Gânduri şi Mesaje de condoleanţe transmise la moartea Preasfinţitului Alexandru

Mesajul Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Cu tristețe în suflet am primit vestea întoarcerii în Casa Tatălui, pe data de 11 martie 2023, a preaiubitului nostru Frate în Cristos, Episcopul Alexandru Mesian, Episcop Eparhial de Lugoj. Doresc să-mi exprim comuniunea în rugăciune și să mă alătur în aceste momente familiei, confraților întru episcopat, preoților și persoanelor consacrate, tuturor celor care l-au cunoscut pe acest vrednic slujitor, și îndeosebi bunilor credincioși greco-catolici ai Eparhiei de Lugoj, pe care i-a păstorit cu multă dragoste din anul 1995.

Aflându-ne în perioada binecuvântată a Postului Mare, medităm la cuvintele Mântuitorului nostru Isus Cristos, Cel care a biruit păcatul și moartea, și care a făgăduit tuturor celor care se împărtășesc cu Trupul și cu Sângele Său, învierea la sfârșitul veacurilor: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (In 6, 54).

Să urmăm exemplul de dăruire, viața plină de zel și slujirea plină de credință a Arhiereului Alexandru, atât în perioada de persecuție a Bisericii noastre, cât și după Ieșirea la Lumină. Pentru mărturia, jertfa și credința sa, îi aducem mulțumire Domnului.

Încredințăm sufletul Episcopului nostru Veșnicului Arhiereu Cristos, de la care implorăm în rugăciune lumina vieții veșnice.

În veci pomenirea lui!

† Lucian Cardinal Mureşan
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică


Mesajul Înaltpreasfinţiei Sale Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de Bucureşti

Preafericirii Sale
P. F. Cardinal Lucian Mureșan
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite, Greco-Catolice

Preasfinției Sale
Preasfințitului Ioan Călin Bot
Episcop auxiliar de Lugoj

Preafericirea Voastră,
Preasfinția Voastră,

Am aflat cu tristețe de plecarea din această viață a PS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, vrednic slujitor al altarului și al preoților, călugărițelor și călugărilor, precum și al credincioșilor din Eparhia Greco-Catolică de Lugoj.

Vom păstra mereu vie amintirea acestui blând ierarh și a mărturiei sale de credință. Hirotonit preot în clandestinitate, PS Alexandru Mesian a fost martor al persecuțiilor Bisericii Greco-Catolice, martirizată sub regimul comunist, dăruindu-se apoi neîncetat în slujba lui Dumnezeu și a poporului său, după motoul biblic ce l-a călăuzit timp de 58 ani ca preot și 29 de ani ca episcop: „Iată, Dumnezeule, vin ca să fac voia Ta!”

Alături de PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București, de ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit, și de întreg poporul Arhidiecezei de București, implorăm de la Dumnezeu odihna veșnică pentru acest vrednic păstor și apărător al credinței catolice din România, și suntem alături în rugăciune de întregul cler eparhial, călugării, călugărițele și poporul credincios al îndoliatei Eparhii Greco-Catolice de Lugoj.

11 martie 2023

✠ ÎPS Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de București


Mesajul Preasfinţiei Sale John Michael Botean,
Episcop greco-catolic al credincioșilor români din Statele Unite ale Americii și Canada,
întâistătătorul Eparhiei
„Sfântul Gheorghe” de Canton

Preasfințite Părinte,

Am primit vestea despre trecerea Preasfințitului Alexandru la Casa Tatălui Ceresc. Această veste a întristat întreaga Eparhie de Canton.

Reflectând la viața Preasfinției Sale, nu pot să nu mă gândesc la felul în care și-a dedicat întreaga viață Bisericii noastre, mai ales în perioada de asuprire comunistă, constituindu-se astfel într-un exemplu demn de urmat de noi, de toți.

Suntem cu toții alături de Dumneavoastră, toți clericii, alături de persoanele consacrate și credincioșii Eparhiei de Lugoj, unindu-ne în rugăciune pentru odihna sufletului Preasfințitului Alexandru, rugându-ne lui Dumnezeu: ,,În pământul celor blânzi și în desfătarea raiului, pe robul Tău care în credință a adormit, învrednicește-l, Dumnezeule, a sta la locul cortului măririi celei minunate și dă-i să-Ți cânte Ție: Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat.”

Vă transmitem condoleanțele noastre sincere, atât Dumneavoastră, tuturor, cât și familiei îndoliate.

Vă asigurăm că îl vom păstra în rugăciunile noastre.

În veci pomenirea lui!

În Hristos Domnul,

✠ John Michael Botean
Episcop
Eparhia Sf. Gheorghe din Canton


Mesajul Preasfinţiei Sale Mihai Frăţilă, Episcop greco-catolic de Bucureşti

București, 11 martie 2023

Preasfinției Sale
Preasfințitului Ioan Călin Bot
Episcop auxiliar de Lugoj

Preasfinția Voastră, Iubite în Hristos frate,

Am aflat cu tristețe de plecarea la Domnul a Preasfinției Sale Preasfințitului episcop Alexandru Mesian după o scurtă și grea suferință.

Prin misiunea, lucrarea și devotamentul său față de Isus și față de Biserica Română Unită, Preasfințitul episcop Alexandru a intrat deja în galeria cinstiților săi înaintași pe scaunul eparhial al Lugojului. Exemplara sa fidelitate față de credința și cauza Bisericii noastre, voioșia și bunăvoința sa proverbială, dar și statornicia în chemarea preoțească – încă din vremurile dramatice ale prigoanei – ne rămân înscrise pentru totdeauna în inimi.

Alături de clerul eparhial și toți credincioșii Episcopiei cu sediul în capitala țării, Vă asigur de comuniunea în rugăciune pentru sufletul ales al arhiereului răposat, transmițându-vă sincere și cordiale condoleanțe, Preasfinției Voastre, clerului și întregii Episcopii de Lugoj precum și familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l ierte, să-i facă parte cu drepții și să-l numere cu sfinții săi!

În veci să-i fie pomenirea!

✠ MIHAI,
episcop


Mesajul Preasfinţiei Sale Vasile Bizău, Episcop greco-catolic de Maramureş

Preasfinția Voastră
Ioan Călin Bot,

Vestea încetării din viață a Preasfințitului Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, ne îndurerează pe toți, dar mai ales pe preoții, călugării, persoanele consacrate și credincioșii eparhiei de Lugoj, cărora le-a fost părinte și păstor până în ultima clipă.

Împreună cu clerul și credincioșii eparhiei de Maramureș, ne unim în rugăciune în aceste momente de doliu, pentru a ne face aproape de Preasfinția Voastră, de toți cei care l-au cunoscut și în special de fiii și fiicele eparhiei bănățene, care și-au pierdut în aceste zile părintele și păstorul.

După o păstorire îndelungată în istorica eparhie de Lugoj, Preasfințitul Alexandru Mesian lasă lumea aceasta cu speranța învierii și a biruinței vieții asupra morții, în acest timp de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului, purtând cu el fidelitatea de credință față de Biserica noastră greco-catolică.

Originar din această parte a Maramureșului, nu departe de locul suferinței episcopilor martiri, care își așteaptă Învierea de apoi în cimitirul de la marginea orașului Sighetu Marmației, Preasfinția Sa a rămas mereu legat de aceste locuri și de persoanele cu care a dat o frumoasă mărturie de credință în perioada clandestinității, alături de care s-a distins cu demnitate și curaj. A iubit mult preoția și a fost mereu alături de cei ce doreau să-și asume, în acele vremuri întunecate, această slujire, oferindu-și disponibilitatea de a-i forma și încuraja pe acest drum. A servit eparhia noastră de Maramureș în calitate de vicar general în primii ani ai regăsitei libertăți din anii `90, până la primirea episcopatului și transferul în eparhia de Lugoj, unde a rămas în slujire până la sfârșitul vieții.

Încrezători în cuvântul Domnului: „Eu sunt învierea și viața; cel care crede în Mine, chiar dacă va muri, va fi viu. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11,25-26), îl încredințăm pe Preasfințitul Alexandru milostivirii Lui iubitoare, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, Mama noastră și a Bisericii, asigurându-Vă de apropierea și rugăciunea noastră.

Ne exprimăm sentimentele de fraternitate, împreună cu simțitele condoleanțe pentru cinstirea și perpetuarea memoriei fratelui nostru mai mare, arhiereul Alexandru, cerând Domnului să-i facă parte cu cei aleși și cu toți sfinții în Împărăția Lui.

În veci să fie pomenirea lui!

Cu unire în rugăciune,

✠Vasile
episcop de Maramureș


Mesajul Preasfinţiei Sale Claudiu Pop, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla

La apropiata însoțire pe ultimul drum pământesc a vrednicului Episcop al Bisericii Române Unite, Păstor al Eparhiei de Lugoj, Preasfinția Sa Alexandru Mesian, chemat – la 86 de ani de viață, 58 de ani de preoție și 29 de ani de episcopat – în Casa Părintelui Ceresc, Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla invită preoții, persoanele consacrate și credincioșii:

„Să îl purtăm în rugăciunile noastre pe Preasfințitul Alexandru și să ne gândim la el, să îl aducem în fața Domnului pentru ca sufletul său să fie înălțat în fericirea cerească.

Cu nădejdea învierii în suflete, să mulțumim Părintelui ceresc pentru bogata moștenire spirituală pe care ne-o lasă, împreună cu toți cei ce ne-au precedat. Ei sunt cei care ne-au indicat calea. Să ne considerăm fericiți și binecuvântați fiindcă au deschis și pregătit această cale pentru noi. Nu avem altceva de făcut decât să ne mărturisim credința pășind pe urmele lor. Cea mai frumoasă mărturisire de credință este aceea a Episcopilor noștri martiri. Cu toții, prin Fericitul Arhiereu Iuliu Hossu, au afirmat întotdeauna în viața lor: «Credința noastră este viața noastră».

Pentru vrednicul Episcop Alexandru, care și-a mărturisit la rândul său credința până la sfârșit, să cerem ca Dumnezeu să îi arate iubirea și îndurarea Sa, și, primind sufletul slujitorului Său, să îl facă părtaș bucuriei Ospățului ceresc în comuniunea sfinților și a drepților, în lumina Împărăției Sale veșnice și nepieritoare!”


Mesajul Excelenţei Sale László Böcskei, Episcop romano-catolic de Oradea

Excelenţei Sale
Călin Ioan BOT
episcop auxiliar de Lugoj

 

Preasfinţia Voastră!

Am aflat cu tristeţe despre trecerea la cele veşnice a Preasfinţitului Alexandru Mesian. Tristeţea vine de la plecarea unui ierarh, care în anii de după schimbările din decembrie 1989, ne-a oferit nouă, celor mai tineri şi novici în slujire, un exemplu de dăruire şi determinare, toate trăite printr-o viaţă mărturisitoare, din care am putut să ne inspirăm de nenumărate ori. Îmi aduc aminte despre momentele frumoase şi plăcute pe care le-am putut petrece alături de ierarhii Banatului, printre care se număra şi Preasfinţia Sa Alexandru, alături de Înalt Preasfinţia Sa Nicolae, mitropolitul ortodox al Banatului şi Preasfinţia Sa Sebastian, episcopul romano-catolic de Timişoara. Voi păstra mereu în amintire mărturia şi dăruirea prin care Preasfinţitul Alexandru, în slujba Bisericii noastre a încercat neîncetat să creeze punţi între oameni şi între confesiuni.

Pe fondul acestei tristeţi care mă încearcă, trăiesc totodată şi în bucuria credinţei noastre, în lumina căreia nădăjduiesc, că Preasfinţia Sa Alexandru, după o viaţă atât rodnică în slujire, s-a reîntors în casa Tatălui Ceresc. Mulţumindu-i Preasfinţitului pentru tot ceea ce a făcut pentru Biserică şi pentru oameni, îl încredinţez lui Dumnezeu, cerând în rugăciune răsplata veşnică alături de cei aleşi în împărăţia cerurilor.

Întregii Eparhii de Lugoj, şi Preasfinţiei Voastre, vă doresc multă mângâiere de la Spiritul Sfânt, care să vă călăuzească şi să vă ocrotească în urmarea marilor ierarhi ai Bisericii locale.

 

Cu frăţească îmbrăţişare,

Oradea, la 12 martie 2023

✠ Böcskei László
episcop de Oradea


Mesajul Excelenţei Sale Iosif-Csaba Pál, Episcop romano-catolic de Timişoara

Excelenţei Sale
Ioan Călin BOT
Episcop Auxiliar al Eparhiei de Lugoj

 

Excelență,

Vă rog să primiți profundele mele condoleanțe cu ocazia plecării definitive a Preasfințitului nostru Alexandru Mesian.

Sunt alături de Preasfinția Voastră în rugăciunile mele cu care îl însoțim pe Preasfințitul Alexandru spre Patria Cerească.

Dieceza romano-catolică de Timișoara și Eparhia greco-catolică din Lugoj se află aproape pe același teritoriu și aceasta ne-a dat ocazia să ne întâlnim de multe ori. Îi mulțumim bunului Dumnezeu că am avut întotdeauna o colaborare frumoasă, frățească, bazată pe înțelegere reciprocă.

A fost un bun păstor, care nu s-a căutat pe sine însuși, ci în pofida bolilor și vârstei înaintate, cu blândețe și bunătate a avut grijă de cei încredințați slujirii sale până în ultima clipă a vieții.

Bunul Dumnezeu să-l primească în Patria Sa Cerească!

Cu iubire frățească și cu rugăciune,

Timișoara, 13 martie 2023.

✠ Iosif-Csaba Pál
Episcop de Timișoara


Mesajul Excelenţei Sale Iosif Păuleț, Episcop de Iaşi dimpreună cu ES Petru Sescu, Episcop auxiliar de Iaşi şi ES Petru Gherghel, Episcop emerit de Iaşi

Preasfinția Voastră,

Am primit cu durere vestea trecerii la cele veșnice a Preasfinției Sale Alexandru Mesian. A fost un păstor blând și smerit, care l-a iubit și l-a slujit cu bucurie pe Domnul și Biserica sa, lăsându-ne o mărturie de credință exemplară, pentru care îi suntem profund recunoscători. Avem încredere că Domnul, pe care l-a mărturisit cu cuvântul și cu întreaga sa viață, îi va dărui în ceruri răsplata slujitorului credincios.

Împreună cu preoții, persoanele consacrate și întregul popor credincios al Diecezei de Iași, transmitem Preasfinției Voastre și întregii Eparhii de Lugoj condoleanțele și compasiunea noastră, asigurându-Vă de rugăciunile și apropierea noastră în aceste momente de încercare.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru mărturia de credință și de slujire a PS Alexandru Mesian, rugându-l să-l răsplătească în ceruri cu fericirea fără de sfârșit și să-l așeze alături de slujitorii săi credincioși, împreună cu vrednicii ierarhi ai Bisericii noastre, care ne-au precedat în credință!

Dumnezeu să-l fericească!

✠ Iosif Păuleț – Episcop diecezan de Iaşi
✠ Petru Sescu – Episcop auxiliar de Iaşi
✠ Petru Gherghel – Episcop emerit de Iaşi


Mesajul Excelenţei Sale Anton Coşa, Episcop romano-catolic de Chişinău

Preasfinţitului
Ioan Călin Bot,
Episcop auxiliar de Lugoj

 

Preasfintite Ioan, dragă confrate în episcopat,

cu durere în suflet am aflat despre plecarea spre Casa Tatălui a iubitului şi mult respectatului Părinte Episcop Alexandru. Vă mărturisesc că deja de când ne-aţi informat despre înrăutăţirea stării sale de sănătate ne-am rugat cu multă încredere şi speranţă Tatălui ceresc, cerându-i să-l asiste cu iubirea sa şi să-i ofere alinare. Acum îl însoţim din nou cu rugăciunea noastră şi-l invocăm pe Domnul să-l primească în împărăţia sa, alături de sfinţii şi îngerii săi.

Aş fi dorit mult să-l pot însoţi pe ultimul său drum alături de ceilalţi confraţi episcopi, însă programul meu pastoral nu-mi permite să lipsesc de acasă, fiind în desfăşurare vizita canonică în parohiile noastre şi având programate diferite întâlniri importante care nu pot fi amânate. De aceea, vă rog să primiţi aceste gânduri de condoleanţe din partea mea şi a celor din Dieceza noastră care l-au cunoscut, precum şi asigurarea rugăciunilor noastre smerite pentru odihna sufletului său.

De asemenea, transmit un cuvânt de încurajare Preasfinţiei Voastre, tuturor preoţilor, persoanelor consacrate şi întregului popor al lui Dumnezeu din Eparhia de Lugoj.

Odihna veşnică dă-i-o lui Doamne şi lumina fără de sfârşit să-i strălucească.

Să se odihnească în pace prin mila lui Dumnezeu. Amin!

✠ Anton Coşa
Episcop de Chişinău


Mesajul Preafericirii Sale Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscop Major de Kiev – Halici

Roma, 16 martie 2023

Preafericirii Sale Eminentissime
Cardinal Lucian MUREȘAN
Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România,

Credincioşilor Eparhiei de Lugoj

 

Preafericirea Voastră, preaiubiți credincioși

Cu mare durere și tristețe am aflat vestea întoarcerii la Casa Tatălui a Excelenței Sale Mons. Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj.

Adormitul în Domnul Episcop Alexandru l-a slujit pe Dumnezeu și poporul care i-a fost încredințat cu admirabil zel apostolic și cu o autentică dragoste pastorală pentru credincioșii săi, lăsând, în cei 58 de ani de preoție, o amprentă memorabilă în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut.

Și eu îi mulțumesc Domnului pentru că am avut harul de a-l cunoaște personal pe Episcopul Alexandru. El a dat întotdeauna dovadă de comuniune spirituală și de o adevărată solidaritate fraternă cu Biserica noastră, mai ales în acest ultim an, când Ucraina s-a confruntat cu marea tragedie a războiului, a oferit poporului ucrainean ajutor și sprijin generos.

Biserica Greco-Catolică Ucraineană împărtășește doliul Eparhiei de Lugoj și se alătură rugăciunilor pentru odihna sufletului păstorului său, pentru ca acesta să fie primit în pacea și bucuria veșnică a Domnului.

Folosesc această ocazie pentru a mă reafirma cu sentimente de deosebit respect,
al Preafericirii Voastre Reverendissime foarte devotat în Domnul

✠ Sviatoslav Shevchuk


Mesajul Preasfinţiei Sale Nil Lushchak, episcop-administrator apostolic al Eparhiei greco-catolice de Muncaci (Ucraina)

Uzhhorod, 11 martie 2023

„Hristoase, odihnește sufletul robului Tău, unde nu este durere, întristare, nici suferință, ci viață fără de sfârşit”.

Cu mare durere am primit vestea trecerii la cele veșnice a Preasfințitului Alexandru MESIAN, episcop eparhial al eparhiei de Lugoj, locul unde și-a desfășurat slujirea timp de peste 29 de ani. A fost un mare prieten al Bisericii noastre din Mukacevo, și ne-a vizitat la Uzhhorod în 2009, cu ocazia Întâlnirii Ierarhilor catolici orientali din Europa. Predecesorul meu de binecuvântată pomenire, Episcopul Milan Šášik, CM, a fost oaspete în eparhia de Lugoj de Crăciun 2014 și a fost primit cu obișnuita ospitalitate românească.

Și eu am avut bucuria de a-l întâlni personal de câteva ori în timpul Întâlnirii Ierarhilor Catolici Răsăriteni din Europa în diferite țări, și a fost întotdeauna foarte prietenos și amabil.

Fie ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică în Împărăția Sa!

Veșnică pomenire!

în Cristos

 

✠ Nil Lushchak, OFM
episcop-administrator apostolic
al Eparhiei de Muncaci


Mesajul Excelenţei Sale Strahil Kavalenov, Episcop romano-catolic de Nicopole (Bulgaria)

17 martie 2023

Excelență Reverendissimă,

Am aflat cu durere vestea întoarcerii la Tatăl Ceresc a Excelenței Sale Reverendissime Monsenior Alexandru Mesian, Eparh de Lugoj.

Doresc să vă împărtășesc durerea mea omenească, dar și voinţa noastră de a fi luminați de lumina credinței în Domnul nostru Isus Hristos, Înviat din morți.

Mă voi ruga pentru scumpa Eparhie de Lugoj și pentru toți credincioșii ei, pentru a fi sprijiniți de credință și să puteți mulțumi Domnului pentru darul Păstorului vostru decedat.

Uniți în rugăciune:

✠ Strahil Kavalenov
Episcop de Nicopole


Mesajul Înaltpreasfinţiei Sale Timotei Seviciu, Arhiepiscopul ortodox al Aradului

Arad, 15 martie 2023

Preasfinţiei Sale,
Preasfințitului Părinte Ioan Călin BOT,
Episcop auxiliar de Lugoj,

 

Preasfinţia Voastră,

Trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Episcop Alexandru MESIAN a întristat adânc pe toţi cei ce l-au cunoscut, ştiind că reprezintă o însemnată pierdere pentru întreaga Biserică Greco-Catolică, cu precădere pentru Episcopia de Lugoj. De fapt întreaga activitate pe care a desfăşurat-o în timpul vieţii a însemnat şi o contribuţie aparte la slujirea obştească şi ecumenismului, întreţinând legătura între cultele religioase şi membrii acestora.

Ierarhii, clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului transmit scrisoarea de condoleanţe, rugând pe Domnul nostru Iisus Hristos, să aşeze sufletul vrednicului de pomenire prelat, în lumina şi iubirea Preasfmtei Treimi.

De asemenea, Vă rugăm să primiţi Preasfinţia Voastră, împreună cu clerul şi credincioşii eparhiei precum şi membrii familiei şi rudele regretatului vlădică sincerele condoleanţe şi asigurarea întregii cinstiri.

Dumnezeu să-l ierte şi veşnică să-i fie pomenirea din neam în neam!

 

✠ Timotei
Arhiepiscop al Aradului


Mesajul Preasfinţiei Sale Visarion Bălțat, Episcopul ortodox al Tulcii

13 martie 2023

P.S. Sale
P.S. Ioan Călin Bot
Episcop auxiliar al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj

Prea Sfinţite Părinte Ioan Călin Bot

Am aflat cu tristeţe vestea trecerii la cele veşnice a P.S. Sale Alexandru Mesian, episcop al Eparhiei grcco-catolice de Lugoj, distinsă personalitate a Bisericii Greco-Catolice din România, un ierarh destoinic şi smerit, un rugător statornic şi bun chivernisitor al Casei Domnului.

Am avut bucuria de a participa împreună cu fericitul întru pomenire la câteva întruniri interconfesionale în străinătate ale Comunităţii San’t Egidio şi am putut descoperi în persoana sa un om deosebit cu o deschidere aparte în problemele contemporane ale Bisericii şi ale creştinismului.

Rugăm pe Domnul Iisus Hristos marele Arhiereu, să-i odihnească sufletul său în locaşurile drepţilor şi întru lumina învierii.

Veşnică să-i fie pomenirea!

✠ Visarion
Episcopul Tulcii


Mesajul Rvs. Pr. Dr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului Pontifical „Pio Romeno”

Roma, 11 martie 2023

Preasfinţiei Sale
Călin Ioan BOT
Episcop Auxiliar de Lugoj

Preasfinţia Voastră,

Am aflat cu mare tristeţe vestea trecerii în veşnicie a Preasfinţitului Episcop de Lugoj, Mons. Alexandru Mesian. Îl purtam în rugăciune pe bunul şi generosul Arhiereu, în mod special începând cu câteva zile în urmă, de când am ştiut că este spitalizat.

Îmi rămâne vie în amintire fidelitatea Sa faţă de Biserica Romei, grija cu care a constituit o comoară spirituală din experienţa pe care a dobândit-o în perioada persecuţiei Bisericii noastre, ca preot în clandestinitate, statornicia în rugăciune faţă de Maica Domnului. Nu pot uita bunăvoinţa, apropierea sufletească şi umană faţă de preoţi, seminarişti precum şi faţă de credincioşi indiferent de confesiune. S-a stins aici pe pământ ca să strălucească şi să ne binecuvânteze din ceruri, unde sperăm şi ne rugăm să fie primit alături de sfinţii noştri episcopi Martiri.

Vă rog să primiţi sincerele condoleanţele pe care le transmit alături de întreaga comunitate a Colegiului Pontifical Pio Romeno, Preasfinţiei Voastre, clerului, persoanelor consacrate, credincioşilor şi familiei îndurerate, asigurându-Vă de rugăciunile noastre la momentul trecerii în viaţa veşnică a bunului episcop Alexandru.

Cu sfinţii odihneşte Cristoase sufletul adormitului robului Tău Arhiereu Alexandru, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viaţă fară de sfârşit.

P. Gabriel Buboi
Rector


Mesajul Pr. prof. dr. Cristian Barta, Decan al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică

Preafericitului Părinte Cardinal
Lucian Mureşan,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Preasfinţiei Sale Ioan Călin Bot,
Episcop Auxiliar al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj

 

Studenţii şi profesorii Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din Universitatea „Babeş-Bolyai” se unesc sufleteşte doliului Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj şi se roagă pentru odihna sufletului Preasfinţitului Episcop Alexandru Mesian.

În acelaşi timp, exprimăm sentimentele noastre de condoleanţe Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Preasfinţiei Sale Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar al Eparhiei de Lugoj, dar şi tuturor preoţilor, călugăriţelor, călugărilor şi bunilor credincioşi care au fost păstoriţi de Preasfinţitul Părinte Alexandru Mesian.

Plecând la Casa Tatălui ceresc, vrednicul arhiereu ne lasă o bogată moştenire, care ne inspiră şi ne întăreşte: fidelitatea în credinţa catolică, dăruirea deplină şi generozitatea arătată tuturor, umanitatea şi simplitatea, deschiderea ecumenică, purtarea Crucii cu demnitate şi speranţă.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Decan
Pr. prof. dr. Cristian Barta


Mesajul Maicii Marcela Runcan, Superioară Generală OSBM

Preasfinției Sale
Episcop Ioan Călin Bot,

Cu durere în suflet, dar și cu speranță în promisiunea învierii și a biruinței vieții asupra morții, am primit vestea trecerii la casa Tatălui ceresc a Preasfințitului  Episcop Alexandru Mesian.

În dimineața zilei de 11 martie 2023 clopotele catedralei greco-catolice din Lugoj au anunțat încetarea pelerinajului pământesc a Bunului Arhiereu, care prin fidelitate față de credință, prin bunătatea și dărnicia părintească, în special față de cei săraci, va rămâne mereu viu în memoria noastră.

Împreună cu toate Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, înălțăm în aceste zile rugăciuni către Cel ce stăpânește peste cei vii și peste cei adormiți, pentru ca sufletul Preasfinției Sale să fie înscris în cartea vieții spre amintire veșnică.

Dumnezeu să-I odihnească în pace!

În comuniune de rugăciune,

M. Marcela Runcan, OSBM
Superioara Generală și Surorile Baziliene


Mesajul Maicii Veridiana – Victoria Bolfă, Superioară Provincială OSBM

Lăudat să fie Isus Cristos!

Preasfințite Părinte Episcop Ioan,

Vestea plecării din această viață a Preasfințitului Alexandru Mesian, Episcopul greco-catolic de Lugoj, ne îndurerează pe toți cei care l-am cunoscut, care am colaborat cu dânsul și care am slujit Biserica în Eparhia de Lugoj.

Cu tristețea despărțirii, dar în speranța Învierii, Surorile Baziliene se unesc în rugăciune la plecarea în veșnicie a Preasfinției Sale, pentru a încredința sufletul blând al păstorului nostru în mâinile Păstorului Veșnic, care l-a chemat la Sine.

Preasfințitul Alexandru a fost un om dăruit lui Dumnezeu și semenilor, dedicat rugăciunii, respectuos față de toți oamenii indiferent de rang, blând, sensibil la nevoile sufletești și trupești ale aproapelui, un Ierarh blând, dăruit total misiunii Sale.

Pe toată perioada păstoririi Sale ca Episcop de Lugoj, Surorile Baziliene au avut o colaborare frumoasă cu dânsul și un sprijin.

Suntem profund recunoscătoare pentru susținerea și colaborarea rodnică, prin îndrumarea de-a lungul anilor și participarea la evenimentele Comunității Surorilor din Lugoj, Baia Mare și Cluj, și astfel, cu sufletele pline de amintiri frumoase îi vom păstra memoria mereu vie în inimile noastre.

Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat un asemenea Păstor care s-a dăruit în totalitate turmei încredințate, făcându-și timp pentru toți cei care au dorit o învățătură, un cuvânt de încurajare sau îndrumare spirituală. Suntem încredințate că Isus, Arhiereul cel Veşnic, l-a primit în ceata sfinţilor Săi și a auzit cuvintele de întâmpinare: „Bine, servitor bun şi credincios! Peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria Domnului tău”. (Mt 25,23).

Dumnezeu să-i facă parte cu drepţii şi să-l odihnească în pace!

Veșnica lui pomenire, vrednică de amintire

M. Veridiana – Victoria Bolfă, OSBM
Superioară Provincială


Mesaj din partea Congregaţiei Inimii Neprihănite

În atenția Preafericitului Părinte Card. Lucian Mureșan,
În atenția Preasfinției Sale Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj

Preafericite Părinte Card. Lucian,
Preasfinția Voastră,

Surorile Congregației Inimii Neprihănite se asociază durerii Preafericirii Voastre, a Preasfinției Sale Ioan, a credincioșilor întregii Eparhii de Lugoj, durerii Bisericii noastre și a îndoliatei familii, provocate de plecarea regretatului nostru ierarh, Preasfinția Sa Alexandru Mesian, spre Casa adoratorilor veșnici ai Treimii Preasfinte, și transmitem condoleanțe sincere și asigurări de rugăciune, pentru că în astfel de momente cruciale cuvântul devine neputincios, rămânând doar puterea Cuvântului etern al Tatălui.

Figură proeminentă a Episcopatului român, PS Alexandru a cunoscut vicisitudinile prigoanei cu luminile și umbrele ei, marcând istoria Bisericii noastre dar, indirect, și istoria familiei noastre călugărești. Chiar dacă nu am desfășurat apostolatul în Eparhia de Lugoj, cursul istoriei și al evenimentelor a făcut să ne intersectăm de nenumărate ori și să rămână indelebile în sufletul nostru discuțiile cu Preasfinția Sa, penultima dintre ele fiind cu ocazia vizitei la Institutul Pontifical Oriental din Roma din 10 noiembrie 2018, ocazie în care mi-a transmis condoleanțe pentru plecarea la Cer a regretatei noastre inițiatoare, Sora Ionela, de pioasă memorie. Mi-a mărturisit atunci că regreta unele incomprehensiuni inerente perioadei de persecuție, dar că, desigur, în Cer, totul îmbracă vestmântul dreptății, al iubirii, al carității și mai ales al veșniciei, dobândind sensuri și valori nebănuite, învăluite în misterul credinței și al eternității.

Mi-am amintit acum de respectivele afirmații, valabile, de data aceasta, pentru Preasfinția Sa, care rămâne pe pelicula minții noastre cu jovialitatea și condescendența față de noi la ultima întâlnire la București, la Spitalul Floreasca, ocazie în care am depănat împreună file din istorie încercând să lăsăm lumina trecutului să înlăture, măcar parțial, umbrele vremurilor apuse pe care numai timpul ne ajută să le înțelegem și să le deslușim valoarea și semnificația lor reală, decantate și purificate de orice urmă de subiectivism sau nebuloasă a istoriei.

Desigur, Timpul, precum spunea PS Florentin, parafrazând poemul Îți doresc timp de Elli Michler dar și un aforism shakespearian despre timp, ne marchează pe toți prin fuga și contopirea lui cu eternitatea, fiind un dar ceresc de care vom da socoteală Stăpânului Timpului la judecată.

Am afirmat la decesul PS Florentin că viața Preasfinției Sale a fost un model de valorificare a timpului însumat în maxima: „Omul împodobește timpul!” Aplicăm această maximă și acum întrucât ea este valabilă pentru fiecare, iar Timpul, în viitorul apropiat sau îndepărtat, ne va dezvălui mai mult credința, iubirea și speranța PS Alexandru, va întregi portretul său de ierarh care, trecând acum pragul eternității, ne lasă o moștenire eclezială și umană pe care tot Timpul o va desluși în profunzimea și veridicitatea ei. Urăm și Preasfinției Sale precum am urat PS Florentin: să „atingă stelele” și să se regăsească pe sine în iubirea Celui ce este Iubire, Stăpânul Timpului.

Requiescat in pace!

 

Devotate și îndurerate în Cristos,
Sr. M. Ionela Cristescu și Surorile Congregației Inimii Neprihănite


Maica Eliane Poirot – Schitul Sfânta Cruce, Stânceni – Gânduri ad memoriam PS Alexandru

PS Alexandru, membru din Fraternitatea Sf. Ilie

Prima noastră întâlnire cu PS Alexandru a fost în aprilie 1994, la Baia Mare, în timpul unei călătorii cu o asociație pentru a descoperi Biserica Greco-Catolică Română. În același an, părintele Alexandru a venit la Carmelul din Saint-Rémy pentru a-l sărbători pe Sfântul Ilie, pe 20 iulie, iar acolo a aflat că tocmai fusese numit episcop coadjutor al PS Ploscaru, care a venit să ne viziteze în luna martie!

El a devenit rapid un membru activ al Fraternității Sfântului Ilie, venind de mai multe ori, atât la Saint-Rémy, cât și la Stânceni. Pelerinii francezi care au venit în România în anul 2000 au o amintire luminoasă a primirii sale la Lugoj. În 2003, a fost prezent alături de Mitropolitul Daniel din Moldova pentru prezentarea cărții omagiale oferită Elisabetei Behr-Sigel.

De multe ori nu a ezitat să parcurgă marea distanță dintre Lugoj și Stânceni pentru a veni, fie la sărbătoarea Schimbării la Față, fie la cea a Înălțării Sfintei Cruci. Veșnica pomenire!

Fie ca el să colaboreze alături de Mitropolitul ortodox al Banatului, IPS Nicolae Corneanu, pentru ca, în România, să domnească un spirit ecumenic!

 

Maica Eliane
Schitul Sfânta Cruce
Stânceni (MS)


Mesaje din partea Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului

1. Preafericirii Sale Lucian Cardinal MUREŞAN,
Arhiepiscop Major şi Mitropolit al Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolică

 

Preafericite Părinte Lucian Cardinal Mureşan,

Vestea trecerii din această lume a Preasfinţiei Sale Alexandru Mesian, Păstorul Eparhiei de Lugoj, în dimineaţa zilei de 11 martie 2023, ne-a îndurerat, dar suntem încredinţate că mărturia de fidelitate în credinţă şi neobosita dăruire în slujba Bisericii este primită înaintea tronului Celui Preaînalt precum o mireasmă cu bun miros.

Preafericite Părinte, în acest moment de încercare pentru Biserica noastră, Vă rugăm, să primiţi sincere condoleanţe din partea tuturor surorilor Congregaţiei Maicii Domnului, însoţite de comuniunea prin rugăciune pentru odihna veşnică a sufletului blândului Arhiereu Alexandru Mesian.

Bunul Dumnezeu să primească jertfa vieţii sale, oferită pe altarul Bisericii Greco-Catolice din România atât în perioada „catacombelor”, cât şi în parcursul dificil al renaşterii din cenuşa persecuţiei, iar sufletul său să fie întâmpinat la porţile Cerului cu mângâietoarele cuvinte: „Bine, slugă bună şi credincioasă! […] Intră întru bucuria Domnului tău!” (M 25,23).

Să se odihnească în pace, prin mila lui Dumnezeu! Amin!

 

Sr. M. Teodorina – Maria Birtoc
Superioara generală a CMD


2. Preasfinţiei Sale Ioan Călin BOT
Episcop Auxiliar al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj

 

Preasfinţite Părinte Ioan,

La ceasul trecerii în veşnicie a Preasfinţiei Sale Alexandru Mesian, în numele surorilor Congregaţiei Maicii Domnului, Vă rog să primiţi condoleanţele noastre sincere, însoţite de rugăciunea înălţată către Domnul, în unire cu preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj, pentru odihna veşnică a sufletului bunului nostru Păstor Alexandru.

Preasfinţia Sa Alexandru a fost un ierarh apropiat surorilor Congregaţiei Maicii Domnului, având încă din perioada de prigoană comunistă, aşa cum îi plăcea să evoce, o strânsă colaborare, întărindu-se reciproc în mărturisirea credinţei şi a apartenenţei la Biserica Tăcerii, în acele vremurile de grea încercare.

Încă de la începerea drumului renaşterii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi până în prezent, Preasfinţia Sa Alexandru s-a dovedit a fi un neobosit lucrător în via Domnului, un om al păcii şi al bunei înţelegeri, primind cu deschidere pe toţi oamenii de bunăvoinţă, un mărturisitor al credinţei prin viaţa şi slujirea Sa întru arhierie.

La ceasul despărţirii vremelnice, rugăm pe Marele Păstor, Isus Hristos, prin mijlocirea Maicii Domnului, să primească sufletul vrednicului Arhiereu Alexandru Mesian în veşnica împărăţie şi să reverse bogăţia harurilor Sale asupra Eparhiei de Lugoj.

Să se odihnească în pace, prin mila lui Dumnezeu! Amin!

 

Sr. M. Teodorina – Maria Birtoc
Superioara generală a CMD


Mesaj din partea Fraţilor Minori Conventuali
Provincia „Sf. Iosif” din România

Bacău, 11 martie 2023

Preasfinţite Ioan Călin Bot,

Episcop auxiliar al Eparhiei de Lugoj,

Vestea neaşteptată a trecerii la cele veşnice a Preasfințitului Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, a îndurerat întreaga Provincie „Sf. Iosif, Soţul Preasfintei Fecioare Maria” a Fraţilor Minori Conventuali din România.

În numele tuturor fraţilor franciscani conventuali, transmit condoleanţele noastre Eparhiei de Lugoj, şi ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, izvorul oricărei vieţi, să-l aşeze pe Preasfințitul Alexandru în rând cu drepţii şi aleşii săi.

Domnul să-l fericească!

Pr. Damian Gheorghe Pătraşcu
Ministru Provincial


Mesaj din partea Conferinței Superiorilor Majori din Romania

Preasfinţia Voastră
Ioan Călin Bot

În aceste zile de doliu, noi persoane Consacrate din Romania ne unim în rugăciune cu Preasfinţia Voastră şi cu toată Biserica lui Dumnezeu din Lugoj pentru ca Bunul Păstor să-l primească în Împărăția Sa pe episcopul Alexandru Mesian.Exprimăm sentimente de fraternitate şi de condoleanțe.

În veci să fie pomenirea lui!

 

Pentru C.S.M.R.
P. Antonio Prestipino ocd
Secretar General – Conferința Superiorilor Majori din Romania
Mănăstirea Părinților Carmelitani Desculți – Ciofliceni


Mesaj din partea Asociaţiei Preoţeşti „Sfântul Iosif” – Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla

14 martie 2023

«Amintiţi-vă de mai marii voştri, care v-au predicat Cuvântul lui Dumnezeu şi
priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa» (Evr.13,7).

 

Preasfinţiei Sale Preasfinţitului
Ioan Călin Bot Episcop
auxiliar de Lugoj

 

Preasfinţia Voastră,

Cu suflete pline de durere, dar întăriţi de credinţa în Cel înviat din morţi, Isus Hristos Domnul şi Dumnezeul nostru, am aflat despre trecerea la Casa Tatălui a Preasfinţitului Alexandru Mesian episcop eparhial de Lugoj, vrednic slujitor şi mărturisitor al credinţei greco-catolice în perioada de persecuţie a Bisericii noastre din clandestinitate.

Preasfinţite Părinte Ioan

Alături de toţi preoţii Asociaţiei Preoţeşti „Sfântul Iosif” Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla, vă asigurăm de comuniunea în rugăciune pentru sufletul arhiereului Alexandru, transmiţându-vă sincere condoleanţe Preasfinţiei Voastre, preoţilor eparhiei de Lugoj, precum şi întregii familii îndoliate.

Fie ca Lumina Celui care a spus: „Eu sunt învierea şi Viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (cf. Io 11, 25), să strălucească în sufletul Preasfinţiei Sale Alexandru Mesian, iar drumul vieţii sale încheiat aici pe pământ să fie încununat de răsplata cuvenită drepţilor, alături de toţi fericiţii noştri episcopi greco-catolici martiri la Ospăţul etern, de-a dreapta gloriei cereşti a Tatălui dimpreună cu Fiul, în iubirea Spiritului Sfânt.

Să-i fie odihna în Lumina veşniciei înveşmântată,
Iar memoria, în suflete, cu reverenţă, păstrată!
Odihnească în Pacea Domnului binecuvântată!

 

Pr. Marius Grigore Furtună – Vicepreşedinte

Pr. Dumitru Marius CERGHIZAN – Preşedinte


Mesaj din partea Acţiunii Catolice din România

14 martie 2023

Preasfinției Sale
Ioan Călin BOT,
Episcop auxiliar al Eparhiei de Lugoj

Preasfinția Voastră,

Acțiunea Catolică din România se alătură numeroaselor persoane care aduc prinosul de mulțumire și de recunoștință pentru viața și misiunea Preasfințitului Alexandru Mesian, pe care Domnul l-a chemat în Patria cerească.Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru mărturia de credință și de slujire a Preasfințitului Alexandru, pentru modul în care a știut să însoțească pe calea credinței, cu umilință și simplitate, pe cei care i-au fost încredințați grijii sale părintești.

Vă rugăm să primiți condoleanțele noastre adresate întregului popor credincios alEparhiei de Lugoj, păstori, persoane consacrate și laici. Vă asigurăm de rugăciunea noastră și de comuniunea întărită de credința în Înviere, prin care suntem asigurați că regretatul Episcop Alexandru veghează în continuare asupra poporului ce i-a fost încredințat!

Să se odihnească în pace!

În dragostea lui Cristos,

 

Codruța Fernea – Preşedinte
Pr. Felix Roca – Asistent spiritual general


Mesaj din partea Mişcării Focolarelor

Cluj-Napoca, 13 martie 2023

Preasfinției Sale Ioan Călin Bot

Cu tristețe am aflat despre plecarea din această viață a Preasfințitului Alexandru Mesian și suntem convinși că a atins deja fericirea vieții eterne. Pentru membrii Mișcării Focolarelor, a rămas vie amintirea acestei persoane care a suferit pentru Isus împreună cu Biserica persecutată și a rămas fidelă până la sfârșit. Poate chiar din această experiență izvora blândețea care iradia de pe chipul său.

Din întâlnirile cu Preasfinția sa Alexandru, ieșea în evidență modestia sa, impresiona modul de a asculta preoții și laicii deopotrivă și faptul că toți erau primiți indiferent de oră. O altă prețioasă aducere aminte îl oglindește ca protagonist al păcii, care evita conflictele de orice fel, un om al dialogului, angajat pentru ecumenism. 

Vă suntem uniți în acest moment de adâncă suferință, însoțind prin rugăciunile noastre atât pe Excelența Voastră, cât și întreaga eparhie.  

 

În numele Mișcării Focolarelor,
Rozalia Mincu și Dominik Knoll


Mesaj din partea comunităţii Sant’Egidio (Roma)

Părintelui Angelo Pop
Vicar general

Eparhia Greco-Catolică de Lugoj

Am aflat în urmă cu puțin timp de trecerea la cele veșnice a Mons. Alexandru Mesian, pe care o boală grea l-a smuls din prietenia și afecțiunea noastră. Doresc să mă alătur tristeții și durerii tuturor celor care i-au fost aproape, familie, prieteni, preoți, călugări și călugărițe din Eparhia de Lugoj. Odată cu el pierdem un bun episcop și un prieten drag, care ne-a fost credincios de-a lungul anilor. Așa ne amintim de el toți cei care l-am cunoscut și iubit, din Comunitatea Sant’Egidio. PS Mesian a parcurs un drum lung alături de noi. Ne gândim la el și ne amintim prezența și cuvintele sale profunde la numeroasele Întâlniri Interreligioase pentru Pace, de la care, cu continuitate și fidelitate, nu a vrut să lipsească niciodată.

Astăzi, când nu mai putem face nimic pentru el, îl încredințăm cu rugăciunile noastre în brațele părintești și milostive ale Domnului, siguri că El îl va primi cu iubire în Împărăția Sa, în acea casă din ceruri unde Alexandru s-a întors, văzându-l astăzi pe Dumnezeu față către față și trăind în lumina Sa ziua veșnică fără de apus.

 

Alberto Quattrucci
și Comunitatea din Sant’Egidio


Mesaj din partea Administraţiei Prezidenţiale – Departamentul Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale

Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan
Arhiepiscop Major
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

 

Preafericirea Voastră,

Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Preasfinției Sale Alexandru Mesian, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj.

În aceste momente încărcate de tristeţe, suntem mângâiaţi de amintirea celui care a fost unul dintre cei mai devotați slujitori ai credinței și carității în Hristos.
În numele Administraţiei Prezidenţiale, doresc să transmit Preafericirii Voastre, tuturor slujitorilor şi credincioşilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, sincerele mele condoleanțe, însoțite de un gând pios de respect şi preţuire.

Dumnezeu să-l odihnească pe Preasfințitul Părinte Alexandru Mesian!

 

Sergiu Nistor
Consilier Prezidenţial


Mesaj din partea Secretariatului de Stat pentru Culte

Bucureşti, 14 martie 2023

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan

 

Preafericirea Voastră,

 

Am aflat cu profund regret de trecerea la cele veşnice a vrednicului Părinte Alexandru Mesian – Episcop de Lugoj, după o scurtă dar grea suferinţă.

Preasfinţia Sa Alexandru şi-a împlinit misiunea sacerdotală slujindu-L întreaga sa viaţă pe Dumnezeu şi poporul care i-a fost încredinţat, în calitate de preot şi de episcop.

Prin misiunea, lucrarea şi devotamentul său faţă de Biserica Română Unită cu Roma, Preasfinţitul Episcop Alexandru a intrat deja în galeria cinstiţilor săi înaintaşi pe scaunul eparhial al Lugojului.

Hirotonit preot în clandestinitate, PS Alexandru Mesian a fost martor al persecuţiilor Bisericii Greco-Catolice, sub regimul comunist, dăruindu-se apoi neîncetat în slujba lui Dumnezeu şi a poporului său.

Secretariatul de Stat pentru Culte a găsit, întotdeauna, în persoana Părintelui Episcop Alexandru, un colaborator amabil şi elegant, plin de solicitudine şi implicare, profesionalism şi competenţă, arătând permanent dorinţa de a veni în întâmpinarea noastră cu scopul de a realiza, împreună evenimente şi activităţi specifice.

În încheiere, vreau să-mi exprim toată preţuirea şi admiraţia faţă de acest ilustru ierarh al Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolice) şi, de asemenea, să adresez sincere condoleanţe clerului şi credincioşilor Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, manifestându-mi regretul pentru această pierdere, având speranţa că Preasfinţitul Părinte Episcop Alexandru va rămâne în memoria şi conştiinţa noastră drept o persoană luminoasă şi radioasă care răspândea în jurul său multă pace, linişte şi seninătate.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Cu deosebită consideraţie,

 

Secretar de Stat
Florinel Irinel Frunză


Mesaj din partea d-lui Marcel Ciolacu – Preşedintele Camerei Deputaţilor

Bucureşti, martie 2023

Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

 

Preafericirea Voastră

Părinte Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major,

Aş dori să exprim Preafericirii Voastre, clerului şi credincioşilor Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj cele mai sincere sentimente de compasiune şi condoleanţe la aflarea veştii triste a trecerii la cele veşnice a Preasfinţitului Părinte Episcop Alexandru Mesian, personalitate deosebită a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică din ţara noastră.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Cu aleasă preţuire,

 

Marcel Ciolacu
Preşedintele Camerei Deputaţilor


Mesaj din partea d-lui Florin Trandafir Vasiloni – Consul General al României la Gyula, Ungaria

Prea Fericite Părinte Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major,
Prea Sfințite Părinte Ioan, episcop auxiliar al Episcopiei Lugojului,

Vestea decesului Preasfințitului Alexandru Mesian, episcopul român unit al Eparhiei Lugojului a provocat tristețe tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat, atât ca ierarh, cât și ca om – erudit, blând, milostiv. Printre aceștia mă număr și eu, care am avut imensul privilegiu  să îl cunosc și să fiu asistat, susținut și apreciat de iubitul chiriarh. Ca ierarh hirotonisitor, ca cel care m-a creditat cu încredere în perioada studenției, în țară și străinătate, ca sprijinitor în construirea de biserici și comunități, dar și în stabilirea unui climat de pace și înțelegere cu cei de alte confesiuni, PS Alexandru a fost un extraordinar exemplu de credință, speranță și dragoste creștinească. Bunătatea, iertarea, înțelepciunea sa au ajutat la formarea multor caractere.

În aceste momente triste, sunt alaturi de ierarhia, clerul și credincioșii Bisericii Române Unite cu Roma,  transmițând pe această cale tuturor, cele mai sincere sentimente de compasiune și profunde condolențe.

Fie ca Dumnezeu Cel pe care vrednicul ierarh L-a slujit cu dragoste și credință nețărmurită întotdeauna, să îi dăruiască fericirea veșnică, în Paradisul Ceresc, alături de toți martirii și mărturisitorii credinței care i-a fost fundament și viața însăși.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Cu speranța învierii,

 

Florin Trandafir Vasiloni
Consul General al României la Gyula, Ungaria


Mesaj din partea d-lui Alin Adrian Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş

În atenţia Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj

Prea Cucernici Părinţi,
Am aflat cu adâncă mâhnire vestea trecerii la cele veşnice a Episcopului Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj, Alexandru Mesian.Regretatul Episcop Alexandru l-a slujit pe Dumnezeu şi poporul ce i-a fost încredinţat cu o statornicie admirabilă, cu râvnă apostolică şi profundă căldură umană, lăsând în cei 58 de ani de preoţie o amprentă memorabilă în sufletele celor care l-au întâlnit pe drumul vieţii şi al credinţei.
În aceste clipe de adâncă tristeţe ne este foarte greu să găsim cuvintele potrivite pentru a ne exprima durerea faţă de pierderea suferită de Biserica Greco-Catolică. Este o încercare grea pentru toţi, dar sunt convins că forţa personalităţii sale îşi va păstra rezonanţa în sufletele noastre, iar generozitatea, bunătatea, blândeţea sufletească şi respectul său faţă de semeni vor rămâne repere pentru întreaga comunitate.
Vă rog să-mi permiteţi să transmit, pe această cale, un mesaj de condoleanţe tuturor celor care i-au fost apropiaţi Excelenţei Sale Episcopul Alexandru, atât din cadrul Bisericii Greco-Catolice, cât şi membrilor comunităţii religioase.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Alin Adrian Nica
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş

Mesaj din partea d-lui Ion-Andrei Gherasim – Președinte executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu

Am aflat cu profundă tristețe de urcarea la Tatăl Ceresc a Episcopului de Lugoj, PS Alexandru Mesian, un minunat om și un îndrumător de suflete.

Preasfinția Sa a fost un apropiat al familiei Coposu, având ocazia de mai multe ori să se întâlnească cu Seniorul Coposu și cu surorile domniei sale.

În numele doamnei Rodica Coposu, al membrilor Fundației Corneliu Coposu și al meu personal, vă rog să primiți expresia celor mai sincere condoleanțe. Suntem alături de dvs. și de întreaga Eparhie de Lugoj în această grea pierdere pentru Biserica Greco-Catolică!

Dumnezeu Să-l ierte și Să-l primească în brațele Sale!

Ion-Andrei Gherasim
Președinte executiv


Mesaj din partea Pr. Gheorghe Dunca – Președinte Caritas Romania

Preasfinţia Voastră, Ioan Călin Bot,

Am primit cu durere vestea trecerii la cele veşnice a Preasfinţitului Părinte Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj. Împreună cu directorii asociațiilor Caritas din România, ne alăturăm durerii şi întristării care au cuprins sufletele credincioşilor şi clerului Eparhiei Preasfinţiei Voastre, însă suntem încredinţaţi că Isus Cristos, Cel înviat din morţi, va primi sufletul PSS în patria Sa Cerească.

Vă asigurăm, Preasfinţite Părinte Episcop, că în rugăciunile noastre îl vom pomeni pe Preasfinţitul Alexandru, ca Bunul Dumnezeu să-i facă parte cu toţi drepţii, răsplătindu-l astfel, pentru viața si exemplu său de a mărturisi cu curaj si blândețe, credinţa şi iubirea creștină din timpul pelerinajului vieții sale pământești.

Odihna cea veșnică dă-i-o lui, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească!În veci pomenirea lui!

Pr. Gheorghe Dunca,
Președinte Caritas Romania


Mesaj din partea Pr. Dr. Mircea Manu, Baia Mare

Preasfinției Sale Părinte
Episcop Calin Bot

Vestea trecerii la Domnul a Preasfințitului Alexandru, a constituit un moment de tristețe pentru toată Biserica Greco-Catolică dar mai ales pentru cei care au avut o relație de suflet.

Consider că și eu mă număr printre aceia, prin faptul că drumurile vieții s-au intersectat în momente importante din viața noastră.

Un moment important a fost perioada când am fost colegi de muncă, la IMMUM Baia Mare, când fiecare întâlnire constituia un moment de bucurie și pace. Mai ales după ce am descoperit că era preot, iar eu intenționam să fac pasul înspre preoție, întâlnirile noastre aveau deja un alt conținut.

Preasfințitul Alexandru a fost cel care s-a ocupat îndeaproape pentru ca eu să pot fi hirotonit pe 8 septembrie 1991, asistându-mă mai apoi la prima mea liturghie.

Numirea și consacrarea sa ca Episcop de Lugoj, a fost un gest de recunoștință din partea Bisericii Universale, pentru jertfa vieții în slujba Bisericii, urmându-l pe Vrednicul Episcop din catacombe Ioan Ploscaru.

Bunătatea și omenia sa, a făcut ca să fie iubit de preoți și credincioși, instaurându-se un climat de pace și armonie în mijlocul turmei pe care a păstorit-o.

Bunul Dumnezeu să-l așeze cu drepții Lui, celebrând la altarul ceresc împreună cu Preotul Veșnic Isus Cristos.

Ne unim în rugăciune în aceste momente de durere pentru familie și Biserica locală și nu numai.

Odihnă Veșnică PS Alexandru și mângâiere tuturor celor întristați!

Pr. Dr. Mircea Manu, Baia Mare


Mesaj din partea d-lui Giuseppe Munarini

Preasfinției Sale
Preasfințitului Ioan Călin Bot
Episcop auxiliar de Lugoj

Am primit cu durere vestea morții Preasfinţitului Alexandru Mesian.

Sunt alături în rugăciune de Preasfinţia Voastră, de fratele şi rudeniile Preasfinţitului Alexandru, precum şi alături de Clerul Eparhiei de Lugoj, de călugărițe și de credincioși.

Am avut ocazia să-l cunosc și să-l prețuiesc pe distinsul ierarh al Eparhiei de Lugoj.

Vă exprim sincere condoleanțe atât din partea mea cât și din partea familiei mele.Dumnezeu să-L odihnească alături de binecuvântatul nostru Arhiepiscop Ioan Ploscaru.

Veșnica pomenire!

Lăudat să fie Isus Hristos.

Giuseppe Munarini


Mesaj din partea fr. Cristoforo Bosio (Bergamo-Italia)

Transmit sincerele mele condoleanțe întregii comunități eparhiale din Lugoj pentru doliul pe care îl trăiește în aceste zile. L-am cunoscut și întâlnit de mai multe ori pe episcopul Alessandru Mesian.

Mă rog pentru sufletul său și, în comuniunea care ne leagă dincolo de moartea pământească, sper ca iubitul Episcop să se roage pentru mine.

Fr. Cristoforo Bosio
Ordinul Fraţilor Predicatori


Mesaj din partea pr. Dan-Cristian Vișa – Mainz (Germania)

Preasfințite Părinte Ioan,

vestea trecerii la Domnul a Preasfințitului Alexandru m-a întristat nespus de mult.

Sincere condoleanțe și Dumnezeu să-i dăruiască odihna cea veșnică, să se odihnească în pace.

Cu mult regret vă mărturisesc că circumstanțele actuale nu îmi permit să particip la înmormântarea Preasfințitului.

Mă unesc în rugăciune cu Preasfinția Voastră, cu clerul și credincioșii care vor participa.

 

În comuniune de rugăciune,

Pr. Dan Visa
Mainz


Mesaj din partea d-lui Hans Gerd Hüsken, Rheine (Germania)

Stimate doamne şi domni,

Astăzi 11 martie 2023 am aflat de la domnul Heinrich Brinker despre moartea Excelenței Sale, Episcopul Mesian.

Cu profund regret, vreau să-mi exprim sincerele mele condoleanțe.

Din păcate, din motive de sănătate, nu pot veni personal la Lugoj.

Contactul cu Excelența Sa a existat în ultimii ani și îmi amintesc cu drag de vizitele mele la Lugoj.

În amintirea sa, voi aprinde o lumânare în biserica noastră și la Sfânta Liturghie de duminică mă voi ruga pentru el.

Multe salutări din Rheine,

 

Hans Gerd Hüsken


Mesaj din partea Bisericii Evanghelice-Luterane; districtul Jena (Germania)

Dragi frați și surori ai Bisericii Greco-Catolice din Lugoj!

În aceste zile gândurile noastre se îndreaptă în mod deosebit spre Lugoj și spre Biserica voastră. Cu profundă tristețe am primit duminica trecută vestea că Dumnezeu l-a chemat la sine pe episcopul vostru Alexandru Mesian. Trecerea sa la cele veşnice este o mare pierdere pentru Biserica dumneavoastră, pentru orașul Lugoj și pentru cooperarea în ecumenism mult dincolo de România, dar și pentru parteneriatul nostru.

Suntem profund întristați, dar și foarte recunoscători! În timpul vizitelor noastre, episcopul Mesian ne-a primit întotdeauna cu multă căldură la reședința sa episcopală. Ne-a povestit cu mare plăcere despre istoria Bisericii Greco-Catolice din România și despre experiențele sale personale ca și creștin credincios. A fost atât de plăcut să îl ascultăm pe acest ierarh experimentat și înțelept. Cuvintele sale au fost alese cu grijă și pline de o profundă umanitate și umilință. Am putut percepe respectul cu care l-au întâmpinat clericii de alte confesiuni din Lugoj. Angajamentul său ecumenic a modelat buna atmosferă creștină din Lugoj. Suntem recunoscători că l-am putut saluta personal pe episcopul Mesian la Ziua Bisericii de la Jena în anul 2013.

Ultima noastră vizită la dânsul în vara anului 2018 va fi de neuitat. Convenția districtului nostru bisericesc a vizitat oraşul Lugoj. Ne-a primit și episcopul Mesian. La finalul vizitei ne-a arătat grădina reședinței episcopale. Bătrânul domn s-a plimbat pe lângă tufele de rozmarin. Apoi s-a aplecat – cu oarecare dificultate – și ne-a dăruit fiecăruia dintre noi câte o ramură parfumată din această plantă medicinală. Un gest mic, foarte impresionant și plin de dragoste!

Astăzi, miercuri, 15 martie 2023, episcopul Mesian va fi înmormântat. Recunoștința și doliul îl vor însoți. În biserica noastră de astăzi am citit un cuvânt din 2 Corinteni 1,3: „Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în orice strâmtorare a noastră ca să putem şi noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice strâmtorare cu mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu”.

În acest sens, vă salutăm pe toți între voi, în duhul lui Isus Hristos. Fie ca El să-i dea episcopului Mesian o parte din gloria Sa veșnică!

Cu deosebită considerație

 

Superintendent Sebastian Neuß – Președinte

Reverend Maria Krieg – Responsabil ecumenic

Grupul de lucru al Bisericii Creștine din Jena

Biserica Evanghelică din Germania Centrală


Mesaj din partea prof. dr. Elena Ștefănescu – Reșița

Preasfinția Voastră  Ioan Călin Bot,

 

Doresc să Vă adresez CONDOLEANȚE, Preasfinției Voastre personal, cu dorirea să primiți de Sus puterea necesară  să reușiți să răspundeți

tuturor solicitărilor, conform Voinței lui Dumnezeu!

Atât Preasfințitul Alexandru, cât și noi, am fost binecuvântați prin venirea Preasfinției Voastre! A reușit să atingă această vârstă în activitate, pentru că V-a avut pe dumneavoastră! Mulțumim lui Dumnezeu că V-a ales, V-a chemat și V-a trimis la noi! El Vă va da și Har peste Har!

Vă dorim Puterea de a reîncepe mereu, cu El, prin El și pentru El!

Să fim  Biserica Comuniune, dorită de Sfântul Spirit în Conciliul Vatican II.

 

Cu toată prețuirea,
Elena Ștefănescu


Mesaj din partea d-lui Mihele Bogdan Andrei – Secretar AGRU Eparhial Lugoj

Preasfinției Sale Ioan Călin Bot,
Episcop Auxiliar al Eparhiei de Lugoj,

Preasfinția Voastră,

Cu durere în suflet am aflat vestea că blândul nostru Episcop Alexandru Mesian a plecat în Casa Tatălui ceresc, căruia i-a slujit cu timp și fără de timp întreaga viață.

Plecarea Preasfinției Sale aduce multă întristare în sufletele noastre, dar cuvintele Mântuitorului Isus Cristos vin ca să ne întărească în credință: „Amin, amin, zic vouă. Cel ce crede în Mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac.” (Ioan 11, 25-26)

Preasfințitul Alexandru, la vremea potrivită, a ascultat glasul Mântuitorului Isus, care în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 16 i-a zis lui: „Nu tu m-ai ales pe Mine, ci Eu te-am ales pe tine și te-am rânduit să mergi și roadă să aduci și roada ta să rămână.”

Roadele Preasfinției Sale rămân pentru veșnicie o candelă aprinsă la temelia sufletelor credincioșilor și al Eparhiei de Lugoj.Episcopul Alexandru a fost un om smerit, un om care a dus o viață curată și sfânta, simțind mereu în preajma dânsului aerul sfințeniei.

Preasfinția Sa a fost totodată un om profund milostiv, plin de milă față de toți săracii și necăjiții, care aveau nevoie de înțelegerea și mila lui. Pentru toți aceștia, porțile Episcopiei erau permanent deschise și nimeni nu pleca fără ca să nu fi primit ceva din mâinile sale sfinte.Preasfinției Sale i se potrivește cu exactitate Evanghelia de la Matei, capitolul 25, unde Domnul Isus Cristos ne relatează cum va fi dreapta judecată: „veniţi binecuvântaţii părintelui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat, în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Când, Doamne, când Te-am văzut în această situaţie? Ori de câte ori l-aţi văzut pe cel mai neînsemnat frate al Meu şi i-aţi slujit, Mie mi-aţi slujit.”

Noi, cei care vremelnic mai suntem aici, îi suntem recunoscători pentru bunătate, pentru sfințenia cu care ne înconjura pe toți, pentru dragostea și căldură pe care le împărtășea cu prisosință tuturor.

Îi cerem iertare pentru tot ceea ce nu am izbutit să facem, în fața bunătății sale nemărginite.

Ne rugăm Arhiereului Isus Cristos, ca „Întru lumina feței Sale și întru îndulcirea frumuseții Sale” să-i dăruiască odihna cea veșnică.

Mihele Bogdan Andrei
Președinte AGRU Doman – Reșița
Secretar AGRU Eparhial Lugoj


Mesaj din partea d-lui Alexandru Constantin Chituţă – manager interimar al Muzeului Naţional Brukenthal – Sibiu

Preasfinției Sale Ioan Călin Bot
Venerabilului Consiliu Eparhial,

Preasfinţia Voastră,

Am primit cu multă tristeţe vestea mutării la Ceruri a Preasfințitului Părinte Alexandru Mesian. A plecat din această lume discret aşa cum a şi trăit.

L-am cunoscut îndeaproape şi am avut prilejul, de mai multe ori, să am dialoguri cu Preasfinția Sa. O mare parte a temelor noastre de discuție a fost arta, iconografia, pictura catedralei episcopale din Lugoj, din păcate şi acum necercetată şi pusă la justa valoare, într-un cuvânt tema noastră de dialog era Frumosul.

Am remarcat că sufletul său îi era vizibil întruchipat prin chipul său: blând, părintesc întotdeauna deschis dialogului şi iubirii frățești.

Venerabil părinte duhovnicesc al credincioșilor Bisericii române Unite cu Roma Greco-Catolică din Banat, Preasfinția Sa a slujit cu timp şi fără timp 58 de ani ca preot şi 29 în slujirea de arhiereu.

Preasfinția Sa va rămâne pe firmamentul Bisericii Greco-catolice din România ca un ierarh ce a întruchipat chipul blândeţelor, smerenia şi simplitatea.

Nădăjduiesc că prin rugăciunea Maicii Domnului de la Scăiuş şi a Sfântului Ierarh Alexandru, vrednicul de pomenire episcop Alexandru Mesian să se odihnească în cetele cerești!

Veșnică Pomenire!

Cu regret,

Dr. Alexandru Constantin Chituţă
Manager interimar


Articol comemorativ din partea d-lui Stelian Gomboş – Teolog, jurist şi publicist

In memoriam
Părintele Episcop Alexandru Mesian (1937 – 2023)

Am aflat cu profund regret de trecerea la cele veșnice a vrednicului Părinte Alexandru Mesian – Episcop Greco-Catolic de Lugoj, după scurtă dar grea suferință.

Preasfinția Sa Alexandru și-a împlinit misiunea sacerdotală slujindu-L pe Dumnezeu și poporul care i-a fost încredințat, timp de 58 de ani ca preot din care 29 de ani ca episcop.

Prin misiunea, lucrarea și devotamentul său față de Biserica Română Unită, Preasfințitul Episcop Alexandru a intrat deja în galeria cinstiților săi înaintași pe scaunul eparhial al Lugojului.Hirotonit preot în clandestinitate, PS Alexandru Mesian a fost martor al persecuțiilor Bisericii Greco-Catolice, sub regimul comunist, dăruindu-se apoi neîncetat în slujba lui Dumnezeu și a poporului său.

Părintele Episcop Alexandru rămâne, în continuare, în memoria şi conştiinţa mea drept o personalitate complexă şi completă, cu o vocaţie sacerdotală incontestabilă, cu un caracter integru şi special, mai mult decât atât, un colaborator şi un partener excepţional, având câteva calităţi remarcabile, printre care, la loc de cinste şi de frunte aş enunţa deschiderea, sinceritatea şi disponibilitatea distinsului prelat în orice împrejurări sau condiţii, bucurându-mă, de fiecare dată când ne întâlneam, de compania unui interlocutor delicat şi fin, a unui amfitrion generos şi a unui partener deschis dialogului sincer şi uman, personal şi punctual, elocvent şi consistent.

Mai mult decât atât, orice interacţiune cu Preasfinţitul Alexandru era una sortită îmbogăţirii culturale, împărtăşirii spirituale şi împlinirii sufleteşti precum şi clarificării, soluţionării ori limpezirii concrete a oricărei probleme, de orice natură, datorită nobleţei sale interioare, echilibrului său lăuntric ori asumării şi responsabilităţii sale cu care înţelegea, trata, aborda şi dezbătea orice discuţie, problemă sau întrevedere.

Altfel spus, pentru mine personal, plecarea din această viaţă a Preasfinţitului Episcop Alexandru aduce cu sine o întristare profundă, datorită despărţirii de un distins prelat şi vrednic slujitor, întotdeauna egal cu sine însuşi şi cu ceilalţi, cu o viaţă exemplară, de o probitate morală impecabilă, cu o acurateţe a gândirii, cu o blândeţe pilduitoare, adică, cu multe calităţi şi virtuţi demne de subliniat, de invidiat dar şi de urmat.

Cu alte cuvinte, am găsit, întotdeauna, în persoana Părintelui Episcop Alexandru, un colaborator amabil şi elegant, plin de solicitudine şi implicare, profesionalism şi competenţă, arătând permanent intenţia şi dorinţa de veni în întâmpinarea noastră cu scopul de a realiza, împreună, foarte multe evenimente, acţiuni şi activităţi, specifice, totodată, pentru a gestiona, rezolva şi depăşi orice situaţie sau speţă, de orice natură ar fi fost ea.În încheiere, vreau să-mi exprim, încă odată, toată preţuirea şi admiraţia faţă de acest ilustru ierarh al Bisericii Române Unite (Greco-Catolice) şi, de asemenea să adresez sincere condoleanţe clerului şi credincioşilor Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, manifestându-mi tot regretul pentru această pierdere deosebită având totuşi speranţa că Preasfinţitul Părinte Episcop Alexandru va rămâne, neîntrerupt şi neîncetat, în memoria şi conştiinţa noastră, drept o persoană luminoasă şi radioasă care răspândea în jurul său multă încântare şi desfătare, pace, linişte şi seninătate.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Veșnica lui pomenire! Amin!

Dr. Stelian Gomboş
Consilier superior la Secretariatul de Stat pentru Culte din Guvernul României


Mesaj din partea d-lui col. Ion Teca, fost comandant al Garnizoanei Lugoj

Lugoj, 12 martie 2023

Veșnică amintire!
De ieri, 11 martie 2023, Lugojul este mai sărac deoarece un simbol al propovăduirii dragostei și iubirii dintre semeni a plecat la Iubirea însăși.
Episcopul Alexandru Mesian va rămâne, pentru cei care l-am cunoscut, un model de conviețuire spirituală, cetățenească și de morală creștină.
Bunătatea și blândețea domniei sale se simțeau ca o vibrație și stare de bine, care rămâneau asupra celui care intra în dialog cu Prea Sfinția Sa.
De asemenea, a fost un promotor și susținător al culturii, tradiției și istoriei locale și naționale.
Se va întâlni, negreșit, cu ceilalți episcopi lugojeni, unii dintre ei martirizați pentru aceleași valori și idealuri pe care le-a promovat și Prea Sfinția Sa.
Drum lin la Cer, iar Dumnezeu să vă poarte în Lumina Lui!
Col. Ion Teca

Gânduri de condoleanţe din partea d-nei Marina German – Bucureşti

Cu sufletul îndurerat am aflat de trecerea la Domnul a celui care pentru noi va rămâne veșnic Episcopul Alexandru Mesian – Episcopul Lugojului.

Preasfinţitul Alexandru Mesian a fost Episcopul care a slujit la Biserica „Sfântul Vasile” de pe Str. Polonă din Bucureşti în data de 30 decembrie 2006 și 1 ianuarie 2007 când după 16 ani de procese am reintrat în biserica noastră.

Preasfinţia Sa și părintele Mare Vasile au fost împreună în servirea Bisericii din catacombe în Maramureș – și așa de frumos povestește despre dânsul pr. protopop de București Vasile Mare.

Dumnezeu să-l odihnească cu Sfinții Săi și de acolo de sus să vegheze asupra Bisericii sale Greco-Catolice.

Marina German – născută Ciordaș