Sărbătoarea Sfântului Anton de Padova la catedrala din Lugoj – 13 iunie 2023

Sfântul Anton de Padova este unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi sfinţi ai Bisericii Catolice. La catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj, de mai mulţi ani, cinstirea lui a devenit deosebit de populară în rândul credincioşilor greco-catolici prin devoțiunile săptămânale din ziua de marți pe care Biserica Catolică i le dedică, prin solemnitatea care se dă sărbătorii sale, dar mai ales datorită evlaviei la care poporul a ajuns prin constatarea mijlocirii sale și răspunsul pe care-l primesc în urma rugăciunilor.

Programul liturgic din seara zilei de marţi, 13 iunie a.c. din Catedrala Lugojului a început la ora 18.00 cu Sfântul Rozariu apoi a continuat – de la ora 18.30 – cu Sfânta Liturghie, celebrată de Preasfinţitul Ioan, episcop Administrator al Eparhiei de Lugoj. Au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, pr. Inocențiu Lung, Protopop de Lugoj, pr. prot. on. Ioan Pop, parohul catedralei, pr. Iulian Hasciar, paroh la Scăiuş, pr. Olariu Cristian, paroh la Balinţ şi Pr. Ovidiu Neiconi, paroh la Ohaba-Forgaci. Părintele Narcis Ardelean, paroh la Șanovița a fost disponibil în confesional pentru mărturisiri.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Reînvierea” al catedralei, dirijat de d-na. dr. Cora Iacobescu şi Prof. Olimpia Drăgan.

În predică, episcopul a vorbit despre sfinți, numeroasele categorii ale acestora, în funcție de specificul prin care ei s-au sfințit în istoria mântuirii (Drepţii din Vechiul Testament: Strămoșii, Părinții, Patriarhii, Proorocii, Apostolii, Propovăduitorii; lumea Noului Testament şi a Bisericii creștine: Evangheliștii, Martirii, Mărturisitorii, Învățătorii, Ierarhii, Cuvioşii).

În încheierea Cuvântului său a prezentat câteva date biografice despre Sfântul Anton de Padova. A scos în evidenţă rolul de mediatori al sfinților, mediatori prin Hristos Isus, singurul mijlocitor între Tatăl și lume; după cum ne rezultă din intervenția Mariei Maica Domnului la Nunta din Cana Galilei: Isuse, nuntașii „nu mai au vin. […] Faceți tot ce vă va spune” El, Isus (cf. Ioan 2,3-5).

„Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, apropiații Lui, curtea Sa cerească și de aceea ne pot fi mediatori prin Hristos și în Spirit. Jertfele și mai ales iubirea lor îi face, nu să-L convingă pe Dumnezeu să ne dea ceea ce îi cerem, ci să ne apropie de El pentru a putea primi harul”, a spus episcopul.

Programul spiritual a continuat cu mai multe rugăciuni prin mijlocirea Sfântului Anton precum și pomeniri ale viilor și morților.

Preasfinţitul Ioan a binecuvântat apoi crinii prin stropire cu apă sfinţită şi pe credincioşi.

Programul serii s-a încheiat cu o procesiune în jurul catedralei.

A consemnat: Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Vizită pastorală a Preasfințitului Ioan în parohia „Preasfânta Treime” – Hunedoara – 2023

În Duminica I după Rusalii, la 11 iunie 2023, Preasfinţitul Ioan, episcop Administrator al Eparhiei de Lugoj a efectuat o vizită pastorală în parohia „Preasfânta Treime” Hunedoara, protopopiatul Devei, la invitaţia Părintelui paroh Damian Eugen. Ultima vizită a unui ierarh în această parohie a fost a Preasfinţitului Alexandru Mesian, de pie memorie, la 21 octombrie 2018.

La sosire, ierarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie de către pr. Micu Ceciliu, Protopop de Deva, de către pr. Eugen Damian, parohul locului şi de preoţii invitaţi.

Alături de episcop, la Sfânta Liturghie au slujit: Mons. Angelo-Narcis Pop, pr. Protopop Ceciliu Micu, pr. paroh Eugen Damian şi pr. Dan-Cristian Vişa, paroh la Mainz (Germania).

În cuvântul Său, Preasfinţia Sa a prezentat câteva gânduri privind sărbătoarea pe care Biserica a pus-o în prima Duminică după Rusalii, când sunt sărbătoriţi toţi sfinţii. „Fiecare dintre noi, suntem chemați să ne sfințim în specificul vieții noastre, în contextul în care trăim și în originalitatea noastră” a spus episcopul.

Pornind de la întrebarea: de unde vine sfinţenia şi cine sunt sfinţii, episcopul a subliniat faptul că Izvorul sfințirii este Dumnezeu. Harul, puterea, lumina, inspirația vine în izvor numai de la El. „Sfințenia oamenilor nu este o diplomă sau un premiu obținut ci e unire cu Dumnezeu, cu izvorul sfințeniei”, a spus Preasfinţia Sa.

Episcopul a prezentat mai multe căi prin care omul se poate sfinţi. Nu există un alt arc de timp pentru sfințire decât viața noastră, al cărui sfârșit nu-l cunoaștem.

  • Viața concretă e cadrul sfințirii. Ne sfințim prin muncă, prin îndeplinirea datoriei stării de tată, mamă, soț, elev, student, profesionist; ne sfințim suportând o boală; clerul se sfinţeşte prin împlinirea misiunii preoțești.
  • Ne sfințim în cadrul relațiilor ce ne sunt date, familiale, profesionale, colegiale; în contextele istorice, politice care nu depind de noi;
  • Ne sfințim în originalitatea noastră. Fiecare suntem unici. Un pătimaș se sfințește luptând cu patima sa; luptând ca aceasta să nu-i facă rău lui și celorlalți. Un pasionat prin pasiunea sa: cultură, artă, muzică, sport.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Eugen Damian a mulţumit mai întâi Bunului Dumnezeu. A mulţumit Preasfinţitului Ioan pentru vizită, a mulţumit credincioşilor din parohie şi celor veniţi din localităţile învecinate.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă fraternă.

La întoarcere, Preasfinţitul Ioan a vizitat parohia Ghelari.

A consemnat: Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Inaugurarea Centrului maternal „Casa Mama Virginia” din Oraviţa

Sâmbătă, 10 iunie 2023, Preasfinţitul Ioan, Episcop Administrator al Eparhiei de Lugoj s-a aflat la Oraviţa cu ocazia sfinţirii noului Centru maternal „Casa Mama Virginia”.

Centrul maternal „Casa Mama Virginia” Oraviţa și-a deschis deja porțile în anul 2018. Acest proiect social există prin bunăvoinţa unui binefăcător italian care dorește să-și păstreze anonimatul. Căminul găzduieşte mame singure care au ales să nu avorteze și femei care au suferit violențe domestice și întâmpină dificultăți în a găsi un adăpost pentru ele și copii lor.

Având la dispoziţie un mediu modern şi dotat corespunzător, aceste mame pot rămâne în centru împreună cu copii lor perioade variabile în funcție de necesitățile lor concrete. Aici sunt înconjurate de afecțiunea Surorilor de Caritate ale Sfintei Ioana Antida de Thouret, fiind sprijinite să depăşească momentele de dificultate în care se găsesc singure și adesea sunt lipsite de alt sprijin. Ajutorul constă în asistentă (însoţire) umană, spirituală, psihosocială, medicală și educativă pentru mame și copii.

Părintele Ovidiu Cozmuţa, Protopop de Oraviţa, este inițiatorul și părintele acestui proiect, care se adaugă altor proiecte semnificative pe care le-a inițiat și pe care le coordonează la Oravița; precum și a unora care sunt în diferite faze de construcție. Sprijinit de prieteni și binefăcători, părintele Ovidiu poartă grija susținerii financiare a centrului precum și sarcina raportului cu autoritățile de stat, în calitate de director al acestei asociaţii.

Gazdele evenimentului au fost Surorile din ordinul „Sfânta Ioana Antida de Thouret”, care sunt sufletul acestei case și fără de care centrul nu ar putea funcționa. Sora Tereza Hortolomei coordonează întreaga activitate fiind și superioara comunității surorilor. Asemenea Mariei Maica Domnului care a rămas „ca la trei luni” cu Elisabeta verișoara ei, care îl purta în sânul său pe sf. Ioan Botezătorul, surorile le însoțesc pe aceste mame și acești copii în cele mai delicate perioade ale vieții lor. Așteptăm să vedem roadele minunate pe care negreșit le va da această muncă discretă și plină de dificultăți cunoscute de Domnul și de surori.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa profesorului italian Giovanni Codevilla și d-lui Giuseppe Taskinni din Italia, vechi prieteni ai Bisericii Greco-Catolice din România și în mod particular ai Eparhiei de Lugoj. D-l Giuseppe Taskinni a vizitat în mod repetat România încă în timpul regimului comunist, având un bun raport cu IPS Ioan Ploscaru. Onorații oaspeți sunt inițiatori, consilieri și susținătorii acestui proiect precum și a altor proiecte sociale din Oravița și din alte locații.

Slujba de sfințire a stabilimentului social a fost oficiată de către Preasfinţitul Ioan. Alături PS Ioan și de Părintele Ovidiu Cozmuţa, Protopop de Oraviţa, care este părinte și al acestui proiect – care se adaugă altor proiecte semnificative pe care le-a inițiat și pe care le coordonează – au fost prezenţi pr. Mihai Gherghel, paroh la Vârșeț și Marcovăţ (Serbia) şi Ierom. Atanasie Muntoni, stareţ al mănăstirii „Preasfânta Treime” Giroc și alți preoți din protopopiatul de Oravița. Au mai participat și persoane consacrate din Comunitățile călugărești OSBM din Lugoj și „Preasfânta Treime” Giroc.

A consemnat Raimondo-Mario Rupp.

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Vizită pastorală a Preasfințitului Ioan la Mănăstirea „Preasfânta Treime” – Giroc. Sărbătorirea hramului

În a doua zi de Rusalii, luni, 5 iunie 2023, Preasfinţitul Ioan, Episcop Administrator al Eparhiei de Lugoj, s-a aflat în mijlocul comunității Monastice „Preasfânta Treime” din localitatea Giroc, județul Timiș. Este cunoscut faptul că de mai bine de 20 ani, Episcopul Alexandru Mesian, de fericită amintire, a efectuat cu regularitate vizite pastorale anuale în marile centre şi capitale de judeţe ale eparhiei: Timişoara, Arad, Deva și Reşiţa, cu ocazia marilor sărbători. Urmând această tradiţie, Preasfinţitul Ioan a considerat oportun ca în acest an să viziteze mănăstirea „Preasfânta Treime” care se află în apropiere de Timişoara și al cărei hram este sărbătorit în a doua zi de Rusalii.

La Sfânta Liturghie au slujit împreună cu episcopul, părinții ieromonahi ai Comunității Monastice: Atanasie, stareţul mănăstirii şi Isaac; părintele Alin Taichiş, paroh la Izvin şi părintele Mirel Demian din Eparhia de Oradea. Răspunsurile au fost date de corul mănăstirii.

În predica sa, ierarhul a prezentat câteva repere despre Omul în Dumnezeu, omul în circuitul Treimii Preasfinte. Pornind de la textul biblic „În Dumnezeu trăim și ne mișcăm și suntem” (cf. Fapte 17,28), episcopul a subliniat faptul că Viața şi existența noastră este circumscrisă în Cel care ne-a creat, Căruia îi aparținem, e circumscrisă în iubirea Sa. Omul e capabil de înțelegere, de comunicare, de comuniune cu Dumnezeu, pentru că a fost creat după chipul Său (Geneză 1, 25-26).

Isus a cerut în ceea ce numim rugăciunea sacerdotală: Părinte sfinte, mă rog ca „cei care vor crede în mine, […] toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.” (Ioan 17,20-21).

Așa cum Isus se regăsește în Tatăl și îl regăsește pe Tatăl în sine, cere Tatălui și ne revelează nouă că suntem destinați să fim și noi una „în” Dumnezeu, primiți în Spirit în „curentul etern” al iubirii Preasfintei Treimi.

„Prin rugăciune, prin dialog, prin asimilarea cuvântului viu al lui Dumnezeu, al Scripturii, cuvânt lucrător în noi, ne unim cu Hristos. Prin alegerile morale, prin deciziile de viață costisitoare ne legăm și ne unim cu Hristos. Prin sfintele taine izvoare de har ne unim cu Hristos” – a spus Preasfinţia Sa.

Un exemplu revelator al experienței unirii cu Hristos ni-l dă Sfântul Apostol Pavel care spune și scrie: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.” (Galateni 2,20). Se poate observa din această mărturie că Pavel „Nu doar că îl regăsește pe Hristos în el, în gândurile, memoria, cuvintele, preocupările în sentimentele mele, dar, nu se mai regăseşte pe sine însuşi cel vechi, cel înainte de convertire; prezența lui Hristos în sufletul său pare mai semnificativă decât propria sa viață.

Episcopul a încheiat, citându-l pe preotul profesor italian Nicola Ciola: Dumnezeu este «un circuit de iubire în care oamenii sunt introduși datorită misterului pascal al morții, învierii și glorificării» lui Isus. Misterul lui Dumnezeu Iubire este conceput ca relaționalitate, comuniune, circuit de iubire.

Preacuviosul Atanasie, stareţul Mănăstirii „Preasfânta Treime” a mulțumit tuturor celor care s-au adunat în rugăciune, fiind alături de comunitatea monastică.

Sfintei Liturghii i-a urmat agapa frățească, organizată, după cum este tradiția, cu multă dăruire de credincioșii din Giroc și Timișoara. Ultimul moment de rugăciune din cadrul sărbătorii de hram a fost Acatistul Preasfântului Spirit, la ora 15.00.

A consemnat Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Sărbătoarea Rusaliilor – Hramul Catedralei din Lugoj, 2023. Prima împărtăşanie

În Duminica Sfintelor Rusalii, a Coborârii Sfântului Spirit, a fost sărbătorit hramul Catedralei greco-catolice din Lugoj. Cu această ocazie, un grup de copii, ajunși la vârsta priceperii au primit Sfânta Împărtăşanie. Pregătirea catehetică a copiilor a fost făcută de Maica Valentina Hădărău din Ordinul Surorilor „Sf. Vasile cel Mare”.

La Sfânta Liturghie arhierească, alături PS Ioan, episcop Administrator al Eparhiei de Lugoj, au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Pr. Prot. On. Ioan Pop, parohul Catedralei din Lugoj şi Pr. Narcis Ardelean, paroh la Șanovița. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul „Reînvierea” al catedralei.

În cuvântul de învățătură, episcopul a vorbit despre semnificaţia sărbătorii Rusaliilor. Le-a reamintit credincioşilor că Dumnezeu are un plan cu Omul şi cu Creaţia. Este cunoscut că în Istoria Mântuirii, lui Dumnezeu-Tatăl îi este atribuită opera creaţiei. Dumnezeu-Fiul s-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria, s-a făcut om vizibil, ne-a vorbit despre Tatăl şi El a realizat opera răscumpărării.

„A treia etapă din Istoria Mântuirii, din lucrarea lui Dumnezeu pentru noi, este etapa Spiritului Sfânt. Isus ne spune că suntem Temple ale Spiritului Sfânt. Dumnezeu vrea să locuiască în noi şi locuieşte în noi. Spiritul Sfânt vine cu puterea Sa vine El Dumnezeu însuşi, nevăzut dar uneori simţit, vine să ne compatibilizeze vieţile şi persoana cu Dumnezeu, pentru ca să putem să ajungem şi noi acolo unde ne-a fost destinat să ajungem, la Tatăl în Ceuri, în Împărăţie” – a spus ierarhul.

În continuare episcopul a vorbit despre Darurile Spiritului Sfânt (cf. Isaia 11,2) care au rolul de a ne compatibiliza sufletele pentru unirea cu Hristos și pentru accesul în Împărăția lui Dumnezeu. Lucrând în noi, Darurile Spiritului aduc rod (cf. Galateni 2,22-23).

De-asemenea, Preasfinția Sa a vorbit şi despre fenomenul Rusaliilor: „suflarea ca de vânt”, Coborârea Sfântului Spirit „în chip de limbi de foc” peste Apostoli și vorbirea în limbi, semn al comuniunii în Spirit a celor ce cred, dincolo de limbaj.

„Scopul venirii Spiritului Sfânt” a spus episcopul „este acela de a ne învăţa toate”, a ne aminti învăţătura pe care Isus a adus-o din Ceruri. Spiritul vine să clarifice în minte cum stau lucrurile, care e lucrarea lui Dumnezeu.

Efectele vizibile ale Rusaliilor sunt convingerea dobândită de ucenici în privința celor învățate de la Isus şi curajul până la martiriu de a-l propovădui pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu, înviat din morți.

Adresându-se în mod special copiilor care-l vor primi pe Isus în inimile lor, episcopul le-a explicat prin câteva simboluri şi comparaţii ce anume vor primi azi în Sfânta Împărtăşanie: „Noi vedem pâine și vin, dar ceea ce primim este Trupul și Sângele Domnului. Vă cuminecăm cu Lumină, Frumuseţe şi Iubire” a spus Preasfinţia Sa. A oferit o comparaţie: aşa cum filamentul din interiorul unui bec este suportul pentru lumină, aşa şi pâinea este suportul pentru Isus – Lumina Lumii – care vine în sufletele şi trupurile noastre.

„Euharistia” – a spus în încheiere ierarhul – „este modul pe care Isus l-a ales – ca după Înălţarea Sa la Cer – să rămână cu noi până la sfârşitul veacurilor, şi astfel, omul, mâncând din această Pâine să trăiască veşnic” (cf. Ioan 6, 53-58).

Înainte de rostirea Crezului, copiii au reînnoit făgăduinţele de la Botez.

În semn de amintire, Preasfinţitul le-a înmânat copiilor câte o diplomă, „amintire de la Prima Sfântă Împărtăşanie” şi câte un cadou.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a mulţumit, mai întâi lui Dumnezeu, Maicii Sfinte şi îngerilor „care ne-au însoţit astăzi”, a mulţumit preoţilor care au concelebrat şi s-au implicat în formarea acestor tineri; a mulţumit părintelui paroh Ioan Pop pentru grija pe care o are faţă de catedrală şi pentru munca pe care o depune cu mult zel; a mulţumit maicii Valentina care i-a pregătit pe copilaşi pentru acest moment al primei împărtășanii; a mulţumit tuturor Surorilor din comunitatea Sfântul Vasile cel Mare de la Lugoj. A mulţumit corului care se străduieşte să ajute „pentru ca să ne putem ruga mai bine”. A mulţumit tuturor celor care au contribuit la reuşita sărbătorii de hram. Nu în ultimul rând a mulţumit credincioşilor pentru prezenţă.

După Sfânta Liturghie s-a pornit în procesiune, înconjurându-se Catedrala, apoi a urmat sfințirea spicelor de grâu. Fiecare credincios a primit câte un colăcel cu această ocazie și spice de grâu. Pe esplanada din faţa catedralei, copiii au recitat poezii pregătite special pentru Prima împărtăşanie.

Ziua de hram s-a încheiat cu „Rânduiala Vecerniei plecării genunchilor” care a avut loc la ora 17.00.

A consemnat: Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.