1

Funeraliile Preasfinției Sale Alexandru Mesian

Răspunzând ultimei chemări a lui Dumnezeu, Preasfinția Sa Alexandru Mesian, Episcopul Eparhiei de Lugoj, la venerabila vârstă de 86 de ani, după 58 ani de slujire ca preot și 29 de ani de episcopat, și-a încheiat pelerinajul pământesc, în dimineața zilei de 11 martie 2023.

În după amiaza aceleași zile, trupul Preasfinției Sale Alexandru a fost depus în Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj. Aici, pe parcursul zilelor premergătoare înmormântării, credincioșii care au dorit să îi aducă un ultim omagiu au avut ocazia să treacă, pe rând, prin fața catafalcului așezat în faţa iconostasului, pentru a-şi lua bun-rămas. Înafara programului obişnuit al oficiilor liturgice, preoţii din Protopopiatele de Lugoj, Orăştie, Timişoara, Arad, Oraviţa, precum şi din alte protopopiate ale Eparhiei au asigurat un program de rugăciune şi de veghe la catafalcul ierarhului, în zilele premergătoare funeraliilor.

De-asemenea pe parcursul acestor zile premergătoare au existat momente de rugăciune pregătite şi de Surorile Baziliene din Lugoj şi de credincioşii catedralei. Sfintele Liturghii au fost prezidate de Preasfinţitul Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj. În seara zilei de 14 martie, Sfânta Liturghie a fost prezidată de Preasfinţitul Virgil Bercea, Episcop de Oradea. În fiecare seară, după Sfânta Liturghie, s-a oficiat Rânduiala Panahidei.

Funeraliile s-au desfăşurat miercuri, 15 martie 2023. La eveniment a participat Excelența Sa Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, în calitate de delegat al Prafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major, al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Excelenţa Sa a fost celebrantul principal atât la Sfânta Liturghie cât și la Slujba înmormântării. Dintre ierarhii Conferinţei Episcopilor din România (CER), alături de ierarhul gazdă PS Călin Ioan Bot, au luat parte episcopii greco-catolici: PS Virgil Bercea, Episcop de Oradea; PS Mihai Frăţilă, Episcop de Bucureşti; PS Vasile Bizău, Episcop de Maramureş; PS Claudiu Pop, Episcop de Cluj-Gherla; PS Cristian Crişan, Episcop auxiliar de Alba-Iulia şi Făgăraş.

Dintre episcopii romano-catolici au participat: IPS Gergely Kovács, Arhiepiscop de Alba Iulia; PS Jeno Schönberger, Episcop de Satu Mare; PS László Böcskei, Episcop de Oradea, ES Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti; ES Petru Sescu, Episcop auxiliar de Iaşi; IPS Ioan Robu, Arhiepiscop, Mitropolit emerit de Bucureşti şi ES Petru Gherghel, Episcop emerit de Iaşi.

Din străinătate au participat ierarhii: IPS László Német, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic al Belgradului, Đura Džudžar, episcop greco-catolic de Ruski Krstur (Serbia) şi PS Keresztes Szilard, Episcop emerit greco-catolic de Hajdúdorog (Ungaria).

De-asemenea au luat parte reprezentanți ai tuturor cultelor din Lugoj. Între oficialități s-au numărat: d-na Consul Regina Lochner din partea Consulatului Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Florin Trandafir Vasiloni, Consul General al României la Gyula. Au fost prezenți: primarul interimar al Lugojului, Bogdan Blidariu, fostul primar Claudiu Buciu, viceprimarul interimar Adrian Serendan și city-managerul Anca Micșa Oprea.

Au fost prezenţi peste 200 de preoţi şi un mare număr de persoane consacrate din diferitele ordine călugăreşti, precum şi numeroşi credincioşi laici. Catedrala fiind neîncăpătoare, credincioşii au putut urmări celebrarea liturgică pe un ecran instalat afară.

De la orele 10, în Catedrala episcopală s-a celebrat Sfânta Liturghie arhierească pentru sufletul adormitului serv al lui Dumnezeu Arhiereul Alexandru.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de corul „Reînvierea” al Catedralei, dirijat de Prof. Olimpia Drăgan. Dl. Grațian Guiaș din Eparhia de Oradea a slujit ca diacon atât la Sfânta Liturghie cât şi la Slujba înmormântării.

În predică Preasfinţia Sa, Ioan Călin a evocat câteva trăsături ale arhiereului Alexandru: „Misiunea de păstor și talantul primit l-au făcut blând și binevoitor pe Preasfinţitul Alexandru”. Zelul, iubirea pentru Dumnezeu și pentru suflete l-a purtat să împânzească eparhia redeschizând și deschizând comunități, înființând parohii, construind biserici, căutând, hirotonind și așezând preoți”. PS Ioan a încheiat cu următoarele gânduri din Catehismul Bisericii Catolice (nr. 1020): „Să fie lăcașul tău astăzi în pacea Ierusalimului ceresc, cu Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, cu sfântul Iosif, şi toți îngerii și sfinții. (…) Întoarce-te la Creatorul tău, care te-a plămădit din pulberea pământului. Când vei pleca din această viață, să se grăbească în întâmpinarea ta Fecioara Maria, cu îngerii și sfinții. (…) Blând și zâmbitor să ți se arate chipul lui Cristos și să-l poți contempla în vecii vecilor, Amin”.

După Sfânta Liturghie a urmat, de la ora 12, Slujba Prohodului care s-a ţinut tot în catedrală. Răspunsurile și cântările la înmormântare au fost date de un cor format din preoți și studenți teologi de la Seminarul Teologic Eparhial din Oradea, dirijat de maestrul Radu Mureşan.

În semn de comuniune, din partea ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române au participat: Înaltpreasfințitul Părinte Ioan Selejan, Arhiepiscopul ortodox al Timișoarei și Mitropolitul Banatului împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian Mic, Episcopul ortodox al Caransebeșului.

La finalul slujbei de înmormântare, Excelența Sa Miguel Maury Buendía a dat citire telegramei sosite de la Vatican în care Suveranul Pontif aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru slujirea eclezială a răposatului arhiereu Alexandru și amintește, în mod special cu recunoștință, fidelitatea și zelul apostolic arătate în vremea clandestinității Bisericii Greco-Catolice cât și după eliberarea ei, trăsăturile umane, bunăvoința, blândețea și dăruirea în folosul Eparhiei de Lugoj.

Preasfinţitul Cristian Crișan a dat citire mesajului din partea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în memoria Episcopului Alexandru trecut la Domnul. Preafericirea Sa aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru întreaga activitate „a iubitului nostru Episcop Alexandru”, desfășurată în calitate de membru al Dicasterului pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, de responsabil cu ecumenismul în cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România, de Președinte al Comisiei pentru redactarea Dreptului Particular și al Comisiei Misionar-Ecumenică din cadrul Sinodului Bisericii Greco-Catolice din România și de membru al Comisiei Mixte Internaționale de Dialog Teologic între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, unde a susținut și încurajat dialogul și iubirea față de aproapele.

În continuare, Preasfinţitul Călin Ioan Bot a prezentat biografia regretatului Arhiereu Alexandru, apoi Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general a dat citire Mesajului din partea Administraţiei Prezidenţiale: Departamentul Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale.

D-l Consilier Superior Cristian Punte a prezentat Mesajul din partea Secretariatului de Stat pentru Culte în care se arată că această instituție: „a găsit, întotdeauna, în persoana Părintelui Episcop Alexandru, un colaborator amabil şi elegant, plin de solicitudine şi implicare, profesionalism şi competenţă, arătând permanent dorinţa de a veni în întâmpinarea noastră cu scopul de a realiza, împreună evenimente şi activităţi specifice.”

De asemenea, ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, a vorbit despre Episcopul Alexandru Mesian, care a fost un simbol al ecumenismului din această parte de țară. Pornind de la semnificația cuvântului „Paște” care înseamnă trecere, Mitropolitul Ioan a subliniat faptul că „ziua de astăzi va rămâne ziua de Paşte – ziua de trecere a sufletului Arhiereului Alexandru la Domnul. Fiecare dintre noi vom avea un Paște. Fericit va fi acela care va avea trecerea pe brațele însângerate ale Mântuitorului nostru Isus Cristos”.

În continuare, ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop emerit de Bucureşti a rostit un cuvânt la îndemnul ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti şi Preşedintele Conferinţei Episcopale Române. Înaltul ierarh a afirmat că „ne-a fost întotdeauna drag cu adevărat Episcopul Alexandru şi l-am admirat în mod deosebit pentru modul în care a trecut prin furtuna comunistă aş spune cu eroism”. Și-a exprimat admirația pentru modul în care a organizat toată pastoraţia „cu mult tact și cu înţelepciune” în Eparhia de Lugoj. L-a admirat pentru fineţea și gentileţea pe care arhiereul Alexandru o arăta în toate relaţiile cu ceilalţi, cu toţi episcopii și preoţii și de-asemena cu laicii. Arhiepiscopul a spus că văzându-l în felul acesta, simte că este aproape de el, de Episcopia de Lugoj, de Episcopul auxiliar Ioan, de preoţii și persoanele consacrate din această eparhie. „Preasfinţite Ioan te rog spune-i Cardinalului Lucian, condoleanţe din partea noastră şi totodată asigurarea rugăciunilor noastre. Asiguraţi-l pe Cardinal că ne rugăm cu el pentru fratele nostru Alexandru şi vom continua această rugăciune şi pentru el şi pentru toată Biserica, Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică”, a spus în încheiere ÎPS Robu.

După prezentarea mesajelor de condoleanțe, sicriul a fost purtat de către preoți în procesiune, în jurul catedralei episcopale.

Arhiereul Alexandru a fost înmormântat în cimitirul de pe strada Făgetului, alături de Arhiepiscopul Ioan Ploscaru, adormit în Domnul în urmă cu 25 ani (la 31 iulie 1998).

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.

Gânduri şi Mesaje de condoleanţe transmise la moartea Preasfinţitului Alexandru
Numirea noului Administrator al Eparhiei de Lugoj

Ca urmare a vacantării Scaunului Eparhial de Lugoj, în urma întoarcerii la Casa Tatălui Ceresc a Preasfinției Sale Alexandru Mesian, conform cann. 219 – 232 CCEO, Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, l-a numit prin decret în data de 16.03.2023 pe Preasfințitul Părinte Călin Ioan Bot, Episcop Auxiliar al Eparhiei de Lugoj, în funcția de Administrator al aceleiași Eparhii (Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș).

Preasfinția Sa Călin Ioan Bot s-a născut pe data de 24 iulie 1970 în localitatea Surduc, județul Sălaj. Între 1991-1995 a studiat Teologia la Cluj-Napoca.

Pe 10 septembrie 1995 a fost hirotonit preot, fiind încardinat în Eparhia de Cluj-Gherla.

Între 1995-2000 a fost numit director educativ în cadrul Institutului Teologic Greco-Catolic „Sf. Ioan Evanghelistul”, Cluj-Napoca, iar între 2000-2002 și 2005-2017 a fost numit Rector al aceluiași Institut.

Trimis la Roma, a urmat între 2002-2003 Cursul de Formarea Formatorilor din Seminarii organizat de Congregaţia pentru Educaţia Catolică în colaborare cu Institutele de Spiritualitate şi Psihologie din cadrul Universităţii Pontificale Gregoriana din Roma.

Între 2003-2005 a urmat cursurile de Masterat în Spiritualitate în cadrul Institutului de Spiritualitate al Universităţii Pontificale Gregoriana, Roma, finalizat cu lucrarea: „Gratuitatea iubirii lui Dumnezeu pornind de la tratatul De Trinitatea Sf. Augustin”.

În anul 2017 a fost numit Protosincel al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Pe lângă direcţiunea spirituală şi activităţile  didactice în cadrul Liceului Seminarial Inochentie Micu, Cluj-Napoca, a fost consilier eparhial pe probleme de învăţământ-formare în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla.

Sfântul Părinte Papa Francisc, în data de 22 ianuarie 2020, și-a dat acordul cu privire la alegerea canonică făcută de Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin care Părintele Călin Ioan Bot a fost ales Episcop auxiliar al Eparhiei de Lugoj.

A fost hirotonit episcop pe data de 21 iunie 2020 în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.

Preluare de la: www.bisericaromanaunita.ro
A trecut la cele veșnice Preasfinția Sa Alexandru MESIAN, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj

Cu regret şi durere în suflet, dar şi cu multă nădejde în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că în dimineaţa zilei de 11 martie 2023, Preasfinția Sa Alexandru MESIAN, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj, s-a stins lin din viață la vârsta de 86 de ani, la Spitalul Municipal din Lugoj.

Starea sănătății Preasfinției Sale s-a deteriorat progresiv în ultimele luni. În seara zilei de 4 martie a fost internat de urgență cu insuficiență respiratorie acută la Lugoj, Preasfinția Sa fiind diagnosticat cu multiple patologii.

Preasfinția Sa Alexandru și-a împlinit misiunea slujindu-L pe Dumnezeu şi poporul care i-a fost încredințat, timp de 58 ani ca preot și 29 de ani ca episcop, încheindu-și viața așa cum ne rugăm la Dumnezeiasca Liturghie: „sfârșit creștinesc, fără pătimire”.

Întregul cler eparhial, călugării, călugărițele și poporul credincios al îndoliatei Eparhii de Lugoj, înalţă rugăciuni pentru odihna sufletului său în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.

Vom reveni cu detalii legate de slujba înmormântării.

Veșnica lui pomenire din neam în neam! Amin.

Biroul de Presă al
Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj

 

 
Vizită pastorală a Preasfinţitului Alexandru în parohia Cărpiniş

În Duminica a XXXV-a după Rusalii, la 19 februarie 2023 Preasfinţia Sa Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj a efectuat o nouă vizită pastorală în parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Cărpiniş, Protopopiatul de Sânnicolau Mare. Ultima vizită a Preasfinţiei Sale în această parohie a avut loc recent, la 6 noiembrie 2022 cu ocazia sărbătoririi hramului acestei parohii. Episcopul a fost însoțit de către Monseniorul Angelo-Narcis Pop, Vicarul general al Eparhiei de Lugoj. Motivele principale ale vizitei au fost: celebrarea Sfintei Liturghii şi sărbătorirea aniversării a 25 de ani de preoţie a Părintelui Ilie Tomoiagă, parohul locului.

La sosirea în parohie, ierarhul a fost întâmpinat în fața bisericii cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce de către Părintele Dumitru Crişan, Protopop de Sânicolau Mare, de pr. paroh Ilie Tomoiagă şi de alţi preoţi. Credincioşii i-au oferit episcopului buchete de flori şi l-au întâmpinat cu tradiţionala pâine şi sare.

Sfânta Liturghie a fost pontificată de către Preasfinţitul Alexandru. Au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general; pr. Dumitru Crişan, Protopop de Sânicolau Mare, pr. Ioan Brândău, paroh la Budinţ, pr. Ioan Rad, paroh la Coşarii, Traian Ardelean, paroh la Periam şi pr. Ilie Tomoiagă, parohul locului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Alexandru a vorbit pe marginea Evangheliei duminicii de rând: Dreapta Judecată sau Judecata de obşte. Episcopul a subliniat faptul că despre Judecata de obşte se aminteşte în mai multe locuri la celebrarea Sfintei Liturghii. Un prim exemplu este cel al ieşirii preotului cu Sfânta Evanghelie când cantorul rosteşte Fericirile: „Întru împărăţia Ta, când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne!” În alt moment al Sfintei Liturghii, preotul rosteşte ectenia prin care cere de la Domnul: „răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată”. De asemenea, la rostirea Crezului rostim: „şi iarăşi va să vină cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi, a căreia Împărăţie, nu va avea sfârşit”. În rugăciunea de după cuminecare îl rugăm pe bunul Dumnezeu ca la „înfricoșătoarea şi a doua Sa venire, să ne învrednicească pe noi păcătoşii a sta de-a dreapta Măririi Sale.

Preasfinţitul Alexandru a subliniat faptul că Dumnezeu pune mare accent pe faptele pe care le facem zilnic şi pe modul în care ne trăim viaţa socială. „Noi, dacă facem fapte bune” a spus ierarhul, „să le facem şi cu gândul că aşa ne învaţă Isus Cristos, să facem faptele bune şi să iertăm. Dacă cei care conduc destinele omenirii s-ar orienta să conducă după Învăţătura lui Isus Cristos, nu ar mai fi războaie şi lumea ar tolera, ar trece cu vederea, ar ierta. Ar fi pace în întreaga lume, pace care place lui Dumnezeu”.

Episcopul a amintit de suferinţa Bisericii Române Unite şi de faptul că şi după Revoluţia din decembrie 1989, încă nu au fost retrocedate multe biserici şi bunuri imobile confiscate în anul 1948. Se cunoaşte că singura excepţie a fost în Banat unde Mitropolitul ortodox al Banatului, Nicolae Corneanu de pie memorie a retrocedat toate bunurile Bisericii Române Unite care se aflau pe teritoriul de jurisdicţie al Înaltpreasfinţiei Sale. „Să dea Dumnezeu ca toată lumea să se mântuiască şi să poată da răspuns bun la înfricoşata judecată a lui Cristos” a concluzionat Preasfinţia Sa Alexandru.

În continuare episcopul a prezentat câteva repere din istoria parohiei, amintindu-i pe preoţii care au slujit de-a lungul timpului în această parohie. L-a felicitat în mod deosebit pe Părintele Ilie Tomoiagă atât pentru activitatea depusă în cei 14 ani de când păstoreşte parohia Cărpiniş, cât şi pentru cei 25 de ani de preoţie, recent aniversați. PS Alexandru a menţionat că îl cunoaşte pe părintele paroh Ilie din vremea când acesta urma studiile Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din Baia Mare (anul 1991). În vremea aceea Preasfinţia Sa era Vicar general al Eparhiei de Maramureş care era condusă de episcopul Lucian Mureşan, astăzi, Cardinal şi Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Preasfinţitul Alexandru i-a înmânat Părintelui Paroh Ilie, o Diplomă de Excelenţă la aniversarea a 25 de ani de preoţie, în semn de apreciere pentru constanta mărturisire a credinţei Catolice şi a activităţii pastorale. De asemenea episcopul i-a oferit cartea: „Albumul foto Pictura Catedralei Greco-Catolice de Lugoj” lucrare editorială realizată în condiţii grafice excepţionale.

„Aducem mulţumire lui Dumnezeu prin Preacurata Fecioară Maria, pentru toate darurile primite”. Adresându-se Părintelui sărbătorit, episcopul a spus: „Rugăm pe Isus Cristos ca şi în continuare să te ocrotească cu noi haruri atât în viaţa ta preoţească cât şi în viaţa familiei tale”.

În încheiere PS Alexandru a salutat prezenţa credincioşilor veniţi din împrejurimi precum şi celor veniţi din Maramureş (locul de origine al părintelui paroh).A mulţumit d-lui Marcel Popa, primarul comunei Cărpiniş, pentru participarea împreună cu familia sa, la evenimentul parohiei Greco-Catolice din Cărpiniş.

Părintele paroh Ilie a mulţumit în primul rând lui Dumnezeu şi Preacuratei Fecioare Maria apoi Preasfinţitului Alexandru, Mons. Angelo-Narcis Pop, preoţilor concelebranţi, d-lui primar şi familiei sale. A mulţumit celor care s-au ostenit să-i ofere cadou un rând de veşminte preoţeşti cu ocazia împlinirii a 25 de ani de preoţie. Nu în ultimul rând a mulţumit tuturor celor care au binevoit ca să fie alături la bucuria acestui eveniment.

Credincioşii i-au oferit părintelui Ilie un frumos buchet de flori cu această ocazie.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă fraternă la căminul cultural din localitate unde au fost invitaţi toţi cei care au luat parte la Sfânta Liturghie.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohia Oţelu Roşu. Consacrarea noii mese a altarului

În Duminica a XXXIV-a după Rusalii, la 12 februarie 2023, Preasfinţitul Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj a efectuat o vizită pastorală în parohia cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” Oţelu Roşu, Protopopiatul de Sarmisegetuza. Motivele principale ale acestei vizite pastorale au fost: sfințirea noii Mese de Altar şi celebrarea Sfintei Liturghii. Episcopul a fost însoțit de către Monseniorul Angelo Pop, Vicarul general al Episcopiei de Lugoj.

La sosirea în parohie, Preasfinţia Sa a fost întâmpinat în fața bisericii cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce de către Părintele Flavius-Manuel Jurcă, parohul locului de Părintele Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Haţeg şi de alţi preoţi.

Celebrarea a început la orele 10.00 cu Sfințirea Mesei altarului. Părintele Protopop Flavius a dat citire Hrisovului, documentul care a fost introdus apoi în masa Sfântului Altar.

Aflăm din documentul Hrisovului că masa de Altar este realizată din marmură albă de Rușchița, lucrările fiind efectuate de Dl. Dorin Iorgoni din Rusca Montană. Bunii credincioși ai parohiei au susținut realizarea acestui demers.

În Masa Sfântului Altar s-au reașezat Moaștele Sfântului Grigore de Nazianz Episcop, Teolog și Părinte al Bisericii.

După sfințirea noii mese de altar, a urmat celebrarea Sfintei Liturghii care a fost pontificată de către Preasfinţitul Ioan. Au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general, pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Haţeg pr. Mihai-Simion Terec, paroh la Tinca, Eparhia de Oradea, pr. Radu Homm, paroh de Bucova şi Caransebeş şi Paul Marius Frațilă, paroh de Toteşti. La Sfânta Liturghie a luat parte şi părintele Călin Ciocian parohul romano-catolic din localitate.

În deschiderea Cuvântului Său, PS Ioan a transmis salutul şi binecuvântările Preasfinţitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial de Lugoj.

În continuare Ierarhul s-a referit la Evanghelia Duminicii, cea a Fiului Risipitor dar i-a invitat pe credincioşi să reflecteze asupra semnificaţiei celebrării de astăzi: sfinţirea mesei altarului. În acest sens pornind de la câteva exemple din Sfânta Scriptură: Abel care a adus lui Dumnezeu jertfă (cf. Facere 4,4), Noe care a zidit un altar Domnului (Facere 8,20), Isus, Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1,29), Pâinea coborâtă din Cer (cf. Ioan 6, 48-51), ierarhul a subliniat că între toate aceste elemente: Altar, Jertfă (încă din Vechiul Testament), Miel, Pâine din Cer, Trup şi Viaţă Veşnică, există o strânsă legătură și coerență. A arătat astfel că Sfânta Scriptură e plină de aceste elemente, dar și traversată de acestea, toate conducând la viață, la viața veșnică pe care Dumnezeu voiește să ne-o dăruiască.

Referindu-se Evanghelia Duminicii, Ierarhul a spus că „dacă ar fi să dau un titlu acestei predici aş numi-o în felul următor: Masă pentru fii”. Plecând de la acest titlu, episcopul a dezvoltat câteva puncte de reflecţie astfel:

  • Biserica ne hrănește și luminează sufletele cu o capodoperă a Sfintei Scripturi care prin pilda Fiului risipitor ne dezvăluie inima lui Dumnezeu. El ne așteaptă ca să ne ierte și să se bucure cu noi: fii risipitori și fii mari, fii harnici, împreună. Sfânta Scriptură este, prin urmare, Cuvântul lui Dumnezeu care devine hrană şi lumină pentru suflet.
  • Hrana, pâinea, în esență vine de la Dumnezeu pentru ca omul să trăiască. „Din toți pomii poți să mănânci …” (Facere 2,16).
  • Prin păcat omul se leapădă de Dumnezeu și ajunge în mizerie, în foame și rușine, ajunge în pragul morții asemenea Fiului Risipitor.
  • Cine s-ar fi putut gândi că Dumnezeu prin Fiul său Isus se va face pâine pentru suflet și pentru viața veșnică? „Eu sunt pâinea vieții.” (Ioan 6,35); „Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer” (Ioan 6, 41); „Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu. ” (Ioan 6,51).
  • Această pâine misterioasă este „Pâinea împăcării”. Această masă ne-o pregăteşte Dumnezeu nouă, spiritual, sufletește ca să ne împăcăm cu El, după ce păcătuim.
  • Masa altarului. «Pentru noi astăzi, aici în Biserica din Oţelu Roşu este mormântul lui Isus înviat, această piatră este mormânt, mormânt gol, pustiit de puterea morții. Pe piatra mormântului din care a înviat Isus celebrăm dumnezeiasca Liturghie – euharistia, pe moartea, adică jertfa, frângerea de bună voie a Fiului lui Dumnezeu, ne conectăm la unica sa jertfă. Trupul lui Isus pe care îl mâncăm e viu, viu de o „viață care nu mai moare, moartea nu-l mai stăpânește” (Romani 6,9)».

Piatra altarului e piatra mormântului gol pentru că Isus cel jertfit e viu. Mormântul e dovada învierii și vieții, a puterii vieții supra morții. Piatra spălată asemenea corpului unui om, piatra miruită, îmbrăcată, tămâiată – parfumată, sărutată, simbolizează corpul lui Isus care s-a numit pe sine „Piatra cea din capul unghiului” (cf. Mt. 21,42) piatra ce poartă un secret și ține întregul edificiu.

„Toată această lucrare tainică este cu un singur scop ca noi să avem Viaţă şi nu orice fel de viaţă, ci Viaţă Veşnică” a concluzionat episcopul.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Ioan i-a oferit Părintelui Paroh Flavius un cadou în semn de preţuire. Adresându-se părintelui paroh, ierarhul i-a spus: „dragă părinte Flavius Manuel Jurcă, îi mulțumesc Domnului pentru vocația sfinției tale și îți mulțumesc sfinției tale pentru dăruire și pentru munca pastorală pe care o desfășori. Îi cer Domnului să te ocrotească mereu, și pe calea sacerdoțiului să te călăuzească la împlinire!”

Părintele paroh Flavius a mulţumit mai întâi bunului Dumnezeu. A mulţumit Preasfinţitului Ioan pentru vizită şi pentru interesul faţă de această comunitate. A mulţumit participanţilor: Mons. Angelo Pop, Vicar general şi preoţilor concelebranţi. Nu în ultimul rând a mulţumit credincioşilor din parohie şi tuturor celor care au binevoit ca să fie alături la bucuria acestui moment solemn al vieţii parohiei.

„Vă rugăm să transmiteţi salutul nostru şi dragostea noastră Preasfinţiei Sale, Episcop Alexandru!” s-a adresat în încheiere părintele Flavius-Manuel Jurcă.

Momentul final a fost cel în care toţi credincioşii au putut intra în Sfântul Altar, pentru a săruta Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă fraternă.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.