1

Ziua Națională a României sărbătorită în Catedrala din Lugoj

“Dacă nu era Unirea religioasă (cu Roma) de la 1700,
nu era nici Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848
şi fără aceasta nu era nici Unirea din 1918”.
Fericitul Cardinal Iuliu Hossu

 

Cu ocazia Zilei Naționale a României – 1 decembrie 2021 – în Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj, după celebrarea Sfintei Liturghii de dimineaţă a fost oficiată slujba de Te Deum.

La 1 decembrie se sărbătoresc 103 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Fericitul Episcop Martir greco-catolic Iuliu Hossu fiind cel care a citit Declarația de Unire în acel moment istoric.

Slujba De Te Deum a fost oficiată de la ora 9 de către Părintele Teodor Baba, Consilier Eparhial şi Protopop de Lugoj împreună cu Părintele Prot. On. Ioan Pop, parohul catedralei. Răspunsurile au fost oferite de un grup restrâns al Corului „Reînvierea” şi de către Sr. Rafaela, OSBM Lugoj.

Rugăciunea de la Tedeum rostită cu această ocazie este de o rară frumusețe și înțelepciune, fapt pentru care considerăm că poate fi citită și ca o meditație cu ocazia Sărbătorii Naţionale a poporului român. Redăm în continuare un fragment din această rugăciune:

Întăreşte credinţa Ta cea sfântă, încălzeşte pururea inimile noastre cu focul dragostei către Tine şi către aproapele, depărtează de la noi tot duhul cel vicelan şi necurat, care se împotriveşte voii Tale celei sfinte şi mântuirii noastre.

  • Dă, Doamne, legiuitorilor noştri, spiritul înţelepciunii şi al iubirii de oameni, care întăreşte popoarele şi le înalţă.
  • Înnoieşte în inimile judecătorilor spiritul cel drept, care luminează şi învaţă tot adevărul.
  • Revarsă în păstorii sufleteşti ai poporului Tău spiritul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinţilor Tăi ucenici şi apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire.
  • Insuflă ostaşilor noştri bărbăţia şi vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele şi către ţară.
  • Şi pe noi, pe toţi, ne învredniceşte a spori în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul şi asemănarea Ta.

Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă şi rugăciunile părinţilor noştri, când chemau ei ajutorul şi îndurările Tale asupra lor şi asupra ţării acesteia în care se preamăreşte numele Tău.

Păzește, Doamne, ţara noastră şi Sfântă Biserica Ta, pe care ai întemeiat-o într-însa, ferindu-le de toată întâmplarea cea rea.

Ajută-ne cu harul Tău, ca întotdeauna cu inimă curată şi cu viaţă neprihănită să Te mărim pe Tine, Dumnezeul cel necuprins de minte şi închinat în trei Ipostaze: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Spirit, şi să strigăm din adâncul inimii: Mărire Ţie, Dumnezeule, dătătorule de bine, în vecii vecilor. Amin.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp