Anunţ: Concert Incanto Quartetto în catedrala din Lugoj

Sâmbătă, 23 septembrie 2023, cu începere de la ora 19.00 în catedrala Greco-Catolică „Coborârea Sfântului Spirit”, va avea loc un recital de muzică clasică, susţinut de cvartetul Incanto Quartetto din Timişoara.

Își dau concursul Ovidiu Rusu – vioară, Nada Petrov – vioară, Veaceslav Mînzat – violă, Marius Bernecker – violoncel și baritonul Dan Patacă de la Opera Română din Timișoara.

Recitalul din catedrala Lugojului încheie turul ecumenic religios organizat de asociaţia „Ghidul Banatului” la câteva lăcaşe de cult din municipiul Lugoj: Biserica Ortodoxă Învierea Domnului, Biserica Ortodoxă Ucraineană, Sinagoga Neologă,  Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată.

Biroul de Presă al Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj
Participarea PS Ioan la întâlnirea de dialog inter-religios de la Paris

În perioada 13-15 septembrie a.c., PS Ioan, episcop de Lugoj a participat la Paris, în calitate de Președinte al Comisiei pentru ecumenism și dialog inter-religios din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER), la întâlnirea cu tema: Perspectivele relațiilor dintre Creștinism și Islam în Europa. Provocarea pe care o constituie construirea unei comunități religioase în dialog.

Întâlnirea a fost organizată de Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE) și găzduită de Conferința Episcopilor Catolici din Franța (CEF). Au participat reprezentanți ai Conferințelor episcopale catolice din 22 de țări, iar ca invitați: Rectorul Marii moschei din Paris – Chems-Eddine Mohamed Hafiz și Co-președintele uniunii Budiste din Franța – Lama Jigmé Thrinlé Gyatso.

În cadrul întâlnirii, specialiștii au abordat teme precum orizonturile dialogului între Creștinism și Islam, musulmanii în Franța și experiențele de dialog, tinerii musulmani în contextul european, învățământul musulman prin intermediul web în ambientul musulman și orientări privind evoluția experiențelor în Europa, precum și raportul privind experiența de dialog inter-religios cu comunități ne-musulmane, cum ar fi Budiștii în contextul european/francez.

Unul dintre avantajele şi deopotrivă harurile de a fi parte integrantă a Bisericii Catolice este resursa universalității. Această resursă oferă posibilitatea de a beneficia și de a oferi experiența diferitelor biserici particulare în cadrul unicei biserici mondiale, iar în cazul de față europeană.

Un subiect precum cel în discuție, „dialogul inter-religios”, trăit ca realitate și studiat în diferitele puncte ale Europei, pus în comun, devine o îmbogățire pentru fiecare.

Emigrarea și imigrarea, transferul de populații de diferite culturi și religii la nivel mondial și european, sunt o provocare majoră. În acest context, dialogul între culturi și religii diferite este esențial pentru a depăși provocările, pericolele și confruntările.

Atât credincioșii creștini cât și cei ai marilor religii ale lumii, islamul, budismul, hinduismul cred în Dumnezeu și, când ne adresăm Lui cu sinceritate, nu avem cui să ne adresăm decât aceluiași unic Dumnezeu și Tată al tuturor.

Dialogul între persoanele de culturi și religii diferite, care din diferite motive locuiesc în același teritoriu, este indispensabil pentru o conviețuire plină de respect, pașnică și fraternă. Atunci când avem conștiința că acest dialog are loc sub privirea vie și iubitoare a lui Dumnezeu, atunci când acest unic Dumnezeu este chemat să facă parte din dialogul nostru omenesc, să ne asculte, să ne răspundă și să-l ascultăm și auzim, atunci și astfel putem obține lumina necesară, pacea atât de binefăcătoare și plinătatea harului.

Întâlnirile de dialog inter-religios din cadrul Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE) au loc bianual. Odată cu experiența pandemiei acestea au devenit anuale, alternativ cu prezență și via Zoom.

Următoarea întâlnire pe această temă va avea loc la Sarajevo.

A consemnat ipod. drd. Raimondo-Mario Rupp
Anunţ: Pelerinaj Eparhial la Sanctuarul „Maica Domnului Apărătoarea Noastră” de la Scăiuş

Sâmbătă, 30 septembrie 2023, va avea loc Pelerinajul Eparhial la Sanctuarul „Maica Domnului Apărătoarea Noastră” de la Scăiuş.

Pelerinajul este organizat pentru a comemora semnul miraculos al lăcrimării icoanei Sfintei Fecioare Maria care a avut loc în anul 1934, la 30 septembrie și respectiv 15 octombrie.

Programul va începe la orele 10.00 cu Sfântul Rozar, care va fi condus de Surorile OSBM-Lugoj.

De la orele 10.30, se va celebra Sfânta Liturghie arhierească, de către Preasfinția Sa Ioan, Episcop de Lugoj, având alături un sobor de preoți.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, se va rosti rugăciunea de Consfinţire la Inima Neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj
Adunarea Generală a Preoților din Eparhia de Lugoj în vederea alegerii membrilor în Consiliul Preoțesc

Marţi, 5 septembrie 2023, în cadrul Adunării Generale a Preoţilor din Eparhia de Lugoj, care s-a desfăşurat la Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj, au fost aleşi noii membri ai Consiliului Preoţesc.

Întâlnirea a început cu rugăciunea: Ora a III-a. A urmat cuvântul introductiv al Preasfinţitului Ioan, Episcop de Lugoj. Ierarhul a mulţumit preoţilor pentru prezența la întâlnire și a făcut mai multe referi biblice privitoare la: alegerea ucenicilor de către Mântuitorul Isus, la alegerea lui Matia de către apostoli și la alegerea căpeteniilor și judecătorilor de către Prorocul Moise. Adresându-se celor prezenţi ierarhul a spus: „Criteriul alegerii ucenicilor este cunoașterea lui Isus și participarea la experiențele vieții Sale misionare; a fi martori ai învierii Sale; a crede că El este viu și lucrător în Biserică și în viețile noastre”.

În continuare episcopul a explicat ce este Consiliul Preoţesc şi care este rolul acestuia. Întâi de toate, conform Canoanelor 264 și 270 – § 2 din Codul Canoanelor Bisericii Orientale (CCEO), episcopul eparhial are datoria să constituie Consiliul Preoțesc.

Consiliul Preoţesc este un organism colegial, consultativ, fără autonomie, temporar, care îi reprezintă pe toți preoții eparhiei, alcătuit exclusiv din preoţi aparţinând prezbiteratului eparhial. Acesta are îndatorirea de a-l ajuta pe Episcopul Eparhial în mod eficient, prin sfatul său, în conformitate cu normele Dreptului Canonic, în ceea ce privesc nevoile pastorale şi binele Eparhiei; este un organism de coresponsabilitate la misiunea episcopului, un fel de „senat” (cf. Presbiterorum Ordinis, 7, Vat. II.), un organism consultativ obligatoriu în anumite situații prevăzute de drept.

Rolul Consiliului Preoţesc este acela de a propune norme şi principii cu privire la îndeplinirea triplei funcţiuni sacerdotale de a învăţa, a sfinţi şi a conduce poporul lui Dumnezeu. După constituirea Consiliului Preoţesc urmează votarea Statutului și a Regulamentului acestuia.

În continuare, Mons. Angelo Pop, Vicarul general a prezentat procedura votării și s-a trecut la exprimarea votului.

Următorul punct de pe ordinea de zi a întâlnirii a fost dedicat documentului privitor la Protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile. Pr. Robert Trubiansky, paroh la Păru, a prezentat documentul elaborat în acest sens și respectiv nevoia de a veghea și ocroti în mod particular aceste categorii de persoane pe care le avem în păstorire. Documentul se găseşte publicat pe site-ul episcopiei de Lugoj.

După pauză au fost prezentate rezultatele alegerilor, iar ierarhul i-a întrebat pe fiecare dintre cei opt membri aleși dacă acceptă această funcție, primind un răspuns afirmativ din partea fiecăruia.

Consiliului Preoţesc al Eparhiei de Lugoj, care va fi constituit pentru o perioadă de trei ani va avea în componența sa trei categorii de membrii: membrii de drept, membrii aleși de preoți și membrii numiți de episcop.

I. Membri de drept sunt: Mons. Angelo – Narcis Pop, Vicarul general – Protosincel, Ieromonah Atanasie – Davide Muntoni, stareţul mănăstirii „Preasfânta Treime” din Giroc și Pr. Mihai Blăjuț, OFMConv, superiorul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Chişineu-Criş.

II. Membri aleşi de către preoți sunt:

  1. Pr. Ovidiu Cozmuţa – Protopop de Oraviţa.
  2. Pr. Silviu Bindea – Protopop de Orăştie.
  3. Pr. Radu Vorindan – Protopop de Arad.
  4. Mons. Gabriel Buboi – Rector al Colegiului Pontifical „Pio Romeno”.
  5. Pr. Jurca Flavius – Protopop de Sarmisegetuza.
  6. Pr. Dr. Jurcă Eugen – Paroh al Parohiei Timişoara IV.
  7. Pr. Dr. Marius-Petru Pop – Paroh al Parohiei Lugoj II.
  8. Pr. Crișan Dumitru – Protopop de Sânnicolau Mare.

Adresându-se noilor Consilieri, Preasfinţitul Ioan le-a reamintit că misiunea onorantă pe care o au primit-o este de îndeplinit cu dăruire și responsabilitate.

După o serie de anunțuri practice întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune pentru preoți și cu masa de prânz.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohia Sânandrei

La invitaţia pr. Paroh George Rădulescu, Preasfinţitul Ioan, Episcop de Lugoj a efectuat o vizită pastorală în Parohia „Naşterea Maicii Domnului” din Sânandrei, Protopopiatul de Timişoara, sâmbătă, 9 septembrie 2023. Motivele vizitei au fost: sărbătorirea hramului şi aniversarea a 20 de ani de preoţie a părintelui paroh. Ultima vizită pastorală a episcopului eparhial în această parohie a fost efectuată de Preasfinţitul Alexandru de pie memorie la 29 august 2021 cu ocazia sfinţirii noii biserici.

La Sfânta Liturghie Arhierească, alături de episcop, au concelebrat: mons. Angelo-Narcis Pop, Vicarul general al Eparhiei de Lugoj, pr. Răzvan Oprișa, Protopop de Timișoara, pr. George Rădulescu, parohul locului, pr. Mihai Pavel, paroh la Covaci, pr. Ioan Rad, paroh la Coşarii, pr. Vasile Dragoș, paroh la Liebling, pr. Alin Taichiş, paroh la Izvin și pr. Vasile Chindriş, paroh la Peciu Nou. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei.

Ierarhul şi-a început Cuvântul de învăţătură pornind de la întrebarea: De ce Dumnezeu aşează o taină peste un eveniment aşa de important cum a fost Naşterea Preacuratei Fecioare Maria, eveniment despre care nu avem referințe în biblice? Probabil întrucât, este un eveniment atât de prețios, Dumnezeu şi l-a rezervat Sieși, a voit să rămână „taina lucrării Sale”.

Conciliul Vatican al II-lea o numește pe Maria: „fiica predilectă a Tatălui și Templul Duhului Sfânt, întrecând cu mult pe toate celelalte făpturi din cer și de pe pământ” (Lumen gentium, 53).

Imnografia Bisericii de Răsărit constituie un bogat tezaur cu privire la episodul naşterii Preacuratei: „Nașterea ta de Dumnezeu Născătoare bucurie a vestit la toată lumea” (Troparul sărbătorii). „Faptul că te-ai născut Maria, ne-a adus bucurie”, a subliniat episcopul.

Maica Domnului este reprezentată teologic şi canonic în Icoana Nașterii Sale. Este cunoscut faptul că icoanele sunt rodul a sute de ani de reflecție teologică și de rugăciune.

„De-asemenea dacă Noul Testament nu oferă detalii despre naşterea Maicii Domnului”, a continuat episcopul, «există suficient de multe detalii privitoare la nașterea Botezătorului Ioan. Multe dintre textele scrise de evanghelistul Luca cu privire la nașterea Botezătorului Ioan pot fi revelatoare în privința zămislirii și nașterii Maicii Domnului. Părinții Mariei, Ioachim și Ana, după tradiție și din scrierile necanonice, „amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără greşeală în toate poruncile şi prescrierile Domnului” (Luca 1,6); „rugăciunea le-a a fost ascultată” (cf. Luca 1,13); „mulți se întrebau: „Ce va fi oare acest copil?”, pentru că mâna Domnului era cu el” (Luca 1,66)».

„Noi știm deja cine este această copilă Maria: vestită de îngerul Gavril, l-a zămislit prin puterea Spiritului Sfânt pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, l-a născut, hrănit, crescut educat și însoțit în episoade misionare. Întrebarea ce ne rămâne este: Cine este, sau cine poate fi pentru mine, creștinul de azi această făptură unică cerească, Maria – Mama lui Isus?” – a încheiat ierarhul.

În continuare, pr. Protopop Răzvan Oprişa a dat citire Diplomei aniversare conferită de către Preasfințitul Ioan, părintelui Rădulescu George cu prilejul aniversării a 20 de ani de preoţie.

Părintele George a mulțumit lui Dumnezeu, episcopului pentru vizită, preoţilor concelebranţi, corului şi tuturor celor care s-au ocupat de pregătirea acestei vizite.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă fraternă.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.