1

Vizită pastorală în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hațeg

Duminică, 26.01.2020, în a XXXII-a Duminică după Rusalii, Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian, Episcop Greco-Catolic de Lugoj, la invitația Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Hațeg, a fost în vizită pastorală în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hațeg.

Semnificația acestei vizite a fost îmbogățită și de sărbătorirea cu acest prilej a unor de evenimente celebrate în trecutul apropiat: Jubileul de 25 de ani de episcopat ai Prea Sfinției Sale Alexandru Mesian, aniversarea vârstei de 83 de ani a Prea Sfinției Sale Alexandru Mesian, Jubileul de 25 de ani de căsătorie („Nunta de Argint”) ai Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda cu dna. preoteasă  Ec. Emilia Preda, Jubileul de 25 de ani de preoție ai Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, cât și aniversarea de 25 de ani a Dl. Ing. Darius Emanuel Preda, fiul familiei Preda. 

La acest ceas de sărbătoare au concelebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian: Rev. Pr. Nicola Lauš jun., Cancelar și Econom al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara; Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Hațeg și Paroh al locului; Rev. Pr. Adrian Nagy, Protopop de Lupeni; Rev. Pr. Flavius-Manuel Jurcă, Protopop de Sarmizegetusa; Rev. Pr. Leonard Dacian Bulzan, Paroh la Vulcan; Rev. Pr. Radu Cristian Homm, Paroh la Caransebeș și Bucova; Rev. Pr. Dorin Tiberiu Szilveszter, Paroh la Bărbăteni, Rev. Pr. Vasile Solomon, Paroh la Petroșani; Rev. Pr. Daniel-Ilie Solomon, Paroh la Tuștea; Rev. Pr. Silviu Augustin Stroia, Paroh la Silvașul de Sus și Silvașul de Jos; Rev. Pr. Paul Marius Frățilă, Paroh la Totești și Samizegetusa și Rev. Pr. Nicușor Poroabă, Paroh la Pui. Am fost onorați de prezența în mijlocul nostru a Dlui. Prof. Univ. Dr. Sigismund Duma și a Dlui. Ing. Aurel Ciora. Pe lângă membrii comunității parohiale din Hațeg au fost prezenți credincioși din Protopopiatele de Hațeg, Lupeni și Sarmizegetusa.

În cuvântul de învățătură adresat, conform Pericopei Evanghelice din Duminica 32 după Rusalii , a întânirii dintre Isus și vameșul Zaheu (Lc. 19, 1-10), Prea Sfinția Sa a pornit de la momentul trezirii conștiinței lui Zaheu. Chiar dacă era corupt și abuza de funcția sa, o fărâmă de conștiință dreaptă a rămas în sufletul său; își găsește un loc din care poate să-l vadă pe Isus, se urcă într-un sicomor, iar întâlnirea începe în conștiința lui Zaheu, Dumnezeu simte dorința acestuia de a-l întâni. Isus se oprește, acceptă deschiderea lui Zaheu față de Dumnezeu și disponibilitatea de schimbare a propriei vieți, și se invită: „Zahee, coboară-te, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân”. În fața prejudecăților și a condamnărilor venite din partea celor care se rezumă doar la litera Legii, Isus ne descoperă spiritul Legii: „Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut”. Fiind in casa lui Zaheu, pe care o putem vedea ca pe un confesional, Isus primește recunoașterea păcatelor sale, dorința de îndreptarea a răul făcut și de a-și schimba viața: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstiut pe cineva cu ceva, întorc împătrit”. Așadar Zaheu este cu adevărat un „fiu al lui Avraam” și „mântuire s-a făcut casei acesteia”.  El devine un model pentru fiecare dintre noi, un model de examen de conștiință, de refacere a vieții noastre și de regăsire a liniștii sufletești. Copacul zilelor noastre este rugăciunea, este căința, este slujirea. Astăzi sunt alți copaci în care ne putem urca pentru a-L întâlni pe Cristos: lectura Sfintelor Scripturi, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, părerea de rău pentru păcatele săvârșite, repararea răului făcut și slujirea lui Dumnezeu. „Isus ne vede și pe noi așa cum l-a văzut și pe Zaheu, ne vede conștiințele fiecăruia de aceea, Iubiți Credincioși, trebuie să luăm și noi exemplul acestui om care s-a convertit și care a avut incomparabilă mai mare liniște sufletească când a auzit cuvintele „astăzi s-a făcut mântuire s-a făcut casei acesteia”.

După predică a urmat binecuvântarea și punerea inelelor de argint cu ocazia celebrării Jubileului de 25 de ani  de căsătorie. 

La încheierea Sfintei  și Dumnezeieștii Liturghii Pr. Protopop Nicolae-Doinel Preda a  prezentat un scurt istoric al Bisericii Greco-Catolice din ținutul Hațegului începând cu anul 1994. Au fost reamintite figurile Î.P. Sale Ioan Ploscaru și Rev. Pr. Pavel Dragotă, ambii de Pie Memorie. S-a mulțumit Preasfinției Sale Alexandru Mesian pentru tot sprijinul acordat și „tuturor credincioșilor din toate parohiile  Protopiatului de Hațeg cu care am colaborat pe parcursul celor 25 ani pentru binele Bisericii și Premărirea Preasfintei și de Viață Făcătoarei Treimi”.

A consemnat:

Pr. Prot. Flavius-Manuel Jurcă

Fotografii: Cazan Florin