1

Întâlnirea anuală a Reuniunilor Mariane din Eparhia de Lugoj

Să cultivăm devoțiunea față de Preasfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului!

Ziua de 2 octombrie 2021 a fost o zi deosebită pentru Reuniunile Mariane din Eparhia de Lugoj. Cu binecuvântarea Preasfinției sale Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, la Mănăstirea „Preasfânta Treime” din Giroc s-a ţinut Întâlnirea anuală a Reuniunilor Mariane din Eparhia de Lugoj. Prima Adunare Generală a Reuniunilor Mariane parohiale din Eparhia de Lugoj, s-a desfăşurat în anul 2010 la Palatul Episcopal din Lugoj.

La întâlnirea din acest an, ne-am bucurat să-i avem în mijlocul nostru pe Preasfinţiile Lor Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj și Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj.

Această întâlnire, a reunit pe preoții – asistenții spirituali ai Reuniunii Mariane, pe marianiștii din Eparhia de Lugoj și pe membrii rozariului viu. A fost o zi de cinstire și venerare pe care am dorit să o oferim Preasfintei Fecioare Maria, Mama lui Isus Cristos și a noastră, ca Regină a Sfântului Rozariu. Am sărbătorit-o cu dragoste pe Preacurata Fecioară, pentru că Însuși Tatăl o iubește ca pe o credincioasă fiică; pentru că Însuși Fiul o iubește ca pe o bună și sfântă mamă și îi împlinește toate cererile; pentru că Însuși Spiritul Sfânt o iubește ca pe o mireasă.

„Binecuvântare Ție,

Cea mai Sfântă-ntre femei

Ție-mi plec cu bucurie

Ochii și genunchii mei!

Tu ai fost aleasă

Spiritului Sfânt Mireasă

Fiului altar

Și iubirii har.”

Ajunși la Mănăstirea Preasfânta Treime în fața icoanei Preacuratei Fecioare Maria cu Pruncul Isus în braţe, în dimineața zilei mai sus menționate, la ora 9.00, ne-am unit cu mintea și inima în meditarea misterelor de bucurie a Sfântului Rozariu, cerând Maicii Domnului forța și lumina de a intensifica eforturile noastre, în a ne întări credința în cuvântul lui Dumnezeu, evlavia și fidelitatea față de Sfânta Mamă, iubirea unii față de alții, susținerea celor în nevoi fizice, materiale și spirituale, iubirea față de Biserică. La rugăciunea Sfântului Rozariu au participat preoții, membrii prezenți de toate vârstele, însă au fost încurajați să participe copii și tineri, ca și ei să poată avea un rol important în rostirea misterelor rozariului și a sublinia astfel apostolatul laic pe care Reuniunea Mariană Eparhială îl face pentru transmiterea credinței și dragostei față de această devoțiune către noile generații.

Cu multă bucurie Preasfinţiile Lor, Alexandru și Ioan Călin Bot, au fost întâmpinați de către preoții și participanții prezenți. Copiii au oferit buchete de flori episcopilor noștri dragi. S-a continuat de toată asistența, cu meditarea misterelor rozariului, apoi s-a păstrat un moment de reculegere în silentium în vederea pregătirii pentru celebrarea Sfintei Liturghii.

Sfânta Liturghie a început la ora 10.00 și a fost prezidată de Preasfinția Sa Alexandru, alături de care a concelebrat Preasfinția Sa Ioan, precum și Părintele Ieromonah Atanasie, starețul Mănăstirii Preasfânta Treime, Monseniorul Angelo, Vicar General şi preoți din diferite protopopiate ale eparhiei de Lugoj. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de grupul coral Charis al Mănăstirii Preasfânta Treime.

În predica sa, Preasfințitul Alexandru a spus: „în acest început de toamnă frumoasă, luna octombrie – lună închinată Sfântului Rozariu – în acest cadru atât de primitor și binecuvântat de Dumnezeu, ne întâlnim cu bucurie cu membrii Reuniunilor Mariane parohiale din Eparhia de Lugoj, spre a o cinsti pe Cea mai aleasă, Maica Domnului”. Subliniem câteva idei din cuvântul de învățătură:

  • Pe Fecioara Maria o cinstim pentru că Ea este Mama lui Isus;
  • Sfânta Fecioară Maria este acea fecioară din Nazaret, zămislită fără de păcatul strămoșesc și apoi lipsită de orice păcat;
  • A fost unica creatură muritoare asupra căreia satana nu a putut să își exercite nicio stăpânire;
  • Numai Sfânta Fecioară Maria a repurtat un deplin triumf asupra păcatului și a morții, de aceea ea, la capătul vieții, a primit încoronarea supremă a prerogativelor și sfințeniei sale. Ea a fost ferită de stricăciunea mormântului și a fost mutată cu sufletul și trupul la gloria cerului, unde strălucește Doamnă și Împărăteasă, la dreapta Fiului Său;
  • La sfântul Conciliu din Efes (22 iunie-31 iulie 431), Preasfânta Fecioară Maria a fost numită „Teotokos” – Născătoare de Dumnezeu. De aceea acest trup curat, neprihănit, sfânt, care prin acțiunea Spiritului Sfânt, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, nu se cuvenea să cadă putreziciunii pământului. Prin maternitatea ei, Maria s-a încredințat să aibă cea mai intimă legătură cu divinitatea. De aceea, Dumnezeu a umplut-o cu toată sfințenia.

După celebrarea Sfintei Liturghii, conform programului, a urmat cuvântul de învățătură pentru Reuniunile Mariane al Preasfinției sale Alexandru, care ne-a amintit despre istoricul, scopul și importanța Reuniunilor Mariane, rolul lor în Biserică, pentru a o cunoaște pe Preasfânta Fecioară Maria și misiunea ei care i-a fost încredințată de Atotputernicul Creator în planul Lui de răscumpărare a omului din păcatul strămoșesc.

„Privim cu bucurie la multe Reuniuni Mariane din parohiile eparhiei noastre, care de la înființare și până în momentul prezent, dau dovadă sentimentelor de iubire, venerație, fidelitate pentru Sfânta Fecioară Maria, Mamă Cerească, prin rugăciune, slujire și prezență constantă în Biserică.” Preacurata Fecioară Maria este refugiul oricărui suflet care aleargă la Ea să-i ceară ajutorul în orice fel de greutăți și amărăciuni. Preasfinția Sa ne-a îndemnat să cerem Maicii Domnului forța și lumina de a intensifica eforturile noastre în a ne întări credința, evlavia mariană, ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, încrederea în El, iubirea și iertarea unii față de alții și față de Biserică.

Preasfinţitul Alexandru a continuat cu rugăciunea Angelus, rostită împreună cu toată asistența.

În continuare a urmat meditația prezentată de Părintele Ieromonah Atanasie. Pornind de la tema: „A vedea, a privi nu numai cu ochii ci și cu inima ce înseamnă pentru noi Fecioara Maria din Nazaret, Sfânta Maria Fecioara din Biserică, Sfânta Maria din familia lui Dumnezeu”, Părintele Stareț Atanasie a vorbit și a detaliat despre regula celor trei priviri:

  • Prima privire: cum a privit-o Domnul pe Fecioara din Nazaret;
  • A doua privire: cum s-a privit Maria din perspectiva vocației pe care bunul Dumnezeu i-a dat-o;
  • A treia privire (care este o consecință logică): cum se manifestă privirea Bisericii în legătură cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cu Fecioara Maria din Nazaret.

Corul Charis a intonat cântecul „Binecuvântare Ție, Cea mai sfântă între femei”, minunate cuvinte oferite în dar Sfintei Fecioare. A urmat momentul de agapă frățească, binecuvântată cu multe daruri pentru trup.

Programul de rugăciune a continuat de la ora 14.00 cu Adorația Euharistică. Preasfințitul Ioan a expus Preasfântul Sacrament pentru ca Isus Euharistic să fie adorat de cei prezenți. Adorația „Un ceas cu Isus” a fost condusă de preoți.

După rugăciunea de încheiere a Adorației Euharistice și cântecul „Doamne Cristoase”, în fața Sfântului Sacrament, s-a recitat Rozariul Divinei Îndurări de către Asistentul spiritual al Reuniunii Mariane, Părintele Ioan Chișărău, împreună cu toată asistența. Apoi s-a cerut mijlocirea Maicii Domnului prin rugăciunea de mângâiere „Paraclisul Maicii Domnului” condus de Părintele Ovidiu Pop și acompaniat de grupul vocal Regina Pacis – un moment din nou înălțător.

Cu bucurie a fost din nou întâmpinat Preasfinția sa Ioan care a ținut un cuvânt de învățătură și îndemnuri prețioase pentru perioada viitoare, consemnând următoarele: despre a fi împreună, a ne ruga împreună, având pe Dumnezeu în inimă și a înțelege faptul că Biserica suntem noi toți – episcopi, preoți, persoane consacrate și laici.

Preasfinția sa a spus: „Ce am trăit astăzi? Am ascultat o predică, o meditație și avem astfel hrană sufletească; ne-am cuminecat și am atins maximul unirii cu Dumnezeu, L-am adorat pe Dumnezeu, adică i-am spus că Îl iubim, El are rolul unic în inima noastră.” Preasfințitul Ioan a anunțat că în perioada următoare va începe pregătirea pentru sinodul dorit de Papa Francisc, sinod care va începe de la nivel local și la care va trebui să se răspundă la întrebarea: ce dorește Dumnezeu de la Biserică și de la noi acum. Cuvântul Preasfinției sale ne încurajează pentru a înțelege sinodalitatea în Biserică și pentru a fi cu toții implicați în apostolatul urmării Cuvântului, Isus Cristos. Soluțiile diferitelor probleme pastorale au fost considerate de Preasfinția sa Ioan ca fiind legate de discernământul pe care trebuie să îl facem împreună pentru binele Bisericii. Este de menționat faptul că discernământul reprezintă o temă fundamentală și în predicile document și în cuvântul Papei Francisc. Poezia recitată de Preasfinția sa Ioan la finalul cuvântului său a fost o invitație de a trăi cu bucurie experiența Evangheliei pe modelul oferit de însuși Mântuitorul nostru, care ne indică exemplul copiilor.

După binecuvântarea Preasfinției sale Ioan, a urmat un cuvânt de mulțumire adresat episcopilor noștri, care ne-au onorat cu prezența și cu susținerea spirituală, asemenea și Protopopilor, părintelui stareț de la Mănăstirea Preasfânta Treime și tuturor preoților și călugărilor prezenți, pentru ajutorul acordat pe tot parcursul întâlnirii noastre mariane. Astfel s-a subliniat necesitatea de a cere Sfintei Fecioare în continuare, zi de zi, harul iubirii de slujire a Bisericii, de susținere cu rugăciune a tuturor episcopilor, preoților și persoanelor consacrate și puterea de a-L mărturisi pe Isus Cristos printre frații și surorile din ambientul nostru.

Pornind de la cuvântul Sfântului Toma de Aquino, putem găsi ajutor la Maica Domnului pentru că „cel mai mare dar al Mariei, Mama lui Dumnezeu, Mama Bisericii și Mama noastră, dat celor ce se roagă Ei este credința și contactul viu cu cerul, cu Domnul nostru Isus Cristos”.

Suntem chemați în continuare să intensificăm rugăciunea rozariului, să facem apostolat în familie, cu colegii, cu tinerii și copiii noștri. Fericitul episcop Ioan Suciu spunea că Reuniunile Mariane sunt stâlpi pe care se proptește societatea.

Să o rugăm pe Maica Sfântă să ne poarte pe toți în inima Sa!

Cu Blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de sus!

A consemnat: Terezia Pintea,
Președinta Reuniunii Mariane Eparhiale

VIDEO: Cuvântul Preasfinţitului Alexandru Mesian

 

VIDEO: Cuvântul Preasfinţitului Alexandru Mesian despre rolul Reuniunii Mariane în Viaţa Bisericii

 

VIDEO: Meditaţia Pr. ieromonah Atanasie

 

Click AICI pentru mai multe fotografii.