Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohia Rapoltu Mare

În Duminica a V-a după Paşti, a Femeii samarinence, la 14 mai 2023, Preasfinţitul Ioan, episcop Administrator al Eparhiei de Lugoj, a efectuat o vizită pastorală în parohia Rapoltu Mare, protopopiatul de Orăştie, la invitaţia părintelui paroh Mircea Costa. Ultima vizită a unui ierarh în această parohie a fost a Preasfinţitului Alexandru Mesian, de pie memorie, la 25 aprilie 2022 cu ocazia sfinţirii lucrărilor de restaurare interioară a bisericii cu hramul „Sf. Gheorghe” precum şi sfinţirea noii mese a altarului.

La sosirea în parohie, episcopul a fost întâmpinat în fața bisericii cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce de către pr. Silviu Lucian Bindea, Protopop de Orăştie, pr. Mircea Costa, parohul locului, pr. Claudiu Alexandru Gânţa, paroh la Mărtineşti, şi pr. Vasile Bojcsuk, paroh la Peregu Mare.

Alături de ierarh, la Sfânta Liturghie au concelebrat preoții amintiţi mai sus. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Ioan a prezentat câteva gânduri pe marginea Evangheliei duminicii.

Reflectând pe marginea dialogului dintre Mântuitorul şi femeia samarineancă, episcopul a oferit câteva semnificaţii şi puncte de reflecţie pe tema misterioasei ape vii. „ … Cine va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va înseta niciodată şi apa pe care i-o voi da eu va deveni în el izvor de apă care ţâşneşte spre viaţa veşnică” Ioan 4, 14. Episcopul a subliniat că aşa cum la nivel biologic apa este fundamentală vieţii, la nivel spiritual există ceea ce noi numim har, care semnifică ajutorul lui Dumnezeu, lumina Sa, iertarea Sa. „Precum apa spală corpul şi dă viaţă, la fel harul nevăzut – apa vie – spală sufletul şi îi dă viaţă”.

În continuare ierarhul a amintit despre ”sângele și apa” (cf. Ioan 19,34) scurse din coasta Mântuitorului, simbolizând apa botezului creștin și sfântul sânge al euharistiei – sfinte taine care sunt izvoare de har pentru viața spirituală a creștinilor și resurse în vederea pregătirii sufetului pentru viața veșnică.

Episcopul a salutat prezenţa domnilor: Iulius Marian Firczack deputat în Parlamentul României, dr. Gheorghe Firczak, președintele fondator al Uniunii Culturale a Rutenilor din România şi Mircea-Călin Brândușa, Director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Hunedoara.

Părintele paroh Mircea a mulţumit mai întâi bunului Dumnezeu. A mulţumit Preasfinţitului Ioan pentru vizită. A mulţumit preoţilor care au concelebrat. A mulţumit d-lui deputat dr. Gheorghe Firczack şi a mulţumit tuturor celor care au binevoit ca să fie alături la bucuria acestei vizite pastorale.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI!
Episcopii catolici din România reafirmă importanța solidarității

Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România s-au reunit la Satu Mare în perioada 10‑12 mai 2023, la Centrul de Spiritualitate al Episcopiei Romano-Catolice din capitala județului cu același nume, gazdă fiind P.S. Eugen SchönbergerSesiunea plenară de primăvară a Conferinței Episcopilor din România (CER) a fost condusă de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, Vicepreședintele CER.

La deschiderea lucrărilor a participat Mons. Germano Penemote, Însărcinat cu afaceri ad interim al Nunțiaturii Apostolice în România și Republica Moldova. De asemenea, a participat Pr. Thomas Schwartz, director al Renovabis – instituție de solidaritate din Germania cu multe acțiuni în România în cei 30 de ani de existență ai ei. Colaborarea cu această instituție a condus la înțelegerea solidarității nu ca un simplul „a da” cele necesare celui aflat în dificultate, dar ca împărtășire a greutăților și susținere a persoanelor spre împlinirea lor cu demnitate, în spiritul Evangheliei.

Pe ordinea de zi, temele de discuție au fost determinate de necesitățile Bisericilor locale și de evenimentele ce urmează să fie celebrate local sau la nivelul Bisericii Universale. Ca de obicei la astfel de întâlniri, au fost mai multe momente de rugăciune împreună cu diferitele comunități catolice din oraș: romano-catolică de limbă maghiară, romano-catolică de limbă română și greco-catolică. Vizitarea unor centre unde se desfășoară diferite opere sociale ale Diecezei a avut ca scop încurajarea celor care se dedică slujirii în Biserică.

În centrul discuțiilor CER s-a aflat Sinodul Episcopilor cu tema sinodalității, care a trecut de etapa continentală și se apropie de momentele culminante ale reuniunilor delegaților tuturor Bisericilor locale la Roma. În aceste zile, Episcopii au căutat modalități de sprijinire a tinerilor care vor să participe la ZMT – Zilele Mondiale ale Tineretului cu Papa Francisc – care se vor desfășura anul acesta la Lisabona (Portugalia). De asemenea, Episcopii au discutat despre diferite proiecte pentru anul 2025, Anul Marelui Jubileu de la Roma, cu puternice conotații ecumenice și de solidaritate.

Pe lângă informările din eparhii, dieceze, comisii și instituții legate de CER, discuțiile au atins chestiuni care privesc viața liturgică, educația, familia și persoanele consacrate. O atenție specială a fost dată Confederației Caritas din România, care are un rol important în manifestarea solidarității în situațiile de criză (războiul din Ucraina sau cutremurele recente din Siria și Turcia).

Următoarea sesiune a CER va avea loc la București în intervalul 25-27 septembrie 2023, fiind găzduită de Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de București.

Conferința Episcopilor din România se întrunește de două ori pe an în sesiune ordinară și îi reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România, fiind un for care exprimă unitatea Bisericii și comuniunea cu Urmașul lui Petru, Sfântul Părinte Papa. (pr. Francisc Ungureanu, secretar general al CER)
Vizita reprezentanţilor Asociaţiei L’Oeuvre d’Orient în Eparhia de Lugoj

În perioada 5-8 mai a.c. Eparhia de Lugoj a primit vizita a doi reprezentanți ai Asociaţiei L’Oeuvre d’Orient, domnii: Gérard Gleizes și Olivier Beugnot.

L’Oeuvre d’Orient este o asociație de caritate fondată în anul 1856 de un grup de profesori de la Sorbona.

Misiunea acesteia – extinsă tot mai mult în decursul îndelungatei sale istorii – este aceea de a oferi preoților și călugărilor mijloace necesare în vederea împlinirii misiunii lor spirituale, pastorale educaționale și caritative. Fiind în slujba tuturor, preoții și călugării au adesea nevoie și de susținere materială și financiară în vederea construirii de școli, spitale, orfelinate, aziluri pentru vârstnici, precum și în vederea construirii, dotării, reparării bisericilor sau a altor imobile de interes pastoral.

Asociația L’Oeuvre d’Orient a sprijinit – și continuă să o facă – Biserica Greco-Catolică din România prin sute de proiecte de finanțare a diferitelor obiective și programe pastorale și, desigur câteva zeci de proiecte de acest fel au fost și continuă să fie derulate și în Eparhia de Lugoj.

În perioada mai sus amintită, oaspeții noștri au vizitat 12 obiective – biserici, case parohiale și mănăstiri – finanțate, în parte de Asociație. Ei au avut, de asemenea, o întâlnire cu Preasfinția Sa Ioan, Episcop Administrator al Eparhiei de Lugoj și cu Mons. Angelo Pop în care au discutat despre proiectele în derulare ale eparhiei, despre principiile Asociației L’Oeuvre d’Orient și despre modul în care poate continua îndelungata colaborare a celor două instituții. Mons. Angelo Pop i-a însoțit pe oaspeți la toate obiectivele vizitate, în bună parte, alăturându-li-se la aceasta și Preasfinția Sa Ioan.

În ziua de 7 mai, cei doi reprezentanţi au participat la Sfânta Liturghie Arhierească în catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj unde, la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Ioan, le-a transmis recunoştinţa şi mulţumirile pentru contribuția financiară adusă la reconstrucția Bisericii Greco-Catolice din România, bine știind că finalitatea misiunii pastorale a Bisericii este bunăstarea sufletească a celor păstoriți și mântuirea veșnică.

Ierarhul le-a oferit celor doi oaspeți în semn de recunoştinţă câte o icoană cu Arhanghelii Mihail şi Gavriil, cărţile: „Lanţuri şi teroare” şi „Cruci de gratii” ale ÎPS Ioan Ploscaru, traduse în limba franceză, precum și cartea-album foto cu pictura Catedralei de Lugoj.

Raimondo-Mario Rupp
Vizită la Lugoj a participanţilor la Conferința internațională „Creștinism și viaţa bisericească în Banat, în istorie și în prezent”

Joi 4 mai a.c. Preasfinţitul Ioan, Episcop Administrator al Eparhiei de Lugoj a participat cu un cuvânt de salut la deschiderea Conferinței internaționale „Creștinism și viaţa bisericească în Banat, în istorie și în prezent”, conferință care s-a desfășurat în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara.

Sâmbătă, 6 mai Preasfinția Sa Ioan a primit la Lugoj vizita participanţilor din Germania la conferința mai sus amintită. Grupul a fost condus. de prof. dr. Jurgen Henkel, editorul executiv al Institutului Germano-Român pentru Teologie, Știință, Cultură și Dialog „Ex Fide Lux”.

Oaspeții au vizitat mai întâi Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj. Episcopul le-a vorbit despre identitatea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică (BRU), despre istoria acesteia şi respectiv despre Eparhia de Lugoj. Pornind de la întrebările: Cine suntem, ce ne definește ca Biserică şi Eparhie, episcopul a dezvoltat câteva idei din Scrisoarea apostolică a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea din 7 mai 2000, scrisoare adresată BRU cu ocazia celui de al treilea centenar al unirii cu Biserica Romei.

În continuare d-l Cristian-Oliviu Gaidoș, muzeograf la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugoj le-a vorbit oaspeților despre contextul în care au apărut comunitățile de greco-catolici din Banat și despre istoricul Catedralei Lugojene. A vorbit despre primul paroh greco-catolic din Lugoj, preotul Ştefan Berceanu, despre înființarea Episcopiei de Lugoj, la 26 noiembrie 1853. De-asemenea a amintit că de-a lungul vremii, catedralei lugojeane, i-au trecut pragul un împărat şi un rege: Împăratul Austriei, Franz Josef I – din Casa de Habsburg la 20 iulie 1852 şi Regele Carol al II-lea al României la 7 octombrie 1934. Regele Carol al II-lea a fost invitat la sfinţirea catedralei în urma lucrărilor de restaurare a noii picturi de către pictorul academic Virgil Simonescu, în vremea episcopului Alexandru Nicolescu.

Următoarea vizită a oaspeților din Germania a fost la reședința Episcopiei de Lugoj în Sala mare a palatului episcopal unde aceștia au putut vedea tablourile ierarhilor care au păstorit Eparhia de Lugoj. Într-o atmosferă destinsă, oaspeții au adresat întrebări ierarhului.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Anunţ: Pelerinajul credincioşilor din Eparhia de Lugoj la Basilica Papală Maria-Radna – 20 mai 2023

Conform unei tradiţii mai vechi, clerul şi credincioşii greco-catolici au ocazia de a participa la un pelerinaj anual, organizat de Eparhia de Lugoj la Basilica Minor Maria Radna din județul Arad.

În acest an, pelerinajul va avea loc sâmbătă, 20 mai.

Programul spiritual va începe la ora 10,30 cu Sfântul Rozar și va continua, de la ora 11.00, cu Sfânta Liturghie Arhierească.

Suntem recunoscători Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara care – în fiecare an, în a treia sâmbătă din luna mai – pune la dispoziţia Eparhiei de Lugoj, Sanctuarul Preasfintei Fecioare Maria de la Radna pentru o zi de spiritualitate.

Biroul de Presă al Eparhiei de Lugoj