1

A doua întâlnire de consultare sinodală pe tema rolului culturii, al artelor şi al mijloacelor media în transmiterea valorilor evanghelice

La sediul Protopopiatului greco-catolic de Timişoara a avut loc – în ziua de 17 iunie 2022 – cea de-a doua întâlnire de consultare sinodală pe tema culturii a artelor şi media. Întâlnirea a fost condusă de Preasfințitul Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023. Prima întâlnire pe această temă s-a desfăşurat în ziua de 4 martie a.c. tot la sediul Protopopiatului mai sus amintit.

Această a doua întâlnire a avut loc atât în prezenţă la Timişoara cât şi online pentru cei care nu au putut participa decât în acest mod. Din acest grup de reflecţie fac parte preoţi şi persoane laice din Eparhia de Lugoj care au desfăşurat şi continuă să desfăşoare diferite activităţi care interacţionează cu domeniul culturii, al artelor şi al mijloacelor de comunicare media.

Dacă prima întâlnire a fost una prospectivă în care s-a analizat situaţia actuală legată de această temă precum şi posibilitățile de implicare pe viitor, tema actualei întâlniri a avut în centru dezbaterea privind necesitatea unui astfel de grup de reflecţie care să continue să analizeze rolul culturii, al artelor şi al mijloacelor media în procesul de Evanghelizare și după încheierea procesului sinodal consultativ la nivel eparhial. S-a reflectat dacă este util a se consolida un asemenea grup care să aibă capacitatea de a realiza proiecte punctuale, aducându-şi contribuția într-o manieră profesionistă în dialogul Bisericii cu Lumea contemporană prin transmiterea valorilor evanghelice şi a identităţii Bisericii Române Unită cu Roma, prin cultură, artă şi massmedia și, de asemenea, cine este potrivit/oportun să facă parte din acest grup de reflecție.

După un timp de rugăciune comună, Preasfințitul Ioan a făcut o introducere la tema întâlnirii, a urmat un timp de dezbatere, apoi întâlnirea s-a încheiat cu masa de seară. Fiecare dintre cei prezenți cât şi cei care s-au conectat online au avut ocazia de a împărtăși idei şi propuneri din experiența lor.

Se consideră necesară reluarea unor anumite activităţi cum ar fi: cateheze prin vizionare de filme, explicarea simbolurilor şi a valorilor creştine pe care le regăsim în cinematografie, organizarea unor expoziţii şi vernisaje prin care se pot transmite elemente creştine prin artă. A fost propusă un tip de activitate cultural-spirituală pentru parohii care să aibă o frecvenţă fie lunară, fie la două luni în care să fie invitat un preot iar acesta să susţină o conferinţă, meditaţie sau cateheză şi apoi să existe posibilitatea de Spovezi şi Sfânta Liturghie. Cu timpul, pe lângă preotul invitat care să asigure partea spirituală ar putea fi invitată şi o altă persoană publică pentru partea culturală a întâlnirii, susţinând o conferinţă pe o anumită temă.

Participanţii la întâlnire au concluzionat că dialogul pe tema cultură-arte-media e necesar a continua şi după încheierea Parcursului Sinodal în Eparhia de Lugoj, prin întâlniri trimestriale. Astfel s-a stabilit data următoarei întâlniri: 7 octombrie 2022 iar tema de reflecție pentru această întâlnire va avea ca centralitate aprofundarea/studierea documentului publicat de către Consiliul Pontifical pentru Cultură cu titlul: Pentru o pastorală a culturii.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp

 
A doua întâlnire de consultare sinodală pe tema armonizării activității pastoral-administrative a preotului cu un alt serviciu

La inițiativa Preasfințitului Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023 – avut loc cea de-a doua întâlnire de consultare sinodală pe tema inegrării activităţii pastoral-administrative a preotului cu o altă activitate lucrativă, în ziua de 28 mai a.c., la Casa Calfelor Kolping Timisoara. Prima întâlnire pe această temă s-a desfăşurat la 18 februarie la Centrul Pastoral al parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Timişoara V.

La întâlnire, alături de Preasfinţitul Ioan au participat preoţi care lucrează în sectorul administrativ al Curiei Eparhiale, precum şi preoţi protopopi şi parohi din mai multe protopopiate ale Eparhiei de Lugoj. La întâlnire a fost invitat şi un credincios laic implicat în viața Bisericii: d-na Aurora Carmen Bărbat, Lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Asistență Socială a Facultății de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).

După un timp de rugăciune comună, Preasfințitul Ioan a făcut o introducere la tema întâlnirii, a urmat un timp de dezbatere și am încheiat cu masa se prânz.

Ceea ce face ca o parte dintre preoții eparhiei să aibă un al doilea loc de muncă este faptul că veniturile obținute de pe urma activității pastorale sunt insuficiente, în cele mai multe cazuri, susținerii familiei. Deși ne-am dori ca preoții noștri să-și poată oferi timpul și energiile în păstorirea credincioșilor, apreciem sacrificiile acestora în a fi obținut duble specializări și a munci în diferite domenii pentru a completa veniturile necesare vieții de familie.

Punând în comun experiențele împărtășite de cei prezenți ne-am simțit întăriți, văzând cum, în mod original, fiecare face sacrificii pentru a împăca și armoniza cele două tipuri de activități. Am reauzit glasul poporului lui Dumnezeu care are nevoie de preoți: de Cuvântul lui Dumnezeu, de întărirea cu Sfintele Taine și de îndrumare spirituală. Au rezultat idei noi care vor fi analizate și progresiv concretizate. Principiul care reglează însă lucrurile în privința temei dezbătute ne vine de la Isus, Învățătorul nostru: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.” (Matei 6,33).

Participanţii la întâlnire au concluzionat că dezbaterile pe această temă este necesar să continue şi după încheierea Parcursului Sinodal în Eparhia de Lugoj. Astfel s-a stabilit data următoarei întâlniri, pentru sâmbătă 22 octombrie, a.c. la Timișoara.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp
Parcurs sinodal: a patra întâlnire a preoţilor din Protopopiatul de Lugoj

La invitaţia Părintelui Inocenţiu Lung, paroh de Coştei, în dimineața zilei de 4 mai 2022, cu începere de la orele 9.30, la parohia cu hramul „Sfântul Gheorghe” din localitate a avut loc cea de-a patra întâlnire a preoţilor parohi din Protopopiatul de Lugoj, în cadrul parcursului sinodal în desfășurare la nivel eparhial.

Prima întâlnire de acest gen a avut loc la reședința episcopală din Lugoj în ziua de 16 decembrie 2021, a doua s-a desfăşurat în parohia Ohaba-Forgaci la 19 ianuarie 2022 iar a treia întâlnire a avut loc la reşedinţa Episcopiei de Lugoj, la 3 martie 2022.

La întâlnire, alături de preoţii parohi din Protopopiatul de Lugoj, a fost prezent Preasfinţitul Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023.

Întâlnirea a fost deschisă în biserica parohială cu un moment de rugăciune.

Lucrările s-au desfășurat la casa parohială. Tema acestei întâlniri sinodale a fost: „Misiunile populare – intensificarea catehizării poporului lui Dumnezeu”.

La primul punct al întâlnirii, Preaonoratul Pr. Teodor Baba, Consilier eparhial şi Protopop de Lugoj, a prezentat o introducere a temei, vorbind de intensificarea catehezei prin practicarea mai multor Misiuni populare. A subliniat cele trei slujiri ale preoţiei: învăţător, sfinţitor şi conducător, precum şi posibilitatea de a îmbina cultul divin cu cateheza.

În continuare, Preasfinţitul Ioan a adresat câteva cuvinte celor prezenţi, subliniind că importanţa acestor întâlniri stă mai mult în conţinut decât în formă. „Există nevoia de reîmprospătare, de viziune şi speranţă pentru parohii în contextul lumii de astăzi” a spus Preasfinţia Sa.

În continuare Părintele dr. Marius-Petru Pop, Consilier eparhial şi Secretar episcopal a prezentat un studiu despre Misiunile populare ca Misiuni parohiale şi reculegeri spirituale, pornind de la textele Părintelui Canonic Dr. Nicolae Brînzeu şi ale Părintelui dr. Anton Rus.

După o scurtă pauză, a urmat un timp de dezbatere în care fiecare dintre cei prezenți a împărtășit aspecte din experiența proprie pe marginea temei abordate.

Încă de la întâlnirile anterioare ale preoților parohi din Protopopiatul de Lugoj s-a consolidat formarea unui mod de a lucra împreună la un proiect comun. Astfel, în urma acestor întâlniri consultative pe tema Sinodului în curs, s-a elaborat o listă de provocări întâlnite în munca pastoral-administrativă, o alta de oportunități și o alta de teme de abordat la întâlnirile viitoare pe care Protopopiatul și le propune.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă oferită de credincioşii parohiei.

Următoarea întâlnire va fi găzduită de Parohia Darova şi avea loc în ziua de 15 iunie, cu tema: Administrarea proprietăților bisericești.

A consemnat: ipod. Raimondo-Mario Rupp
Prima întâlnire de consultare sinodală pe tema catehezei şi a predării religiei în şcoli

Biserica Universală, Biserica Catolică pregătește un nou Conciliu, cu tema Pentru o Biserică sinodală: Comuniune, Participare, Misiune. Sfântul Părinte Papa Francisc menționând că NOI TOȚI formăm Biserica cea vie, a solicitat o largă consultare la diferite niveluri, ierarhic și laical.

„Datorită implicării dumneavoastră în Biserică și experienței pe care o aveți în școli și a catehizării copiilor și tinerilor în Eparhia noastră”, Preasfințitul Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023 a invitat un grup de preoți și profesori, la sediul Episcopiei Greco-Catolice, sâmbătă, 2 aprilie 2022. ÎMPREUNĂ, am reflectat la subiectul Întâlnirii, cu Isus Cristos în mijlocul nostru, mulțumind Spiritului Sfânt pentru venirea și lucrarea Sa în Biserică, îndeplinind Planul de Iubire și Reînnoire al Tatălui!

Ne-am prezentat și fiecare am vorbit despre realitatea de astăzi, am menționat provocări și oportunități…am trăit ÎMPREUNĂ momentele Întâlnirii în spirit conciliar!

La deschidere a fost prezent ÎMPREUNĂ cu NOI, Preasfințitul Alexandru care s-a rugat împreună cu noi, a avut cuvinte minunate referitoare la perioada de Început a Bisericii noastre, după Revoluție… .

Mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care Preasfințitul Ioan Călin Bot a condus Întâlnirea, realizându-se unitatea normală din moment ce scopul nostru este comun și se bazează pe ascultarea față de trimiterea făcută nouă pentru Noua Evanghelizare, de către Divinul Pedagog.

În unanimitate, am dorit să ne întâlnim din nou și s-a stabilit următoarea Întâlnire pentru data de 18 iunie 2022.

Întâlnirea s-a încheiat cu o minunată agapă, prin care s-a prelungit timpul șederii ÎMPREUNĂ, pentru care MULȚUMIM!

A consemnat: Dr. Elena Ștefănescu

Album foto: AICI

 
O nouă întâlnire a echipei sinodale a Eparhiei de Lugoj

În dimineaţa zilei de 15 martie 2022, cu începere de la ora 10, la sediul Episcopal din Lugoj a avut loc cea de-a patra sesiune de lucru a Echipei Sinodale Eparhiale.

La întâlnire au luat parte: Preasfințitul Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj și referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021 – 2023, Părintele Mihai Răzvan Oprișa, protopop de Timişoara – responsabil cu protopopiatele de Timișoara, Arad, Sânnicolau-Mare și Chișineu-Criș, Părintele Robert Trubiansky, paroh la Păru – responsabil cu protopopiatele de Lugoj, Reșița, Oravița și Sarmisegetuza, Părintele Ovidiu Neiconi, paroh la Ohaba-Forgaci – responsabil cu membrii Institutelor de viaţă consacrată; asociaţiile, mişcările şi comunităţile laice, Părintele Petrișor Gherghel, parohia Deva II  – responsabil cu protopopiatele de Lupeni, Orăștie, Hunedoara-Deva și Hațeg şi Ipodiacon Raimondo-Mario Rupp – secretar al echipei.

Întâlnirea a început cu un moment de rugăciune.

După rugăciune, Preasfinţitul Ioan a prezentat punctele pe ordinea de zi şi Scrisoarea de la Secretariatul Sinodului din Roma cu privire la criteriile de elaborare a sintezelor finale.

PS Ioan a prezentat câteva aspecte generale despre felul în care a decurs procesul de consultare în urma întâlnirilor cu grupurile tematice desfăşurate în februarie-martie. Amintim: întâlnirea cu persoanele consacrate din Eparhia de Lugoj, desfăşurată la Mănăstirea Surorilor Baziliene din Lugoj la 3 februarie, întâlnirea reprezentanţilor pe tema armonizării muncii pastoral-administrativă a parohului cu o altă activitate lucrativă, desfăşurată în parohia Timişoara V, la 19 februarie 2022, întâlnirea cu preoţii celibatari din Eparhia de Lugoj desfăşurată la Poiana Mărului în 21-22 februarie şi întâlnirea unui grup de reflecţie pe tema contribuției artelor și a culturii în promovarea Evangheliei, desfăşurată la sediul Vicariatului Greco-Catolic din Timişoara în ziua de 4 martie 2022.

În continuare, fiecare coordonator a prezentat un feedback legat de felul cum au decurs întâlnirile de consultare sinodală în protopopiate în acest timp. Din cele spuse reiese că:

  • Întâlnirile între preoţi au fost constructive. În ceea ce priveşte întâlnirile preoţilor cu credincioşii legate de sinod, unele grupuri de credincioşi au fost mai active, dar în general lumea a oferit răspunsuri la întrebările din chestionar pe baza celor 10 nuclee.
  • Credincioşii privesc cu optimism la viitorul Bisericii Catolice care a lansat noi provocări prin acest proces sinodal.
  • Parcursul sinodal „ne pune în mişcare pe toţi”, fie laici, fie preoţi, fie persoane consacrate. La nivelul Bisericii noastre locale este important să continuăm de-a merge împreună, cu speranţă.

Un alt punct al acestei întâlniri a fost stabilirea unui calendar de lucru pentru elaborarea sintezei finale în urma consultării și a interpretării chestionarelor.

În ultima parte a întâlnirii s-a lucrat la redactarea unui mic îndrumar pentru Protopopi în elaborarea criteriilor pentru redactarea sintezei, ţinându-se cont de sugestiile pe care Secretariatul Sinodului din Roma le propune.

S-a stabilit ca a cincea sesiune de lucru a Echipei Sinodale Eparhiale să aibă loc în ziua de 30 mai 2022 la reşedinţa Episcopiei de Lugoj.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp – Secretar Echipa Sinodală Eparhială