1

Dezvelirea şi binecuvântarea statuii Fericitului episcop martir Ioan Bălan

Ziua de duminică – 20 noiembrie 2022 – a fost una cu însemnătate istorică, atât pentru Eparhia de Lugoj cât şi pentru municipiul Lugoj. Preasfințitul Alexandru Mesian, Episcop Eparhial de Lugoj a binecuvântat, prin stropire cu apă sfinţită, o statuie reprezentându-l pe Fericitul Episcop martir dr. Ioan Bălan. Monumentul care măsoară o înălţime de 2.30 m şi soclul pe care este aşezat, 0.70 m, a fost amplasat de curând în faţa catedralei „Coborârea Sfântului Spirit” în Piaţa „I.C. Drăgan”. Lucrarea a fost realizată de sculptorul Simion Moldovan din Reghin iar turnarea în bronz a fost făcută de firma „Santa Met” din Sovata.

Programul a început la orele 10.30 în catedrală cu celebrarea Sfintei Liturghii arhiereşti de către Preasfinţitul Alexandru Mesian împreună cu Preasfinţitul Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, și un sobor de preoți. Cuvântul de învăţătură pe marginea lecturilor de la Apostolul şi Evanghelia Duminicii a fost ţinut de Preasfinţitul Ioan.

După terminarea Sfintei Liturghii, s-a pornit în procesiune din biserică spre locul unde a fost amplasată statuia. Aici avut loc dezvelirea și slujba de binecuvântare a acesteia prin stropire cu apă sfințită de către episcopii: Alexandru Mesian, Călin Ioan Bot și Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara.

Preasfinţitul Alexandru a rostit o Cuvântare cu această ocazie, evocând în prima parte, aspecte biografice ale Fericitului martir Ioan Bălan care a condus Eparhia de Lugoj în perioada 1936-1959, când a trecut la cele veșnice.

În a doua parte a Cuvântarii, Preasfinţia Sa a mulțumit, mai întâi, bunului Dumnezeu pentru această zi istorică. În continuare a mulţumit numeroşilor credincioși pentru participare. A mulţumit Preasfinţitului Călin Ioan Bot, Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál. A mulţumit delegaţilor veniţi din alte eparhii: părintelui Flavius Florea, Vicar administrativ, delegat al Preafericitului Lucian Cardinal Mureşan, de la Blaj şi părintelui Antonio Chifor, Vicar episcopal cu preoţii, delegat al Preasfinţitului Virgil Bercea de la Oradea. A mulţumit reverendisimului Mons. László Wonerth, Parohul romano-catolic al Lugojului, preaonoratului părinte Ionuţ Furdean – Protopopul ortodox român al Lugojului, preaonoratului părinte Ic. Stavr. Ioan Cerbu – Parohul parohiei ortodoxe române „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, preacucernicului părinte Cristian Cerbu, d-lui Pastor Zoltan Gall, Parohul Bisericii Reformate, d-lui pastor dr. Ionel Tuțac, din partea Comunității Baptiste, d-lui Ivan Bloch, președintele Comunității Evreilor din Lugoj. A mulţumit pentru participare d-lui Bogdan-Ştefan Blidariu, primarul interimar al Lugojului, d-lui inginer Gheorghe Mazilu – arhitect şef al Municipiului Lugoj, d-lui inginer Ioan Miuţescu, d-lui inginer Constantin Micşa, d-nei arhitect Mădălina Tufiş, d-lui prof. Contantin Stan Tufan, d-nei prof. Simona Avram. De asemenea a mulţumit reprezentanilor locali ai massmedia: d-lui Cristian Ghinea, d-lui Remus Giorgioni, Surorilor din Ordinul „Sf. Vasile cel Mare” din Lugoj, Corului Catedralei, condus de d-na prof. Olimpia Drăgan şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment.

Nu în ultimul rând, Preasfinţitul Alexandru a mulțumit reprezentanților familiei fericitului episcop martir Ioan Bălan prezenţi: d-na Maria Giurgiu, d-lui Cosmin Giurgiu, d-na dr. Rada Bîrsan, d-na dr. Cristiana Bîrsan, d-na prof. univ. dr. Ioana Mihaela Bălan, d-ra Maria Bălan Poenariu, d-na Maria Munteanu și d-na prof. univ. dr. Maria Țenchea.

A salutat cordial pe toţi credincioşii prezenţi şi pe cei care au fost alături, urmărind evenimentul prin intermediul transmisiunii în direct online, asigurată de Biroul Media al Episcopiei de Lugoj şi preluată pe postul „Angelus TV România”.

În mod special, Preasfinţitul Alexandru a adus mulţumiri Primăriei Lugoj care a aprobat amplasarea noii statui în faţa catedralei greco-catolice. Ierarhul a menţionat că în toate oraşele-centre episcopale unde au trăit cei şapte episcopi martiri, s-a realizat câte un astfel de monument care să amintească de mărturia de credinţă a acestora.

Episcopul a adus mulţumiri lui Dumnezeu şi pentru faptul că a dat acest har ca şi Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică să aibă astăzi sfinţi ai Bisericii. Episcopul Ioan Suciu afirma în februarie 1948 că: „Bisericii Române Unite îi lipseşte încă frumuseţea martiriului şi a prigoanei. Îi lipsesc încă rănile Mântuitorului. Numai prigoana ne va putea da sfinţi şi va putea arăta lumii ceea ce suntem: fii şi apostoli ai Bisericii adevărate”.

Preasfinţia Sa scos în evidenţă faptul că: „orașul Lugoj se înnobilează cu statuia fericitului Ioan Bălan, episcop martir. Ce ne transmite oare acum Fericitul Ioan Bălan, Episcop martir de la Lugoj? Să ne păstrăm credința în Isus Cristos, şi Biserica Sa Isus Care a murit pe Cruce pentru mântuirea neamului omenesc. Fericitul Ioan Bălan a experimentat suferința, martiriul, fapt pentru care Sfântul Părinte Papa Francisc l-a declarat Fericit la 2 iunie 2019 la Blaj. Statuia Fericitului Ioan Bălan ne arată Crucea, care ne îndeamnă la credință, iar ramura de palmier ne amintește de martiriu, de dragostea supremă față de Dumnezeu. Să urmăm și noi exemplul Fericiților noștri Episcopi martiri!” a spus PS Alexandru în încheierea Cuvântării Sale.

În continuare, Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál Pal a adresat o alocuţiune prin care i-a îndemnat pe cei prezenţi şi pe telespectatori să vestească Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu după exemplul Fericitului Ioan Bălan. În acest sens pornind de la cuvintele Sf. Apostol Pavel „aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei, 13, 7), ES Iosif Csaba a scos în evidenţă faptul că Fericitul Episcop Ioan Bălan a rostit cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvintele sale, prin predici, prin viaţa sa şi – mai ales – l-a vestit prin suferinţele sale. Excelenţa Sa a mulţumit pentru această iniţiativă şi frăţietate pe care o simte mereu cu Preasfinţiile Lor Alexandru şi Ioan, cu preoţii cu care se cunoaşte şi cu credincioşii.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o recepţie la care au luat parte cei invitaţi.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.