Vizită pastorală în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hațeg

Duminică, 26.01.2020, în a XXXII-a Duminică după Rusalii, Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian, Episcop Greco-Catolic de Lugoj, la invitația Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Hațeg, a fost în vizită pastorală în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hațeg.

Semnificația acestei vizite a fost îmbogățită și de sărbătorirea cu acest prilej a unor de evenimente celebrate în trecutul apropiat: Jubileul de 25 de ani de episcopat ai Prea Sfinției Sale Alexandru Mesian, aniversarea vârstei de 83 de ani a Prea Sfinției Sale Alexandru Mesian, Jubileul de 25 de ani de căsătorie („Nunta de Argint”) ai Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda cu dna. preoteasă  Ec. Emilia Preda, Jubileul de 25 de ani de preoție ai Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, cât și aniversarea de 25 de ani a Dl. Ing. Darius Emanuel Preda, fiul familiei Preda. 

La acest ceas de sărbătoare au concelebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian: Rev. Pr. Nicola Lauš jun., Cancelar și Econom al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara; Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Hațeg și Paroh al locului; Rev. Pr. Adrian Nagy, Protopop de Lupeni; Rev. Pr. Flavius-Manuel Jurcă, Protopop de Sarmizegetusa; Rev. Pr. Leonard Dacian Bulzan, Paroh la Vulcan; Rev. Pr. Radu Cristian Homm, Paroh la Caransebeș și Bucova; Rev. Pr. Dorin Tiberiu Szilveszter, Paroh la Bărbăteni, Rev. Pr. Vasile Solomon, Paroh la Petroșani; Rev. Pr. Daniel-Ilie Solomon, Paroh la Tuștea; Rev. Pr. Silviu Augustin Stroia, Paroh la Silvașul de Sus și Silvașul de Jos; Rev. Pr. Paul Marius Frățilă, Paroh la Totești și Samizegetusa și Rev. Pr. Nicușor Poroabă, Paroh la Pui. Am fost onorați de prezența în mijlocul nostru a Dlui. Prof. Univ. Dr. Sigismund Duma și a Dlui. Ing. Aurel Ciora. Pe lângă membrii comunității parohiale din Hațeg au fost prezenți credincioși din Protopopiatele de Hațeg, Lupeni și Sarmizegetusa.

În cuvântul de învățătură adresat, conform Pericopei Evanghelice din Duminica 32 după Rusalii , a întânirii dintre Isus și vameșul Zaheu (Lc. 19, 1-10), Prea Sfinția Sa a pornit de la momentul trezirii conștiinței lui Zaheu. Chiar dacă era corupt și abuza de funcția sa, o fărâmă de conștiință dreaptă a rămas în sufletul său; își găsește un loc din care poate să-l vadă pe Isus, se urcă într-un sicomor, iar întâlnirea începe în conștiința lui Zaheu, Dumnezeu simte dorința acestuia de a-l întâni. Isus se oprește, acceptă deschiderea lui Zaheu față de Dumnezeu și disponibilitatea de schimbare a propriei vieți, și se invită: „Zahee, coboară-te, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân”. În fața prejudecăților și a condamnărilor venite din partea celor care se rezumă doar la litera Legii, Isus ne descoperă spiritul Legii: „Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut”. Fiind in casa lui Zaheu, pe care o putem vedea ca pe un confesional, Isus primește recunoașterea păcatelor sale, dorința de îndreptarea a răul făcut și de a-și schimba viața: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstiut pe cineva cu ceva, întorc împătrit”. Așadar Zaheu este cu adevărat un „fiu al lui Avraam” și „mântuire s-a făcut casei acesteia”.  El devine un model pentru fiecare dintre noi, un model de examen de conștiință, de refacere a vieții noastre și de regăsire a liniștii sufletești. Copacul zilelor noastre este rugăciunea, este căința, este slujirea. Astăzi sunt alți copaci în care ne putem urca pentru a-L întâlni pe Cristos: lectura Sfintelor Scripturi, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, părerea de rău pentru păcatele săvârșite, repararea răului făcut și slujirea lui Dumnezeu. „Isus ne vede și pe noi așa cum l-a văzut și pe Zaheu, ne vede conștiințele fiecăruia de aceea, Iubiți Credincioși, trebuie să luăm și noi exemplul acestui om care s-a convertit și care a avut incomparabilă mai mare liniște sufletească când a auzit cuvintele „astăzi s-a făcut mântuire s-a făcut casei acesteia”.

După predică a urmat binecuvântarea și punerea inelelor de argint cu ocazia celebrării Jubileului de 25 de ani  de căsătorie. 

La încheierea Sfintei  și Dumnezeieștii Liturghii Pr. Protopop Nicolae-Doinel Preda a  prezentat un scurt istoric al Bisericii Greco-Catolice din ținutul Hațegului începând cu anul 1994. Au fost reamintite figurile Î.P. Sale Ioan Ploscaru și Rev. Pr. Pavel Dragotă, ambii de Pie Memorie. S-a mulțumit Preasfinției Sale Alexandru Mesian pentru tot sprijinul acordat și „tuturor credincioșilor din toate parohiile  Protopiatului de Hațeg cu care am colaborat pe parcursul celor 25 ani pentru binele Bisericii și Premărirea Preasfintei și de Viață Făcătoarei Treimi”.

A consemnat:

Pr. Prot. Flavius-Manuel Jurcă

Fotografii: Cazan Florin
Întâlnirea ecumenică și de rugăciune de la Lugoj, a XXIV-a ediție

Întâlnirea ecumenică și de rugăciune de la Lugoj, a XXIV-a ediție, avut loc în acest an la Biserica Creștină Baptistă „Harul”, în ziua de 26 ianuarie 2020, orele 17:00. Din partea Bisericii Greco-Catolice a participat P.S. Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj și  Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General.

Începând din anul 1968, bisericile creștine din întreaga lume celebrează la începutul fiecărui an, pe parcursul a opt zile, în perioada 18-25 ianuarie, o „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, pe baza textelor elaborate de către Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Tema rugăciunii din acest an are la bază versetul „Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită” (Fap. 28,2) și a fost propus de Bisericile creștine din Malta și Gozo.

În cadrul programului au fost rostite rugăciuni de către reprezentanți ai tuturor confesiunilor din municipiul Lugoj. Corul Bisericii Creștine Baptiste „Harul” a avut câteva intervenții muzicale pe parcursul întregului program.

După reprezentanții Bisericilor a fost invitat să se adreseze asistenței d-l prof. ing. Francisc Boldea, primarul Lugojului, care și-a exprimat bucuria pentru armonia confesională care există la Lugoj.

La final a fost rostită rugăciunea „Tatăl nostru” în limbile română, maghiară, germană, engleză și ucraineană.

Prea Sfințitul Alexandru, a transmis din partea Prea Fericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, un mesaj de pace, dragoste și binecuvântare.

Programul s-a încheiat cu o agapă frățească organizată de comunitatea baptistă.

Octava de Rugăciune Ecumenică este o tradiție la Lugoj, prima ediție având loc în 1997. Edițiile ulterioare au fost găzduite de Biserica Română Unită, Greco-Catolică (în 1997, 2003, 2009, 2016), Biserica Ortodoxă Română (1998, 2004, 2010, 2017), Biserica Romano-Catolică (1999, 2005, 2011, 2018), Biserica Ortodoxă Ucraineană (2000, 2006, 2012, 2019), Biserica Creștină Baptistă „Harul” (2001, 2007, 2013, 2020) și Biserica Reformată (2002, 2008 și 2015) și Biserica Penticostală „Filadelfia” în 2014.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj
Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian a împlinit venerabila vârstă de 83 de ani

Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian a împlinit la 22 ianuarie 2020, venerabila vârstă de 83 de ani. Deja în săptămâna premergătoare acestui eveniment, Prea Sfințitul Părinte episcop a fost felicitat în mai multe rânduri. Astfel, în ziua de 14 ianuarie 2020 cu ocazia reuniunii lărgite a protopopilor și consilierilor eparhiali, a fost sărbătorit în cadrul acestei întâlniri.

În ziua de 18 ianuarie 2020 P.S. Alexandru, a fost felicitat de colaboratorii de la Centrul eparhial: preoții din Curia Episcopală, laicii care își desfășoară activitatea în cadrul Episcopiei de Lugoj, dar și alți invitați apropiați. De asemenea Prea Sfinția Sa a fost felicitat de corul catedralei, pe care P.S. Alexandru îl consideră ca făcând parte din „familia” sa. Prea Sfinția Sa a primit mai multe buchete de flori atât din partea corului, cât și a credincioșilor.

La final, Prea Sfințitul Alexandru a mulțumit mai întâi bunului Dumnezeu și Prea Curatei Fecioare Maria pentru toate harurile primite în această viață; a mulțumit colaboratorilor și corului pentru aceste momente. De asemenea a mulțumit și tuturor celor care l-au felicitat.

Duminică, 19 ianuarie 2020, Prea Sfințitul a fost felicitat și de credincioșii prezenți la Sf. Liturghie Arhierească din Catedrala Greco-Catolică din Lugoj.

Clerul, persoanele consacrate și credincioșii din Eparhia de Lugoj, roagă pe Atotputernicul Dumnezeu prin mijlocirea Prea Curatei Fecioare Maria să dăruiască Prea Sfințitului Alexandru, sfinte bucurii, deplină sănătate în împlinirea slujirii arhierești de 25 de ani spre mai mare mărirea lui Dumnezeu, a Bisericii Sale și spre binele tuturor credincioșilor.

Întru mulți și fericiți ani, Prea Sfințite Părinte Alexandru!

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj
Reuniunea lărgită a Colegiului consultorilor eparhiali al Eparhiei de Lugoj, ianuarie 2020

 În dimineața zilei de 14 ianuarie 2020, cu începere de la orele 9.30, la Palatul Episcopal din Lugoj a avut loc reuniunea lărgită a Colegiului consilierilor și protopopilor din Eparhia de Lugoj.

La eveniment au luat parte: P.S. Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj; Mons. Angelo-Narcis Pop, vicar general; Rvs. pr. dr. Marius-Petru Pop, consilier eparhial și secretar episcopal; Rvs. pr. Teodor Baba, consilier eparhial și protopop de Lugoj; Rvs. pr. Ceciliu Vasile Micu, protopop de Hunedoara; Rvs. Pr. Dumitru Crișan, protopop de Sânicolau Mare; Rvs. pr. Doinel Nicolae Preda, protopop de Hațeg; Rvs. pr. Nicolae Tutaș, protopop de Reșița; Rvs. pr. Radu Vorindan, protopop de Arad; Rvs. pr. Ovidiu Cozmuța, consilier eparhial și protopop de Oravița; Rvs. pr. Nicolae Teodorescu, protopop de Timișoara; Rvs. pr. Silviu Bindea, protopop de Orăștie și Rvs. pr. Gherghel Mihai, consilier eparhial și paroh la Marcovăț și Vârșeț (Serbia). Rvs. pr. Flavius Jurcă, protopop de Sarmisegetuza și Rvs. pr. Danuț Ciuban, protopop de Chișineu-Criș au absentat motivat.

 Întâlnirea a fost deschisă de Prea Sfințitul Alexandru Mesian cu rugăciunea „Tatăl Nostru”.

 P.S. Alexandru a prezentat principalele evenimente petrecute în eparhie de la ultimul consistoriu, dar și bilanțul pe anul 2019 cu realizările din Eparhia Greco-Catolică de Lugoj.

Alte probleme propuse pentru ordinea de zi au fost:

  • Predarea datelor statistice și a execuției bugetare pe anul 2019 din partea protopopiatelor;
  • Stabilirea datelor de desfășurare a cursurilor de vară pentru preoții eparhiei, ediția 2020;
  • Stabilirea datelor de desfășurare a exercițiilor spirituale cu clerul eparhial și soțiile clericilor, a pelerinajelor eparhiale, etc;
  • Stabilirea taxelor de cult pentru anul 2020;
  • Planul pastoral pentru anul 2020 la nivelul eparhiei de Lugoj;

După terminarea lucrărilor, în Aula Magna a palatului episcopal s-a servit masa de prânz.

 

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj

 
Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian a fost premiat în cadrul Galei Premiilor Lugojene

În data de 13 decembrie 2019, Fundația Europeană Drăgan și Primăria Lugoj, împreună cu publicația Lugojeanul au organizat cea de-a IX-a ediție a manifestării Gala Premiilor Lugojene – Premiile „Josif Constantin Drăgan”.

Ca în fiecare an, au fost premiați lugojenii care au excelat în domeniile lor de activitate. S-au acordat premii în educație, cultură, social, administrație, economie, sport și marele premiu „Josif Constantin Drăgan”.

Anul acesta Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian, episcop greco-catolic de Lugoj, a avut onoarea și bucuria de a primi marele premiu „Josif Constantin Drăgan”.

 Prea Sfinția Sa a spus: „Sunt deosebit de onorat pentru acest premiu și pentru acest titlu și îl consider ca o apreciere la adresa mea din partea autorităților locale și pentru instituția pe care o conduc de 25 ani: Episcopia Română Unită Greco-Catolică de Lugoj. Mai întâi aducem mulțumiri Bunului Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria, Pruncului Isus născut la Viflaim și Fericiților Episcopi Martiri ai Bisericii Române Unite Greco-Catolice. De asemenea aducem mulțumiri domnului Francisc Boldea, primarul  Municipiului Lugoj,  Fundației Europene Iosif Constantin Drăgan, și tuturor celor care s-au implicat în evidențierea elitelor orașului care duc Lugojul înainte.
Cu aceste gânduri și cu părintească dragoste, vă dorim tuturor să petreceți Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Anului Nou 2020 cu sănătate și belșug de haruri cerești!”

Gala Premiilor Lugojene s-a încheiat cu un concert susținut de cunoscutul cântăreț Florin Chilian.

Foto: Pr. Gherghel Petrișor-Adrian și Gabriel Brezeanu.

Biroul de presă eparhial