Vizită a Preasfinţitului Ioan la Mănăstirea Preasfânta Treime, Giroc. Dublă aniversare

În zilele de 5 şi 6 decembrie 2022, Preasfinţitul Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj, a vizitat Mănăstirea „Preasfânta Treime” din Giroc, cu ocazia jubileului a 30 ani de preoţie a pr. ieromonah Atanasie, stareţul mănăstirii şi a pr. ieromonah Isaac, spiritualul mănăstirii şi – respectiv- a aniversării a 10 de la înfiinţarea Mănăstirii.

În seara zilei de 5 decembrie, ierarhul a participat la Rânduiala Vecerniei Sărbătorii Sf. Nicolae. În cadrul Vecerniei tânăra Georgiana a reînnoit votul privat de castitate.

A doua zi, 6 decembrie, de sărbătoarea Sf. Nicolae, programul a început cu Rânduiala Utreniei. Înainte de Sfânta Liturghie, Episcopul a fost întâmpinat cu Sfânta Evanghelie de către pr. stareţ Atanasie şi cu Sfânta Cruce de către pr. Flavius-Manuel Jurcă, Protopop de Sarmisegetuza.

La Sfânta Liturghie alături de ierarh au concelebrat cei doi Ieromonahi din comunitatea „Preasfânta Treime” mai sus amintiţi, Pr. Protopop Flavius, Pr. Valentin Danciu, paroh la Dragşina şi pr. Alin Taichiş, paroh la Izvin.

Tema Cuvântului de învăţătură, al PS Ioan a fost, despre dar – a dărui. A subliniat dinamica dăruirii în care are loc următorul lucru: un dar se naşte de-obicei din pură bunătate, din recunoştinţă, din iubire şi în el se oglindeşte intuiţia dăruitorului care cunoaşte destinatarul. De aceea este capabil să ofere ceva ce face parte din aşteptările lui adânci, tainice, necunoscute de alţii.

Episcopul a pus accent pe două daruri esenţiale oferite de Creator. Acestea sunt Creaţia şi Viaţa. Sfânta Scriptură ne spune că acestea au ieşit din mâna Creatorului, din Cuvântul Său pentru că El este Cauza fiinţei lor.

„Viaţa de-asemenea este un dar, o oportunitate un noroc” a spus episcopul. „Omul nu a putut cere să se nască, n-a putut cere să deschidă ochii minţii către viaţă şi sufletul spiritual; această deschidere largă ce ţinteşte către un viitor despre care se cunoaşte atât de puţin. Ce putem şti noi care ne-am născut în dar, despre Dar? Orice dar bun şi desăvârşit este de Sus, coboară de la Părintele Luminilor” (Iacob 1,17).

Preasfinţitul Ioan le-a înmânat celor doi cuviosi ieromonahi, din partea Preasfinţitului Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, câte o Diplomă de Excelenţă cu ocazia aniversării a 30 de ani de preoţie, în semn de apreciere pentru constanta mărturisire a credinţei catolice şi a activităţii pastorale. De-asemenea le-a fost înmânată o diplomă cu ocazia aniversării a 10 ani de la înfiinţarea canonică a mănăstirii şi ridicarea ei la rangul de mănăstire sui iuris de drept eparhial.

La final, tânăra Georgiana a rostit o mărturie cu ocazia jubileului celor 30 de ani de preoţie şi 10 ani de viaţă mănăstirească. Textul integral al mărturiei se găseşte pe site-ul preasfântatreime.ro AICI.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă fraternă în curtea mănăstirii la care au luat parte cu toţii.

Raimondo-Mario Rupp

Albume foto:

Textul mărturiei cu ocazia jubileului: AICI
Vizită a Preasfinţitului Ioan în parohia Sânnicolau Mare. Sărbătorirea hramului

Comunitatea greco-catolică din Sânnicolau Mare și-a sărbătorit hramul bisericii „Sf. Arhiep. Nicolae” Evenimentul s-a bucurat de vizita Preasfințitului Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj, în seara zilei de 6 decembrie 2022.

La sosirea în parohie, Episcopul a fost întâmpinat cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce de către Părintele Dumitru Crişan, protopop de Sânicolau Mare și paroh la Comloșu-Mare și Jimbolia.

Programul a început cu celebrarea Sfintei Liturghii arhiereşti. Alături de episcop au concelebrat: pr. protopop Dumitru Crișan, pr. Flavius-Manuel Jurcă, Protopop de Sarmisegetuza, pr. Ioan Vaşadi, paroh la Şeitin, pr. Gheorghe Berciu, paroh la Cenad pr. Gheorghe Traian Ardelean, paroh la Periam, pr. dr. Ionuţ Blidar, paroh la Dumbrăviţa şi Giarmata, pr. dr. Sergiu Soica, parohul locului şi Pr. Andó Attila, paroh al Parohiei Romano-Catolice „Sf. Tereza” Sânnicolau Mare. Răspunsurile au fost oferite de corul parohiei. La Sfânta Liturghie a luat parte şi părintele Călin Cioban, preot slujitor în parohia ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” din localitate.

La Sfânta Liturghie a luat parte şi d-l Dănuţ Groza, Primarul oraşului Sânnicolau Mare împreună cu câţiva reprezentanți din cadrul primăriei.

În cuvântul de învățătură, Preasfinţitul Ioan a prezentat câteva repere biografice ale Sfântului Nicolae ocrotitorul acestei parohii.

„Am venit aici ca să ne rugăm Domnului, să ne încredințăm sufletele şi familiile noastre; să încredințăm încă o dată oraşul dumneavoastră în rugăciune lui Dumnezeu: să îl ocrotească, să ne ocrotească, să ne binecuvânteze pe toţi. Să nu ne îndoim niciodată de acest lucru căci Dumnezeu vede în inimile noastre, căci Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre” a spus episcopul.

Pornind de la tema Cuvântului de învăţătură: Sf. Nicolae – un om al darurilor şi al bunătăţii, PS Ioan le-a prezentat credincioşilor câteva referinţe –  mai întâi din Sfânta Scriptură, Cartea Psalmilor – despre bunătatea lui Dumnezeu.

  • „Bun eşti Tu şi făcător de Bine” (Ps 118,68);
  • „Doamne de bunătatea Ta este plin Pământul” (Ps 118,64);
  • „O Dumnezeule auzi-mă întru nesfârșită bunătatea Ta!” (Ps 68,14)

O altă subliniere a Bunătăţii lui Dumnezeu este regăsită în rânduiala proscomidiei: „Acoperit-au cerurile Bunătatea Ta, Cristoase!” „Iată o convingere că bunătatea lui Dumnezeu învăluie creaţia şi pe Om”, a spus episcopul.

Binele din care decurge bunătatea este prezent de la început în creaţie: „Toate cele pe care le-a făcut Dumnezeu, erau foarte bune” (Gen. 1,31) De aceea Binele constituie pentru noi în continuare o provocare şi o preocupare cum să-l posedăm, să ni-l însuşim, ce să facem pentru a fi mai bine în lume şi familiile noastre.

A treia subliniere făcută de ierarh pe această temă a fost că: Bunătatea care este în noi, este rodul Spiritului Sfânt. «Prin urmare, se seamănă în noi Spirit Sfânt şi el rodeşte bunătate, pentru că bunătatea este unul dintre roadele Spiritului. „Rodul Duhului este Iubirea, este bucuria, este pacea, este îndelunga răbdare, este bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea” ». Gal 5:

„Să îi cerem lui Dumnezeu să facă să rodească în inimile noastre acest rod al bunătăţii în care a excelat în mod particular Sf. Nicolae” a încheiat ierarhul.

După Sfânta Liturghie a urmat, ceea ce în Banat se numeşte, „Slujba tăierii colacului de rugă”[1]

Preasfinţitul Ioan a adresat câteva mulţumiri d-lui primar şi echipei care l-a însoţit; a salutat prezenţa preotului ortodox din Sânnicolau Mare. Nu în ultimul rând, a transmis salutul şi binecuvântările Preasfinţitului Alexandru, Episcop eparhial de Lugoj.

Episcopul a oferit un cadou d-lui primar. În continuare d-l primar a adresat un cuvânt de mulţumire, exprimându-şi bucuria de a fi împreună, referindu-se la prezenţa preotului ortodox şi a celui romano-catolic din localitate.

A urmat grupul coral din Comuna Lenauheim care a susţinut un concert de colinde tradiţionale, apoi tânăra solistă Denisa Malan a interpretat câteva colinde din repertoriul muzicii populare.

La final, Părintele paroh Sergiu a mulțumit mai întâi bunului Dumnezeu. A mulțumit: Preasfințitului Ioan pentru vizita pastorală. A mulţumit participanţilor: preoţilor care au concelebrat precum şi D-lui primar şi oficialităților locale. Nu în ultimul rând a mulţumit tuturor celor care s-au implicat pentru buna organizare a sărbătorii de hram.

Bucuria sărbătorii a continuat o agapă fraternă la casa parohială unde au fost invitaţi toţi cei care au luat parte la Sfânta Liturghie.

Raimondo-Mario Rupp

[1] Ruga este o sărbătoare specifică Banatului. Este cunoscută în general sub acest nume, dar pe alocuri se numeşte şi nedee. Este o sărbătoare care pune în relaţie hramul unei biserici ortodoxe sau greco-catolice dintr-o localitate cu viaţa cotidiană a localităţii, cu familiile din interiorul comunităţii respective. În ziua în care este hramul bisericii, este slujba festivă, mai mult decât un serviciu religios, dar, în aceeaşi zi, mai sunt şi alte momente ale sărbătorii, reprezentate diferit de la o comunitate la alta. – cfr. prof. univ. dr. Otilia Hedeşan, etnolog şi membru în Consiliul Naţional pentru Patrimoniul Imaterial (CNPI) https://dozadebine.ro/ruga-banateana-ingemanare-intre-viata-civila-si-viata-religioasa/ ultima consultare 14.12.2022.)

 

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Sfântă Liturghie şi meditaţie a PS Ioan în parohia Timişoara II

La biserica „Sf. Iosif” din Timişoara a avut loc, joi 24 noiembrie 2022, o întrunire cu Preasfinţitul Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj. Programul a început la ora 17 cu celebrarea Sfintei Liturghii, după care a urmat o meditaţie pe tema: ce răspund Sfintele Evanghelii la întrebarea: „De ce ai venit Isuse în lumea noastră?”

Începându-și prezentarea cu întrebarea: Cine a venit şi cu ce scop?, ierarhul a dorit să sublinieze faptul că Fiul Omului a venit din Cer ca trimis al Tatălui cu o misiune precisă, aceea de a-l mântui pe Om.

„Scopul venirii lui Isus este accesul nostru la Dumnezeu, la viața veșnică. Acesta nu poate avea loc decât prin iertarea păcatelor. Isus a venit să ne aducă pacea învierii Sale, pacea ultimă, a biruinței în lupta cu Răul. Mireasma aceste păci voiește Isus să ni-o dea”, a spus episcopul.

Preasfinţitul Ioan a scos în mod special în evidenţă faptul că la Mântuire ajungem parcurgând mai multe căi:

  • calea iertării: Calea iertării noastre este mila lui Dumnezeu: Maria „va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. (Matei 1,21).
  • calea iluminării: „Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”. (Ioan 18,37).
  • calea purificării: Foc am venit să arunc pe pământ … ” (Luca 12,49). Este focul Rusaliilor, al iubirii care dinamizează, transformă și ne face compatibili de o așa de mare Slavă, cea a Împărăției cerurilor.

După meditaţie, a existat un timp de dezbatere în care credincioşii au avut ocazia să adreseze întrebări ierarhului.

Raimondo-Mario Rupp

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.

 
Vizită pastorală a Preasfinţitului Ioan în parohia Budinţ

La invitaţia Părintelui paroh Ioan Brândău, Preasfinţitul Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj a vizitat parohia Budinţ cu hramul „Sf. martir George”, în duminica XXX-a după Rusalii la 27 noiembrie 2022.

La sosire, ierarhul a fost întimpinat de Părintele Ioan Brîndău, parohul locului si de Părintele Ovidiu Marian Brîndău paroh la Racovița.

Alături de episcop, la Sfânta liturghie arhierească, au concelebrat Părintele Teodor Baba, Consilier Eparhial şi Protopop de Lugoj şi cei doi preoți menționați anterior.

Cuvântul de învățătură pe marginea Evangheliei duminicii XXX a fost ţinut de Preasfinţitul Ioan care a accentuat nevoia şi importanța de a oferi cu regularitate din timpul nostru, rugăciunii si slujirii lui Dumnezeu, care echivalează cu o investiție fructuoasă pentru veșnicie. „Este cea mai bună si rodnică investiție pe care o poate face omul întelept” a spus episcopul.

Preasfinţitul a remarcat condițiile foarte bune de care au parte credincioșii din Budinţ atunci când participă la serviciile religioase din lăcasul de cult; de asemenea a evidențiat munca şi efortul parohului în renovarea, modernizarea şi întreţinerea bisericii şi a parohiei pe care o administrează si o păstoreşte de 26 de ani.

La finalul serviciului religios Părintele paroh Ioan a mulţumit Preasfinţitului Ioan pentru disponibilitatea de a răspunde invitaţiei parohului de a se ruga împreună în mijlocul credinciosilor din parohia Budinț.

Text: Pr. Ioan Brîndău; foto: ipod. Raul Man.

Mai multe fotografii se găsesc AICI.
Dezvelirea şi binecuvântarea statuii Fericitului episcop martir Ioan Bălan

Ziua de duminică – 20 noiembrie 2022 – a fost una cu însemnătate istorică, atât pentru Eparhia de Lugoj cât şi pentru municipiul Lugoj. Preasfințitul Alexandru Mesian, Episcop Eparhial de Lugoj a binecuvântat, prin stropire cu apă sfinţită, o statuie reprezentându-l pe Fericitul Episcop martir dr. Ioan Bălan. Monumentul care măsoară o înălţime de 2.30 m şi soclul pe care este aşezat, 0.70 m, a fost amplasat de curând în faţa catedralei „Coborârea Sfântului Spirit” în Piaţa „I.C. Drăgan”. Lucrarea a fost realizată de sculptorul Simion Moldovan din Reghin iar turnarea în bronz a fost făcută de firma „Santa Met” din Sovata.

Programul a început la orele 10.30 în catedrală cu celebrarea Sfintei Liturghii arhiereşti de către Preasfinţitul Alexandru Mesian împreună cu Preasfinţitul Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, și un sobor de preoți. Cuvântul de învăţătură pe marginea lecturilor de la Apostolul şi Evanghelia Duminicii a fost ţinut de Preasfinţitul Ioan.

După terminarea Sfintei Liturghii, s-a pornit în procesiune din biserică spre locul unde a fost amplasată statuia. Aici avut loc dezvelirea și slujba de binecuvântare a acesteia prin stropire cu apă sfințită de către episcopii: Alexandru Mesian, Călin Ioan Bot și Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara.

Preasfinţitul Alexandru a rostit o Cuvântare cu această ocazie, evocând în prima parte, aspecte biografice ale Fericitului martir Ioan Bălan care a condus Eparhia de Lugoj în perioada 1936-1959, când a trecut la cele veșnice.

În a doua parte a Cuvântarii, Preasfinţia Sa a mulțumit, mai întâi, bunului Dumnezeu pentru această zi istorică. În continuare a mulţumit numeroşilor credincioși pentru participare. A mulţumit Preasfinţitului Călin Ioan Bot, Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál. A mulţumit delegaţilor veniţi din alte eparhii: părintelui Flavius Florea, Vicar administrativ, delegat al Preafericitului Lucian Cardinal Mureşan, de la Blaj şi părintelui Antonio Chifor, Vicar episcopal cu preoţii, delegat al Preasfinţitului Virgil Bercea de la Oradea. A mulţumit reverendisimului Mons. László Wonerth, Parohul romano-catolic al Lugojului, preaonoratului părinte Ionuţ Furdean – Protopopul ortodox român al Lugojului, preaonoratului părinte Ic. Stavr. Ioan Cerbu – Parohul parohiei ortodoxe române „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, preacucernicului părinte Cristian Cerbu, d-lui Pastor Zoltan Gall, Parohul Bisericii Reformate, d-lui pastor dr. Ionel Tuțac, din partea Comunității Baptiste, d-lui Ivan Bloch, președintele Comunității Evreilor din Lugoj. A mulţumit pentru participare d-lui Bogdan-Ştefan Blidariu, primarul interimar al Lugojului, d-lui inginer Gheorghe Mazilu – arhitect şef al Municipiului Lugoj, d-lui inginer Ioan Miuţescu, d-lui inginer Constantin Micşa, d-nei arhitect Mădălina Tufiş, d-lui prof. Contantin Stan Tufan, d-nei prof. Simona Avram. De asemenea a mulţumit reprezentanilor locali ai massmedia: d-lui Cristian Ghinea, d-lui Remus Giorgioni, Surorilor din Ordinul „Sf. Vasile cel Mare” din Lugoj, Corului Catedralei, condus de d-na prof. Olimpia Drăgan şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment.

Nu în ultimul rând, Preasfinţitul Alexandru a mulțumit reprezentanților familiei fericitului episcop martir Ioan Bălan prezenţi: d-na Maria Giurgiu, d-lui Cosmin Giurgiu, d-na dr. Rada Bîrsan, d-na dr. Cristiana Bîrsan, d-na prof. univ. dr. Ioana Mihaela Bălan, d-ra Maria Bălan Poenariu, d-na Maria Munteanu și d-na prof. univ. dr. Maria Țenchea.

A salutat cordial pe toţi credincioşii prezenţi şi pe cei care au fost alături, urmărind evenimentul prin intermediul transmisiunii în direct online, asigurată de Biroul Media al Episcopiei de Lugoj şi preluată pe postul „Angelus TV România”.

În mod special, Preasfinţitul Alexandru a adus mulţumiri Primăriei Lugoj care a aprobat amplasarea noii statui în faţa catedralei greco-catolice. Ierarhul a menţionat că în toate oraşele-centre episcopale unde au trăit cei şapte episcopi martiri, s-a realizat câte un astfel de monument care să amintească de mărturia de credinţă a acestora.

Episcopul a adus mulţumiri lui Dumnezeu şi pentru faptul că a dat acest har ca şi Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică să aibă astăzi sfinţi ai Bisericii. Episcopul Ioan Suciu afirma în februarie 1948 că: „Bisericii Române Unite îi lipseşte încă frumuseţea martiriului şi a prigoanei. Îi lipsesc încă rănile Mântuitorului. Numai prigoana ne va putea da sfinţi şi va putea arăta lumii ceea ce suntem: fii şi apostoli ai Bisericii adevărate”.

Preasfinţia Sa scos în evidenţă faptul că: „orașul Lugoj se înnobilează cu statuia fericitului Ioan Bălan, episcop martir. Ce ne transmite oare acum Fericitul Ioan Bălan, Episcop martir de la Lugoj? Să ne păstrăm credința în Isus Cristos, şi Biserica Sa Isus Care a murit pe Cruce pentru mântuirea neamului omenesc. Fericitul Ioan Bălan a experimentat suferința, martiriul, fapt pentru care Sfântul Părinte Papa Francisc l-a declarat Fericit la 2 iunie 2019 la Blaj. Statuia Fericitului Ioan Bălan ne arată Crucea, care ne îndeamnă la credință, iar ramura de palmier ne amintește de martiriu, de dragostea supremă față de Dumnezeu. Să urmăm și noi exemplul Fericiților noștri Episcopi martiri!” a spus PS Alexandru în încheierea Cuvântării Sale.

În continuare, Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál Pal a adresat o alocuţiune prin care i-a îndemnat pe cei prezenţi şi pe telespectatori să vestească Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu după exemplul Fericitului Ioan Bălan. În acest sens pornind de la cuvintele Sf. Apostol Pavel „aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei, 13, 7), ES Iosif Csaba a scos în evidenţă faptul că Fericitul Episcop Ioan Bălan a rostit cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvintele sale, prin predici, prin viaţa sa şi – mai ales – l-a vestit prin suferinţele sale. Excelenţa Sa a mulţumit pentru această iniţiativă şi frăţietate pe care o simte mereu cu Preasfinţiile Lor Alexandru şi Ioan, cu preoţii cu care se cunoaşte şi cu credincioşii.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o recepţie la care au luat parte cei invitaţi.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.