1

Preasfinţitul Alexandru Mesian: 27 de ani de episcopat

La 8 septembrie 2021, s-au împlinit 27 de ani de la consacrarea întru episcopat a Preasfințitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial de Lugoj.

Preasfințitul Alexandru Mesian a fost consacrat ca episcop în data de 8 septembrie 1994, în Catedrala Blajului, alături de Preasfinţitul Virgil, Episcopul Eparhiei de Oradea. Episcop consacrator ai celor doi ierarhi a fost Înalt Preasfințitul Lucian Mureșan, mitropolit al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, asistat de episcopii co-consacratori: Preasfințitul George Guțiu și Preasfințitul Ioan Ploscaru.

Papa Francisc, adresându-i o scrisoare de felicitare Preasfinţitului Alexandru în urmă cu doi ani, spunea:

„Prin voinţa divină şi bunăvoinţa Sfântului Ioan Paul al II-lea, ai fost rânduit Succesor al Apostolilor. Căci la 8 septembrie 1994, ai primit consacrarea episcopală şi ai fost numit Episcop Coadjutor al Eparhiei de Lugoj, pe care ai început să o păstoreşti cu drept deplin în anul următor. Cu această ocazie, dorim să-ţi arătăm bunăvoinţa noastră şi să te felicităm cu bucurie pentru întreaga ta slujire, plină de rodnicie.

Îndeplinind misiunea apostolică pentru această comunitate de credincioşi, întemeiată cândva de Fericitul Pius al IX-lea, te-ai străduit înainte de toate să cultivi prietenia cu preoţii tăi şi să sprijini comuniunea lor fraternă. I-ai îndrumat cu grijă pe seminarişti şi totodată i-ai călăuzit pe credincioşii laici pentru a păstra moştenirea spirituală şi a o transmite fiilor lor, fără a te descuraja în faţa greutăţilor şi a împrejurărilor potrivnice.

Nu putem arăta îndeajuns, prin aceste rânduri, fidelitatea şi iubirea ta faţă de Biserica Catolică, precum şi devotamentul tău faţă de Succesorul Sfântului Petru, răbdarea şi perseverenţa de Păstor al turmei.

De aceea, se cuvine să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate şi să spunem prin cuvintele profetului: Mă voi voi bucura în Domnul şi voi tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Domnul Dumnezeu este tăria mea (Hab. 3,18-19).

Pe El îl rugăm, cu rugăciuni stăruitoare, să te susţină cu mângâierea sa şi să-ţi dea putere. Preacurata Fecioară Maria să-ţi fie Mamă prea blândă în toate. Să te întărească, de asemenea, mijlocirea sfinţilor Episcopi Valeriu Traian Frenţiu şi loan Bălan, care şi-au împlinit truda pastorală în aceeaşi eparhie, până la vărsarea sângelui”. (Fragment preluat din cartea: Scrisori Pastorale de Crăciun şi de Paşti. Evenimente 2012-2020, volumul II).

Preasfinţitul Ioan Călin Bot, dimpreună cu Clerul, persoanele consacrate şi credincioşii din Eparhia de Lugoj, roagă pe Atotputernicul Dumnezeu prin Preacurata Fecioară Maria să dăruiască Preasfinţitului Alexandru, sfinte bucurii, deplină sănătate în împlinirea slujirii arhiereşti, spre mai mare mărire a lui Dumnezeu, a Bisericii Sale și spre binele tuturor credincioșilor.

Întru mulți ani, Preasfințite Părinte!

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj