Francisc la cinstea altarelor pe data de 2 iunie 2019, alături de ceilalți șase Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, care au preferat mai degrabă să-și dea viața, decât să renunțe la credința catolică și la comuniunea cu Scaunul lui Petru. Cu adevărat, jertfa sângelui lor vădește încă o dată profunda compatibilitate între a fi român și a fi catolic, și arată modul în care credința și cultura țării noastre pot să viețuiască împreună și să aducă roade bogate sub inspirația valorilor perene ale Evangheliei, pentru desăvârșirea binelui comun.

Preasfințite Ioan, urmând exemplul Episcopului mărturisitor Ioan Ploscaru, vrednicul de pomenire Episcopul Alexandru Mesian, predecesorul Preasfinției Voastre, a păstorit cu multă înțelepciune și râvnă spirituală credincioșii încredințați lui, spre mai mare mărirea Domnului. Astăzi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, prin întronizarea Preasfinției Voastre, Eparhia de Lugoj primește un nou Păstor pe care îl dorim întocmai inimii lui Dumnezeu, după cum ne învață Profetul Ieremia: „Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune” (3, 15).

Chemarea la care Domnul Vă cheamă este aceea de a-L sluji pe El și Biserica Sa scumpă, atât în vremurile de liniște, cât și în clipele de furtună, având „ochii ațintiți asupra lui Isus, începătorul și plinitorul credinței” (Evrei 12, 2). Fiindcă, așa cum ne amintește Sfântul Părinte Papa Francisc: „Episcopul este chemat să slujească, nu să domine. Autoritatea sa este menită să fie slujire, ajutor, sprijin pentru ceilalți” (Omilie din 9 noiembrie 2015).

Cu acest prilej solemn, nu putem să nu ne amintim cu emoție de momentul din cadrul hirotonirii preoțești, când din partea Arhiereului consacrator, fiecare dintre noi a primit Sfântul Trup al Domnului, auzind cutremurătoarele cuvinte: „Primește acest Odor și-L păstrează pe El până la a doua venire a Domnului nostru Isus Cristos când are să-L ceară de la tine”. Misiunea Preasfinției Voastre, Preasfințite Ioan, este aceea de a păstra și a păzi acest „Odor” care este Eparhia Lugojului.

Astăzi, încredințându-Vă responsabilitatea de a păstori Eparhia de Lugoj, îl rugăm pe Mântuitorului Isus Cristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) și „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să Vă dăruiască haruri alese pentru a urma cu tărie îndemnul Fericitului Ioan Bălan, înaintașul Preasfinției Voastre: „Viața ne-o puteți lua, credința nu! (…) Biserica trebuie să rămână credincioasă lui Cristos, chiar dacă aceasta înseamnă să se confrunte cu persecuția. Episcopul este chemat să fie un martor al adevărului, chiar și în cele mai întunecate vremuri”.

Vă încredințez, Preasfințite Părinte Ioan, de prețuirea mea, de sprijinul tuturor ierarhilor Sinodului Bisericii noastre și de comuniunea de rugăciune a întregii Conferințe Episcopale din România. Prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, invoc harul lui Dumnezeu asupra Preasfinției Voastre și asupra Eparhiei de Lugoj, rugându-L pe Domnul nostru Isus Cristos să Vă răsplătească cu daruri cerești.

Cu arhierească binecuvântare,

 Card. Lucian

Președinte al Conferinței Episcopale din România
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Sursa: bisericaromanaunita Foto: Gabriel Brezeanu
Video: Interviu cu Preasfinţitul Ioan în cadrul podcastului „Direct la Subiect”

În contextul apropiatului eveniment al Înscăunării Preasfinţitului Călin Ioan Bot ca Episcop Eparhial al Eparhiei de Lugoj, Preasfinţia Sa a fost invitat în cadrul emisiunii de tip podcast „Direct la Subiect”. Interviul-podcast a fost realizat de Daniela Decean iar montajul este oferit de Ştefan Festo. Premiera a avut loc marţi, 18 iulie, de la ora 17.00.

În cele 51 de minute, Preasfinţia Sa a oferit răspunsuri la următoarele întrebări:

🔴Când ați ales, când ați decis că veți sluji Domnului, când ați ales calea? A fost un moment, o persoană care v-a inspirat sau ați crescut cu acest gând?

🔴Spuneați că vocația creștinului cheamă la un „șantier spiritual”, un loc și o stare de continuă creștere și învățare. Cum să învățăm să lucrăm la acest șantier?

🔴Tot într-un interviu spuneați că misiunea preoțească nu este exclusiv dăruire pentru alții ci și un drum de autocunoaștere, de purificare și de creștere spirituală personală. Cum a fost până acum acest drum? Ați avut momente de îndoială? De propria persoană, de biserică, de credincioși?

Un alt subiect dezbătut a fost al apropierii și atragerii tinerilor către biserică – o temă extrem de actuală.

🔴Îi urmați Episcopului Alexandru Mesian ca Episcop al Eparhiei de Lugoj. Un slujior al Domnului, remarcat pentru râvna apostolică și profunda căldură umană, dar și foarte îndrăgit. Aveți o misiune grea! Sunteți pregătit?

Reamintim că Înscăunarea noului Episcop al Eparhiei de Lugoj va avea loc, joi 20 iulie 2023 la catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj. Programul va începe la orele 10.15 cu o procesiune ce va porni de la „Palatul Lugoj” (fosta Prefectură) spre catedrală, urmând ca de la orele 10.30 să înceapă Sfânta Liturghie.

Această emisiune-podcast se distribuie pe următoarele site-uri: stiri24plus.roredesteptarea.rolugojeanul.robanatnews.ro, şi pe reţelele sociale: youtube, instagram si tiktok
Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohiile Orțișoara și Covaci

În Duminica a V-a după Rusalii, la 9 iulie 2023, Preasfinţitul Ioan, episcop numit al Eparhiei de Lugoj, însoţit de Mons. Angelo-Narcis Pop, a efectuat o vizită pastorală în parohia „Preasfânta Treime” Orțișoara, iar după masă a vizitat parohia „Sfântul Andrei” Covaci. Ambele parohii fac parte din Vicariatul de Timişoara.

La Orțișoara, ierarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie de către Părintele Răzvan Oprișa, Protopop de Timișoara, de către Părintele paroh Felician Kadar şi de d-l Gheorghe Aleodor Sobolu, Primarul Comunei Orţişoara. Copiii i-au oferit episcopului tradiționala pâine și sare precum și buchete de flori.

Ultima vizită pastorală în parohia Orţişoara a fost a Preasfinţitului Alexandru Mesian, de pie memorie, la 14 iulie 2013 cu ocazia sfințirii noii biserici.

Alături de episcop, la Sfânta Liturghie au slujit: Mons. Angelo-Narcis Pop, pr. Protopop Răzvan Oprișa şi părintele paroh Felician.

Cuvântul de învăţătură a fost pe marginea Evangheliei Duminicii – vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gadarenilor. Episcopul a vorbit despre puterea binelui şi a răului. A subliniat faptul că nu există termen de comparație între puterea lui Dumnezeu și puterea răului. Dumnezeu este Atotputernic şi Creator, inclusiv al fiinţelor care au devenit demoni iar diavolul este o creatură, un înger căzut, o fiinţă superioară omului ca inteligenţă dar absolut supusă puterii Creatorului.

În continuare ierarhul a arătat cum omul a ajuns să fie atins sau stăpânit de rău. Mai întâi a spus că decăderea unei părţi dintre îngeri rămâne un mister al libertăţii acestora. Diavolii îi influenţează pe oameni, deoarece voiesc ca să pervertească ceea ce Dumnezeu a creat, întocmai ca şi când se defectează o „piesă” și astfel suferă angrenajul întreg.

„Cât timp ne ținem de Dumnezeu prin credință, prin străduința de a respecta poruncile și rugăciune”, a spus episcopul, „răul – chiar dacă ne poate urmări și ispiti – nu ne poate atinge grav. Omul ajunge însă să fie atins de rău înșelându-se că cel rău îi vrea binele”.

Dar omul se poate și detașa de rău. Suferința și durerea care ne ating nu spun nicidecum că suntem posedați ci că răul există în lume și atinge lumea și pe noi. Un rău fizic sau chiar o suferință psihică care interpelează adânc sunt menite să trezească omul. „Nu mai păcătui ca să nu ți se întâmple și mai rău.” (Ioan 5, 14). Există un rău şi mai mare decât suferința: osânda veșnică, a rămâne veșnic despărțit de Dumnezeu care este iubire.

„Dacă prin păcat ne aliem oarecum celui rău, prin spovedanie ne dezicem, rechemăm Spiritul în casa măturată. Pentru a-i elibera pe demonizați, a fost nevoie de Isus – Dumnezeu pentru că nimeni nu a putut să-i elibereze; nimeni n-a fost interesat să-i elibereze” – a spus episcopul.

Omul are nevoie de răscumpărare din robia răului, iar Hristos e Cel care ne-a răscumpărat. „Căci prețul răscumpărării vieții prea scump e orișicui, nicicând nu-i cu putință aceasta omului”. (Psalmul 48,8-9).

La final, Părintele paroh Felician a mulțumit mai întâi bunului Dumnezeu. A mulțumit episcopului pentru vizita pastorală, preoţilor care au slujit la Sfânta Liturghie, d-lui primar prezent, corului parohial care a dat răspunsurile şi tuturor celor care s-au ocupat de pregătirea acestei vizite.

Preasfinţitul Ioan a oferit câte un cadou domnului primar şi părintelui paroh. Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă fraternă.

***

În dupămasa aceleiaşi zile, episcopul a vizitat parohia „Sfântul Andrei” Covaci, Vicariatul de Timişoara. Aici, ierarhul a vizitat mai întâi familia părintelui paroh Pavel Gheorghe Mihai, apoi a slujit Vecernia – lauda de seară în biserica parohială. S-a rugat pentru sufletele preoților care au slujit în această biserică de-a lungul vremii. La Vecernie a luat parte Pr. Răzvan Oprisa, Protopop de Timișoara, alături de un grup de credincioşi.

Ierarhul a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a vorbit în principal despre semnificaţia laudelor liturgice în tradiţia Bisericii noastre.  

Text: Raimondo-Mario Rupp. Fotografii: Raul Man și Mons. Angelo-Narcis Pop

Album foto: vizită pastorală parohia Orţişoara
Album foto: vizită parohia Covaci
Comunicat: Înscăunarea noului Episcop Eparhial, PS Călin Ioan Bot

Eveniment istoric pentru Eparhia Greco-Catolică de Lugoj – înscăunarea noului Episcop Eparhial, Preasfinția Sa Călin Ioan Bot

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, în calitate de Arhiepiscop Major, după ce a primit consimțământul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și după ce a informat Sfântul Scaun Apostolic al Romei, l-a transferat pe Preasfinţia Sa Călin Ioan BOT, până în prezent Episcop titular de Abritto și Administrator al Eparhiei de Lugoj, în funcția de Episcop Eparhial al Eparhiei de Lugoj.

Înscăunarea Preasfințitului Părinte Ioan, ca Episcop Eparhial de Lugoj, va avea loc joi, 20 iulie a.c., în Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, la catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj.

Programul va începe la orele 10.15 cu o procesiune ce va porni de la „Palatul Lugoj” spre catedrală, urmând ca de la orele 10.30 să înceapă Sfânta Liturghie.

Delegatul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian la acest eveniment este Preasfințitul Părinte Claudiu Lucian Pop, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

La eveniment vor participa episcopii membri ai Conferinţei Episcopale Catolice (CER), atât Episcopii Sinodului Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică cât şi Episcopii Romano-Catolici din România, consilierul Nunţiaturii Apostolice în România, precum și alți Episcopi din străinătate.

De asemenea şi-au anunţat prezenţa înalți reprezentanţi ai Oficialităţilor de Stat, centrale şi locale.

Transmisiunea în direct va fi realizată de către Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, putând fi preluată de pe paginile de Youtube şi Facebook ale Episcopiei, urmare a unei solicitări făcute cu cel puţin 48 de ore înainte de eveniment. Adresa la care se vor putea face solicitările este: egcl.it.media@gmail.com .

În vederea obţinerii legitimaţiei de acces în catedrală, reprezentanţii mass-media se vor înscrie la adresa egcl.it.media@gmail.com până cel târziu 19 iulie 2023, urmând să intre în posesia legitimaţiei de presă, în ziua evenimentului cu 10 minute înainte de începerea programului, de la reprezentantul episcopiei, telefon: 0744-517 248.

Biroul de presă al Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj