O nouă reuniune a echipei sinodale a Eparhiei de Lugoj

La convocarea Preasfințitului Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj și referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021 – 2023, Echipa Sinodală Eparhială s-a reunit la sediul Episcopal din Lugoj în a treia sesiune de lucru – marți, 18 ianuarie 2022.

Primele două sesiuni de lucru au avut loc în data de 14, respectiv 17 decembrie 2021. În cadrul acestor două sesiuni, s-au stabilit atribuțiile fiecărei persoane și s-a lucrat la elaborarea unui Ghid sinodal eparhial precum și a unui Chestionar de evaluare pe baza celor 10 teme din „Documentul pregătitor” bibliografia de bază a sinodului.

În cadrul reuniunii din 18 ianuarie 2022, s-a discutat despre oportunitatea ca în cadrul întâlnirilor părinților protopopi cu parohii în această etapă de consultare sinodală, să fie dezbătute, pe lângă cele zece nuclee tematice din Documentul pregătitor, şi teme pastorale de interes eparhial cum ar fi: cateheza şi predarea religiei în școli, pastoraţia tineretului, pastoraţia familiilor, situațiile preoţilor care sunt angajați și într-un alt serviciu concomitent cu misiunea pastorală, situația specifică a preoţilor celibatari, a persoanelor consacrate, asociaţii laice cu caracter religios, active sau care se pot reactiva, ș.a.

Preasfinţitul Ioan a propus ca în acest parcurs sinodal eparhial să le fie solicitată și contribuția, atât a clericilor ce țin de eparhia de Lugoj și se găsesc în diaspora, cât și unor laici reprezentativi – cu precădere implicați în viața culturală, politică, antreprenorială, ș.a – pe care îi are eparhia.

S-a discutat oportunitatea și punerea la dispoziția doritorilor a completării și în format electronic, online a Chestionarului de evaluare elaborat pe baza celor 10 teme din Documentul Pregătitor.

Menţionăm că la nivel eparhial echipa sinodală, este formată din următoarele persoane: Părintele Mihai Răzvan Oprișa, protopop de Timişoara – responsabil cu protopopiatele de Timișoara, Arad, Sânnicolau-Mare și Chișineu-Criș, Părintele Robert Trubiansky, paroh la Păru – responsabil cu protopopiatele de Lugoj, Reșița, Oravița și Sarmisegetuza, Părintele Ovidiu Neiconi, paroh la Ohaba-Forgaci – responsabil cu membrii Institutelor de viaţă consacrată; asociaţiile, mişcările şi comunităţile laice, Părintele Petrișor Gherghel, parohia Deva II  – responsabil cu protopopiatele de Lupeni, Orăștie, Hunedoara-Deva și Hațeg şi Ipodiacon Raimondo-Mario Rupp – secretar al echipei.

Persoanele mai sus menţionate au primit din partea Preasfinţitului Ioan misiunea de a coordona procesul sinodal din protopopiate, contactând în acest sens pe părinţii protopopi, participând la întâlniri, cunoscând calendarul și modul în care se derulează procesul de consultare, până la concluzii și realizarea sintezei la nivel eparhial.

Următoarea întâlnire se va desfășura la Lugoj în data de 15 martie 2022.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp
Sinodalitate și faza eparhială a procesului sinodal. Reuniune lărgită de lucru la Lugoj cu Părinţii protopopi, Consilierii Eparhiali şi responsabili cu diferite sectoare ale vieţii ecleziale din Eparhia de Lugoj

Cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale Alexandru Mesian, Episcop Eparhial de Lugoj, în dimineața zilei de 7 decembrie 2021, orele 9.30, la Palatul Episcopal din Lugoj a avut loc o reuniune lărgită de lucru.

La întâlnire, alături de Părinţii protopopi şi consilierii eparhiali, au fost invitaţi să ia parte preoţi, persoane consacrate şi laici, implicaţi în diferite sectoare ale vieţii ecleziale din Eparhia de Lugoj: responsabili cu pastoraţia tineretului, pastoraţia familiilor, responsabili mass-media, cultură, activităţi caritative, predarea orelor de religie în şcoală etc.

Imediat după deschiderea oficială, în toamna acestui an, a procesului sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor la Roma şi în toate Bisericile locale, Preasfinţitul Alexandru Mesian i-a încedinţat Preasfinţitului Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, misiunea de a coordona procesul sinodal în Eparhia de Lugoj.

Principalele puncte pe ordinea de zi ale întâlnirii au fost următoarele:

 • Reflecţii şi îndrumări privind administrarea Bisericească;
 • Organizarea la nivel eparhial a lucrărilor legate de Sinodul Episcopilor Bisericii Catolice cu tema: Pentru o Biserică sinodală. Comuniune, participare, misiune;

Întâlnirea a fost deschisă de Preasfințitul Alexandru Mesian cu rugăciunea „Tatăl Nostru”.

În prima parte a întâlnirii, Preasfinţitul Alexandru a prezentat câteva chestiuni de ordin Administrativ Bisericesc. Astfel, fiecare preot va întocmi un scurt istoric al parohiei, începând cu reactivarea parohiei sale după decembrie 1989. La fiecare parohie trebuie să fie un spaţiu destinat oficiului parohial cu lucrurile strict legate de parohie şi anume:

 • Registrul cu botezaţi, căsătorii, decedaţi;
 • Registrul cu toţi credincioşii parohiei;
 • Condică de corespondenţă, intrări-ieşiri;
 • Chitanţiere;
 • Registru – evidenţă financiară;
 • Alte dotări … (arhivă, cărţi liturgice, bibliotecă);

În locurile unde nu se poate amenaja – la casa parohială – un astfel de spaţiu, se va improviza un oficiu în cadrul bisericii (în sacristie).

În continuare, Preasfinţitul Alexandru a vorbit despre Protopop, subliniind rolul strategic, drepturile şi obligaţiile acestei funcţii, aşa cum sunt prevăzute în Codul Canoanelor Bisericii Orientale la Titlul VII, articolul V, can. 276-278.

După o scurtă pauză de cafea, partea a doua a întâlnirii a fost dedicată discuţiilor privind desfăşurarea Fazei eparhiale a parcursului sinodal inițiat de Papa Francisc: ascultarea și consultarea Bisericilor locale, etapă care se va încheia în luna august 2022.

Preasfinţitul Ioan a făcut o prezentare sintetică a ceea ce înseamnă acest proces sinodal, atingând idei principale din Documentul pregătitor al sinodului. Preasfinţia Sa a spus: „Dumnezeu ne cheamă să fim Biserica în mileniul în care trăim; este necesar să vedem cum să ne trăim credinţa şi cum să o transmitem mai departe urmaşilor noştri. Valoarea acestui sinod va consta în faptul că, ulterior se va concretiza într-un document scris dar valoarea constă şi în faptul că astăzi am putut să ne întâlnim” a subliniat Preasfinţitul Ioan, mulţumind celor prezenţi pentru participare.

În ultima parte a întâlnirii, s-a discutat despre modalitățile concrete de desfășurare a fazei eparhiale. Echipa de lucru pentru acest proces sinodal eparhial rămâne deschisă şi altor onoraţi preoţi, persoane consacrate sau laici care ar putea fi ulterior invitaţi pentru a contribui la desfăşurarea procesului sinodal eparhial.

Din ascultarea celor care au vorbit putem consemna:

 1. Nevoia de Cateheză în general, la copii şi adulţi.
 2. Evanghelizarea: a merge împreună şi cu creştinii de celelalte confesiuni.
 3. Drumul Bisericii ca orientare a sinodului: Isus Cristos este modelul de urmat. El este Calea după care trebuie să ne orientăm. Isus s-a oprit cu săracii, a predicat, a vindecat bolnavii, a făcut opere de caritate. Isus ne-a adus o învăţătură nouă şi a desăvârşit învăţătura Vechiului Testament dar ne-a şi învăţat să ne rugăm şi ni s-a dat ca exemplu de om al rugăciunii.
 4. Evanghelia carităţii.

Întâlnirea s-a încheiat cu rostirea Rugăciunii pentru Sinod: Adsumus Sancte Spiritus.

A consemnat: ipod. Raimondo-Mario Rupp
Deschiderea Procesului Sinodal la Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj

Duminică, 17 octombrie 2021, în comuniune cu întreaga Biserică Catolică, a avut loc şi la nivelul Eparhiei de Lugoj, deschiderea oficială a procesului sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor.

Acest moment a fost marcat în Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj printr-o Sfântă Liturghie Arhierească, pontificată de Preasfinţia Sa, Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Alexandru a atins mai multe subiecte. Primul subiect a fost pe marginea evangheliei Duminicii, Pilda semănătorului. „Noi trebuie să cultivăm sămânţa unde cade învăţătura lui Cristos”, a spus PS Alexandru, „chiar dacă terenul nu este atât de bun; trebuie să ne rugăm, să transformăm, să ne dăm silinţa, să credem şi să punem în practică învăţătura pe care am primit-o ca să dăm roade, pentru a rămâne consecvenţi în învăţătura lui Cristos ca să ne putem mântui”.

Preasfinţia Sa a continuat: „Semănătorul este Isus Cristos care seamănă Vestea cea Bună – Evanghelia. Aşadar, seminţele sunt învăţătura Evangheliei iar cele patru categorii de pământ sunt oamenii care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Cristos i-a pregătit pe Apostoli şi i-a trimis în toată lumea, ca să vestească Evanghelia la toată mulţimea, iar cel care crede şi se va boteza, se va mântui (cf. Mc. 16,15-16). Sunt trimişi episcopii, preoţii să vestească Evanghelia. În virtutea harului si a consacrării au primit misiunea aceasta de la Cristos de a face acest serviciu. Aceeași misiune o au profesorii de religie, părinţii care îi cresc pe copii, să-i înveţe să se roage şi să-i indemne să-şi continue studiile spirituale. Toţi cei botezaţi au datoria să transmită mesajul Evangheliei, să îndemne şi pe alţii la credinţa în Dumnezeu”.

În continuare Preasfinţitul Alexandru a prezentat câteva puncte privind desfăşurarea Sinodului[1] Episcopilor care va avea loc în perioada octombrie 2021 – octombrie 2023 având ca temă: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”.

I. Deschiderea Sinodului (octombrie 2021)

Deschiderea Sinodului a avut loc atât în Vatican cât şi în fiecare dieceză. Drumul a fost inaugurat de Sfântul Părinte Papa Francisc în Vatican: la 9-10 octombrie. Cu aceleaşi modalități, duminică 17 octombrie, s-a deschis în dieceze, sub președinția respectivului episcop.

II. Faza diecezană (octombrie 2021 – aprilie 2022)

Obiectivul acestei faze este consultarea poporului lui Dumnezeu[2] pentru ca procesul sinodal să se realizeze în ascultarea totalității celor botezați. Secretariatul General al Sinodului va trimite un Document pregătitor, însoţit de un Chestionar şi de un Vademecum cu propuneri pentru a realiza consultarea în fiecare dieceză. Pe baza concluziilor trimise de fiecare dieceză către conferințele episcopale sau organismele corespunzătoare, Secretariatul General al Sinodului va trece la redactarea primului Instrumentum Laboris (înainte de septembrie 2022).

III. Faza continentală (septembrie 2022 – martie 2023)

Finalitatea acestei faze este de a dialoga la nivel continental despre textul primului Instrumentum Laboris, realizând un ulterior act de discernământ în lumina particularităţilor culturale specifice din fiecare continent.

IV. Faza Bisericii universale (octombrie 2023)

Secretariatul General al Sinodului va trimite al doilea Instrumentum Laboris la participanții la Adunarea Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor.

Celebrarea solemnă a Sinodului Episcopilor va avea loc la Roma în octombrie 2023, conform procedurilor stabilite în constituția apostolică Episcopalis Communio.

La sfârşitul expunerii, Preasfinţitul Alexandru a invitat pe toţi credincioşii ca în perioada acestui Sinod al Episcopilor să implore ajutorul Spiritului Sfânt, să ne lumineze pentru a obţine roadele pe care le vrea Dumnezeu, şi s-a recitat Rugăciunea pentru Sinod: Adsumus Sanctae Spiritus.

A consemnat: ipod. Raimondo-Mario Rupp

 

[1] Termenul „sinod” înseamnă „a merge împreună”, adică „syn-odòs”, unde „syn” e împreună iar „odòs” e cale.

[2] cf. Episcopalis Communio, 5,2.

 

VIDEO: Sfânta Liturghie de deschidere a Procesului Sinodal şi Cuvântul Preasfinţitului Alexandru Mesian (de la 1h02min45sec)