Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohia Şibot. Sărbătorirea hramului „Buna Vestire”

În Duminica a treia din Post, (a Sfintei Cruci), Preasfinţia Sa, Călin Ioan Bot. Episcop auxiliar de Lugoj, s-a aflat în vizită pastorală în parohia „Buna Vestire” Şibot – Protopopiatul de Orăştie, cu ocazia sărbătoririi hramului acestei parohii. Preasfinţia Sa a fost însoţit de Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicarul general al Eparhiei de Lugoj. La eveniment a fost prezent şi Dl Zaharie Nicolae Iosif viceprimarul comunei Şibot.

La sosire, Preasfinţitul Ioan a fost întâmpinat cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie de către Pr. Silviu Bindea, Protopop de Orăştie, Pr. Dr. Viorel Gheorghe Codrea, paroh de Cugir şi pr. Marius Borza, paroh la Geoagiu.

Momentul principal al sărbătorii hramului a fost celebrarea Sfintei Liturghii arhiereşti la care, alături de Preasfinţia Sa Ioan, au concelebrat preoţii menţionaţi mai sus. Răspunsurile liturgice au fost oferite de cântăreții bisericești ai parohiei.

La sărbătoare alături de comunitatea din Şibot au participat şi credincioşi din localităţile Orăştie, Cugir şi Sărăcsău.

În Cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Ioan a vorbit pe marginea lecturii Apostolului şi Evangheliei Duminicii a treia din post, cea a Sfintei Cruci.

Preasfinţia Sa, le-a reamintit credincioşilor că Sfânta Cruce a devenit un simbol creştin de biruinţă asupra răului. Un simbol care ne spune că răul a fost biruit prin jertfa lui Isus. Din punct de vedere spiritual, Crucea este asumarea acelor greutăţi în viaţa noastră a fiecăruia dintre noi, acelor greutăţi care nu pot fi evitate şi care se interpun binelui.

Preasfinţitul Ioan i-a îndemnat pe credincioşi să nu privească Crucea ca pe un scop în sine. A precizat că motivul pentru care iubim Crucea, nu este durerea şi suferinţa pe care ne-o provoacă ci iubim Crucea pentru că este calea care ne conduce spre lumină, pace, odihnă.

Despre lepădarea de sine, Preasfinţitul Ioan a precizat că Isus ne îndeamnă să ne lepădăm de sinele relativist, sinele mofturos şi sinele pofticios de păcat.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânăra Grațiela Blaga, studentă la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj a interpretat câteva pricesne.

La final, Preasfinţitul Ioan a adresat câteva mulţumiri: d-lui viceprimar prezent, preoţilor care au păstorit această parohie de la reînfiinţarea ei după 1990; a mulţumit părintelui protopop Silviu pentru osteneala în plus de a administra şi această parohie pe lângă cea de la Orăştie, a mulţumit preoţilor concelebranţi, şi credincioşilor pentru susţinere. Nu în ultimul rând a mulţumit bunului Dumnezeu şi a transmis salutul şi binecuvântările Preasfinţitului Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj.

În continuare, părintele protopop Silviu a mulţumit în mod particular preoţilor care au păstorit această parohie de-a lungul celor 18 ani menţionându-i astfel pe pr. dr. Viorel Codrea care s-a ocupat de deschiderea acestei parohii apoi de pr. Ioan Stănculeţ care a păstorit o lungă perioadă de timp această parohie.

„Vă rugăm să transmiteţi salutul nostru şi dragostea noastră Preasfinţiei Sale, Episcop Alexandru!” s-a adresat în încheiere părintele Silviu, Preasfinţitului Ioan.

Părintele Silviu i-a oferit Preasfinţitului Ioan şi tinerei soliste Grațiela Blaga câte o icoană cu hramul parohiei Şibot – Bunavestire.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă în faţa bisericii oferită de credincioşii parohiei.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp

Album foto AICI
Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohia Timişoara VI. Sărbătorirea hramului „Buna Vestire”

În după-masa zilei de 25 martie 2022, Preasfinţia Sa, Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, s-a aflat în vizită pastorală în parohia „Bunavestire” Timişoara VI, cu ocazia sărbătoririi hramului acestei parohii.

Sfânta Liturghie a început la orele 18.00 şi s-a celebrat în interiorul bisericii parohiale care se află în construcţie. Alături de Preasfinţitul Ioan au concelebrat: Părintele Ieromonah Atanasie, starețul Mănăstirii Preasfânta Treime din Giroc, pr. Ioan Chişărău, paroh la Timişoara III – Sf. Maria Regina Păcii, pr. Alin Taichiş, paroh la Izvin, pr. Daniel Sas, paroh la Timişoara V – Sf. Ap. Petru şi Pavel, pr. Daniel Muntean, paroh la Timişoara II – Sf. Iosif, pr. George Rădulescu, paroh la Sânandrei şi pr. Mihai Răzvan Oprişa, Protopop de Timişoara şi parohul locului.

Preasfinţitul Ioan şi-a început Cuvântul Său de învăţătură, pornind de la întrebarea Sfântului Irineu de Lyon: „Cum va trece omul în Dumnezeu dacă Dumnezeu n-a trecut mai întâi în om?!”

Preasfinţia Sa a precizat că ceea ce constatăm o separație de netrecut între noi și Dumnezeu, între lumea noastră și lumea Sa, a fost trecută dinspre Dumnezeu spre noi prin întruparea Cuvântului lui Dumnezeu la Buna Vestire. A spus, deopotrivă, că numai datorită acestei treceri a lui Dumnezeu din nevăzuta lume a spiritului în lumea materiei văzute, din eternitate în timp, devine posibilă trecerea omului în lumea lui Dumnezeu.

Preasfinţitul Ioan a subliniat că este necesară compatibilizarea omului cu Dumnezeu pentru a ajunge și a se integra în lumea Sa. Și că aceasta are loc prin intermediul sfintelor taine, mai ales a împăcării – a iertării prin spovedanie și a cuminecării cu trupul și sângele Domnului.

„În misiunea Bisericii există ceva specific și prioritar: să se ocupe de suflete și de pregătirea lor pentru viața veșnică. Biserica, rămâne mereu atentă la căile ce conduc spre aceasta, rămâne atentă al om, la toate nevoile sale, dar este chemată să nu-și uite specificul”, s spus Preasfinţitul Ioan în încheierea cuvântului de învăţătură.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, la ora 19.30, în comuniune cu Sfântul Părinte Papa Francisc şi cu întreaga Lume Catolică, Preasfinţitul Ioan a rostit Actul de consacrare a Bisericii și întregii omeniri, în mod deosebit a Rusiei și a Ucrainei la Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria, împreună cu preoţii concelebranţi şi credincioşii care au participat la sărbătoarea hramului.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă.

A consemnat: ipod. Raimondo-Mario Rupp

 
Actul consacrării Rusiei și Ucrainei rostit în Catedrala din Lugoj

Preasfinţitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj s-a aflat în comuniune, din Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj, cu Sfântul Părinte Francisc și întreaga Biserică Catolică, rostind Actul consacrării Bisericii și a întregii omeniri în mod deosebit a Rusiei și Ucrainei la Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria.

De sărbătoarea Buneivestiri, la 25 martie 2022, în jurul orei 19.30, când Sfântul Părinte Papa Francisc celebra în Bazilica „Sfântul Petru” din Roma, Actul consacrării Bisericii și întregii omeniri, în mod deosebit Rusia și Ucraina la Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria, Preasfinția Sa Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj s-a aflat în Catedrala din Lugoj, unde, împreună cu preoții și cu credincioșii care au luat parte la programul spiritual al serii, s-a unit în același Act al consacrării cu Sfântul Părinte Papa Francisc – invocând Actul consacrării la Inima Neprihănită a Maicii Domnului în limba română.

Alături de Preasfinţitul Alexandru au fost prezenţi: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general, Pr. Teodor Baba, Protopop de Lugoj şi consilier eparhial, Pr. prot. on. Ioan Pop, parohul catedralei, pr. Narcis Ardelean, paroh la Şanoviţa şi pr. Iulian Hasciar, paroh la sanctuarul „Maica Domnului Apărătoarea noastră” de la Scăiuş.

După rostirea Actului de Consacrare, Preasfinţitul Alexandru a adresat câteva gânduri credincioşilor, mulţumindu-le pentru prezenţă şi pentru intenţia de a se ruga pentru pace. „Este război, se luptă fraţii între ei de aceeaşi credinţă” a spus Preasfinţia Sa „de aceea o implorăm pe pe Maica Domnului ca să mijlocească la Dumnezeu pentru a se milostivi de noi pentru a înceta războiul”.

La sfârşit, Preasfinţitul Alexandru a dat binecuvântarea, credincioşilor prezenţi.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp

Album foto AICI.
Se amână pentru a doua oară Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic

Printr-un comunicat publicat pe site-ul Conferinţei Episcopilor Catolici din România, Oficiul Național pentru Pastorația Tineretului anunță amânarea Întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic pentru o dată ce va fi comunicată ulterior. Întâlnirea a mai suferit o amânare datorită contextului de Pandemie COVID-19, fiind iniţial prevăzută a se desfăşura în 2021.

În perioada 1 – 4 septembrie 2022 era prevăzută să aibă loc Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic, organizată de Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș.

În urma analizelor din cadrul Comisiei pentru Pastorația Tineretului din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România și a consultării dintre PS Virgil Bercea, președintele comisiei, și PS Cristian Dumitru Crișan, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a fost luată, cu multă părere de rău, hotărârea de a amâna la o dată ulterioară această întâlnire a tinerilor. Decizia a fost motivată de dificultățile de a pregăti într-un mod corespunzător acest eveniment în contextul crizei sanitare și a situației socio-politice.

Încurajăm diecezele și eparhiile să propună tinerilor activitățile și întâlnirile cele mai potrivite pentru propriul context pastoral cu o atenție specială față de parcursul sinodal.

Sursa: https://www.bisericacatolica.ro/

 

 
Câteva detalii despre apropiata Întâlnire Mondială a Familiilor: Prezentarea logoului, a imnului oficial şi a modalităţii de întâlnire

Cea de-a zecea Întâlnire Mondială a Familiilor care se va ţine la Roma în perioada 22-26 iunie 2022, are ca temă: “Iubirea familială: vocaţie şi cale de sfinţenie”. Întâlnirea, era prevăzută iniţial a se desfăşura anul trecut însă din motive de pandemie COVID-19 a fost amânată.

  • Descrierea logo-ului:

Logoul gândit pentru această a X-a Întâlnire Mondială a Familiilor reia forma eliptică a coloanelor lui Bernini din Piaţa “Sfântul Petru”, loc identificator al Bisericii Catolice prin excelenţă, şi face trimitere la semnificaţia sa originară, care este îmbrăţişarea primitoare şi inclusivă a Bisericii Mame de Roma şi a episcopului său adresată tuturor bărbaţilor şi femeilor din orice timp.

Figurile umane care se află sub cupolă, tocmai amintită, şi crucea care se află sus, reprezintă soţ, soţie, copii, bunici şi nepoţi. Vor să aducă în minte imaginea Bisericii ca “familie de familii” propusă de Amoris laetitia (AL 87) în care “iubirea trăită în familii este o forţă permanentă pentru viaţa Bisericii” (AL 88). Crucea lui Cristos care se îndreaptă spre cer şi zidurile care o protejează par aproape susţinute de familii, autentice pietre vii ale construcţiei ecleziale. În partea stângă, pe linia subţire a coloanelor, se observă prezenţa unei familii care se află în aceeaşi poziţie cu statuile sfinţilor puse pe coloanele din piaţă. Acestea amintesc că vocaţia la sfinţenie este o ţintă posibilă pentru toţi. Ele vor să sublinieze că este posibil a trăi sfinţenia în esenţialitatea vieţii obişnuite.

Familia pusă în stânga, care apare în spatele liniei coloanelor, indică şi toate familiile necatolice, departe de credinţă şi în afara Bisericii, care privesc din exterior evenimentul eclezial care se realizează. La acestea comunitatea eclezială a privit mereu cu atenţie. În afară de asta se observă un dinamism al figurilor care sunt în mişcare spre dreapta. Se mişcă spre exterior. Sunt familii în ieşire, martore ale unei Biserici care nu este autoreferenţială. Acestea merg în căutarea altor familii în tentativa de a se apropia de ele şi de a împărtăşi cu ele experienţa milostivirii lui Dumnezeu.

Culorile predominate, galben şi roşu, sunt o referinţă evidentă la blazonul oraşului Roma, într-o trăsătură grafică ce vrea să exprime o legătură intensă cu comunitatea.

  • În cadrul unui mesaj video, Sfântul Părinte Papa Francisc a prezentat modalitatea desfăşurării acestui eveniment, astfel:

Întâlnirea va asuma o formă multicentrică şi răspândită, favorizând implicarea comunităţilor diecezane din toată lumea. Roma va fi sediul principal, cu câţiva delegaţi ai pastoraţiei familiei care vor participa la Festivalul Familiilor, la Congresul Pastoral şi la Sfânta Liturghie, care vor fi transmise în toată lumea.

În aceleaşi zile, fiecare dieceză/eparhie va putea să fie centru al unei întâlniri locale pentru propriile familii şi comunităţi. În acest mod, toţi vor putea participa, chiar şi cei care nu vor putea veni la Roma.

Acolo unde este posibil, Sfântul Părinte Papa invită comunităţile diecezane să programeze iniţiative pornind de la tema întâlnirii folosind simbolurile pe care Dieceza de Roma le pregăteşte. “Vă cer să fiţi ageri, activi, creativi, pentru a vă organiza cu familiile, în sintonie cu ceea ce se va desfăşura la Roma”, a afirmat Sanctitatea Sa în mesajul video.

 

  • Imnul întâlnirii:

We Believe in Love
Text: Marco Frisina
Traducere: Christine Surdu

1. Familie, drum de sfințenie
Ești tu semn de iubire.
Tu dăruiești speranța,
Ne dai bucuria-aleluia.
We believe in love,
We believe in life
We will come with you,
alleluia.

2. Ești în Cristos drum deadevăr
Și Vestea Bună-n lumeaduci.
Arăți cât de frumos e-al Său
Cuvânt, aleluia.
We believe in love,
We believe in life
We will come with you,
alleluia.

3. Vom înfrunta cu puterea Sa
Statornici încercările.
Iar Duhul Său îl vom primi,
Mereu ne va călăuzi.
We believe in love,
We believe in life
We will come with you,
alleluia.

4. Familie, cale de bucurii,
În tine harul va străluci.
Lumină ești, speranță dai
În lume, aleluia.
We believe in love,
We believe in life
We will come with you,
alleluia.