Vizită pastorală a Preasfinţitului Alexandru în parohia Cărpiniş

În Duminica a XXXV-a după Rusalii, la 19 februarie 2023 Preasfinţia Sa Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj a efectuat o nouă vizită pastorală în parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Cărpiniş, Protopopiatul de Sânnicolau Mare. Ultima vizită a Preasfinţiei Sale în această parohie a avut loc recent, la 6 noiembrie 2022 cu ocazia sărbătoririi hramului acestei parohii. Episcopul a fost însoțit de către Monseniorul Angelo-Narcis Pop, Vicarul general al Eparhiei de Lugoj. Motivele principale ale vizitei au fost: celebrarea Sfintei Liturghii şi sărbătorirea aniversării a 25 de ani de preoţie a Părintelui Ilie Tomoiagă, parohul locului.

La sosirea în parohie, ierarhul a fost întâmpinat în fața bisericii cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce de către Părintele Dumitru Crişan, Protopop de Sânicolau Mare, de pr. paroh Ilie Tomoiagă şi de alţi preoţi. Credincioşii i-au oferit episcopului buchete de flori şi l-au întâmpinat cu tradiţionala pâine şi sare.

Sfânta Liturghie a fost pontificată de către Preasfinţitul Alexandru. Au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general; pr. Dumitru Crişan, Protopop de Sânicolau Mare, pr. Ioan Brândău, paroh la Budinţ, pr. Ioan Rad, paroh la Coşarii, Traian Ardelean, paroh la Periam şi pr. Ilie Tomoiagă, parohul locului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Alexandru a vorbit pe marginea Evangheliei duminicii de rând: Dreapta Judecată sau Judecata de obşte. Episcopul a subliniat faptul că despre Judecata de obşte se aminteşte în mai multe locuri la celebrarea Sfintei Liturghii. Un prim exemplu este cel al ieşirii preotului cu Sfânta Evanghelie când cantorul rosteşte Fericirile: „Întru împărăţia Ta, când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne!” În alt moment al Sfintei Liturghii, preotul rosteşte ectenia prin care cere de la Domnul: „răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată”. De asemenea, la rostirea Crezului rostim: „şi iarăşi va să vină cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi, a căreia Împărăţie, nu va avea sfârşit”. În rugăciunea de după cuminecare îl rugăm pe bunul Dumnezeu ca la „înfricoșătoarea şi a doua Sa venire, să ne învrednicească pe noi păcătoşii a sta de-a dreapta Măririi Sale.

Preasfinţitul Alexandru a subliniat faptul că Dumnezeu pune mare accent pe faptele pe care le facem zilnic şi pe modul în care ne trăim viaţa socială. „Noi, dacă facem fapte bune” a spus ierarhul, „să le facem şi cu gândul că aşa ne învaţă Isus Cristos, să facem faptele bune şi să iertăm. Dacă cei care conduc destinele omenirii s-ar orienta să conducă după Învăţătura lui Isus Cristos, nu ar mai fi războaie şi lumea ar tolera, ar trece cu vederea, ar ierta. Ar fi pace în întreaga lume, pace care place lui Dumnezeu”.

Episcopul a amintit de suferinţa Bisericii Române Unite şi de faptul că şi după Revoluţia din decembrie 1989, încă nu au fost retrocedate multe biserici şi bunuri imobile confiscate în anul 1948. Se cunoaşte că singura excepţie a fost în Banat unde Mitropolitul ortodox al Banatului, Nicolae Corneanu de pie memorie a retrocedat toate bunurile Bisericii Române Unite care se aflau pe teritoriul de jurisdicţie al Înaltpreasfinţiei Sale. „Să dea Dumnezeu ca toată lumea să se mântuiască şi să poată da răspuns bun la înfricoşata judecată a lui Cristos” a concluzionat Preasfinţia Sa Alexandru.

În continuare episcopul a prezentat câteva repere din istoria parohiei, amintindu-i pe preoţii care au slujit de-a lungul timpului în această parohie. L-a felicitat în mod deosebit pe Părintele Ilie Tomoiagă atât pentru activitatea depusă în cei 14 ani de când păstoreşte parohia Cărpiniş, cât şi pentru cei 25 de ani de preoţie, recent aniversați. PS Alexandru a menţionat că îl cunoaşte pe părintele paroh Ilie din vremea când acesta urma studiile Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din Baia Mare (anul 1991). În vremea aceea Preasfinţia Sa era Vicar general al Eparhiei de Maramureş care era condusă de episcopul Lucian Mureşan, astăzi, Cardinal şi Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Preasfinţitul Alexandru i-a înmânat Părintelui Paroh Ilie, o Diplomă de Excelenţă la aniversarea a 25 de ani de preoţie, în semn de apreciere pentru constanta mărturisire a credinţei Catolice şi a activităţii pastorale. De asemenea episcopul i-a oferit cartea: „Albumul foto Pictura Catedralei Greco-Catolice de Lugoj” lucrare editorială realizată în condiţii grafice excepţionale.

„Aducem mulţumire lui Dumnezeu prin Preacurata Fecioară Maria, pentru toate darurile primite”. Adresându-se Părintelui sărbătorit, episcopul a spus: „Rugăm pe Isus Cristos ca şi în continuare să te ocrotească cu noi haruri atât în viaţa ta preoţească cât şi în viaţa familiei tale”.

În încheiere PS Alexandru a salutat prezenţa credincioşilor veniţi din împrejurimi precum şi celor veniţi din Maramureş (locul de origine al părintelui paroh).A mulţumit d-lui Marcel Popa, primarul comunei Cărpiniş, pentru participarea împreună cu familia sa, la evenimentul parohiei Greco-Catolice din Cărpiniş.

Părintele paroh Ilie a mulţumit în primul rând lui Dumnezeu şi Preacuratei Fecioare Maria apoi Preasfinţitului Alexandru, Mons. Angelo-Narcis Pop, preoţilor concelebranţi, d-lui primar şi familiei sale. A mulţumit celor care s-au ostenit să-i ofere cadou un rând de veşminte preoţeşti cu ocazia împlinirii a 25 de ani de preoţie. Nu în ultimul rând a mulţumit tuturor celor care au binevoit ca să fie alături la bucuria acestui eveniment.

Credincioşii i-au oferit părintelui Ilie un frumos buchet de flori cu această ocazie.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă fraternă la căminul cultural din localitate unde au fost invitaţi toţi cei care au luat parte la Sfânta Liturghie.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohia Oţelu Roşu. Consacrarea noii mese a altarului

În Duminica a XXXIV-a după Rusalii, la 12 februarie 2023, Preasfinţitul Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj a efectuat o vizită pastorală în parohia cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” Oţelu Roşu, Protopopiatul de Sarmisegetuza. Motivele principale ale acestei vizite pastorale au fost: sfințirea noii Mese de Altar şi celebrarea Sfintei Liturghii. Episcopul a fost însoțit de către Monseniorul Angelo Pop, Vicarul general al Episcopiei de Lugoj.

La sosirea în parohie, Preasfinţia Sa a fost întâmpinat în fața bisericii cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce de către Părintele Flavius-Manuel Jurcă, parohul locului de Părintele Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Haţeg şi de alţi preoţi.

Celebrarea a început la orele 10.00 cu Sfințirea Mesei altarului. Părintele Protopop Flavius a dat citire Hrisovului, documentul care a fost introdus apoi în masa Sfântului Altar.

Aflăm din documentul Hrisovului că masa de Altar este realizată din marmură albă de Rușchița, lucrările fiind efectuate de Dl. Dorin Iorgoni din Rusca Montană. Bunii credincioși ai parohiei au susținut realizarea acestui demers.

În Masa Sfântului Altar s-au reașezat Moaștele Sfântului Grigore de Nazianz Episcop, Teolog și Părinte al Bisericii.

După sfințirea noii mese de altar, a urmat celebrarea Sfintei Liturghii care a fost pontificată de către Preasfinţitul Ioan. Au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general, pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Haţeg pr. Mihai-Simion Terec, paroh la Tinca, Eparhia de Oradea, pr. Radu Homm, paroh de Bucova şi Caransebeş şi Paul Marius Frațilă, paroh de Toteşti. La Sfânta Liturghie a luat parte şi părintele Călin Ciocian parohul romano-catolic din localitate.

În deschiderea Cuvântului Său, PS Ioan a transmis salutul şi binecuvântările Preasfinţitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial de Lugoj.

În continuare Ierarhul s-a referit la Evanghelia Duminicii, cea a Fiului Risipitor dar i-a invitat pe credincioşi să reflecteze asupra semnificaţiei celebrării de astăzi: sfinţirea mesei altarului. În acest sens pornind de la câteva exemple din Sfânta Scriptură: Abel care a adus lui Dumnezeu jertfă (cf. Facere 4,4), Noe care a zidit un altar Domnului (Facere 8,20), Isus, Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1,29), Pâinea coborâtă din Cer (cf. Ioan 6, 48-51), ierarhul a subliniat că între toate aceste elemente: Altar, Jertfă (încă din Vechiul Testament), Miel, Pâine din Cer, Trup şi Viaţă Veşnică, există o strânsă legătură și coerență. A arătat astfel că Sfânta Scriptură e plină de aceste elemente, dar și traversată de acestea, toate conducând la viață, la viața veșnică pe care Dumnezeu voiește să ne-o dăruiască.

Referindu-se Evanghelia Duminicii, Ierarhul a spus că „dacă ar fi să dau un titlu acestei predici aş numi-o în felul următor: Masă pentru fii”. Plecând de la acest titlu, episcopul a dezvoltat câteva puncte de reflecţie astfel:

  • Biserica ne hrănește și luminează sufletele cu o capodoperă a Sfintei Scripturi care prin pilda Fiului risipitor ne dezvăluie inima lui Dumnezeu. El ne așteaptă ca să ne ierte și să se bucure cu noi: fii risipitori și fii mari, fii harnici, împreună. Sfânta Scriptură este, prin urmare, Cuvântul lui Dumnezeu care devine hrană şi lumină pentru suflet.
  • Hrana, pâinea, în esență vine de la Dumnezeu pentru ca omul să trăiască. „Din toți pomii poți să mănânci …” (Facere 2,16).
  • Prin păcat omul se leapădă de Dumnezeu și ajunge în mizerie, în foame și rușine, ajunge în pragul morții asemenea Fiului Risipitor.
  • Cine s-ar fi putut gândi că Dumnezeu prin Fiul său Isus se va face pâine pentru suflet și pentru viața veșnică? „Eu sunt pâinea vieții.” (Ioan 6,35); „Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer” (Ioan 6, 41); „Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu. ” (Ioan 6,51).
  • Această pâine misterioasă este „Pâinea împăcării”. Această masă ne-o pregăteşte Dumnezeu nouă, spiritual, sufletește ca să ne împăcăm cu El, după ce păcătuim.
  • Masa altarului. «Pentru noi astăzi, aici în Biserica din Oţelu Roşu este mormântul lui Isus înviat, această piatră este mormânt, mormânt gol, pustiit de puterea morții. Pe piatra mormântului din care a înviat Isus celebrăm dumnezeiasca Liturghie – euharistia, pe moartea, adică jertfa, frângerea de bună voie a Fiului lui Dumnezeu, ne conectăm la unica sa jertfă. Trupul lui Isus pe care îl mâncăm e viu, viu de o „viață care nu mai moare, moartea nu-l mai stăpânește” (Romani 6,9)».

Piatra altarului e piatra mormântului gol pentru că Isus cel jertfit e viu. Mormântul e dovada învierii și vieții, a puterii vieții supra morții. Piatra spălată asemenea corpului unui om, piatra miruită, îmbrăcată, tămâiată – parfumată, sărutată, simbolizează corpul lui Isus care s-a numit pe sine „Piatra cea din capul unghiului” (cf. Mt. 21,42) piatra ce poartă un secret și ține întregul edificiu.

„Toată această lucrare tainică este cu un singur scop ca noi să avem Viaţă şi nu orice fel de viaţă, ci Viaţă Veşnică” a concluzionat episcopul.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Ioan i-a oferit Părintelui Paroh Flavius un cadou în semn de preţuire. Adresându-se părintelui paroh, ierarhul i-a spus: „dragă părinte Flavius Manuel Jurcă, îi mulțumesc Domnului pentru vocația sfinției tale și îți mulțumesc sfinției tale pentru dăruire și pentru munca pastorală pe care o desfășori. Îi cer Domnului să te ocrotească mereu, și pe calea sacerdoțiului să te călăuzească la împlinire!”

Părintele paroh Flavius a mulţumit mai întâi bunului Dumnezeu. A mulţumit Preasfinţitului Ioan pentru vizită şi pentru interesul faţă de această comunitate. A mulţumit participanţilor: Mons. Angelo Pop, Vicar general şi preoţilor concelebranţi. Nu în ultimul rând a mulţumit credincioşilor din parohie şi tuturor celor care au binevoit ca să fie alături la bucuria acestui moment solemn al vieţii parohiei.

„Vă rugăm să transmiteţi salutul nostru şi dragostea noastră Preasfinţiei Sale, Episcop Alexandru!” s-a adresat în încheiere părintele Flavius-Manuel Jurcă.

Momentul final a fost cel în care toţi credincioşii au putut intra în Sfântul Altar, pentru a săruta Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă fraternă.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Ziua Mondială a Bolnavului 2023 şi a Personalului Sanitar la Lugoj

A devenit o tradiţie de mai mulţi ani ca în fiecare an la 11 februarie, „Ziua Mondială a Bolnavului şi a Personalului Sanitar” să fie sărbătorită în mod solemn la Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj. Acest eveniment a fost instituit de Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea în anul 1992 și celebrat pentru prima dată în anul 1993 la Lourdes, Franța. Ziua Mondială a Bolnavului şi a Personalului Sanitar se sărbătorește în întreaga lume catolică anual la 11 februarie și aniversează prima apariție a Preasfintei Fecioare Maria la Lourdes.

La Catedrala din Lugoj, programul liturgic a început cu Rânduiala Vecerniei, de la ora 16.30. A urmat Sfânta Liturghie arhierească, pontificată de Preasfinţia Sa Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj. Au concelebrat: PS Alexandru Mesian, Episcop eparhial de Lugoj, Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general al Eparhiei de Lugoj, pr. Inocenţiu Lung, Protopop de Lugoj şi paroh la Coştei şi Valea Lungă, Pr. Prot. On Ioan Pop, parohul catedralei, Pr. Iulian Hasciar, paroh la Scăiuş, pr. Olariu Cristian, paroh la Balinţ şi Narcis Ardelean, paroh la Şanoviţa. Răspunsurile au fost date de corul „Reînvierea” al catedralei, dirijat de Prof. Olimpia Drăgan.

Preasfinţitul Ioan, în deschiderea Cuvântului său, a arătat scopul pentru care sărbătorim această zi, faptul că Biserica Catolică răspândită pe toată planeta este atentă la bolnavi. „Rugăciunea și sacramentul euharistiei – specific bolnavilor fiind sfântul Maslu – celebrat azi îl aduce, face spațiu Mântuitorului Isus în cele ce le trăim, în boala, suferința și neputința noastră. Prin cuminecare, Preacuratul Său Sânge dătător de Viață veșnică, se amestecă cu sângele nostru, uneori bolnav spre-al însănătoși”, a spus episcopul.

„Bolile noastre, atât trupeşti cât şi cele sufleteşti”, a continuat ierarhul, „pot atinge toate dimensiunile din care suntem făcuți: corp, suflet și spirit. Corpul, psihicul și spiritul prin care suntem legați de Creator, până și relația noastră cu Dumnezeu se poate îmbolnăvi, dar și însănătoși”.

Următorul punct spre reflecţie a fost pe marginea temei propuse de Papa Francisc pentru această XXXI-a Zi Mondială a Bolnavului, textul evanghelic al pildei Samarineanului milostiv, (Lc. 10) Episcopul a prezentat câteva elemente a lui … „a purta de grijă”.

Primul element este privirea. Samarineanul îl ”consultă” cu privirea pe omul rănit, poate gândindu-se că ar fi putut fi el în locul lui. Bolnavul, în acest caz cel rănit trebuie privit atent, astfel putem înțelege care e nevoia lui precisă și cum îl putem ajuta.

Samarineanul face doar o scurtă oprire din drumul lui, dar una care îl face să rămână amintit în Evanghelie pentru totdeauna. El samarineanul, străinul îl lasă pe cel rănit în grija celor care se ocupă cu asta; dar e generos și îi plătește zilele de spitalizare. Cu sau fără acei doi dinari samarineanul nici nu sărăcea nici nu se îmbogățea. Oferindu-i a salvat o viață, a redat un zâmbet, poate a salvat viețile fiilor, familiei acelui om.

„Putem învăța din această pildă că dacă oamenii nu lucrează în echipă, dacă nu se instaurează un mod de a gândi și proceda comunitar e mai dificil sau imposibil să facem binele, să ne facem bine unii altora” – a concluzionat Preasfinţitul Ioan.

După celebrarea Sfintei Liturghii, s-au rostit rugăciuni în cinstea Preacuratei Fecioare Maria şi rugăciuni pentru cei bolnavi, apoi credincioşii au fost stropiţi cu apă sfinţită.

În încheierea programului a avut loc o procesiune solemnă în jurul Catedralei cu Statuia Sfintei Fecioare Maria.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
O nouă întâlnire a preoţilor din Protopopiatul de Lugoj

Aceste întruniri începute în etapa de consultare eparhială a Sinodului Episcopilor au continuat consecvent. S-a conturat și consolidat o metodologie de lucru și au fost elaborate teme de dezbătut.

La invitaţia Părintelui Ioan Grad, paroh de Darova, în dimineața zilei de 14 februarie 2023, cu începere de la orele 10.00, la parohia cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” din localitate a avut o nouă întrunire (a IX-a) a preoţilor parohi din Protopopiatul de Lugoj.

Şi această întâlnire s-a bucurat de prezenţa Preasfinţitului Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj.

Primul moment al întâlnirii a fost întâmpinarea episcopului cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce în faţa bisericii parohiale, de către pr. Inocenţiu Lung, Protopop de Lugoj şi de către pr. paroh Ioan Grad. A urmat un moment de rugăciune desfăşurat în Biserica parohială.

Şedinţa a continuat la oficiul parohial cu prezentarea parohiilor încredinţate, din partea a patru preoți.

Înainte de a se trece la prezentările propriu-zise, Preasfinţitul Ioan a adresat câteva cuvinte în deschiderea lucrărilor. A spus că a venit cu mare recunoştinţă pentru a-l sărbători pe părintele paroh Ioan Grad. Ierarhul a subliniat că rolul acestor întâlniri este comuniunea dintre preoţi şi a mulţumit pentru că aceste întâlniri continuă să aibă loc, subliniind în același timp că constituie și o obligație de serviciu, în paralel cu rolul lor de a crea și susține comuniunea și conlucrarea. Aceste întâlniri de protopopiat au rolul și sunt resurse de îmbunătățire a activității pastorale și administrative a preoților.

În continuare episcopul a împărtăşit câteva lucruri despre recenta întâlnire a parcursului sinodal, aflat în fază continentală, care a avut loc recent la Praga. A spus, printre altele, că Biserica Catolică are curajul să se pună pe sine în discuţie pentru a se înnoi și a crește. În misiunea pastorală a Bisericii, accentul trebuie pus pe familii și pe tineret, pe formarea și susținerea spirituală a acestora.

În partea a doua a întâlnirii au urmat prezentările temei.

Întâlnirea a avut şi un timp de dezbatere în care fiecare dintre cei prezenți au împărtășit aspecte din experiența proprie pe marginea temei abordate.

Ţinem să menţionăm că la această întâlnire au fost prezenţi toţi preoţii din protopopiat.

După încheierea dezbaterilor a urmat servirea mesei de prânz, oferită cu multă generozitate de către gazda acestei întâlniri: pr. Grad Ioan împreună cu soţia sa.

S-a convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc în ziua de 4 mai, ora 10, locul urmând să fie stabilit ulterior.

A consemnat: Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
O nouă întrunire a comunităților monastice și de viață consacrată din Eparhia de Lugoj

Prețuiți-i pe călugări și pe călugărițe! Pentru jertfa vieții lor, pentru rugăciunile lor de zi și de noapte, pentru munca lor apostolică și misionară, dreptatea lui Dumnezeu în fața păcatelor noastre devine milostivire. Sprijiniți-i în apostolatul lor. (PS Ioan, episcop auxiliar de Lugoj)

În data de 7 februarie 2023 a avut loc prima întâlnire din acest an persoanelor consacrate din Eparhia de Lugoj împreună cu Preasfinția Sa Ioan, episcop auxiliar de Lugoj și responsabil în cadrul Conferinței Episcopilor din România cu viața consacrată.

Întâlnirea a fost găzduită de comunitatea Surorilor Sf. Ioana Antida Thouret din Oravița, cu această ocazie împlinindu-se un an de la prima întâlnire de acest fel, întâlniri prin care am avut și ocazia să vizităm și să cunoaștem fiecare comunitate religioasă care activează în cadrul Eparhiei de Lugoj. În acest sens, persoanele consacrate au putut să se cunoască între ele și să-și cunoască misiunile.

Programul zilei a început cu primirea oaspeților și prezentarea comunității, îndeosebi a apostolatului călugărițelor de către sr. Tereza Hortolomei, superioara mănăstirii.

Astfel am vizitat Centrului Maternal „Casa Mama Virginia” și Căminul pentru persoane vârstnice „Centrul Sfântul Iosif – Casa Ploscaru”; prima casă vizitată fiind locul unde „răsare” viața, unde se nasc copii, iar cea de-a doua locul unde „apune” viața celor vârstnici care se îndreaptă spre Viața veșnică.

Părintele Ovidiu Cozmuța, Protopop de Oraviţa, ctitorul acestor două case, inițiatorul și susținătorul acestor apostolate ne-a propus o meditație având ca temă: dimensiunea profetică a vieții consacrate, pornind de la capitolul 21 din Cartea profetului Isaia.

Ilustrând atât exegetic, cât și spiritual conținutul pericopei Scripturii, părintele Ovidiu i-a invitat pe cei prezenți să-și privească vocația precum e misiunea străjerului, adică a profetului care priveghează în noaptea lumii, în încercările contemporane ale Bisericii care așteaptă, se roagă și oferă speranță celor din jur.

Meditația a fost continuată de împărtășirea comună a propriilor reflecții asupra celor prezentate, fiecare contribuind cu „nestemate” din propria experiență de consacrat, îmbogățind astfel și mai mult reflecția propusă de părintele protopop.

După aceasta a urmat rugăciunea Orei canonice a VI-a, conform tradiției Bisericii Greco-Catolice.

După hrana spirituală, a urmat și cea fizică, pregătită cu deosebită grijă de surorile Sf. Ioana Antida.

După momentul de fraternitate s-a stabilit data următoarei întâlniri. Fiecare și-a luat rămas bun, încredințându-se rugăciunilor fraților și surorilor, mulțumind Domnului pentru această lucrare deosebită a vieții consacrate, ce exprimă sublim bogăția Bisericii Catolice: unitate în diversitate.

La întâlnire au participat: surorile baziliene din Lugoj, frații franciscani de la Chișineu-Criș, frații Comunității Monastice Preasfânta Treime din Giroc, surorile sf. Ioana Antida Thouret, tânăra Georgiana Hatcu, Preasfinția Sa Ioan împreună cu ipodiaconul Raul Man.

Mulțumim tuturor celor ce au făcut posibilă această zi de comuniune.

A consemnat Fr. Anastasie FSC – din Comunitatea Monastică Preasfânta Treime di Giroc (TM).

Mai multe fotografii se găsesc AICI.