1

Dezvelirea şi binecuvântarea statuii Fericitului episcop martir Ioan Bălan

Ziua de duminică – 20 noiembrie 2022 – a fost una cu însemnătate istorică, atât pentru Eparhia de Lugoj cât şi pentru municipiul Lugoj. Preasfințitul Alexandru Mesian, Episcop Eparhial de Lugoj a binecuvântat, prin stropire cu apă sfinţită, o statuie reprezentându-l pe Fericitul Episcop martir dr. Ioan Bălan. Monumentul care măsoară o înălţime de 2.30 m şi soclul pe care este aşezat, 0.70 m, a fost amplasat de curând în faţa catedralei „Coborârea Sfântului Spirit” în Piaţa „I.C. Drăgan”. Lucrarea a fost realizată de sculptorul Simion Moldovan din Reghin iar turnarea în bronz a fost făcută de firma „Santa Met” din Sovata.

Programul a început la orele 10.30 în catedrală cu celebrarea Sfintei Liturghii arhiereşti de către Preasfinţitul Alexandru Mesian împreună cu Preasfinţitul Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, și un sobor de preoți. Cuvântul de învăţătură pe marginea lecturilor de la Apostolul şi Evanghelia Duminicii a fost ţinut de Preasfinţitul Ioan.

După terminarea Sfintei Liturghii, s-a pornit în procesiune din biserică spre locul unde a fost amplasată statuia. Aici avut loc dezvelirea și slujba de binecuvântare a acesteia prin stropire cu apă sfințită de către episcopii: Alexandru Mesian, Călin Ioan Bot și Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara.

Preasfinţitul Alexandru a rostit o Cuvântare cu această ocazie, evocând în prima parte, aspecte biografice ale Fericitului martir Ioan Bălan care a condus Eparhia de Lugoj în perioada 1936-1959, când a trecut la cele veșnice.

În a doua parte a Cuvântarii, Preasfinţia Sa a mulțumit, mai întâi, bunului Dumnezeu pentru această zi istorică. În continuare a mulţumit numeroşilor credincioși pentru participare. A mulţumit Preasfinţitului Călin Ioan Bot, Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál. A mulţumit delegaţilor veniţi din alte eparhii: părintelui Flavius Florea, Vicar administrativ, delegat al Preafericitului Lucian Cardinal Mureşan, de la Blaj şi părintelui Antonio Chifor, Vicar episcopal cu preoţii, delegat al Preasfinţitului Virgil Bercea de la Oradea. A mulţumit reverendisimului Mons. László Wonerth, Parohul romano-catolic al Lugojului, preaonoratului părinte Ionuţ Furdean – Protopopul ortodox român al Lugojului, preaonoratului părinte Ic. Stavr. Ioan Cerbu – Parohul parohiei ortodoxe române „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, preacucernicului părinte Cristian Cerbu, d-lui Pastor Zoltan Gall, Parohul Bisericii Reformate, d-lui pastor dr. Ionel Tuțac, din partea Comunității Baptiste, d-lui Ivan Bloch, președintele Comunității Evreilor din Lugoj. A mulţumit pentru participare d-lui Bogdan-Ştefan Blidariu, primarul interimar al Lugojului, d-lui inginer Gheorghe Mazilu – arhitect şef al Municipiului Lugoj, d-lui inginer Ioan Miuţescu, d-lui inginer Constantin Micşa, d-nei arhitect Mădălina Tufiş, d-lui prof. Contantin Stan Tufan, d-nei prof. Simona Avram. De asemenea a mulţumit reprezentanilor locali ai massmedia: d-lui Cristian Ghinea, d-lui Remus Giorgioni, Surorilor din Ordinul „Sf. Vasile cel Mare” din Lugoj, Corului Catedralei, condus de d-na prof. Olimpia Drăgan şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment.

Nu în ultimul rând, Preasfinţitul Alexandru a mulțumit reprezentanților familiei fericitului episcop martir Ioan Bălan prezenţi: d-na Maria Giurgiu, d-lui Cosmin Giurgiu, d-na dr. Rada Bîrsan, d-na dr. Cristiana Bîrsan, d-na prof. univ. dr. Ioana Mihaela Bălan, d-ra Maria Bălan Poenariu, d-na Maria Munteanu și d-na prof. univ. dr. Maria Țenchea.

A salutat cordial pe toţi credincioşii prezenţi şi pe cei care au fost alături, urmărind evenimentul prin intermediul transmisiunii în direct online, asigurată de Biroul Media al Episcopiei de Lugoj şi preluată pe postul „Angelus TV România”.

În mod special, Preasfinţitul Alexandru a adus mulţumiri Primăriei Lugoj care a aprobat amplasarea noii statui în faţa catedralei greco-catolice. Ierarhul a menţionat că în toate oraşele-centre episcopale unde au trăit cei şapte episcopi martiri, s-a realizat câte un astfel de monument care să amintească de mărturia de credinţă a acestora.

Episcopul a adus mulţumiri lui Dumnezeu şi pentru faptul că a dat acest har ca şi Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică să aibă astăzi sfinţi ai Bisericii. Episcopul Ioan Suciu afirma în februarie 1948 că: „Bisericii Române Unite îi lipseşte încă frumuseţea martiriului şi a prigoanei. Îi lipsesc încă rănile Mântuitorului. Numai prigoana ne va putea da sfinţi şi va putea arăta lumii ceea ce suntem: fii şi apostoli ai Bisericii adevărate”.

Preasfinţia Sa scos în evidenţă faptul că: „orașul Lugoj se înnobilează cu statuia fericitului Ioan Bălan, episcop martir. Ce ne transmite oare acum Fericitul Ioan Bălan, Episcop martir de la Lugoj? Să ne păstrăm credința în Isus Cristos, şi Biserica Sa Isus Care a murit pe Cruce pentru mântuirea neamului omenesc. Fericitul Ioan Bălan a experimentat suferința, martiriul, fapt pentru care Sfântul Părinte Papa Francisc l-a declarat Fericit la 2 iunie 2019 la Blaj. Statuia Fericitului Ioan Bălan ne arată Crucea, care ne îndeamnă la credință, iar ramura de palmier ne amintește de martiriu, de dragostea supremă față de Dumnezeu. Să urmăm și noi exemplul Fericiților noștri Episcopi martiri!” a spus PS Alexandru în încheierea Cuvântării Sale.

În continuare, Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál Pal a adresat o alocuţiune prin care i-a îndemnat pe cei prezenţi şi pe telespectatori să vestească Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu după exemplul Fericitului Ioan Bălan. În acest sens pornind de la cuvintele Sf. Apostol Pavel „aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei, 13, 7), ES Iosif Csaba a scos în evidenţă faptul că Fericitul Episcop Ioan Bălan a rostit cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvintele sale, prin predici, prin viaţa sa şi – mai ales – l-a vestit prin suferinţele sale. Excelenţa Sa a mulţumit pentru această iniţiativă şi frăţietate pe care o simte mereu cu Preasfinţiile Lor Alexandru şi Ioan, cu preoţii cu care se cunoaşte şi cu credincioşii.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o recepţie la care au luat parte cei invitaţi.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Vizită a Preasfinţitului Ioan la Sânnicolau Mare. Pregătire spirituală pentru Postul Crăciunului

La invitaţia părintelui paroh dr. Sergiu Soica, Preasfinţitul Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj s-a aflat în mijlocul comunităţii greco-catolice din Sânnicolau Mare, în după-amiaza zilei de 15 noiembrie 2022, unde a avut loc o seară spirituală la început de Post al Crăciunului.

La sosire, episcopul a fost întâmpinat în faţa bisericii parohiale de către părintele Dumitru Crişan, Protopop de Sânnicolau Mare şi paroh la Comloşu Mare, de părintele Gheorghe Berciu, paroh la Cenad şi de către părintele Gheorghe Traian Ardelean, paroh la Periam. Alături de clerul greco-catolic din Protopopiatul de Sânnicolau Mare au participat doi preoţi din partea parohiei Ortodoxe Române Sânicolau Mare, doi preoţi din parohia Romano-Catolică ,,Sfânta Terezia de Avila” şi un pastor de la Biserica Tabor, vizita primind astfel un caracter ecumenic.

Programul a început cu Rânduiala Vecerniei condusă de către părintele protopop Dumitru. A urmat un moment muzical susţinut de tânăra Vanesa Panea la orgă.

În continuare Preasfinţitul Ioan a ţinut credincioşilor un Cuvânt de învăţătură despre post cu referiri în mod particular la Postul Crăciunului.

Începându-și prezentarea cu originea şi necesitatea postului, ierarhul a făcut câteva sublinieri, pornind de la Cartea Facerii care ne revelează faptul că protopărinţii noştri au fost încercaţi, oarecum și în privința raportării lor la hrană (cf. Facere 2,16-17). „Așadar, pentru că omul nu s-a abținut când i s-a poruncit, va trebui să se abțină mai târziu și să postească.”

Episcopul a subliniat faptul că Postul este, întâi de toate, un sacrificiu, o jertfă şi un gest de recunoştinţă pe care omul îl oferă de bună voie lui Dumnezeu. Este o jertfă foarte personală la care participăm în mod fizic cu corpul nostru. De-asemenea postul este o asceză, un antrenament (askezis) pe care omul practicându-o, devine capabil să reziste tentaţiilor, mai ales celor de natură trupească.

Preasfinţitul a scos în evidenţă faptul că Postul devine mai ușor și are sens când îl asociem cu:

  • „Rugăciune și ajun”, adică a-i oferi un timp lui Dumnezeu în care primim lumină, sens și forță spirituală.
  • este important să fie asociat cu lectura Sfintei Scripturi care dă putere. „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci si cu cuvântul viu al lui Dumnezeu” (cf. Luca 4,4);
  • „cu fapte de milostenie”. Acestea leagă postul cu viața concretă, cu semenii; nu lasă ca postul să fie un antrenament autistic și steril.
  • Nu în ultimul rând postul este de dorit a fi asociat cu participarea la Sfintele taine, sacramente (spovedanie și împărtășanie), asociat cu practicarea iertării, a împlinirii datoriei stării, ș.a.

Un alt punct abordat de episcop a fost legat de Post ca rânduială disciplinară cu care Biserica îndrumă viaţa credincioşilor pe căile virtuţii şi ale adevăratei trăiri creştine. A prezentat câteva tipuri de post (aspru, comun şi uşor). Preasfinţitul a oferit câteva repere despre cum creştinul ar putea posti în contextul actual, făcând referiri la cine nu este obligat să postească, la practica în care unii credincioşi greco-catolici se abțin de la carne și preparate din carne în fiecare miercuri și vineri din tot timpul anului.

În ultima parte a meditaţiei, episcopul a prezentat şase elemente propuse de Papa Francisc cu privire la post[1].

  • păstrarea tăcerii;
  • a ne dezlipi de celular și a ne conecta la Evanghelie;
  • a regăsi fețele celor care sunt lângă noi;
  • a căuta frumusețea unei vieți mai simple;
  • un drum de caritate față de cel care este mai slab, abandonat;
  • să-l urmăm pe Isus în pustiu: cu El pustiurile noastre vor înflori.

„Privind la scopul Postului”, a spus episcopul, „cel mai important este spre ce ne îndreptăm, spre sărbătoare, spre Praznicul Nașterii Mântuitorului Isus; spre conectarea la cereasca bucurie de a-l găzdui pe Dumnezeu cel Preaînalt în lumea noastră”.

”Cheia postului” este următoarea: Postul creștin este practicat în cadrul unei relații cu o persoană vie, cu Dumnezeu cel viu. Postul este o chestiune de iubire. O inimă curată simte exigențele iubitului său, aici este cheia postului, aici poate avea loc cel mai fin reglaj și personalizare a postului și ajunului, desigur, nu fără consultarea îndrumătorului sufletesc.”

”Când postim în așteptarea praznicului Naşterii Domnului îl aşteptăm pe Dumnezeu să vină la masa noastră, în casa şi familia noastră.”

După meditaţia ierarhului, corul parohiei condus de d-na Adriana Matea a interpretat câteva pricesne. Credincioşii au avut ocazia să-i adreseze întrebări episcopului pe marginea temei.

După programul desfăşurat în biserică, clericii și credincioşii au vizitat noul muzeu al parohiei, recent amenajat în casa parohială. Copiii coordonaţi de d-na Romina Soica – soţia părintelui paroh, au pregătit câteva gustări de post pentru toată lumea care a luat parte la seara spirituală. Aici la casa parohială devenită neîncăpătoare, cei prezenți au avut ocazia să se cunoască mai îndeaproape și să-și împărtășească gândurile.

Raimondo-Mario Rupp

[1] în Audiența generală de miercuri 26 februarie 2020

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
O nouă întâlnire cu preoţii celibatari din Eparhia de Lugoj

În perioada 10-12 noiembrie 2022, la Deva, a avut loc o nouă întâlnire a preoților celibatari din Eparhia de Lugoj. Întâlnirea a fost organizată de Preasfinţia Sa Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, cu binecuvântarea Preasfinției Sale Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj. Caracterul spiritual și formativ al Întâlnirii a fost dat și de Meditația propusă de Pr. Sorin Seviciu. Acesta a vorbit despre Unicitatea și Singularitatea lui Dumnezeu. Viața interioară a omului există din veșnicie în arhetipul lui Dumnezeu și este singura expresie care-l poate scăpa de singurătate.

Episcopul şi preoţii au petrecut momentele de comuniune în rugăciunea comunitară, împărtășirea gândurilor și experiențelor personale, precum și prin vizitarea câtorva obiective turistice din zonă: Sarmizegetusa Regia, Sarmizegetusa Ulpia Traiana și Castelul Corvinilor din Hunedoara.

În aceste zile, comunitatea de credincioși din Deva a avut ocazia de a lua parte la celebrarea a două sfinte liturghii arhierești și a vecerniei, la biserica „Imaculata” și a asculta cuvântul de învățătură al episcopului în cadrul acestor celebrări.

Aceste întâlniri de spiritualitate, de rugăciune împreună și de formare permanentă cu preoţii celibatari sunt o ocazie potrivită de cunoaştere, comuniune şi sprijin reciproc în trăirea vocației și împlinirea misiunii preoțești.

Necesitatea și rolul unor astfel de întâlniri ale preoților au devenit evidente – dacă mai era nevoie – și din bucuria manifestată de participanți.

A consemnat: pr. Flavius-Manuel Jurcă
Protopop de Sarmisegetuza

 
Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohia Timișoara V

La invitația părintelui paroh Daniel Sas, Preasfinţitul Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj s-a aflat în mijlocul comunităţii parohiale „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Timişoara, cartierul Mehala, duminică 6 noiembrie 2022.

Cu această ocazie s-au sărbătorit 15 ani de la sfințirea bisericii greco-catolice nou construite în acest cartier şi a avut loc o celebrare de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile primite în toți acești ani dar și de recunoștință față de colaboratorii laici ai parohului, față de curatorat, în frunte cu dl. Profesor Ciprian Cipu.

La Sfânta Liturghie a participat și părintele Gabriel Sabău care administrează parohiile Petroman și Jebel.

Preasfinţitul Ioan a afirmat că a regăsit la Mehala o comunitate de credincioși închegată care îl caută pe Dumnezeu, în mod particular o comunitate de trăitori ai vieții euharistice.

Episcopul l-a felicitat pe părintele paroh Daniel pentru munca pastorală și administrativă desfășurată. De-asemenea a felicitat-o şi pe soţia acestuia, d-na prof. Cristina care l-a sprijinit în activitate cu toată dăruirea în toți acești ani.

„Aducem mulţumiri Bunului Dumnezeu pentru această zi dar și tuturor celor ce au făcut posibilă sărbătoarea parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Timișoara” – a spus ierarhul.

La masa care a urmat celebrării euharistice s-a legat o interesantă dezbatere pe teme religioase cu un grup de profesori universitari, enoriași sau prieteni ai parohiei pe diferite teme în care știința și religia se întâlnesc.

Biroul de presă al Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj

Mai multe fotografii se găsesc AICI.

 
O nouă întrunire a comunităților monastice și de viață consacrată din Eparhia de Lugoj

La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Chişineu-Criş a avut loc, luni 1 noiembrie 2022, cea de-a III-a Întâlnire a comunităților monastice și de viață consacrată care activează pe teritoriul Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj.

Se doreşte de către persoanele consacrate continuarea acestor întâlniri, începute în etapa de consultare eparhială a Sinodului Episcopilor. Atât la această întâlnire cât şi la întâlnirile precedente a luat parte Preasfinţitul Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj care este responsabil al Comisiei pentru Viaţa Consacrată în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România (CER)

Prima întâlnire cu această categorie de persoane a avut loc în ziua de 3 februarie 2022 la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” a Surorilor Baziliene din Lugoj, iar a doua întâlnire s-a ţinut la Mănăstirea „Preasfânta Treime” a Fraților Sfintei Cruci din Giroc pe 7 iulie 2022.

La această a treia întâlnire au fost prezente 14 persoane din toate cele patru comunități călugărești din eparhia de Lugoj: Surorile Baziliene din Ordinul „Sf. Vasile cel Mare” Lugoj, Fraţii din comunitatea Monastică „Preasfânta Treime” din Giroc, Surorile de Caritate „Sf. Ioana Antida Thouret” de la Oraviţa şi – gazdele întâlnirii – Fraţii din comunitatea franciscană „Adormirea Maicii Domnului” de la Chişineu-Criş.

Părintele Mihai Blăjuț OFMConv a prezentat o bogată reflecție pe tema sfințeniei, temă aleasă și datorită faptului că în data de 1 noiembrie, în Biserica Romano-Catolică este sărbătorită Ziua Tuturor Sfinţilor.

După reflecția propusă de părintele Mihai, a urmat un timp generos de dezbatere în care, fiecare dintre cei prezenți a împărtășit din experiența sa. S-a putut observa buna formare a persoanelor consacrate și capacitatea lor de a împărtăși cu alții lucruri spirituale în mod spontan și liber.

După timpul generos oferit pentru împărtășirea gândurilor pe marginea reflecției a urmat rugăciunea orei a VI-a în biserica parohială și apoi masa comună.

Următoarea întâlnire va avea loc la Mănăstirea Surorilor de caritate „Sf. Ioana Antida” din Oravița pe data de 7 februarie 2023.

Biroul de Presă al Episcopiei de Lugoj

Mai multe fotografii se găsesc AICI.