1

Întâlnirea ecumenică și de rugăciune de la Lugoj, a XXIV-a ediție

Întâlnirea ecumenică și de rugăciune de la Lugoj, a XXIV-a ediție, avut loc în acest an la Biserica Creștină Baptistă „Harul”, în ziua de 26 ianuarie 2020, orele 17:00. Din partea Bisericii Greco-Catolice a participat P.S. Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj și  Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General.

Începând din anul 1968, bisericile creștine din întreaga lume celebrează la începutul fiecărui an, pe parcursul a opt zile, în perioada 18-25 ianuarie, o „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, pe baza textelor elaborate de către Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Tema rugăciunii din acest an are la bază versetul „Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită” (Fap. 28,2) și a fost propus de Bisericile creștine din Malta și Gozo.

În cadrul programului au fost rostite rugăciuni de către reprezentanți ai tuturor confesiunilor din municipiul Lugoj. Corul Bisericii Creștine Baptiste „Harul” a avut câteva intervenții muzicale pe parcursul întregului program.

După reprezentanții Bisericilor a fost invitat să se adreseze asistenței d-l prof. ing. Francisc Boldea, primarul Lugojului, care și-a exprimat bucuria pentru armonia confesională care există la Lugoj.

La final a fost rostită rugăciunea „Tatăl nostru” în limbile română, maghiară, germană, engleză și ucraineană.

Prea Sfințitul Alexandru, a transmis din partea Prea Fericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, un mesaj de pace, dragoste și binecuvântare.

Programul s-a încheiat cu o agapă frățească organizată de comunitatea baptistă.

Octava de Rugăciune Ecumenică este o tradiție la Lugoj, prima ediție având loc în 1997. Edițiile ulterioare au fost găzduite de Biserica Română Unită, Greco-Catolică (în 1997, 2003, 2009, 2016), Biserica Ortodoxă Română (1998, 2004, 2010, 2017), Biserica Romano-Catolică (1999, 2005, 2011, 2018), Biserica Ortodoxă Ucraineană (2000, 2006, 2012, 2019), Biserica Creștină Baptistă „Harul” (2001, 2007, 2013, 2020) și Biserica Reformată (2002, 2008 și 2015) și Biserica Penticostală „Filadelfia” în 2014.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj