1

Prima împărtăşanie solemnă în Catedrala din Lugoj – 27 iunie 2021

În Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor), la 27 iunie, în Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești celebrată de Preasfințitul Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, şapte copii au primit Sfânta Împărtăşanie pentru prima dată în mod solemn.

Pregătirea spirituală a copiilor s-a făcut pe tot parcursul anului şcolar de către Sora Valentina Hădărău din Ordinul Surorilor „Sf. Vasile cel Mare”.

Cu o zi înainte de acest important eveniment, cei şapte copii au fost verificaţi asupra cunoştinţelor religioase – potrivit vârstei lor – necesare primirii Sfintelor Sacramente: Spovedania şi Sfânta Cuminecare. Aceşti copii, împreună cu alţii, în acea zi s-au spovedit, fiind pregătiţi astfel pentru a-l primi pe Isus în Sfânta Euharistie.

Duminică, 27 iunie, alături de Preasfinţitul Ioan, la Sfânta Liturghie au concelebrat: pr. prot. on. Pr. Ioan Pop, parohul catedralei, Pr. Robert Trubiansky, paroh la Păru şi pr. Narcis Ardelean, paroh la Şanoviţa. Răspunsurile au fost oferite de corul „Reînvierea” catedralei, dirijat de doamna prof. Olimpia Drăgan şi de copiii care urmau să-l primească pe Isus pentru prima dată în mod conştient.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a împărtăşit credincioşilor şi copiilor câteva gânduri legate de pregătirea fiecăruia dintre noi pentru a ne cumineca cu Trupul şi Sângele Domnului Nostru Isus Cristos.

Adresându-se în mod special copiilor care-l vor primi pe Isus în inimile lor, Preasfinţitul Ioan le-a explicat prin câteva simboluri şi comparaţii, ceea ce vor primi azi în Sfânta Împărtăşanie. „Vă cuminecăm cu Lumină, Frumuseţe şi Iubire” a spus Preasfinţia Sa. A oferit o comparaţie: aşa cum filamentul din interiorul unui bec este suportul pentru lumină, aşa şi pâinea este suportul pentru ca Isus – Lumina Lumii – să vină în sufletele şi trupurile noastre. Este modul prin care a ales – ca după Înălţarea Sa la Cer – să rămână cu noi până la sfârşitul veacurilor şi atfel omul mâncând din această Pâine să trăiască veşnic (cf. Ioan 6, 53-58).

Înainte de Crez, copiii, împreună cu toţi credincioşii, au reînnoit făgăduinţele de fidelitate faţă de Cristos şi Biserica Sa. Înainte de primirea Sfintei Împărtăşanii, copilaşii au cântat câteva cântece specifice pentru această sărbătoare. La sfârşitul Sfintei Liturghii, au recitat poezii pregătite special pentru această deosebită sărbătoare.

În semn de amintire, Preasfinţitul Ioan le-a înmânat copiilor câte o diplomă, „amintire de la Prima Sfântă Împărtăşanie” şi câte un cadou.

Sfânta Liturghie a fost transmisă în direct pe canalele YouTube şi Facebook ale Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj.

A consemnat: ipod. Raimondo-Mario Rupp

             
Vizită pastorală a PS Alexandru Mesian și a PS Ioan Călin Bot în parohia Lugoj II

Preasfinţia Sa Alexandru Mesian, Episcopul eparhial de Lugoj împreună cu Preasfinţitul Călin Ioan Bot, Episcopul auxiliar de Lugoj, s-au aflat în vizită pastorală în dimineaţa zilei de joi, 24 iunie a.c., în Parohia „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Lugoj II), cu ocazia sărbătoririi hramului acestei parohii.

La sosirea în parohie, cei doi ierarhi au fost întâmpinați cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie de către Rvs. Pr. Teodor Baba, Consilier Eparhial şi Protopop de Lugoj şi de şi de Pr. dr. Marius-Petru Pop, consilier şi secretar eparhial, paroh al acestei comunităţi. Credincioşii au oferit buchete de flori celor doi ierarhi.

Programul religios a început la orele 1000 cu Sfânta Liturghie Arhierească pontificată de P.S. Alexandru Mesian.

Alături de cei doi episcopi au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicarul general al Eparhiei de Lugoj, Pr. Teodor Baba, şi Pr. dr. Marius Petru-Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de credincioşii parohiei împreună cu câțiva membri ai corului „Reînvierea” al Catedralei greco-catolice din Lugoj, dirijat de doamna prof. Olimpia Drăgan.

Cuvântul de învăţătură a fost ţinut de Preasfinţitul Ioan. Pornind de la Evanghelia sărbătorii, Preasfinţia Sa a vorbit despre patru semne care prevestesc lucrarea lui Dumnezeu și despre cum a lucrat Dumnezeu în această familie a Sfântului Ioan Botezătorul dar şi cum lucrează în lume, în Biserică, în vieţile noastre.

Prezentăm câteva puncte de reflecție din cuvântul Preasfinţiei Sale:

  • Primul semn este suferinţa, care se concretizează prin sterilitatea Elisabetei. Suferinţa pe care o permite Dumnezeu este un semn prevestitor că El va lucra, va interveni. Suferinţa ne pune în faţa faptului de a pune întrebări privind cauza acesteia. Dacă întrebările sunt deschise, răspunsul va veni în mod sigur. Vedem cum răspunsul în cazul familiei lui Zaharia a fost că vor primi un copil unic în istorie, care va avea o misiune specială: va fi profetul Celui Preaînalt. Iată o suferinţă care se transformă într-o mare bucurie!
  • Al doilea semn este arătarea îngerului în templu, lui Zaharia. „Rugăciunea ta a fost ascultată!” Ce fel de arătare? Una neaşteptată, atunci când consideră Dumnezeu că e necesar. Una suficient de clară pentru a înţelege mesajul: Elisabeta va zămisli şi copilul va avea o misiune.
  • Al treilea semn este muţenia lui Zaharia generată de necredinţa sa şi revenirea vocii la momentul potrivit. Găsim şi în Scriptură această dinamică a tăcerii în faţa Adevărului, a tăcerii în faţa a ceea ce Dumnezeu transmite. E o muţenie diferită de pierderea vocii. O muţenie sufletească, o muţenie a minţii în faţa lucrării lui Dumnezeu cu putere.
  • Un ultim semn despre felul cum lucrează Dumnezeu, este dobândirea unei tainice înţelegeri … nu suntem lăsaţi în confuzie. „Ce va fi copilul acesta?”se întrebau rudele din familia lui Zaharia. Omul este capabil să înţeleagă pe parcurs lucrarea tainică a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă, dacă suntem atenţi, capacitatea de a-I înţelege lucrarea şi de a ne asocia ei, lucrării lui Dumnezeu.

La finalul Sfintei Liturghii s-a oficiat parastasul pentru cei răposaţi din familiile celor prezenţi şi pentru alţi adormiţi în Domnul, care îşi dorm somnul de veci în cimitirul în care se află biserica parohială.

Preasfinţitul Alexandru a mulţumit Părintelui Dr. Marius-Petru Pop şi l-a felicitat pentru activitatea pastorală din această parohie. De asemenea a felicitat corul parohiei şi pe credincioşii prezenţi care au înfruntat condițiile de caniculă din această perioadă. Nu în ultimul rând l-a felicitat pe Preasfinţitul Ioan cu ocazia aniversării zilei onomastice, cerând ajutorul bunului Dumnezeu şi ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul pentru toţi cei care poartă numele acestui mare Prooroc şi Înaintemergător al Domnului.

Părintele Marius-Petru Pop, parohul locului, a mulţumit Tatălui Ceresc pentru faptul „că ne-a învrednicit să fim împreună pentru a 19-a oară de când păstoresc această comunitate la sărbătoarea hramului bisericii noastre”; a mulţumit Preacuratei Fecioare Maria, Mama noastră a tuturor, a mulţumit ocrotitorului comunităţii – Sfântul Profet Înaintemergător şi Botezător Ioan; a mulţumit cordial celor doi ierarhi, preoţilor concelebranţi şi credincioşilor, care s-au implicat cu multă dragoste în buna desfăşurare a sărbătorii.

A consemnat ipod. Raimondo-Mario Rupp
Vizită pastorală a PS Alexandru Mesian şi a PS Ioan Călin Bot în parohia „Imaculata” din Deva, în a doua zi de Paşti

Este cunoscut faptul că de aproape 20 ani, există o tradiție pentru Eparhia de Lugoj, ca Episcopul eparhial să efectueze vizite pastorale anuale în marile centre şi capitale de judeţe ale eparhiei: Deva, Reşiţa, Timişoara şi Arad, cu ocazia marilor sărbători.

Datorită contextului creat de pandemia COVID-19, Vizita pastorală de anul trecut nu s-a efectuat.

Astfel, în a doua zi de Paşti, la 3 mai 2021, Preasfinţitul Alexandru Mesian, Episcop eparhial de Lugoj s-a aflat în vizită pastorală la Deva în parohia „Imaculata”. Noutatea din acest an a constat în faptul că, tradiţionala vizită pastorală a fost efectuată împreună cu Episcopul auxiliar al Eparhiei de Lugoj, Preasfinţia Sa Ioan Călin Bot. Preasfinţiile Lor au fost însoţiti de Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicarul General al Eparhiei de Lugoj.

La sosire, cei doi ierarhi împreună cu Mons. Angelo s-au recules la mormântul Rvs. pr. Emil Puni S.J., din curtea bisericii.

Alături de Preasfinţiile Lor Alexandru şi Ioan, la Sfânta Liturghie au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop Vicar general, Pr. Vasile Micu Ceciliu – Protopop al Devei, Pr. Adrian Nicolae Didi – paroh de Turdaş, Pr. Sorin Sabo, paroh Deva I și Pr. Petrișor Gherghel, paroh Deva II. Răspunsurile au fost oferite de corul bisericii „Imaculata” din Deva.

Sărbătoarea din acest an s-a desfăşurat conform normelor impuse de autorități pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor cu COVID-19. Astfel în spaţiul interior s-a păstrat distanţarea fizică şi purtarea măştii.

„Iubiţi credincioşi” a subliniat Preasfinţitul Alexandru în Cuvântul Său, „Învierea lui Cristos este sărbătoarea cea mai mare a tuturor creștinilor. Este sărbătoarea care uneşte pe toţi oamenii din toate timpurile. Este cea mai mare sărbătoare pentru că prin jertfa de pe Cruce, Cristos ne izbăvește de păcat iar prin Învierea Sa ne deschide accesul la o nouă viață: viaţa veşnică; Adevărul a învins minciuna. Nu moartea are ultimul cuvânt ci învierea și viața”.

Cristos înviat este principiu și izvor al învierii noastre viitoare: „Cristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. … Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Cristos toţi vor învia” (1Cor. 15,20 și 22).

În încheiere, Preasfinţitul Alexandru a adresat tuturor credincioşilor să petreacă în continuare Sărbătorile pascale cu sănătate, bucurii şi cu multe haruri de la Isus Cristos cel înviat cel morți.

Părintele paroh Sorin Sabo a mulţumit celor doi ierarhi pentru vizită precum şi preoţilor concelebranţi şi credincioşilor pentru participare.

Biroul Eparhial de Presă
Se amână hirotonirea episcopală a Părintelui Călin Ioan Bot

377/2020

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Având în vedere răspândirea epidemiei cu coronavirus și măsurile de prevenire luate la nivel național,

Vă comunicăm că hirotonirea episcopală a Monseniorului Călin Ioan Bot, stabilită la Lugoj pentru data de 25 aprilie 2020, va fi reprogramată la o dată ulterioară.

     

Lugoj, 24 martie 2020                                                                        

   Alexandru MESIAN
Episcop de Lugoj
Consacrarea episcopală a celor doi episcopi aleși

În numele Preasfintei, celei de o Ființă, de viață făcătoarei şi nedespărțitei Treimi,

†  Cardinal  L U C I A N

din harul și mila lui Dumnezeu,

și prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei,

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, Persoanelor consacrate și tuturor credincioşilor Bisericii noastre,

Cerând ajutorul Spiritului Sfânt şi cu împreună lucrarea Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică a ales doi noi Episcopi:

Părintele CRISTIAN DUMITRU CRIȘAN

Episcop ales Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, Episcop titular de Abula.

și Părintele CĂLIN IOAN BOT

Episcop ales Auxiliar al Eparhiei de Lugoj, Episcop titular de Abritto,

Împreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc, după rânduiala canonică, i-am proclamat pe noii Episcopi la Roma respectiv la Blaj, pe data de 22 ianuarie 2020. În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, conform can. 82, emitem prezenta

C I R C U L A R Ă

Prin care stabilim cele două date ale consacrării celor doi noi Episcopi, după cum urmează:

Preasfinția Sa CRISTIAN DUMITRU CRIȘAN: sâmbătă 28 martie 2020 la ora 10:00,

în Catedrala Arhiepiscopală Majoră “Sfânta Treime” din Blaj,

Preasfinția Sa CĂLIN IOAN BOT: sâmbătă 25 aprilie 2020 la ora 10:00,

în Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj.

Cerem Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor și Clerului, să prevadă ca această circulară să fie citită în fiecare comunitate a Bisericii noastre.

Spre rodnica păstorire a bunilor noştri credincioşi, prin mijlocirea Preacuratei Doamnei Noastre, de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioarei Maria,  ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ale fericiților episcopi martiri greco-catolici şi ale tuturor Sfinţilor, în numele Marelui Arhiereu Isus Cristos, cerem Preamilostivului Dumnezeu să trimită asupra celor doi noi Episcopi darurile Preasfântului Spirit, spre lauda şi mărirea Preasfintei Treimi, spre întărirea comuniunii cu Biserica Romei, a fidelității față de tradiția Bisericii Române Unită și a propovăduirii Evangheliei în sânul neamului românesc.

Dată la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major, în ziua de 5 februarie, Anul Domnului 2020.

† Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

Președintele Sinodului Episcopilor

† Claudiu Lucian POP

Secretarul Sinodului Episcopilor