A treia întâlnire sinodală a preoţilor din Protopopiatul de Lugoj

În dimineața zilei de 3 martie 2022, cu începere de la orele 10.00, la sediul Episcopiei greco-catolice din Lugoj a avut loc a treia întâlnire a preoţilor parohi din Protopopiatul de Lugoj pe tema parcursului sinodal.

Prima întâlnire pe această temă a avut loc la reședința episcopală din Lugoj în ziua de 16 decembrie 2021, iar a doua întâlnire s-a desfăşurat în parohia Ohaba-Forgaci la 19 ianuarie 2022.

La întâlnire, alături de preoţii din Protopopiatul de Lugoj, au fost prezenţi Preasfinţiile Lor Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj şi Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023.

Întâlnirea a fost deschisă cu rugăciunea „Tatăl Nostru”.

Preasfinţitul Ioan a prezentat câteva consideraţii personale privind desfăşurarea celor două întâlniri anterioare. A urmat un timp de dezbatere în care, fiecare dintre cei prezenți, a împărtășit din experiența proprie pe marginea temelor abordate.

La această a III-a întâlnire a protopopiatului Lugoj s-a consolidat formarea unui mod de a lucra împreună la un proiect comun. În urma celor trei întâlniri consultative pe tema Sinodului în curs, s-a elaborat o listă de provocări întâlnite în munca pastoral-administrativă, o alta de oportunități și o alta de teme de abordat în întâlnirile viitoare pe care protopopiatul și le propune.

Următoarea întâlnire va avea loc miercuri 4 mai a.c., pe tema a ceea ce în trecut se numeau: Misiuni populare. Este o formă de cateheze și deopotrivă zile de reculegere pentru laici.

În încheierea întâlnirii, Preasfinţitul Alexandru a făcut câteva referiri privind desfăşurarea procesului sinodal. Preasfinţia Sa a subliniat faptul că acest parcurs sinodal la nivel mondial se desfăşoară în vremuri speciale, şi anume: a început în perioada pandemiei de Covid-19 şi continuă pe fondul războiului care are loc în Ucraina.

Întâlnirea s-a încheiat cu acordarea binecuvântării din partea celor doi episcopi.

A consemnat: ipod. Raimondo-Mario Rupp
Prima întâlnire de consultare sinodală pe tema rolului culturii și artelor în transmiterea valorilor evanghelice

 La inițiativa Preasfințitului Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023 – în ziua de 4 martie a.c., la sediul Protopopiatului greco-catolic de Timişoara a avut loc o întâlnire de consultare sinodală pe tema culturii şi a artelor.

La întâlnire, alături de Preasfinţitul Ioan au participat un grup restrâns de preoţi şi persoane laice din Eparhia de Lugoj care au desfăşurat şi continuă să desfăşoare diferite activităţi care interacţionează cu domeniul culturii şi al artelor.

Această primă întâlnire a fost una prospectivă în care s-a analizat situaţia actuală legată de această temă, precum şi posibilităţile de implicare pe viitor.

În deschiderea întâlnirii, Preasfinţitul Ioan a prezentat câteva consideraţii pe tema întâlnirii. A urmat un timp de dezbatere în care, fiecare dintre cei prezenți a împărtășit din experiența sa, exprimându-și propunerile și năzuințele.

Fiecare dintre cei prezenți a împărtășit din experiența proprie. Discuţiile s-au axat în jurul metodelor de transmitere a Evangheliei prin artă şi cultură.

Din cele discutate se pot desprinde câteva idei, astfel:

  • Limbajul: dialogul cu cultura este dialogul cu umanitatea iar acesta poate pleca de la textul Evangheliilor sinoptice unde vedem exemplul lui Isus care se raportează la toate categoriile de oameni.
  • Biserica Greco-Catolică are meritul că de la începuturile sale a catehizat poporul. Ea trebuie să-și continue această onorabilă și sfântă misiune.
  • S-a afirmat că identitatea Bisericii Române Unite este prea puțin cunoscută, de aceea s-a subliniat că este necesar să intensificăm demersurile în acest scop. În aceeași ordine de idei, este o datorie de conștiință să facem cât mai cunoscută memoria Fericiţilor episcopi martiri, beatificaţi de Papa Francisc la Blaj la 2 iunie 2019.
  • Pelerinajele sunt o modalitate foarte potrivită de a face cunoscută Evanghelia și Biserica.

Au fost dezbătute şi alte idei pe marginea acestei teme. Participanţii au concluzionat că dialogul pe această temă şi concretizarea unor proiecte în acest sens este necesară. Astfel s-a stabilit data următoarei întâlniri: 27 mai la Timişoara.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp
Întâlnirea preoţilor celibatari din Eparhia de Lugoj în contextul parcursului sinodal eparhial

În prezența Preasfinţiei Sale Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale Alexandru Mesian, Episcop eparhial de Lugoj, a avut loc a IV-a Întâlnire formativă a preoților celibatari din Eparhia de Lugoj. Întâlnirea s-a desfășurat la Casa „Kolping” din Rusca Montană, în perioada 21-22 Februarie 2022.

Într-un cadru de rugăciune și fraternitate tema întâlnirii dezbătute avut o conotație sinodală. Contextul oferit de desfășurarea fazei Eparhiale a Sinodului Episcopilor a fost un bun prilej de a reflecta asupra specificului ministerului preoțesc, din perspectiva stării de viață, aceea de preot celibatar. P.O. Pr. Sorin Seviciu a expus o reflecție pe această temă, elaborând și o listă a provocărilor și oportunităților unei astfel de stări de viață în contextul trăirii și desfășurării misiunii sacerdotale. Acestea s-au constituit într-un bun cadru și punct de plecare al dezbaterilor.

Caracterul fratern al Întâlnirii a oferit posibilitatea participanților de a-și exprima perspectiva asupra punctelor propuse spre discuție. Pe lângă acestea au fost discutate și alte aspecte ce țin de experiența personală și pastorală a celor prezenți. Toate acestea se vor regăsi redactate într-o sinteză concluzivă a întâlnirii ce va fi prezentată Echipei Sinodale a Eparhiei de Lugoj.

Aceste întâlniri foarte apreciate de preoții celibatari ai eparhiei, vor continua să fie organizate trimestrial. Ele constituie un mod foarte potrivit de susținere reciprocă în exercitarea misiunii și împlinirea vocației preoțești, precum și de formare permanentă teologică, pastorală și spirituală.

Text. ipod. Raimondo-Mario Rupp
Surse foto: PS Ioan-Călin Bot, Pr. Sorin Seviciu, Pr. Cristian Chișvasi şi Pr. Flavius-Manuel Jurcă
Prima întâlnire de consultare sinodală pe tema armonizării activității pastoral-administrative a preotului cu un alt serviciu

 La inițiativa Preasfințitului Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023 – în ziua de 19 februarie a.c., la Centrul Pastoral al parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Timişoara V a avut loc o întâlnire de consultare sinodală pe tema integrării activităţii pastoral-administrative a preotului cu o altă activitate lucrativă.

La întâlnire, alături de Preasfinţitul Ioan au participat preoţi care lucrează în sectorul administrativ al Curiei Eparhiale, precum şi preoţi protopopi şi parohi din mai multe protopopiate ale Eparhiei de Lugoj.

După un timp de rugăciune comună, Preasfinţitul Ioan a prezentat câteva consideraţii pe tema întâlnirii, după care a urmat câteva ore de dezbatere.

Fiecare dintre cei prezenți a împărtășit din experiența proprie. Discuţiile s-au axat în jurul avantajelor şi dezavantajelor angajării preotului şi într-un alt serviciu decât activitatea pastorală, ţinându-se cont de activităţile lucrative compatibile cu misiunea preoţiei.

În condiţiile în care retribuţia lunară a personalului clerical nu este suficientă pentru a acoperi nivelul de trai pentru preot şi familia sa, un venit suplimentar devine o necesitate. Provocarea continuă pentru un preot rămâne felul în care va gestiona timpul necesar şi energia în mod practic pentru a nu neglija munca pastorală în detrimentul oricărui alt serviciu civil, ci dimpotrivă, a asuma în viața sa ceea ce spune Isus: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.” (Matei 6,33).

Tema în dezbatere, abordată cu responsabilitate, colegialitate și seninătate a scos în evidență atât dificultățile mai multor preoți precum și dăruirea lor. Eparhia este recunoscătoare pentru toate sacrificiile pe care familiile preoților le fac și prețuiește roadele pastorale pe care le vede.

Complexitatea subiectului discutat, abordarea foarte diferită din partea preoților a situațiilor cu care se confruntă, a condus la concluzia că dezbaterile pe această temă sunt necesare a fi continuate, următoarea întâlnire urmând să aibă loc la Caransebeş în ziua de 28 mai.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp

 
Întrunirea comunităților monastice și de viață consacrată din Eparhia de Lugoj în contextul parcursului sinodal eparhial

La inițiativa Preasfințitului Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023 – în ziua de 3 februarie a.c., la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” a surorilor Baziliene din Lugoj, a avut loc o întâlnire a comunităților monastice și de viață consacrată din Eparhia de Lugoj.

Au participat: Surorile Baziliene din Ordinul „Sf. Vasile cel Mare” Lugoj, Fraţii din comunitatea Monastică „Preasfânta Treime” din Giroc şi Fraţii din comunitatea franciscană „Adormirea Maicii Domnului” de la Chişineu-Criş. Datorită unei situații imprevizibile nu au putut participa și Surorile de Caritate „Sf. Ioana Antida Thouret” de la Oraviţa.

La întâlnire a luat parte și părintele Ovidiu Neiconi, responsabil pentru parcursul sinodal eparhial 2021-2023, cu membrii Institutelor de viaţă consacrată, asociaţiile, mişcările şi comunităţile laice.

Obiectivele acestei întâlniri au fost: promovarea unei mai bune cunoașteri și în consecință colaborări la nivel eparhial între comunitățile de viaţă consacrată, precum și dezbaterea – în contextul Sinodului Bisericii Catolice în curs – a modului în care călugării participă la viața pastorală și misionară eclezială.

După un timp de rugăciune comună, Preasfinţitul Ioan a prezentat obiectivele întrunirii. Fiecare superior și-a prezentat comunitatea și activitatea pe care o desfășoară. A urmat un timp generos de dezbatere în care, fiecare dintre cei prezenți a împărtășit din experiența sa, exprimându-și propunerile și năzuințele. Întrunirea s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare cu o agapă fraternă.

A fost o onoare şi bucurie pentru participanți – cu ocazia acestei întruniri – să aibă oportunitatea de a-şi exprima viziunea, gândurile şi sfaturile privind parcursul sinodal în Eparhia de Lugoj.

S-a conchis că acest tip de întâlniri trebuie continuat, proxima urmând să aibă loc la mănăstirea „Preasfânta Treime” din Giroc, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Text: ipod. Raimondo-Mario Rupp
Surse foto: PS Ioan Călin, pr. Ovidiu Neiconi şi Sr. Valentina Hădărău

Album foto