1

Mesajul Sf. Părinte Papa Francisc pentru PS Alexandru Mesian la aniversarea a 25 de episcopat

Venerabilului Frate,

ALEXANDRU MESIAN

Episcop de Lugoj

De curând în România, cu mare bucurie și mângâiere sufletească, în atmosfera de rugăciune și entuziasm a credincioșilor, i-am încununat în mod solemn cu gloria celor fericiți pe cei șapte episcopi catolici de rit bizantin, care în cumplita perioadă de persecuții au îndurat fără nicio ezitare suferințele până la moarte, din fidelitate față de Biserica Romei; acum, la mormintele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ne gândim la tine, Venerabile Frate care, în urmă cu 25 de ani, după ce acea Biserică și-a redobândit libertatea, prin voința divină și bunăvoința Sfântului Ioan Paul al II-lea, ai fost rânduit Succesor al Apostolilor. Căci la 8 septembrie 1994, ai primit consacrarea episcopală și ai fost numit Episcop Coadiutor al Eparhiei  de Lugoj, pe care ai început să o păstorești cu drept deplin în anul următor.

 Așadar, vei sărbători în curând, cu recunoștință, un eveniment fericit și unic în viața ta, întrucât au trecut 25 de ani de la acea zi memorabilă, de când ai fost consacrat episcop. Cu această ocazie, dorim să-ți arătăm bunăvoința noastră și să te felicităm cu bucurie pentru fericita sărbătoare jubiliară, dar și pentru întreaga ta slujire, plină de rodnicie.

Îndeplinind misiunea apostolică pentru această comunitate de credincioși, întemeiată cândva de Fericitul Pius al IX-lea, te-ai străduit înainte de toate să cultivi prietenia cu preoții tăi și să sprijini comuniunea lor fraternă. I-ai îndrumat cu grijă pe seminariști și totodată i-ai călăuzit pe credincioșii laici pentru a păstra moștenirea spirituală și a o transmite fiilor lor, fără a te descuraja în fața greutăților și a împrejurărilor potrivnice.

Nu putem arăta îndeajuns, prin aceste rânduri, fidelitatea și iubirea ta față de Biserica Catolică, precum și devotamentul tău față de Succesorul Sfântului Petru, răbdarea și perseverența de Păstor al turmei.

De aceea, se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să spunem prin cuvintele profetului: Mă voi bucura în Domnul și voi tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Domnul Dumnezeu este tăria mea (Hab. 3, 18-19) .

Pe El îl rugăm, cu rugăciuni stăruitoare, să te susțină cu mângâierea sa și să-ți dea putere. Preafericita Fecioară Maria să-ți fie Mamă prea blândă în toate.  Să te întărească, de asemenea, mijlocirea sfinților Episcopi Valeriu Traian Frențiu și Ioan Bălan, care și-au împlinit truda pastorală în aceeași  eparhie, până la vărsarea sângelui.

În sfârșit, ca semn al bunăvoinței noastre revărsate asupra ta și ca belșug ceresc de haruri, să-ți fie binecuvântarea noastră apostolică, pe care ți-o acordăm cu iubire, atât ție cât și tuturor celor care participă la bucuria ta jubiliară, cerând în același timp rugăciunile voastre pentru noi, spre a îndeplini cu fidelitate slujirea noastră Petrină.

Din Cetatea Vaticanului, 29 iulie 2019, în al șaptelea  an al pontificatului nostru.

 

 Franciscus